O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 11.díl

05.05.2011 10:33

Andělská cvičení

Tuto knihu zakončím určitými vodítky, která vám pomohou přiblížit se ke svým andělům a umožní jim pomoci vám způsobem, o kterém jste nikdy nepředpokládali, že je možný.
Ujistěte se, že máte na sobě pohodlný oděv a že nebudete půl hodiny ničím rušeni.
Abyste v místnosti pozvedli energii, můžete zapálit svíčku nebo okolo sebe umístit krystaly, rostliny nebo květiny. Také přítomnost duchovních knih pozvedá vibrace, aby bylo možno spojit se s anděly. Stejně tak krásná hudba.
Než začnete se svojí meditací, vyjádřete odhodlání, že cokoli se stane, bude pro vaše nejvyšší dobro. Požádejte, aby k vám přišli blíže andělé světla, aby vás chránili a léčili.

 


Jak se setkat se svým andělem

1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.
2. Dýchejte trochu hlouběji než obvykle a na výdech se vždy uvolněte, až se nakonec celé vaše tělo zcela zklidní.
3. Pozvěte svého strážného anděla, aby k vám přišel blíže. Pociťujte, jak vás objímají jeho jemná křídla, a uvolněte se do stavu bezpečí.
4. Zeptejte se svého strážného anděla na jeho jméno. Radujte se z toho, jestli vám jeho jméno vytane na mysli, ale nic si z toho nedělejte, pokud se tak nestane.
5. Zahalte se do lásky a bezpečí svého strážného anděla, začněte si uvědomovat existenci ostatních andělů, pohybujících se okolo vás. Každý z nich má pro vás mnoho lásky.
6. Vdechujte všechnu tu lásku, která je zde pro vás k dispozici. Připomínejte si, že si zasloužíte být milovaní.
7. Když jste připraveni, otevřete pomalu oči.
 

 

Pročištění a léčení vašeho srdce

1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.
2. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se přesuňte do svého středu.
3. Soustřeďte se na vnější obal svého srdce. Je jemný a zdravý nebo je drsný pohmožděný rozpraskaný, zlomený nebo jakkoli poškozený ?
4. Soustřeďte se na vnitřek svého srdce. Je plný lásky nebo je plný ublížení zloby a závisti ? Jsou zde uvězněny staré nevyřešené události, které čekají na to, až budou uzdraveny ?
5. Pozvěte anděly, aby přišli vyléčit vaše srdce, a pociťujte, kolik vám jich přišlo pomoci.
6. Dovolte jim, aby vaše srdce utišili, spravili nebo jakkoli vyléčili.
7. Nechejte je vyjmout vaše srdce a vynést je vzhůru k nádhernému vodopádu. Až budou držet vaše srdce v této vodě, pociťujte a sledujte, jak se odplavují pryč stará ublížení.
8. Tito andělé nyní nesou vaše srdce vzhůru k božské Prapodstatě pro požehnání. Uvolněte se a buďte vnímaví a otevření pro cokoli, co se může stát.
9. Pošlete díky za vše, co jste dostali.
10. Otevřete se, abyste umožnili svému očištěnému a požehnanému srdci, aby se vrátilo zpět do vašeho těla.
11. Pociťujte, jak se andělé dotýkají vaší aury tak, aby byla celistvá a vy se cítili v bezpečí.
12. Když jste připraveni, otevřete oči a soustřeďte se na milující myšlenky
 

 

Jak se setkat s vládci karmy

Vládci karmy nám pomáhají činit naše životní volby. Udržují karmické záznamy, které představují bilanci všeho dobrého a zlého. Když o to požádáme, poskytnou nám svoji pomoc a rady. Pokud se ve vašem životě objeví nějaká výzva, ohledně které se toužíte zeptat na radu, možná byste se chtěli rozhodnout dříve, než se vydáte na svoji cestu.
1. Několikrát se zhluboka nadechněte, a když vydechujete, říkejte si pro sebe „mír“.
2. Uvolněte své tělo. Začněte u palců u nohou a pokračujte až k temeni hlavy
3. Pozvěte svého anděla, aby k vám přišel blíž, a pociťujte nebo sledujte, jak se k vám přibližuje. Chvíli věnujte tomu, abyste ho láskyplně přivítali.
4. Požádejte ho, aby vás zavedl vzhůru k vládcům karmy pro pomoc a radu.
5. Nechejte jej, aby vás vzal za ruku a vytáhl přes mraky mezi hvězdy do celého vesmíru.
6. Nadechujte světlo a vydechujte závist, zlobu, vinu, ublížení nebo strach. Věnujte tomu určitý čas.
7. Před vámi je nádherný bílý chrám. Nechejte svého anděla, aby vás vzal nahoru po bílých schodech a přes dvůr ke dveřím vedoucím do místnosti, kde sedí vládci karmy.
8. Zaklepejte a požádejte o dovolení vstoupit. Poté přistupte k vládcům karmy, pokorně a klidně.
9. Položte svoji otázku nebo požádejte o radu, která by vám pomohla odhalit vaši karmu.
10. Očekávejte odpověď. I když se nezdá, že by se cokoli dělo, váš požadavek bude zapsán a rada přijde, jakmile budete připraveni ji přijmout.
11. Poděkujte vládcům karmy za to, že vás přijali, a dovolte svému andělovi, aby vás zanesl zpět dolů na Zemi.
12. Poděkujte svému andělovi, a než otevřete oči, chvíli tiše odpočívejte.

 


Jak vnést do svého života vyšší hodnoty

Ve věku Vodnáře, novém zlatém věku, do kterého jsme právě vstoupili, budeme žít na vyšší úrovni uvědomění. Místo zaměřenosti na materiální svět bude naší radostí a potěšením zvyšovat v našem životě vyšší hodnoty. Může to být svoboda, mír, láska, nadšení, věčnost, vyrovnanost, krása nebo jiné nádherné hodnoty, díky kterým se cítíme dobře.
Jedním způsobem, jak uvést tento proces do pohybu, je vyzvat anděly, aby v našich životech zvýšili hodnoty, na které si přejeme se zaměřit. Toto cvičení k vám přitáhne anděly blíž, aby vám s tím po-mohli.
1. Tiše a klidně seďte. Nadechujte světlo a vydechujte lásku do té doby, až se cítíte být zcela uvolnění a klidní.
2. Rozhodněte se pro jednu nebo dvě vyšší hodnoty, které byste rádi ve svém životě zvýšili.
3. Pozvěte svého strážného anděla a pociťujte, jak vás objímá a podporuje.
4. Na chvíli se zamyslete nad jednou z hodnot, kterou chcete zvýšit.
5. Pozvěte anděla této hodnoty. Můžete tohoto anděla ucítit, vnímat jeho barvu, velikost a způsob, jakým se obléká.
6. Požádejte tohoto anděla, aby do vašeho života vnesl více takové hodnoty.
7. Pociťujte, vnímejte a sledujte, jak se váš život touto vyšší hodnotou zaplňuje.
8. Očekávejte, že k vám přijde ještě více této hodnoty.
9. Otevřete oči.
 


Jak se zbavit strachu

Andělé jsou připraveni a touží po tom, aby nám pomohli zbavit se starých obav, pokud se uvolníme a důvěřujeme jim, že tak učiní.
1. Uvolněte se a dýchejte klidně a stejnoměrně.
2. Pozvěte k sobě anděla, aby vám pomohl zbavit se strachu a napětí, které tyto obavy způsobují ve vašem těle.
3. Možná si přejete na svůj strach myslet, nebo jen dýchat do napjaté části svého těla, kde tento strach zadržujete.
4. Dovolte obrazu, vzpomínce nebo symbolu, aby vplul do vaší mysli.
5. Relaxujte v okamžiku, kdy vám tento obraz, vzpomínku nebo symbol andělé odnímají. Dovolte jim, aby tento strach rozpustili ve světle.
6. Nyní vám andělé ukážou pozitivní obrázek nebo symbol, který vám pomůže, abyste se cítili silní.
7. Tento symbol vám umístí buď do vašeho třetího oka, nebo do části těla, která byla v napětí.
8. Poděkujte andělům a otevřete oči.
 

 

Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí

Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit sebehodnoty a sebevědomí. Mnoho lidí zde zadržuje strach. Andělé touží po tom, aby nám nyní mohli pomoci strach uvolnit a pozvednout naše sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.
1. Uvolněte se a utište se.
2. Nadechujte do svého solárního plexu. Vaše nádechy by měly být dlouhé, pomalé, hluboké a stejnoměrné.
3. Představte si, že jdete do svého solárního plexu a nalézáte tam sklepení nebo místnost. Jak vypadá ?
4. Pozvěte svého anděla, aby vynesl ven jakékoli staré vzpomínky, obavy nebo negativitu.
5. Dovolte svému andělovi, aby vytáhl ven jakoukoli temnotu, špínu nebo prach.
6. Buďte si vědomi toho, jak dělá váš anděl zlatou kouli světla a naplňuje ji sebevědomím, oceněním a silou.
7. Když tuto zlatou kouli energie umísťuje do vašeho solárního plexu, vnímejte to.
8. Nadechujte do ní a pociťujte, jak se zvyšuje vaše hodnota a cena.
9. Poděkujte svému andělovi a otevřete oči.
 

 

Osvobození se od spoutanosti

Jestliže jsme k něčemu připoutáni, nemůžeme se z toho radovat, protože se bojíme, že budeme nešťastní, když to ztratíme. To se vztahuje na materiální vlastnictví, koníčky, práci a někdy i na takové hodnoty, jako je zloba. V novém uvědomění je tedy správné věci mít, pokud jsme si jisti, že je naše ego nepotřebuje.
To samé se vztahuje na lidi. Potřeba jakéhokoli druhu vytváří provazy, které nás připoutávají k lidem a jsou příčinou toho, že s nimi emocionálně manipulujeme. Bezpodmínečná láska nevytváří žádné provazy a nechává ostatní naprosto svobodné a být sami sebou.
Andělé touží po tom, aby nám pomohli se osvobodit, odpoutat a učinit sebe i ostatní volné.
1. Uvolněte celé tělo a začněte se cítit dobře a pohodlně.
2. Rozhodněte, co nebo koho jste nyní připraveni propustit.
3. Pociťujte to, nebo to spatřete před sebou.
4. Buďte si vědomi všeho, co vás s tím spojuje.
5. Pozvěte anděla, aby toto spojení zpřetrhal a rozpustil provazy až k jejich kořenům. Buďte si vědomi toho, že to můžete pociťovat přímo ve svém hmotném těle.
6. Požádejte tohoto anděla, aby vás zaplnil nějakou vyšší hodnotou, a tak vám pomohl, abyste to nechali ze svého života odejít.
7. Nadechujte tuto vyšší hodnotu.
8. Poděkujte tomuto andělovi a otevřete oči.


 

Jak uzdravit své vnitřní dítě

Většina z nás má v sobě své vnitřní dítě, které je uvězněné nebo ztracené a ublížené. Kdykoli ve svém těle pociťujeme bolest, můžeme si být jisti tím, že naše vnitřní dítě nám tak říká, že má bolesti, a způsobuje tím trhlinu v proudu naší energie.
Když se cítíme být ublížení, ustrašení, plní zloby, závisti, žárlivosti, umínění nebo ne dost dobří, znamená to, že část našeho já je stále uvězněná v dětství a vytváří v našem životě problémy.
Andělé jsou šťastni, když nám mohou pomoci vyléčit tyto uvězněné části nás samých, pokud je o to požádáme.
1. Věnujte pár minut tomu, že uvolníte všechny klouby ve svém těle a relaxujete.
2. Nadechněte se příjemně do svého břicha, rozšiřujte ho a pak pomalu vydechněte. Toto několikrát opakujte, dokud se nezačnete cítit velmi příjemně.
3. Vzpomeňte si na to, kdy jste naposledy cítili zlobu, ublížení nebo jste se cítili jakkoli jinak negativně. Uvědomte si, že vyrovnaný moudrý dospělý člověk tyto emoce nepociťuje. Tyto emoce jsou emocemi vašeho uvězněného dítěte. Pociťte, jak staré je toto dítě ve vás.
4. Když toto dítě naleznete, utište jej a pozvěte léčebné anděly, aby jej uzdravili.
5. Uvolněte se a buďte otevřeni všemu, co andělé dělají, aby vaše dítě vyléčili.
6. Když vám vaše dítě vrátí, všimněte si, v čem vypadá jinak a jaký jiný pocit z něho vychází.
7. Poděkujte těmto andělům.
8. Chovejte a milujte své vnitřní dítě.

 


Jak uzdravit své předky

Generacemi je předáváno skutečně mnoho bolesti a utrpení. Mnoho nevyřešených rodinných vzorců chování pokračuje dál a dál. Existují otázky, které udržují příliš mnoho duší uvězněných v hutném energetickém poli okolo planety Země, což způsobuje, že se musí stále znovu a znovu inkarnovat.
Andělé jsou připraveni a touží nám pomoci se osvobodit a osvobodit i naše předky.
1. Nadechujte dolů až do svých chodidel, dokud v nich nepocítíte tíži a příjemný pocit. Pak dýchejte do svých nohou, dokud nejsou také velmi uvolněné. Totéž udělejte se svýma rukama, zády a tělem.
2. Pozvěte vhodné anděly, aby k vám přišli, a relaxujte v jejich nádherné energii.
3. Vysvětlete andělům, s jakým vzorcem chování potřebujete pomoci.
4. Představte si živě řadu předků, kteří všichni nesou břemeno tohoto vzorce chování.
5. Dovolte těmto andělům, aby vás vynesli vesmírem, výš a výš, až uvidíte zářící bílé světlo. V tomto světle přebývá božská Prapodstata.
6. Spolu s anděly poklekněte a požádejte o milost pro sebe a pro své předky.
7. Pokud je vám tato milost poskytnuta, bude vám dáno znamení.
8. S tímto symbolem se vraťte zpět na Zemi a pošlete jej pozpátku řadě svých předků.
9. Poděkujte těmto andělům a otevřete oči.

 

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 11.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.