O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Slovansko - árijské védy-2/1 (VÍRA - svatá čísla Ingliismu )

20.10.2010 09:50

 SVÄTÉ ČÍSLA INGLIIZMU


 
 
Za najsvätejšie čísla Ingliizmu považujeme tieto: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144 a 369.
Sú spojené s prastarými Dejinami naši Múdrych Prvopredkov a celého Bieleho ľudstva, ktoré žije na blahoslavenej Midgard-Zemi a so skrytým Poznaním všetkých Rodov Veľkej Rasy.
Každé Sväté Číslo má od prastarých čias svoj osobitný charakter, svoju Duchovnú Silu, energetickú vibráciu a štruktúru, aj vzťah k významným udalostiam v dejinách a živote národov Veľkej Rasy alebo Prastarých Bohov.
 
3 – Toto Sväté Číslo hovorí, že všetci Pravoslávni Staroverci-Inglingovia si musia ctiť Veľkých Triglavov Svetov Javi, Navi, Slavi a Pravi; postiť sa na tretí deň Slovansko-Árijského týždňa; denne si pripomínať a dodržiavať Prikázania Troch Vyšších Prastarých Bohov -- Ramchata, Svaroga, Perúna; prednášať chválospevy a oslavovať všetkých Bohov-Ochrancov našich Rodov dňom aj večerom; prejsť Tromi Posväteniami Matky-Prírody, aby sme oslávili svoje Telo, Dušu a Ducha; dozvedať sa soľ zeme (prastarú múdrosť) prostredníctvom Viery, Srdca a Rozumu; poznávať trojičnosť Svetov v ktorých žije človek (Svet Prírody, Svet ľudský a Svet Bohov); naučiť sa ponímať svoj Svet telesne, Duševne a Duchovne; pamätať, že všetky Kapištia Inglie (Chrámy Prvopočiatočného Ohňa Tvorenia) sú rozdelené na tri časti: Príchod Velesa, Prostredná Svätyňa, Svätý Asgard; na začiatku svojho Duchovného vývoja musí každý človek z Rodov Veľkej Rasy vykonať výstup po 3 Stupňoch Viery;
 
4 – Toto Sväté Číslo hovorí, že našu Veľkú Rasu Midgard-Zeme tvoria štyri Veľké Národy: Rasséni a Svätorusi, da´Árijci a ch´Árijci; že základný svastičný (solárny) symbol je symbolom Jarily-Slnka, Šťastia, Radosti a Blahobytu a že vo svojom základe má štyri zahnuté lúče; že Nebeské Príbytky Života exitujú vo Svetoch Navi, Javi, Slavi a Pravi; že na to, aby sa človek na Midgard-Zemi harmonicky vyvíjal musí súčasne rozvíjať Rozum, Telo, Dušu a Ducha, ale Svedomie musí byť meradlom všetkých jeho budovateľských činov zameraných na prekvitanie prastarých Rodov, na rozmnoženie potomstva a posilnenie v srdci každého Prvopočiatočnú Vieru našich Múdrych Prvopredkov; že každého človeka Veľkej Rasy zostavia štyria Rodný Bohovia.
Prvý Boh – pozemský Otec, ktorý dáva novému človeku Obraz Ducha a Krvi. Daruje mu aj Semeno Života skrz ktorého sa na Božom Svete objaví nový človek.
Druhý Boh – pozemská Matka, ktorá dáva novému človeku Telo, Lásku, Opateru, Starostlivosť a Pozornosť, aby všestranne poznával Svet Javi, ktorý ho obklopuje.
Tretí Boh – Nebeská Bohorodička Dživa, ktorá novému človeku dáva Čistú Dušu a želanie tvorivo budovať pre blaho Svojho Prastarého Rodu.
Štvrtý Boh – Boh-Ochranca Rodu pozemského Otca, dáva človeku Skryté Védy (Prastarú Múdrosť) a Svedomie, ktoré prevyšujú všetky pozemské blahá.
Okrem toho, vo Svätej krajine Daárii štyri rieky rozdeľovali kontinent na štyri časti: Rai, Tule, Svagu a ch´Arru, ktoré obývali štyri Veľké Národy spojené navzájom do Veľkej Rasy.
 
7 – toto Sväté Číslo hovorí, že si musíme pripomínať a svätiť siedmy deň týždňa, lebo na siedmy deň bol pribitý Dažďboh na Kaukazských horách; postiť sa v siedmy deň Slovansko-Árijského týždňa; pripomínať si Chrám Siedmych Brán; vyvíjať svojich sedem zmyslov (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, intuíciu a jasnovidectvo); pripomínať si, že obdobie nosenia dieťaťa v lone matky je 7 mesiacov podľa Slovansko-Árijského kalendára, a že muž nemá právo sa v tom čase dotýkať inej ženy.
 
9 – toto Sväté Číslo je nad ostatnými bežnými číslami, lebo Veľký Deväťglav ochraňuje 9 dní Slovansko-Árijského týždňa; z 9 mesiacov pozostáva Leto (rok) v Daárijskom Kruholete Čísloboga; vo veku 9 liet (rokov) prebieha prvé Veľké oboznámenie sa s Prastarou Múdrosťou Bohov a Predkov; Deväť Úloh plní človek kráčajúci po Stupňoch Viery; 9 základných farieb vidí človek (čiernu, červenú, purpurovú, zlatú, zelenú, nebeskú modrú, belasú, fialovú a bielu); Svätá Hviezda Inglie sa zobrazuje s 9 lúčmi; na deviaty deň po smrti človeka sa uskutočňuje Veľká Trizna, t.j. spomienka na zomrelého a pod.
 
16 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Slovania a Árijci mali šestnásťtkovú číselnú sústavu, že 16 Liet (rokov) tvorí Jeden Kruh; že na Svarožom Kruhu je 16 Nebeských Čertogov; že Slovansko-Árijský deň má 16 hodín; že dievča z Rodov Veľkej Rasy sa môže vydať len po veku 16 rokov, lebo do tohto času je Vestnica, čo znamená vestuje, t.j. poznáva Vesť, ale po 16 rokoch prestáva vestovať a stáva sa Nevestou; že cez 16 Vyšších Svetov Prečistej Svargy musí prejsť človek po Zlatej Ceste Duchovného Vývoja a Dokonalosti, aby dosiahol Boží Svet Pravi; že každé šestnáste Leto Daárisjkého Kruholetu Čísloboha je Sväté a pozostáva z 369 dní.
 
33 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Prastarí Nebeskí Bohovia: Ramchat, Svarog a Perún nám dali po 33 svojich Múdrych Prikázaní; že pri dosiahnutí 33 Liet u každého Bieleho človeka z Rodov Veľkej Rasy prichádza čas Duchovnej dokonalosti a splnenia Úlohy Bohov; že každý 33 deň miesiaca je Svätým.
 
40 -- toto Sväté Číslo hovorí, že každý párny mesiac má 40 dní; že u žien Veľkej Rasy obdobie Životnej dokonalosti nastupuje za štyridsať štyridsiatok po narodení prvého dieťaťa (počas 40 mesiacov po 40 dní); že každá Matka zo Slovanských alebo Árijských Rodov musí kŕmiť svoje dieťa materinským mliekom najmenej 40 mesiacov podľa Daárijského Kruholetu Čísloboga; že na 40. deň po smrti človeka sa dokoná Veľká tryzna – Svätý Obrad spomienky zosnulých.
 
108 -- toto Sväté Číslo hovorí, že každý človek zo Slovanských alebo Árijských Rodov môže vykonať 108 hriechov a na sviatok Ramchu-ITA (Novoletie) s každým úderom Veľkého zvona sa človeku dáva možnosť zbaviť sa jedného hriechu (Veľký zvon bije na sviatok Ramcha-ITA presne 108 krát), a počas prvého mesiaca Nového Leta človek, ktorý vykonal nesprávne činy sa musí vysporiadať s týmto stavom. Napríklad, ak zničil strom musí zasadiť nový, ukrivdil dieťaťu – poláska dieťa, osočil človeka – ospravedlní sa mu a pod.; že po 108 mesiacoch (12 letách) po narodení sa dieťaťa prichádza čas dospenia Bieleho človeka a on podstupuje Obrady Dospenia a Menorečenia, t.j. dieťaťu berú jeho detské meno a dávajú mu nové, dospelé, Občinné meno; že po prejdení Obradov Dospenia a Menorečenia nový, už plnoprávny člen Občiny nesie zodpovednosť za všetky svoje skutky, slová a činy, a počas nasledujúcich 108 mesiacov života on, prijmúc Duchovné posvätenie Svätým Ohňom spozná absolútne pravdivý zmysel bytia svojho prastarého Rodu, skutočný význam Rodového Mena a ďalšie veci.
 
144 -- toto Sväté Číslo hovorí, že plný Kruh Večného Kruholetu Čísloboha trvá 144 Liet a mnohé udalosti v dejinách Rodov Veľkej Rasy sú spojené s jeho periodicitou; že po 144 mesiacoch od narodenia sa dievčatá vydávali; t.j. opúšťali Rod Otca a odchádzali žiť do Rodu muža; že 1 slovanská hodina má 144 častí; že obdobie obsahujúce 144 Liet sa u prastarých Slovanov a Árijcov nazývalo Kruhom Života.
 
 
369 -- toto Sväté Číslo hovorí, že Sväté Leto trvá 369 dní; že po 369 Týždňov od narodenia sa začína epocha Duchovného Naučenia človeka; že po 369 mesiacoch po narodení sa pre človeka Bielej Rasy začína epocha Duchovného Osvietenia.

Převzato z: https://www.vedy.sk

Diskusní téma: Slovansko - árijské védy-2/1 (VÍRA - svatá čísla Ingliismu )

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.