O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Skryté příběhy a poučení 4 (Filomen a Baucis)

18.05.2011 08:24

Filomen a Baucis

Za starých časů se stávalo, že vládce bohů Zeus sestupoval na Zemi v podobě pozemšťana, aby se přesvědčil, zda jsou lidé dobří a nejsou zlí a chamtiví. Na jeho cestách ho doprovázel posel bohů Hermes. Jednoho dne takhle dorazili až do velmi pěkného údolí s bohatými statky. Protože se začalo stmívat, požádal Hermese, aby se šel zeptat, jestli je někde vezmou na noc. Proto procházeli celou vesnicí, ale nikde je nevzali. Až došli k velice chudé chaloupce. Hned si jich všiml stařeček Filomen. Pozval je dovnitř a řekl své ženě Baucis, aby připravila něco k jídlu. Baucis hned začala připravovat maso. Filomen nosil různé pochutiny a snažil se hostům ve všem vyhovět. Když dojedli, začal jim Filomen nalévat víno. Všichni si povídali, jenomže po chvíli si stařeček všiml, že víno ve džbánku vůbec neubývá. Svěřil se Baucis a ta hned poznala, že jejich dům navštívili bohové. Hned se začali omlouvat bohům za skromné pohoštění. Zeus se zvedl a vyšel z chaloupky a místo ní vyčaroval nádherný zámek ze zlata a stříbra. Zeus se ptal Filomena a Baucis co by si ještě přáli. Stařeček mu odpověděl: “Bohové, dovolte nám stát se strážci tohoto krásného zámku a až se naplní náš čas, kéž bychom zemřeli ve stejnou chvíli. Celý život žijeme spolu ve svornosti a věrně stojíme při sobě. Ať nikdy nespatřím hrob své ženy a mě ať nikdy nemusí pohřbívat ona.” Zeus jim řekl: “Dobře.” a i s Hermesem zmizeli. Tak tedy střežili Filomen a Baucis palác. Jednoho dne si však Filomen všiml, že Baucis obrůstá listím. I Baucis viděla jak se Filomen ztrácí v záplavě listí. Oba dva se začali měnit ve stromy, naposledy si řekli sbohem a proměnili se ve stromy. Filomen v dub a Baucis v lípu. Tak jsou navěky spolu a vždy když zafouká vítr, dotýkají se jeden druhého.

 

Zjevné ponaučení je celkem jasné a lehce vyjádřitelné ve vlastnostech:
pohostinnost, skromnost, věrnost, oddanost, ohleduplnost, láska, sounáležitost....

Nezjevné ponaučení vyplývá ze symbolů pokazujících na vnitřní děje:

-vesnice ... vše světské= materiální

-okraj vesnice .... naše polaritní mysl reprezentovaná Filomenem a Bauxis, která přešla již do vyššího stádia projevu

-navštíví je Bohové a pošlou Hermese ... 3JD (trojjedinný Duch) pošle myšlenky cestou IST (intuitivně soucitné tělo)

-hostí své hosty vším co mají a projevují svou pokoru a skromnost .... " ne vůle má , ale vůle tva se staň"

-jsou jim nabízeny hmotné statky .... pohodlný život ve 3D

-chtějí zemřít pospolu ... společná transformace do celistvého ducha (vyšší DT + IST+vyšší VDT = celistvý LD)

- proměna ve strom  - život věčný

LK

Diskusní téma: Skryté příběhy a poučení 4 (Filomen a Baucis)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.