O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Solarizace a její využití v praxi 2 (Barevná vizualizace a Solarizace vody)

27.05.2011 07:56

Barevná vizualizace

Pokud nevíte, jakou barvu potřebujete, můžete použít tuto techniku ​​duhy, která vyladí celé vaše tělo. Osobně jsem vždy používal modrou k odstranění bolesti hlavy a zelenou, nebo čistě bílou, když potřebuji léčit u sebe něco vnitřního. Následují bližší informace pro konkrétní onemocnění a nerovnováhy.

Za prvé, seďte v pohodlném křesle, s nohama pevně na podlaze. Jestliže ulehnete, můžete usnout, nedokončíte techniku ​​a skončíte s příliš mnoho barvami. Pokud zůstanete při vědomí, můžete kontrolovat, jak dlouho děláte techniku. Chtějte, aby to bylo pouze 3 až 5 minut v začátku. Jakmile jste seznámeni s technikou, a víte, jakou barvu potřebujete, můžete individualizovat barvu a pracovat pouze s jednou v určitý čas, tak jak se to dělá s jednotlivými čakrami.

Dýchejte zhluboka a rovnoměrně, prociťujte při nádechu pocit očisty skrze kyslík prostupující vaše tělesné buňky a uvolnění zplodin oxidu uhlíku při výdechu. Vědomé, hluboké dýchání čistí krev a buňky těla. To také umožňuje, aby se Vaše duchovní Vyšší Já, ztotožnilo s tělem.

Vizualizujte korunní čakru (v horní části vaší hlavy) a představujte si její otevírání, jako by to byl objektiv fotoaparátu. Požádejte Vesmír, aby celé barevné spektrum duhy proudilo prostřednictvím vaší korunní čakry. Vaši duchovní průvodci a strážní andělé vám budou s tímto pomáhat, tak jak to dělají neustále. Tyto duhové barvy jsou červená, oranžová, žlutá, zelená, růžová, modrá, indigo, fialová, stříbrná, zlatá, bílá a černá. Existuje také ultra-červená a ultra-fialová. Už jen vyjádřením vašeho záměru vyléčení budou tyto barvy plynout z Vesmíru do jakékoliv úrovně vašeho těla, kde je právě potřebujete. Nedělejte si proto zbytečně starosti, že nevíte, jak to funguje. Tím že požádáte - jako by se stalo.

Jak se paprsky duhy vlévají do vaší korunní čakry, vizualizujte si jak vstupují do krevního řečiště skrze tepny a prostupující bunky celého vašeho těla. Toto trvá jen chvilku, než proběhne z jednoho konce těla na druhý.

Pokud máte konkrétní problém, se kterým chcete pracovat, můžete požádat o naplnění barvou/ami, pro určitou oblast těla. Tělo naslouchá každé vaší myšlence, tak jen tím, že řeknete to, co chcete, stane se. Tato spojitost myšlenka - tělo spojení je velmi důležitá, protože každá negativní myšlenka přitahuje negativní věci a každá pozitivní myšlenka táhne tělo k vyšším úrovním vědomí. Nejhorší co můžem udělat je, že naše vlastní těla mateme tím, že žádáme o něco pozitivního a potom pochybujeme, že se to může stát. V tomto případě, prosím, se vyvarujte pochybování o pozitivním výsledku, ať nemusíte vrátit zpět to dobré, co jste právě udělali.

Nakonec, rovnováha je vždy „klíčem“, o který je třeba usilovat.

  

 

Solarizace vody - Sluneční energie

Umístěte sklenici čisté vody na parapet na slunné místo. Slunce dá svou energii vodě. Sluneční světlo obsahuje všechny barvy duhy. Můžete pít tuto vodu pro zdravotní účely. Nebo ji můžete použít na vodní rostliny.

Můžete nalít sklenici destilované vody a impregnujte si jakoukoliv barvu do vody, kterou chcete a poté ji pijte pro zdravotní účely.

Voda, když je vystavena slunečnímu záření v barevné nádobě nejméně hodinu, se stane ozářenou a bere na sebe některé vibrační energie dotyčné barvy. Tomuto říkáme solarizovaná voda. Pokud se hned necítíte na vizualizaci barev, můžete si zakoupit speciální barevné nádoby, ale můžete snadno improvizovat pomocí barevných celofánů. Stačí pít (solarizovaná voda by měla být vždy pita po douškách) tuto voda v pravidelných intervalech po celý den.

Čím déle zůstane voda vystavena slunci, tím silnější je jeho účinnost. Solarizace závisí na teplotě, zeměpisné poloze a denní době. Jeden jednoduchý způsob, jak zjistit, zda voda absorbovala sluneční energie je vložit kostku ledu do sklenice solarizované vody. Když kostka ledu úplně roztála, je voda nabita. Je zřejmé, že to bude trvat delší dobu v zimě na rozdíl od léta.

Následně najdete vhodné barvy pro léčení některých nemocí. Všimněte si, že tyto pokyny nejsou uvedeny lékaři, ale terapeuty, kteří s barvami pracují. Neberte tyto poznámky jako předpis – ale jako doplněk léků a rad vašeho lékaře. V poslední době bylo doporučeno v televizi, že lidé již nemusí pít 8 sklenic vody denně kromě jiných tekutin, a někteří lékaři nyní umožňují kávy, čaje, sodovky jako součást pitného režimu za den. Nedoporučujeme to. Naopak všechny kávy, čaje a limonády by měly být vyloučeny po dobu léčení. Jakmile se budete cítit lépe, nebudete chtít tyto jiné tekutiny vůbec pít, aby kontaminovali znovu tělo.

Je jednodušší naučit se léčit, než učit se jezdit na kole nebo hrát na klavír. Tento druh léčení využívá pránu neboli sílu života, která k dispozici od slunce, vzduchu a země k znovunastolení rovnováhy. To nevyžaduje žádné léky, krystaly, nebo mechanické pomůcky, nebo dokonce fyzický kontakt s tělem. Léčíte na energetické úrovni těla, nikoliv na fyzické úrovni těla. Energetické tělo, je lépe známé jako aura. Aura je pole energie, která prostupuje tělo a rozšiřuje se z něj dvě-pět stop u většiny lidí. Aura je to, co jasnovidci vidí jako světelnou energie pole, která je viditelné kolem fyzického těla. Aura vrstvy, kterými se budeme zde zabývat, od vnitřní nejhustší k vnější jemnější a vyšší vrstvě jsou vibrace 1. éterické 2. emocionální 3. mentální 4. kauzální. Toto energetické pole také proniká těla, která využívají čakry. Tam je velký spojení mezi čakrami a aurou kolem těla. Když se měníme a uzdravujeme, energetické tělo vytváří nový vzor pro fyzické tělo k následování, což má za následek fyzické uzdravení. Fyzické tělo vlastně léčí sám.

Poznámka: Existuje více vrstev aury a duchovních těl, ale tato studie se bude zabývat jen těmito.

 

1. Éterické: nižší astrální, namodralé nebo šedavé, která sahá palec nebo dva ven z těla nejvíce spojené s fyzickým tělem je nejjednodušší vidět. někteří lidé jsou schopni vidět éterické obrysy vnitřních orgánů. Toto může také být viděn jako světle modrá na tmavě modré mřížce. Tento rošt je nazýván éterická pavučina, která může také být opravena na pomoc při uzdravení těla.

2. Emocionální: emocionální aspekty života a bytí. Viděny jsou jako měkké multi-barevné mraky světla viditelné jeden-šest palců ven z těla. To je vrstva nejčastěji popsaná čtenáři jako aura. Tato vrstva bude zobrazovat tmavé skvrny nebo přeháňky nebo stagnující oblasti, kde existují emoční bloky a bolesti.

3. Duševní: mentální tělo odráží barvy myšlenkových procesů, lineární myšlení. Osobní moc.

4. Příčinné: vyšší astrál, jsou vidět v této vrstvě multi-barevné mraky, spojené se srdcem, jako je láska, hněv a nenávist. To se nazývá kauzální, protože tato vrstva je příčinou mnoha problémů v jiných vrstvách.

 

Není nutné vidět auru, abychom s ní pracovali. Kdokoli může pracovat s barvami a energií, i když tato aura není vidět. Chcete-li získat představu o vidění aury, můžete posedět v šeru s bílým pozadím před vámi. Rozostřete vaše oči pohledem na prsty před vašima očima. Dívejte se na prostor mezi prsty. Na nějakém místě v tomto procesu, uvidíte světle modrá blikající světla energie vycházející mezi prsty. Toto je vaše aura. Vaše celé tělo má stejnou modrou blikající světelnou energii kolem sebe, s barevnými  plochami za ní.

Čištění: Před vyléčením může být umožněno, dis-harmonické energii z postižených energetických center/orgánů, aby se uvolnila. Po tomto je teprve můžeme posílit. Člověk se může dokonce cítit hůř, když se tělo snaží zbavit zastaralých nebo dis-harmonických energií.

Energetizace: Léčitelé dělají chybu tím, že používájí své vlastní energie k léčení jiné osoby. Chcete-li léčit, používejte pránu, energii z vesmíru. Žijeme ve virtuálním oceánu energie. Promítnutím energií univerzálních do pročištěného těla se nemusíte bát, že ztratíte vlastní energii.

Použitím záměru a vizualizace můžete posílat barevné energie z vesmíru osobě, která potřebuje léčení.

Emocionální a psychické problémy mohou být uzdraveny pomocí této metody. Aura těla drží všechny negativní emoce a traumatické zážitky člověka, jak jimi prochází ve svém životě. Člověk může strávit mnoho let v agónii a pláči z minulých zkušeností, které zůstávají v auře. Ale po úpravě čaker a odstranění těchto negativních energií z aury, emocionální problémy mohou být vyléčeny mnohem snadněji. Člověk ani nemusí říci léčiteli, co má za problémy, a přesto může být uzdraven. Při čištění a re-energetizaci, tělo automaticky získává zkušenost míru a klidu, z nové energie která vchází dovnitř.

Neviditelná životní síla energie je součástí všeho živého. Nebyli by jsme naživu bez této energie, stejně jako jsme závislí na vodě a vzduchu pro život. Dobrá rovnováha a regulace energií orgánů má zásadní význam pro ochranu zdraví a života.

Voda je tradičně používána jako symbol života v mnoha kulturách. Vidíme mnoho z tohoto v historických scénách, fontánách, lázních, chrámech. Život je především o energii a pohybu, a proto energie, voda a vzduch musí protékat tělem. Tělesné energie musí být plynulé, stejně jako vodopád nebo fontána, aby byly zdravé. Není lepší metaforou pro spojení těla, ducha, mysli,  než je voda. Výzkum nedávno naznačil, že molekuly vody mohou neustále měnit svůj tvar a formu.

Na vodu je možné pohlížet jako mystickou na mnoha úrovních. Je to jediná látka, na zemi, která se přirozeně vyskytuje ve třech různých formách - tekuté, pevné, a plyn. Jeden z nejhlubších tajemství o vodě je, že je jednou z mála látek, která expanduje, když chladne. Většina látek je hustší, když chladnou. Voda expanduje s chladem, což umožňuje ledu plavat. Pokud by veškerá voda země byla zcela zmražena, život by nikdy nepřešel do vědomého bytí. Vody umožňuje vědomý život - starověké národy to dávno věděly, a proto ji prohlašovali za posvátnou.

Čistá voda jak externě tak interně může léčit stres a bolest, eliminovat organismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a parazity. Existuje mnoho terapií léčením vodou. V tomto případě používáme čistou ryzí destilovanou vodu. To je jeden z nejsnadněji přístupných a nejméně nákladných způsobů, jak léčit vodou ve vaší domácnosti. Pít hodně čisté vody, čistíte vaše vnitřní orgány, rituální koupele, mohou pomoci při vyrovnávání těla více než jedním způsobem. Pouhým přidáním barvy vody budete pomáhat léčení těla. Voda je největším přírodním darem a je zde pro Vás k léčení.

 

zdroj : www.greatdreams.com

 

Diskusní téma: Solarizace a její využití v praxi 2 (Barevná vizualizace a Solarizace vody)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.