O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Správa od Galaktickej Federácie Svetla - 19.2.2012

27.02.2012 09:01


Vy chcete odpovede. Prosím, buďme úplný na chvíľu. Budú tu teraz určité udalosti rozvíjajúce sa počas niekoľkých dní, ktoré zmenia priebeh vášho života na Zemi. Masové zatýkanie, o ktorm sme hovorili, začína byť už na začiatku vážna vec a my vám preto odporúčame, pripravte sa na to. Vidíme v blízkej budúcnosti nejaké výpadky u niektorých služieb, ale nie veľa, pretože tieto bytosti temné sú a budú vzatí do väzby a sme radi za vás všetkých, ktorí ste sa sami informovali o význame týchto udalostí. Zdieľajte tieto informácie široko ďaleko a tiež vzdelávajte ostatných.


Buďte na pozore pred začatím týchto zatýkaní, ktoré začnú čoskoro. Naši pozemský spojenci sú na miestach a sú pripravení vykonať túto obrovskú snahu. Veľké množstvo ľudí, dokonca aj niektoré ženy budú vzaté do väzby, kde nebudú moct naďalej zasahovať do vášho života a riadiť realitu vo vašom svete.


Radi by sme, aby ste vedeli, že veľké množstvo času a úsilia, bolo venovaného do plánovacích fáz tohto konania a my, Galaktická Federácia Svetla, by sme sa v tejto chvíli radi poďakovali všetkým našim spojencom v oblasti, ktorý venujú tak veľa času z ich života a ktorý vidia tento plán rásť. Ľudstvo konečne povolilo tieto zatýkania a to je určite dôvodom na oslavu a jedine oslava je to, čo by sme veľmi radi videli. Oslava pomôže vytvoriť potrebné pozitívne energie, ktoré umožnia ďalším cítiť. 


Neexistuje nič, čoho sa teraz báť a tieto zatýkania sú dôležitým krokom na ceste k vzostupu a vy, ako spoločnosť, okamžite začnite využívať výhody svojho úspechu. Mnoho zatknutí sa udeje súčasne,  niektoré zatknutia budú nasledovať za sebou v dňoch. Budeme sa snažiť dohliadať na to, aby neboli žiadne výpadky pri týchto zatýkaniach, posobenie vonkajších vplyvov, ako sú časti armád, ktorá nebude zladená s plánmi na novej Zemi. Budeme sa týmto tiež včas zaoberať, ale teraz ich budeme držať neutralizovaných tak, aby nemohli zmariť niektoré z týchto konaní.


Máme vždy na zreteli vašu bezpečnosť ako najvyššiu prioritu a snažíme sa dbať na to, aby ste neprišli k  žiadnej ujme. Buďte poučení. Kabala si želá, stopnúť tieto zatýkania, aj keď veľa z ich úradníkov sa dohodli, že sa vzdajú úradom. Zlyhajú v každom pokuse zastaviť alebo spomaliť toto konanie a my na to budeme dbať. Je to náš prípad - chrániť našich spojencov a verejnosť na Zemi, ako najlepšie len vieme.


Majte oči na vašich médiách. Už čoskoro bude jasné,  ktoré spoločnosti sa dohodli na pokrytí týchto akcií a ktoré z nich si neželali byť súčasťou tohto pokrytia. To vám tiež napovie, aké mediálne spoločnosti sa dohodli na zladení sa s novým systémom a dokonca vám dá nejaký náhľad na to, ktoré mediálne spoločnosti budú pomáhať v nadchádzajúcich zverejneniach a oznámeniach. V čase, vidíme ako všetky mediálne spoločnosti postupne splývajú s novým smerom, ale teraz, tých zopár málo, ktoré sa zaviazali bude na začiatok stačiť a ďakujeme mužom a ženám z týchto spoločností výrazne za ich odvahu a odhodlanie pomáhať pri realizácii vášho nového systému.


Váš nový systém bude funkčný a “online” v priebehu niekoľkých dní po odstránení prekážok a ľudí, ktorý sa pokúšaju zmariť každý pokus o začatí programov nevyhnutných pre implementáciu vášho nového systému. To je príčina, prečo sú tieto osoby odstraňované z vašej spoločnosti, lebo sme už nevideli inú možnosť, ako stopnúť ich tvrdohlavosť a arogancia, ktorej nebolo vidno konca. Takto si oni “ustlali posteľ“ pre seba a teraz v nej ležia a bude to nejaký čas trvať, než mnohí z nich uskutočnia potrebnú reštrukturalizáciu, ktorú potrebujú, aby znovu vstúpili dobrovoľne do slobodnej spoločnosti. Zabezpečíme, aby ďalšie duše boli stále chránené od týchto temných sŕdc.


Vaša spoločnosť bude tiež chránená pred týmito projektantmi a tvorcami schém Kabaly. Máte možnosť rozvíjať sa do výšok, ktoré ste nikdy predtým nevideli na vašej planéte. Na dosiahnutie tohto cieľa, bude uskutočnených mnoho zmien, ktoré sa budú usilovať o zlepšenie v každej mysliteľnej oblasti a tieto zmeny začnú ihneď potom, ako bude primeraný počet týchto temných vzatých do väzby.


Obvinenia proti týmto osobám bude veľa druhov a bude ich veľký počet a proti mnoho osobám. Tým bude zabezpečené, že sa nemôžu z tohto konania vykrútiť von a znovu dostať nad vašu spoločnosť a opäť spôsobiť katastrofu vo vašom systéme. Prosím, dajte nám svoju podporu a preukazujte túto podporu všetkým, ktorí nebudú okamžite chápať toto konanie. Vyberte si čas,  aby ste ich informvali, čo a kto vlastne sú a ako sa ich životy teraz dramaticky zlepšia a tí ktorí plánovali zlo proti vám mnoho desaťročí budú odstránený zo svojich mocenských pozícií. Uistite ľudí, že je všetko v poriadku a v skutočnosti nebolo už dlhé roky tak dobre v tomto smere ako je to dnes. Vaša spoločnosť bude ťažiť odteraz z mnohých výhod, ktoré vám teraz môžu byť bezpečne poskytnuté a dané k dispozícií.


Máme pred sebou dlhý rad projektov zoradených za  sebou a ktoré sú pripravené postupne na realizáciu. Vieme, že mnoho z vás sa bude veľmi radovať a tešiť z toho, čo všetko je k dispozícii pre vás. Dostanete nový finančný systém akonáhle bude vidno starý systém korupcie odchádzať a v deň keď bude odstránený aj so svojou korupciou. Váš nový systém bude založený na rovnosti a spravodlivosti a každému z vás sa bude páčiť prirodzený tok bohatstva, ktoré je právom každého jedného vás a vždy bolo. Muži a ženy, ktorí budú čoskoro vzatý do väzby, čoho budete svedkami, sa úspešne sprisahali a plánovali, že vás budú udržiavať čo najďalej od vášho prirodzeného stavu hojnosti, ale po ich odstránení budete teraz prijímať to, čo vám bolo odopierané tak dlho.


Budeme v pravý čas s vami diskutovať o vašom novom finančnom systéme, ale nechajte nás dnes  zamerať sa na odstránenie týchto tmavých Kabalistov z vašej spoločnosti. Zostaňte stále pozorní a zostať bdelý a sledujte tieto zatýkania, ak vám naše predchádzajúce slovo nestačí. My budeme hovoriť, že vy ako naši pozemský spojenci, ste dostali naše signály o tom, že všetko je nastavené tak, aby sa pokročilo s prevádzkou ďalej a my nevidíme žiadne oneskorenia alebo odstávky pre naše poslanie. Opäť platí, že vaša bezpečnosť je vždy najvyššou prioritou pre nás a my budeme na stráži pri vás po celú dobu a chrániť vás všetkých, ako len najlepšie vieme.


Prosím, informujte sa navzájom toľko, koľko môžete o povahe týchto zatýkaní a čo znamenajú pre vašu spoločnosť, ako posilnia váš vplyv, pretože mnoho naplánovaných projektov závisí od myslenia  ľudí. Cítime, že impulz, ktorý prinášate v tomto prípade bude stačiť pre nás na začatie nadväzujúcich programov, pričom za vhodných okolností sa začnú ihneď po uzatvorení týchto počiatočných zatknutí. Mnoho ďalších zatknutí budú nasledovať tak hlboko ako siahajú chápadlá Kabaly, ale sme si istí, že tieto počiatočné zatýkania bude dostatočne jasnou cestou pre začatie ďalších fáz celkovej operácie. Sľubujeme vám drahí, bude to velkolepá show a stojí to za to čakanie.


Budete vždy dostávať aktuálne informácie o všetkých novinkách a ďalších plánoch pre budúce fázy operácie prostredníctvom našich kanálov a čoskoro budeme môcť začať komunikáciu s vami prostredníctvom niektorých vašich mediálnych spoločností. Budete mať možnosť byť svedkami týchto zatknutí cez určité médiá. My vám odporúčame sledovať vaše čisté médiá a informovať vašich bratov a sestry o tom, ktoré spoločnosti začínajú pokrývať tieto udalosti. Je dôležité, že mnoho z vás možnými svedkami tohto konania, ktoré je signál, že ľudstvo je konečne voľné a slobodné od svojich utláčateľov.


Prajeme si, aby ste všetci vedeli, že tento deň by nebol možný bez obrovského úsilia všetkých našich zástupcov v oblasti, o ktorých s úctou hovoríme ako o dobrovoľných pracovníkoch Svetla a každý z vás, ktorí ste tak tvrdo pracovali, aby ste mali jasnú cestu k Vašej novej realite. Ďakujeme veľmi za vašu tvrdú prácu a odhodlanie priniesť zmeny do tohto sveta a sľubujem vám, že všetci budete žať 


Majte na pamäti, že budete pokračovať v nasledujúcich dňoch a udalostiach, ktoré sú pripravené pre vás a my si prajeme, aby ste pritom zostali v pokoji a kľude, vnútorne vyvážený a reagovali na výzvu a pomohli svojim kolegom členov ľudskej rodiny. Aby prekonali strach z týchto zatýkaní, ktoré môžu byť prekvapujúce pre niektorých. Nie všetci budú reagovať na túto správu ako dobrú správu, pretože mnohí to vidia ako zlé znamenie, alebo drsné prebudenie z ich spánku. Žiadame Vás, naši pracovníci svetla, robte čo môžete, aby ste upokojili iných a uistili ich, že všetko je v poriadku, pretože naozaj je to tak. Vaša planéta je teraz na pevnej ceste k vzostupu a čoskoro budete uvítaný do galaktického spoločenstva. Je to česť a z tejto cti prichádza mnoho nových povinností.


Po prvé, ako členovia Galaktického spoločenstva už nebudete mať možnosť riešiť svoje rozdiely vojnou, vojna nikdy nebola životaschopná voľba. Všetky vaše rozdiely musia byť riešené naozaj racované demokraticky, s riadnou diskusiou o protikladných stanoviskách a hlasovaniach. Budú muži a ženy dozorovať nad vašimi pomermy, ktorí sú vysoko vyškolení dohliadnuť na to, že všetky vaše rozdiely sú riešené správne a pokojným spôsobom. Nesm byť žiadne iné prostriedky dovolené použiť na vyriešenie vašich rozdielov, ak chcete zostať členom vášho galaktického spoločenstva.


Po druhé, všetky znečistenia vášho sveta musia byť očistené, a žiadne ďalšie znečisťovanie vašej planéty sa nebude tolerovať. Poskytneme vám  technológie a školenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.


Ďalej musíme trvať na tom, aby ste sa všetci začali k sebe správať s úctou, vy všetci si ju zaslúžite. Rasizmus, fanatizmus a nenávisť na akejkoľvek úrovni, nie je vhodný pre svety, ktoré sú členmi Galaktickéj Federácie Svetla, pretože tento druh správania sa je videný ako vírus alebo choroba a nemôže byť dovolené, aby sa rozšíril po tomto a iných svetoch.


Planéty, ktoré sa k vám budú pripájať v pokojnej a družstevnej aliancii sami zhodili ich 3-D kožu a zažívajú podobné problémy a skúšky ako vy. Ak chcete pripustiť aby sa ich svety vratili späť potom, čo sa dostali tak ďaleko , pretože sme povolili svety, ktoré aj naďalej vykazujú známky nižšieho dimenzionálneho správania sa a my s interakciou s nimi by sme nedodržali naše povinností ako jeden z manažérskych tímov v tejto galaxii. Sme si istí, že ste to pochopili a sme si istí, že budete súhlasiť, že tak ako sa váš svet sa teší na pokrok o galaktickej spoločnosti, že ani vy nechcete aby s vami komunikovali svety, ktoré môžu mať silu zničiť všetko, čo dokázali.


Prosím pochopte, nechceme vás riadiť alebo vás núti robiť niečo, čo nerobíte ako kolektívne želanie a  máte na výber kedykoľvek odstúpiť od galaktického spoločenstva a opäť byť izolovaní a sami a musíte byť v karanténe, kým sa raz znovu rozhodnúť, že chcete záväzok vyšších dimenzií a ich ideály a cnosti. Sme presvedčení, že akonáhle začnete zažívať, aké to je byť súčasťou galaktickej komunity budete mať veľké úsilie na tom, aby ste udržali svoje komunity a ďalej postupovali v galaktickej spoločnosti. Nielen váš svet vzostupuje, ale rovnako tak aj vy, ako váš program bude pokračovať a budete si užívať mnoho nových vlastností vašich fyzických tiel. Tešíme sa na Vás a pomôžeme vám urobiť tento veľký skok z izolovaného trojdimenzionálnej svet do piatej dimenzie galaktické civilizácie a je nám cťou mať to od vás dovolené, aby sme vás priučili pri tejto významnej príležitosti.


Prosím, pracujte s nami, zatiaľ čo my urobíme všetko preto, aby prechod prebehol hladko a nezabudnite dávať pozor na vašich bratov a sestry, ktorí potrebujú  vašu pomoc. Všetci  dostanete sem spolu a spoločne budete pokračovať do vyšších sfér tohto vesmíru. Už je to veľmi dlhá cesta pre mnohých z vás a my vám hovorím, že vy všetci ste prešli mnohými zložitými skúsenosťami a skúškami vašej  vôle a odhodlanie. To je dôvod, prečo ste tu dnes, pretože ste to vy sami, kto ste preukázali, že ste získali právo byť tu v tejto dobe. Nie je iná cesta a všetci si zaslúžite taký istý úver pre dosiahnutie tejto fázy, ktorou je všetko dnes ozdobené. My pozdravujeme vás všetkých, ktorí ste sa rozhodli tu a teraz prostredníctvom týchto ťažkých časocv a hovorím vám, že váš zápas nakoniec skončí dobre veľmi skoro.


Zostaňte trpezliví. Uisťujeme Vás, že už nemusíte dlho čakať. Ďalšia fáza nášho pôsobenia je vo svojom začiatku a uvidíte to, prečo sme boli tak zaneprázdnení po mnoho dlhých mesiacov a rokov. Rozsah tohto konania je úplne enormný a sme si istí, že mnohí z vás bude čoskoro vidieť, prečo nič z toho nemohlo byť uponáhľané a trpezlivosť bola namieste prostriedkom. Táto rada vyšetrovaní a právnych procesov zaberie tisíce hodín pracovnej sily mužom a ženám z vašej ľudskej rodiny, ktorí sa zúčastnili a dali na tieto procesy toľko svojho času, úsilia a obetavosti, si zaslúži veľkú vďaku od svojich kolegov bratov, a my vidíme deň, v ktorý čoskoro budete mať príležitosť, aby ste im dali uznanie, ktoré im patrí.


Do tej doby aj naďalej robte všetko, čo môžete na vašej strane lopty. Vidíme všetku tvrdú prácu, ktorú mnohí z vás robia a ďakujeme vám veľmi za vaše úsilie o nastolenie zmeny, ktoré vyčistí vašu cestu do nového domova a vaše členstvo v galaktickom spoločenstve. Výhody, ktoré sú skvelé a je ich mnoho a sme presvedčení, že všetka vaša tvrdá práca stojí za vaše úsilie. Pokračujte teraz s vašou prácou a očakávajte, že ohňostroj bude v blízkych dňoch. Uisťujeme Vás, že nebudete sklamaní. Ste získali všetko, čo stea prijímali a je to váš deň a prajeme si, aby sa vám všetkým páčil, lebo to bude deň hodný oslavy.

Sme Vaša rodina svetla z hviezd

Priamy a doslovný preklad channelingu cez Grega Gilesa
https://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/02/message-from-galactic-federation-of_19.html

Preložil: YurYno

převzato z https://plejadane.blogspot.com

 

Diskusní téma: Správa od Galaktickej Federácie Svetla - 19.2.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.