O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Šamani, DNA a energetická dědičnost (ukázka)

26.08.2010 16:43

Vážení čtenáři převzal jsem článek od Petra Chobota s jistým záměrem. Hovoří zde o velice zajímavých věcech, které potvrzují naše některé teze o EK (Energetických Krystalech), čakrách s nimi spojených a NB (nulových bodech). Zkuste se nad tímto článkem zamyslet a s poznatky od nás se nějak srovnat. Pak doporučuji meditovat o souvislostech a požádat své vyšší vědomí (IST a výše), aby vám ukázalo/y jak to vlastně skutečně je podle vašich schopností a dosažené úrovně znalostí. Myslím si, že to je přesně forma poznání, která by vám pomohla přinést mnohé k pochopení své i celkové prapodstaty.....

LK

 

 

Šamani, DNA a energetická dědičnost

 

  

 

(Ukázka z rozhovoru, Iquitos, 1999)

 

 


Čím jsi se začal zabývat jako prvním během svého šamanského výcviku?

Organickou hmotou.
 


Organickou hmotou?

Ano. Organická hmota je víc, než jen to, za co ji dnes považujeme... V pralese jsem se hodně zabýval organickými tkáněmi, viděl jsem vícedimenzní konstrukci, která je podpírá. Třeba molekulu DNA, viděnou ve stavu rozšířeného vědomí, jsem chápal jako umělecké dílo a zároveň jako výtvor vyšší kosmické vědy. Zjistil jsem, že jejím autorem je inteligence nesrovnatelně vyšší než lidská. DNA je šroubovicová anténa, která nepřetržitě vysílá a  zachycuje data i energii. DNA je nástroj kosmické komunikace. Klubka stočených  molekul DNA jsou „silová místa“ v nás. Každá molekula DNA - ať zvířecí, nebo lidská - je doslova prošpikována miniaturními časoprostorovými bránami. Skrze ně  teče energie a informace. Skrze ně se uskutečňuje komunikace mezi trojrozměrnou  buněčnou formací těla zde na Zemi - a oblastmi zcela jiné, vyšší, holograficky celistvé a vysoce strukturované Reality. Tělo je pouhý křehký oblak částic, vydechovaný ven do 3D reality jakoby z našich buněčných jader... Tělo navíc není vysíláno neustále. Časem přijdete na to, jak funguje mechanismus vzniku iluze těla. Každé tělo se neustále objevuje - a zase mizí. Tělo podivně osciluje - stahuje se do otvorů v DNA a zase je z nich v jistém velmi přesném rytmu  vyvrhováno ven... Kvanta se vždy bleskově uspořádají do skoro stejné polohy, jakou zaujímala před jeho posledním zmizením. Mikroskopické červí díry v DNA jsou všechny řízeny a integrovány naším 1. energetickým centrem v kostrči. Stačí  nepatrně vychýlit energii tohoto centra – a „hmotné“ tělo se rozsype na kvanta, zmizí... Hmotné tělo vůbec není pevné a není – viděno kosmickým pohledem - ani příliš skutečné. Je to ryze potenciální objekt. V DNA jsou tedy hustě  koncentrovány malé časoprostorové brány. DNA je něco jako optická čočka, brzdící proud světla z vyšší dimenze do podoby těla. Naše DNA do sebe dokáže vsát tělo a vystřelit ho časoprostorovými branami do odlišných verzí reality. Uvědomte si, že je zde řada dalších, paralelních vesmírů... Musíme zkoumat DNA i jako fyzikální systém, jehož jednotky disponují mimořádně důležitými elektromagnetickými a gravitačními vlastnostmi. Život není jen chemický, nebo biologický proces. Těžiště života leží v kvantové oblasti. Jedině pokud budeme život zkoumat především jako organizovanou koexistenci kvant, pochopíme jednou, čím vlastně je. To, co se děje v DNA, je kosmický proces. Je to podobné procesům rození nových vesmírů. DNA na Vás působí, jako by byla něčím technickým, jako umělý výtvor. Není dílem náhody, ani přírody. Je dílem vysoce rozvinutého Intelektu, který má před lidmi náskok v miliardách let. Celá takzvaná příroda je produktem vyšší techniky.
 


Tedy v DNA jsou časoprostorové brány?

Ano. Podívejte, mikroskopické brány přechodu jsou všude, těla jsou jimi zcela naplněna. Koncentrují se jakoby do některých míst – v těle např. do DNA. Tyto brány jsou všechny výtvorem prvního energetického centra. Jiné takové brány se nacházejí přímo v krajině. Výskyt těchto bran souvisí se samotnou geometrií našeho prostoru i geometrií těla a buňky. Přišel čas, abychom zkoumali svá těla jako kvantové shluky, které podléhají primárně zákonům kvantové fyziky – a až zcela sekundárně chemickým a biologickým procesům. Tohle nám pomůže pochopit řadu podstatných věcí: jak se realizují takzvaná zázračná  vyléčení, jak probíhá psychická chirurgie – ale i to, jak například vznikají druhy. Naše představa o tom, že druhy vznikají „náhodným výběrem“, je značně absurdní. Cokoliv živého je technický - nebo chcete-li umělecký - produkt Velké Mysli. Nemáme dnes ještě dostatečnou slovní zásobu pro vyjadřování či popis složité mechaniky Bytí... Ale měli bychom alespoň připustit, že primární tvůrce SKUTEČNĚ může být samo Vědomí. Realita je mentálně - kvantová. Je to samo Kosmické Vědomí, které udržuje pohromadě iluzi naší takzvané hmotné reality. Naše těla i náš svět jsou projevem Prázdna, které je ovšem vrcholně  vědomé. Výrobní postupy Prázdna jsou pro nás hrozivé, svaté... Nemůžeme jim jako lidští jedinci úplně porozumět. Musíme se napřed stát něčím jiným, abychom mohli pochopit například mechaniku samotného vzniku hmoty z Ničeho. Nežijeme ve „skutečnosti“. Žijeme v čistě virtuálním světě - v jednom z nekonečně mnoha takovýchto umělých světů. Až se víc zaměříme na svoji Podstatu, ovládneme hyperprostorovou kybernetiku - a  budeme jako čiré Vědomí nesčetné nové reality vědomě tvořit. Důležité je během šamanské práce připustit, že všechno je především úplně jinak, než si lidé dosud myslí... Světová veřejnost by byla zcela šokovaná pravou povahou skutečnosti - kdyby jí bylo možné tuto povahu vysvětlit. Je ovšem otázkou, zda jako lidské bytosti vůbec dokážeme Pravdu o nás a o světě přijmout. Šamani se odpoutávají od lidské masky – jsou to duše, které překonaly lidskou úroveň.

 

Dle oficiální vědy má DNA hlavně tu funkci, že přenáší dědičnou informaci... Přenáší ji?

Dědičnost samozřejmě existuje, ale má jiný význam než ten, který jí přidělujeme. Hmota těl je podřízena mnohem vyšší paměti, než je ta genetická. Skutečná paměť se opírá o jiné, daleko subtilnější nosiče. V centru v naší pánvi máme ve "zkomprimované verzi" obsažené VŠECHNY životy VŠECH našich předků... To, jestli váš prapradědeček kýchnul, jak kýchnul a kdy - to je tam přesně zapsané... Je tam přepsán každý noční sen a každá emoce vašich genetických předků, i těch, kteří žili před tisíci lety! Šaman je schopen Vám tuto oblast zpřístupnit. A Vy můžete tyto životy VIDĚT, dokonce nejen vidět, ale také všemi smysly prožít... To může být velice užitečné a praktické, pokud se chcete zbavit jakékoliv takzvané vrozené poruchy či dědičné choroby. Ale také alespoň nějakých 50% všech našich negativních kódů pochází z této oblasti. "Hříchy přecházejí z otců na syny..." Neexistují žádné HŘÍCHY, jen chybně vytvořená energie, blokující naše centra a naše biopole. Šaman vytrhává nemoc VŽDY i s kořeny, jinak by vyrostla znovu...

 

Převzato z : https://www.petr-chobot.eu/samani_dna.htm

 

Diskusní téma: Šamani, DNA a energetická dědičnost(ukázka)

Datum: 27.08.2010

Vložil: Antiquus

Titulek: Petr Chobot - poselství

S úžasem jsem si přečetl článek "Šamani, DNA a energetická dědičnost.
To k čemu jsem se dopídil po dlouhé době studia a sledováním různých zdrojů viz. Nassim Haramein, nové objevy ruských vědců ohledně DNA (konec roku 2009), a mnoho dalších, tak Petr Chobot to přesně pojmenoval, popsal již v roce 1999.
Vážím si jej i z několika dalších hledisek - je zdroj vědění, informací a poučení o mnoha souvislostech s transformací a přechodu do jiné dimenze a možné cestě rozvoje lidské bytosti.
Souvislosti s DNA, navyšováním vibrací a možném přechodu do jiné dimenze mám určitou úvahu, která byla částečně uvedena na "Osudu" - s dovolením bych ji upravenou poslal k uveřejnění zde panu L.K.
Děkuji za ukázku a navedení na P.CH.

Datum: 28.08.2010

Vložil: lk

Titulek: Re: Petr Chobot - poselství

Děkuji vám za vaše vyjádření a rádi zveřejníme vaši úvahu na dané téma. Co se týká P.CH. myslím, že díky jeho zbytečné mediální démonizaci uniká skutečná hodnota toho co je skrze něj předáváno....