O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Stále naživu, ale sotva dýchající

30.05.2011 08:16

Poselství Archanděla Uriela – Stále naživu, ale sotva dýchající

Jennifer Hoffman

Když jsem procházela obdobím, které bych popsala jako jednu z nejtemnějších nocí své duše, byla jsem přemožená návalem událostí, z nichž jedna byla horší než druhá a které se zdály, že se vynořují zničehonic, na běžném každodenním základě. Věděla jsem, že to byl omyl, že tohle nebyl můj život a zcela určitě nic, s čím bych na jakékoli úrovni souhlasila.

Jediný způsob, který jsem viděla, jak ukončit tohle utrpení, bylo prosit Boha, aby mě vzal pryč. A tak jsem každou noc, když jsem uléhala do postele, děkovala Bohu za příležitost, kterou jsem v tomto životě dostala a doufala, že jsem si ve svém životě vedla dobře a prosila Boha, aby mě vzal domů. A poté jsem každé ráno otevřela oči a vždy říkala: „Zatraceně, pořád jsem ještě tady.“

A tohle nebylo jednou nebo dvakrát, ale dělala jsem to tak po celých šest měsíců za sebou. A bývala jsem tak zklamaná z každého dne, který jsem tu pobývala a musela čelit všem těm záležitostem, které vypadaly, že nemají žádné východisko. Pořád jsem tu setrvávala, ale sotva jsem dýchala. Pořád jsem měla svůj život, ale už jsem se jej neúčastnila. Přemožená svými problémy, jsem to ve skutečnosti nevzdala, ale byla jsem uvízlá a zachycená v cyklech, které se zdály být nekonečnými problémy, a přitom jsem si neuvědomovala, že jsem se nacházela přímo ve zdroji této nekonečné spirály zoufalství. Jak mohl tento cyklus skončit? Když jsem začala vdechovat nový život do svého spícího bytí.

Začala jsem znovu dýchat a to se nestalo přes noc, ale skrze sérii událostí, které mě přiměly k tomu, abych začala nahlížet na svůj život z jiné perspektivy a zvažovat další možnosti. A když jsem tak učinila, rozevřely se jiné dveře a věci se začaly zlepšovat, zpočátku pomalu a potom celkem dost rychle. V průběhu necelých šesti měsíců jsem měla novou práci s vysokým platem, přestěhovala se do nového domu a začala jsem poměřovat svůj život z hlediska toho, jak rychle se posouvám namísto obav z toho, že mě navždy čeká setrvávání na místě.

Když se život stane opravdu zlým, a mnoho z vás ví, co to znamená, mohou se z nás stát „chodící mrtvoly“. Jsme stále naživu a na svém obvyklém místě, avšak nevdechujeme do svých životů žádnou novou energii. Nemůžeme, protože nevíme, kde se tato energie nachází, aby k nám mohla přijít a jsme tak připoutaní k našemu neštěstí a zoufalství, že nemůžeme dokonce ani popřemýšlet o tom, jak nebo odkud začít. Kamkoli se otočíme, tak nás upomíná to, do jakého nepořádku se náš život dostal. Bude to jiné a můžeme to my změnit?

Hledáme pomoc u druhých do té doby, než nás pravda udeří přímo do tváře – nikdo nám ve skutečnosti nemůže pomoci do té doby, než my sami najdeme uvnitř sebe samých vůli a ochotu zažehnout jiskru, která pozmění a posune naši energii. A jsme vtažení do bitvy mezi našimi temnými pocity a myšlenkami na jedné straně a vírou a důvěrou na straně druhé. Která z těchto stran zvítězí?

V tomto okamžiku máme dvě možnosti volby, můžeme se dále propadat do zoufalství anebo se probudit a uvědomit si, že ve skutečnosti máme vše pod kontrolou. Jakmile jednou začneme rozhýbávat energii, věci se mohou dít velmi rychle, stejně jako se to stalo mně. Avšak než se dostaneme do tohoto bodu, z místa, kde se topíme v temnotě, můžeme se cítit velmi děsivě a osaměle. Odkud se bere tato jiskra? Má tři zdroje: naše myšlenky, pocity a víru.

Procházíte temnou nocí své duše? Přestali jste dýchat a přesto jste stále naživu? Setrváváte stále zde a přitom doufáte, že když budete čekat dostatečně dlouhou dobu, tak to nejhorší brzy pomine, takže si budete moci rozmyslet, co si dále počnete? Jste tak zavalení tím, čím teď procházíte nebo čím jste práve prošli, že se ohlížíte na svoji minulosti a zapomínáte na to, že potřebujete žít v přítomném okamžiku, abyste ve svém životě mohli vytvořit vědomé změny?

Co považujete za tu novou jiskru, která by mohla znovu zažehnout váš život? Co se stane, když změníte jedinou myšlenku ohledně své situace? Vyberte si jen jednu z nich, namísto toho, abyste se pokoušeli vyřešit to, jak změnit úplně všechno (a stát se tak ještě více zavalenými), existuje jedna věc, kterou můžete změnit ve vašem myšlení a která otevře nový prostor právě pro tu změnu, o které doufáte, že nastane?

Co je tou jednou věcí, kterou můžete změnit ohledně toho, jak se cítíte, která vám pomůže získat kontrolu nad svými emocemi a tak zastavit zamotávání se do zoufalství? Můžete nahradit jeden pocit beznaděje vírou, dokonce i tehdy, když nemáte žádný důvod pro víru (na základě závěrů, které jste učinili do tohoto okamžiku), že by se cokoli mohlo začít dít odlišně? My nemůžeme říct Vesmíru, aby nám ukázal výsledky předtím, než jsme ochotní předložit naši víru, aby mohla začít působit. Avšak pokud změníme svoje myšlenky, které pozmění naši energii, stanovíme si nový záměr a budeme mít víru, že se naplní, můžeme začít procitat a vdechovat nový život do naší reality a znovu začít žít.

Zůstaňte klidní, soustředění, odpoutaní a bdělí a pamatujte, že vaše myšlenky vytvářejí každý okamžik vašeho života. Mějte ty nejlepší možné.

Až nad tím budete přemýšlet, stejně jako nad mnohým dalším, co se teď děje, pamatujte abyste:

Přijímali všechny dary porozumění s vděčností a použijte je k tomu, abyste žádali o odpuštění, uvolnění a léčení každé situace.

Žádejte o vedení a potvrzení a poté vyčkejte, až k vám přijdou.

A především, buďte vděční za tuto příležitost být součásti úžasného Vzestupu vědomí lidstva v průběhu toho, jak všichni vzestupujeme do zázračných vibrací.

Mnoho požehnání v těchto zázračných a úchvatných časech,

Jennifer Hoffman


Copyright ©2010 Jennifer Hoffman a Englightnening Life OmniMedia, Inc. Všechna práva vyhrazena.  Zdroj: www.urielheals.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz a www.channeling.wbs.cz přeložila Lenka S.

Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

Převzato z https://barboraopelkova.blog.cz

 

 

O archandělu Urielovi:

Archanděl Uriel je jedním ze sedmi archandělů, kteří stojí na trůnu Boha Stvořitele a jedním ze čtyř hlavních archandělů, kteří slouží lidstvu. Pod vládu Uriela patří mentální úroveň, naše myšlenky, představy a záměry, tvořivost, vhledy, hodnocení, magie, alchymie, astrologie, univerzální vědomí, božský řád, rozdělování moci, univerzální kosmický proud a životní podmínky a prostředí na Zemi. Uriel je pro lidstvo prostředníkem ke spirituálním rovinám a může nám ukázat, jak najít naši vlastní moc a sílu skrze proces, který bude napomáhat každému individuálnímu posunu ve vědomí a tím bude urychlovat posun celé lidské říše do vyšších úrovní vědomí.

Jako Archanděl spásy nám Uriel může ukázat, jak uzdravit každý aspekt našich životů, obracet zklamání ve vítězství, nacházet požehnání v neštěstí a nepřízni osudu a rozpouštět bolestivá břemena a vzpomínky z minulosti skrze uplatňování bezpodmínečného odpuštění. Uriel používá svůj planoucí meč k projasňování mentálního a emocionálního porozumění a k proměňování nízkovibračních energií v osvícené spirituální poznání.

Uriel přináší lidstvu sílu bezpodmínečného odpuštění, protože to je klíčem k tomu, abychom mohli pokročit a dosáhnout posunu a vstoupit do Království Stvořitele, vyšších úrovní energetických vibrací a vědomí. Svoje poselství v těchto časech vzkazuje proto, že lidstvo skrze svoji ochotu přijmout posun ve vědomí prokazuje, že je připraveno naslouchat, jednat a překročit svoji lidskou zkušenost. Zatímco stojí u brány do Zahrady Eden se svým planoucím mečem, aby odepřel vstup těm, kdož zapomněli jak milovat Boha Stvořitele, nám zároveň podává klíče, abychom tam mohli vstoupit, uplatňováním bezpodmínečného odpouštění v každé oblasti našich životů.

Urielovým klíčovým heslem je:

„Nyní stojím v proudu božské Lásky, bezpodmínečného odpuštění a neomezené hojnosti Boha Stvořitele.“

Archanděl Uriel je zde, aby napomáhal lidstvu procházajícímu posunem ve vědomí při interakci s námi, když se budeme posouvat do vyšších dimenzí vědomí. Uriel je také znám jako „Světlo Boha“ a vládne mentálnímu plánu. Jeho úkolem je nás znovu-napojit na poznání Boha a jako vládce mentálního království nám napomáhá s našimi spirituálními lekcemi, což vytváří vyšší úrovně porozumění.

 

Diskusní téma: Stále naživu, ale sotva dýchající

Datum: 30.05.2011

Vložil: gap

Titulek: pod čarou

S Uriel to mám trochu jinak.
Pro mě je Archandělkou; jemnou, subtilní. Nevydržela žít v tomto Vesmíru a na čas odešla. Nedávno se vrátila.
Po dobu své nepřítomnosti byla jistě zastupována, tak jako jiní Archandělé a Archandělky.

Datum: 05.06.2011

Vložil: LK pro Gapa

Titulek: Re: pod čarou

V tomhle se moc neshodneme, protože jako obvykle je za vlastností entity v tomto případě Archanděla majestát delegované božské vlastnosti nebo vlastností = úřad s konkrétní bytostí = entitou. Úřad pana Uriela a paní Urielové, vykonávají archaňdělské zástupy ve jménu Jména ... ! To co cítíš , je správně z hlediska jemnosti energie, protože cítíme to čím vlastně jsme .... :-) Měj se pěkně LK