O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Skryté příběhy a poučení 2 (Král Midas)

12.05.2011 07:51

Midas

Král Midas, vládce Frýgie, který si o sobě myslel, že je nejchytřejší, nejrozumnější a vůbec nejlepší ze všech, byl zapřísáhlým přívržencem boha veselí Dionýsa. Proto, když před něj přivedli starce Siléna, Dionýsova vychovatele, který kradl v královském sadu hrozny, uvítal starce s velkou rozvrženou náručí a dlouze jej hostil. Dionýsos se mu chtěl za jeho štědrost odvděčit, a proto mu slíbil splnit jedno přání. Král Midos neváhal a přál si, aby se pod jeho rukama vše měnilo ve zlato. Dionýsos mu přání splnil, ale tu nastaly králi kruté časy, protože se mu i všechno jídlo pod rukama měnilo ve zlato, a tak pomalu scházel hlady a nakonec musel Dionýsa odprosit, aby kouzlo zrušil. Ten mu nařídil, aby ze sebe kouzlo smyl v řece Paktolu, ve které pak lidé nacházeli zlatý písek. Od té doby král nemohl zlato ani vidět a nejraději chodil na dlouhé procházky do přírody, kde naslouchal písním rohatého kozonohého boha Pana, ochránce pastvin a stád, který hrával na rákosou píšťalu “syrinx”. A tak se stalo, že Midas vyslechl spor mezi Panem a Apollónem, vůdcem a bratrem Múz, kteří se přeli o to, kdo z nich hraje lépe. Pohoří Timólos rozhodlo, že Apollón je větším umělcem než Pan, avšak s tím Midas nesouhlasil a přivrátil se na Panovu stranu, což Apollóna velmi rozhněvalo a přičaroval králi oslí uši, aby lépe slyšel. Midas schovával uši pod velkým turbanem, ale zanedlouho mu narostly tak dlouhé vlasy, že už se pod turban nevešly, a tak k sobě musel král povolat služebníka aby mu je ostříhal. Služebník musel slíbit, že královo tajemství nikomu neprozradí, jinak zaplatí životem. Nakonec ale tíhu tajemství neunesl, šel k řece, kde vyhrabal do hlíny malou jamku a pošeptal do ní: “Král Midas má oslí uši.” Jamku zase zahrabal v domnění, že tak tajemství navždy pohřbil. Avšak do roka a do dne na tom místě vyrostlo husté rákosí, které při každém závanu větru šeptalo: “Král Midas má oslí uši.” Pravda tedy vyšla najevo a bylo to vůbec poprvé, co bohové označili hloupost viditelným znamením.

 

O čem přemýšlet?

a) jak je to s přáními, která chceme...

b) nestrannost soudů a posuzování čehokoliv...

c) jak je to s tím co nám bylo "naděleno" (komplexy méněcenosti)...

d) síla moc  tajemství ve vztahu k mlčení...

 

Diskusní téma: Skryté příběhy a poučení 2 (Král Midas)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.