O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 1.díl

03.03.2011 08:05

V několika dílech Vám chceme představit ukázky z knihy Světla andělů - Andělé nám pomáhají od Diana Cooper. Stále více lidí začíná být schopna vnímat (pocitem, zrakem apod.) bytosti, pro které jsou domovem jiné sféry než naše hrubohmotná 3D. Tato kniha Vám může pomoci vnímat, spolupracovat, komunikovat s anděli (jemnohmotnými bytostmi), kteří(é) nás provází na naší cestě.

PN


Kniha Světla andělů nám dává rady, jak je můžeme zavolat, aby nám v našem životě pomohli a dělali nám společnost. Jsme obklopeni anděly, jediné, co musíme udělat, je pozvednout své vědomí, abychom si jich mohli být vědomi, a komunikovat s nimi, uvítat je ve svých životech a vpustit do našeho srdce radost, světlo a mír vycházející z jejich přítomnosti.


Diana Cooper je terapeutka, léčitelka a spisovatelka. Díky svým kurzům a terapii už pomohla bezpočtu lidí nalézt životní poslání, naplnit jejich potenciál a posilnit jejich život. Během krizového období svého života prožila hluboký zážitek ze setkání s andělskou bytostí, která ji uvedla na neuvěřitelnou vnitřní pouť Vesmírem. Na základě toho zasvětila svůj život léčení, vyučování a službě lidem s tím, že umožňuje andělům, aby jí podporovali a vedli. Diana Cooper se nyní tímto vnitřním vedením neustále řídí a žije podle toho, v co věří.

 

 

Co jsou to andělé ?

„Co jsou to přesně andělé ?“ zeptala jsem se.
Můj instruktor ohledně světa andělů mi řekl, že andělé jsou vyšší duchovní bytosti. Řekl, že božská Prasíla (nebo Bůh) ustanovila anděle jako vůdce, ochránce a pomocníky Jeho tvorstva a užívá je jako Své posly.
Lidským bytostem, jejichž duše nejsou tak vysoce vyvinuté, bylo dáno hmotné tělo, aby mohli na Zemi dále duševně růst a rozvíjet se.
Všichni a všechno je tvořeno vibracemi. Čím je taková vibrace těžší, tím je objekt hutnější, a z toho důvodu mohou být židle, stoly a lidské bytosti viděny a pociťovány.
Andělé mají lehčí a rychlejší vibrace, takže většinou nejsou pro lidské bytosti viditelní.
Jsou to oboupohlavní bytosti, které nemají potřebu sexu, neboť jejich ženské a mužské aspekty jsou v naprosté rovnováze. Když dosáhnou lidské bytosti kteréhokoli pohlaví ve svém těle stavu perfektní rovnováhy ženských a mužských energií, přestanou pociťovat sexuální touhu. Této úrovně dosahují pouze velmi vyvinuté lidské bytosti, což vysvětluje skutečnost, proč je pro většinu lidí celibát tak těžký. Ti, kteří o celibát usilují, nejsou ještě připraveni.
V jaké duchovní hierarchii se andělé nacházejí ? Obecně lze říci, že jsou na mnohem vyšší úrovni, než jsme my, ačkoli se stejně jako lidské bytosti liší ve svém duchovním růstu podle dosažené úrovně osvícení.
Lidské bytosti jdou po jiné vývojové cestě než andělé, takže se lidé jen zřídkakdy stávají anděly a naopak.
Můj instruktor ohledně andělů mi řekl, že někteří andělé jsou tady proto, aby lidskému rodu pomáhali a sloužili mu. Psi, kočky a koně lidem často také slouží a stejně i delfíni, nicméně se nacházejí na jiné vlastní a oddělené vývojové cestě.
Lidské bytosti by nikterak neposloužilo, kdyby se na Zemi vrátila jako nějaký pes, a ani by neposloužilo delfínovi v jeho duchovním růstu, aby se z něj stal člověk. Z toho důvodu se andělé, delfíni, lidské bytosti, psi a jiná stvoření pohybují po své vlastní vývojové cestě, a když se střetávají s jinými druhy, dochází také částečně k jejich duchovnímu vývoji.
Předtím, než jsem se s anděly setkala a mluvila s nimi, nevěděla jsem, že existuje velké množství jejich druhů, stejně jako je velké množství lidských ras, přičemž každý se učí a roste na své vlastní duchovní cestě. Existují andělé, kteří se zasvětili léčení, jiní míru a jiní lásce.
Ke každému páru přichází v okamžiku svatebního obřadu anděl. Úkol takového anděla je pomáhat těmto dvěma lidem, aby se od sebe neodloučili. A dokonce i když se manželská dvojice rozejde, jejich anděl se je stále pokouší spojit dohromady.
A všichni máme také svého anděla Strážného v okamžiku svého narození, který je nám stále nablízku. Samozřejmě, stejně jako naši duchovní vůdcové, mohou být tito andělé pociťováni jen potud, do jaké míry jim to dovolíme. Velmi často k nám nemohou proniknout přes bouřlivou vibraci našich emocí, aby nás mohli obejmout tak, jak by si to přáli.
Existují i malí andílci, kteří mají na starosti drobné úkoly, a také obrovští andělé s nekonečně velkým množstvím energie, kteří se starají o velké vesmírné projekty.
Anděly najdete samozřejmě v blízkosti kostelů a katedrál. Jsou také přítomni všude tam, kde se lidé shromáždí z důvodů náboženských nebo duchovních. Andělé se hromadí v místech planety, která jsou nabita velkou silou. Jsou to obyčejně místa plná krásy.
Existují také obrovití andělé, kteří mají v opatrování velké hornaté kraje, lesy, hvězdy a slunce. Existují také abnormálně velcí andělé, kteří se nacházejí mimo naši planetu ve vesmíru.
Během let, a dokonce i v primitivních dobách, se umělci vědomě či nevědomě naladili na tyto duchovní sféry a všechny možné druhy andělů zachytili na obrazech, nebo ve formě soch.
Andělé také zpívají. Ne náhodou se říká „chóry andělské“. Mystici a duchovní mistři je v minulých dobách zcela jistě slyšeli a viděli a tuto zkušenost pak sdělili těm, kteří ji byli připraveni vyslechnout. Andělská hudba je nebesky krásná, jsou to zvuky, které nemůže lidské ucho zachytit. Nicméně na nás mají tyto božské zvuky vliv, pozvedají nás, inspirují a léčí. Tyto zvuky se dotýkají každé buňky naše-ho bytí a mění nás, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi.
Samotná přítomnost andělů mezi námi otevírá bránu našeho vědomí k vyšším .a větším možnostem. A je jich mezi námi v dnešní době více než v kterékoli jiné době v minulosti. Důvodem je to, že planeta Země dosáhla určitého kritického bodu. Vyplenili jsme naši planetu a obklopili ji téměř neproniknutelnou negativitou. Pán tvorstva rozhodl, že to tak dál nemůže pokračovat. Nebylo nám dá-no svolení ničit krásnou Zemi. Způsobilo by to nerovnováhu v celém vesmíru.
Takže nyní musí lidské bytosti pozvednout své vědomí na úroveň, kde budou ctít Zemi, přírodu, všechny druhy zvířat a jeden druhého — nebo musí odejít.

Andělé se sem nyní shlukují,
aby nám všem pomohli zvýšit úroveň našeho vědomí.
 

 

Andělé čekají na to, aby mohli pomoci

Andělé v sobě mají tak obrovskou studnu lásky, že odpovědí hned, jak vyšleme volání vycházející z hloubi naší duše. Mají také obrovský soucit s planetou Zemí, a to je důvod, proč se objevují v takové hojnosti, aby nabídli svoji pomoc v tomto období neklidu, tísně a změny.
Následující dopis jsem obdržela od Patricie O‘Flahertyové, která píše o příhodě, jež se jí stala v období hlubokého a naprostého zoufalství. 

Byla noc a já seděla sama. Plakala sem a cítila se strašně osaměle a zoufale, když tu sem „uslyšela“: „Nejsi sama. Jsme tady“, a začala sem si být vedoma toho, že je se mnou v místnosti spousta andělských přátelských sil. Laskavých a milujících, pohybujících se tiše sem a tam, a že jsou všichni kolem mě. Utěšilo mě to a povzbudilo, a od té doby mi bylo jasné, že nikdy nejsme tak sami, jak sami sobě namlouváme.  

Pokud je naše potřeba dostatečně velká, andělé přijdou, aby nám poskytli útěchu, vedli nás a někdy nám i hmotně pomohli.
V knize The Power of Inner Peace vyprávím historku o svém příteli, kterého tam nazývám Barry. Pracoval neuvěřitelně dlouhé a dlouhé hodiny na tom, aby udržel svůj obchod. Noc co noc jezdil domů autem ve stavu naprostého vyčerpání, kdy byl stěží schopen udržet otevřené oči. Jednou v noci se nevyhnutelné stalo skutkem a on usnul za volantem a to těsně před tím, než dojel k velmi rušné hlavní křižovatce. Když leknutím otevřel oči, byl už v pořádku za křižovatkou a sjížděl dolů silnicí.
Na sedadle vedle něj seděl anděl, který držel volant a navigoval auto. Jakmile se můj přítel probudil, anděl zmizel a zanechal ho ve stavu naprostého zmatku a posvátné úcty.
Jsem přesvědčena o tom, že my všichni jsme neustále ochraňováni svými vlastními anděly strážnými a jinými duchovními pomocníky. Jak jinak bychom se mohli jen za pomoci svých omezených lidských smyslů hnát po dálnicích neskutečnou rychlostí a nesrazit se ?
Většinou jsou pro nás andělé neviditelní, protože jejich vibrace jsou pro lidské oko nepostřehnutelně. Někdy ovšem můžeme pozvednout své vědomí natolik, že je vidíme. Jindy, když jsme ve stavu spánku nebo naprosté relaxace, závoj mezi světy se ztenčí a my jsme schopni je spatřit.
Nejčastěji jejich přítomnost a impuls energie přicházející odnikud, který nám pomáhá, prostě jen pociťujeme. Když jsem psala tuto kapitolu, jeden kamarád mi vyprávěl o své matce, která je velmi opatrná a přízemní osoba. Jednou se snažila ze všech sil zvednout nemožně těžkou skříň. Náhle uslyšela něžný a rychlý šelest vzduchu a cítila, jak je skříň nadzvedávána neviditelnýma rukama. „Věděla“, že to byl anděl.
V Bibli se hovoří o andělech, kteří k lidem přicházejí ve snu, aby jim předali nějaké poselství. Děje se to stále, ale velké množství lidí vidí v těchto „návštěvách“ prostě jen sny — výplod naší fantazie. Jak se nám lidským bytostem asi musí vyšší duchovní světy divit !
Jedna moje přítelkyně měla strašný strach z létání. Když se pokusila svému strachu čelit, dostala v letadle záchvat šílené a ochromující paniky. Po mnoho let jí to zabraňovalo cestovat tak, jak by si byla přála.
Požádali jsme pro ni o duchovní pomoc s tím, že jsme věděli, že pomoc přijde vždy, když se o ní požádá, ať už jí vědomě rozeznáme a přijmeme nebo ne.
Tu noc se jí zdál sen o tom, že je v letadle, které bylo zaplněné obrovským zlatým andělem. Když se probudila, věděla, že jí bylo sděleno, že je pro ni cestování letadlem naprosto bezpečné. Nyní je z ní sebevědomá osoba, která často letadlem cestuje.
Někdy k nám andělé přicházejí během doby, kdy spíme a dokonce nás i léčí. Jedna mladá žena, která se jmenuje Sharon, mi napsala a pověděla o svém uzdravujícím zážitku.
Začalo jí značně bolet pravé koleno, ale nevěděla proč. Šla ke svému lékaři, který ji vyšetřil a dal jí nějaké léky. Večer si lehla, aniž si léky vzala, s tím, že je začne brát až od rána.
Tu noc se jí zdálo, že leží na břiše a že má nohy lehké jako pírko. Prostě se jen tak vznášely. Byly stále spojeny s jejím tělem a byly jen malý kousek nad zemí. Byl to báječný pocit. Pak začaly její nohy masírovat zlaté ruce. To bylo také naprosto úžasné.
Další ráno bylo její koleno o mnoho lepší a během následujících několika dní bolest úplně zmizela. Nikdy nemusela brát své léky.

Až k sobě všichni povoláme anděly,
aby nám pomohly se vyléčit,
bude to zcela jiný svět.
 
 

Duchovní zážitek

Lesley přišla na můj kurz „Smysl života“ a podělila se o svůj příběh, o svůj duchovní zážitek, který ji přivedl na cestu hledání pravdy.
Před třemi roky prožila velmi emocionální a traumatický rok plný mnoha osobních ztrát. Protože zažívala jeden šok za druhým, sedla si a pokoušela se přijít na to, jaký má život smysl. Nyní následuje to, co mi napsala, že se jí stalo.

O týden později, v časných ranních hodinách, když jsem ještě spala, probudilo mě velmi jasné „bílé světlo“. Bylo to něco, co jsem ještě nikdy v živote neviděla – bylo to tak jasné, že ozářilo celou moji ložnici. Nebylo to normální světlo. Nikdy sem se s něčím podobným nesetkala !
Nemusela jsem přivírat oči, jako když vás ozáří slunce nebo reflektory auta, Bylo to zářící jasné „čiré bílé“ světlo (ne oslepující, ale „planoucí“) a vyzařovalo nádherný teplý pocit lásky, jako by mi říkalo, abych se nebála. Dívala jsem se upřeně na tuto „světelnou bytost“, která mě naplňovala pocitem, že jsem milována. Zdálo se, že říká: „Ty víš, proč jsem tady – věř ve mně.“
Vzpomínám si, že jsem čekala na nějaké poselství a co se bude dít dál. Pak si vzpomínám, že jsem viděla sebe samu, jak shlížím se stropu na své tělo, ležící v posteli. Bylo to neuvěřitelné. A pak, dřív, než jsem se nadála, jsem byla zpět ve svém těle a přetahovala jsem si peřinu přes hlavu.
Bylo to ohromující. Stále na to myslím, a tak jsem začala číst knihy a zjistila jsem, že jsem viděla „světelnou bytost“ a prožila mimotělní zkušenost.

Kdykoli jsou lidské bytosti navštíveny anděly, říkají, že prožily ohromující pocit lásky a míru. Andělé k nám opravdu přicházejí, aby nám dali nový pocit jistoty a podnět pokračovat v naší cestě.
Často zjišťuji, že když se s lidmi dělím o své duchovní zážitky, reagují na to tím, že se dělí o své. Při jedné příležitosti jsem si jen tak povídala s jedním mladým mužem, který mi řekl, že když se rozešel se svojí přítelkyní, ocitl se ve stavu naprostého zoufalství. Bylo to, jako by bylo celé jeho srdce a jeho duše roztrhány na kusy a on nebyl schopen vidět žádnou budoucnost. Vše, co viděl, byla jen černá tma. Z této temné propasti se nemohl velmi dlouho vymanit.
Pak se díval jednou v noci smutně z okna na strom. Tento strom začal být pomalu světlejší a světlejší, až uviděl jen žhnoucí záři, uprostřed které byla tvář. Měl pocit míru a poprvé měl pocit, že je možné, aby zase žil. Od toho okamžiku začal zase tkát nitky svého života. Byl si jistý, že ta tvář byla tváří jeho strážného anděla.

Andělé vždy šíří mír a lásku.

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 1.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.