O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Skryté příběhy a poučení 3 (Tantalos)

16.05.2011 10:09

Tantalos

Král Lýdie Tantalos, byl neobyčejně bohatý, hora Sipylos mu dávala zlato a jeho rozsáhlá pole rodila dvakrát více než pole v jiných zemích a stáda jeho dobytka byla nespočetná. Král Tantalos byl velmi oblíbený mezi bohy, kteří mu dovolili mu pít božský nektar a jíst božskou ambrózii, a tak se král stával namyšleným a začal dokonce krást. Zapomněl na to, že je pouhým smrtelníkem, kterému sudička Klóthó přede nit života, kterou sudička Lachesis rozvíjí a Antropos přistřihne, a začal se rovnat s bohy a také začal pochybovat o jejich vševědoucnosti. Aby je vyzkoušel, předložil jim na hostině maso svého syna Pelopa. Deméter, bohyně rolnictví, v roztržitosti pozřela kousek masa, avšak ostatní bohové Tantalovu lest prokoukli a rozzuřili se. Zeus svrhl Tantala do nejhlubšího podsvětí a odsoudil ho věčnému trápení. V říšimrtvých stojí v průzračné vodě, ale napít se nemůže, a proto je sužován žízní. Na dosah ruky mu zraje skvělé ovoce, avšak on jej nemůže utrhnout, a tak se trápí hladem. Nad jeho hlavou visí balvan, který se může každou chvíli zřítit. Zbytky Tantalova syna Pelopa vhodili do kotle a probudili ho k životu. Jen na lopatce je jeho kůže nahrazena kouskem sloní kosti, protože tam chybí právě ten kousíček, který snědla Deméter. A od té doby má celý Tantalův rod na lopatce znamení.

 

Někteří lidé mají všeho v nadbytku z hlediska duchovního a duševního vybavení. Vše se jim jakoby daří a myslí si, že mohou si dovolit myslet, říkat či konat podle libosti... Naštěstí tomu tak není, protože člověk se musí stát Člověkem, tedy nesmrtelným a i tak je podřízen Zákonům Stvoření...!!! Jenže takový to Člověk to dělá se samozřejmostí sobě již vlastní. Podřizuje se Zákonům Stvoření, protože sám se postupně stává ztělesněním Zákona!!!

Zkuste si to převést na to, co někteří rádoby lidé dávají  skutečným Lidem (božskému člověku) za pokrmy (výplody jejich nizkého ducha(DT - Mysli)), s tím že to nikdo z nich nepozná. Zabíjí tím vlastního Ducha (syna) pro svou pokřivenost....!!! Pokud si myslí někdo z těchto lidí bez božské podstaty, že když mají dary Ducha k dispozici, že mohou beztrestně krmit božské syny a dcery "člověčinou", tak se hluboce mýlí...!!!

Budou po mnoho a mnoho životů žíznit, hladovět a budou neustále v ohrožení života, protože nejsou nesmrtelní... k tomu budou muset vykonat ještě mnoho práce na sobě než bude znovu připuštěni ke zkoušce dospělosti pro další práce na Vinici Páně. Jsou tací, co jsou schopni dráždit po způsobů Hadů a svých tSSS "Bosou nohu". To už riskují opravdu hodně, včetně výmazu z knihy Života, ale je to jejich volba. Proto by nám tyto příběhy měly být dostatečným poučením pro to co děláme a jak to děláme....

LK

Diskusní téma: Skryté příběhy a poučení 3 (Tantalos)

Datum: 25.11.2015

Vložil: Flegmatik

Titulek: Super

Z téhle stránky jsem se učil na desetiminutovku a dopadla dobře.
:D