O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 2.díl

09.03.2011 10:17

Strážní andělé

Náš strážný anděl je s námi po celý život. Přichází k nám v okamžiku našeho narození. Nikdo nejde po své cestě na planetě Zemi sám. Kdybychom jenom věděli, kolik pomoci všude kolem nás v duchovním světě je, necítili bychom se tak zranitelní a osamoceni. Přítomnost této pomoci si začínáme uvědomovat často jen v období krizí.

Mary Millerová mi napsala příběh, který se stal jejímu synovi a který se týká jeho strážného anděla.
Můj příběh o andělech se datuje k roku 1980, kdy můj syn začal řídit auto. Jednou, když se nevrátil domů do půlnoci, jsem se začala strašně bát o jeho bezpečí. Pak mě můj vnitřní hlas začal pobízet, abych poprosila jeho strážného anděla o pomoc. Můj strach byl okamžitě vystřídán tvrdým spánkem.
Příští den u snídaně mi syn vyprávěl o podivném zážitku, který zažil na cestě domů. Asi míli od domova mu klesla hlava a usnul. Pak uslyšel zvláštní hlas, který volal jeho jméno – byl to zcela specifický hlas – „ne tvůj, mami, nebo otcův, ani kohokoli jiného, koho znám. Ale zcela jistě bych ten hlas poznal, kdybych jej znovu uslyšel.“
Ani jeden jsme nezapochybovali o tom, že to byl hlas jeho strážného anděla. Není třeba říkat, že od té doby nedám na anděly dopustit. Kéž je taková Boží pomoc stále při nás.


Zbožňuji příběh, o který se se mnou podělila Mary. Tento příběh ukazuje, jak jsme všichni silně navzájem spojeni. Kdyby každá matka, která se strachuje o své dítě, požádala strážného anděla svého dítěte, aby jej chránil — a pak by se uvolnila a důvěřovala by této ochraně, svět by se stal lehčím a bezpečnějším místem.
Většina rodičů si myslí, že se chovají správně, když se o své děti strachují. Ale není to pravda. Strach je těžká, hutná a negativní vibrace. Když ji nasměrujeme silou ke svým milovaným dětem, které jsou na nás psychicky napojeni, vystavujeme své dítě nemoci, nebezpečí a negativním vlivům. Černý, těžký strach a energie starostí může způsobit, že naše dítě onemocní.
Když ke svým dětem vysíláme lásku, léčivé a pozitivní myšlenky, obklopujeme je ochrannou silou plnou radosti. Jestliže k tomu navíc požádáme strážného anděla našeho dítěte, aby jeho či ji ochraňoval, otevře naše milující energie tomuto strážnému andělovi cestu, aby se mohl s dítětem blíže spojit.
Samozřejmě, že to můžeme udělat pro kohokoliv, ať už je to přítel nebo někdo cizí. Láska je energie, která otevírá srdce druhých, a my tuto milující energii směrujeme pomocí svých myšlenek. Když pošleme ryzí paprsky lásky lidem, andělské síly se s nimi mohou spojit a začnou se dít zázraky. A ještě mocnější je, když dáme andělům pokyn, aby pomáhali.
Naslouchejte své intuici a posílejte lásku lidem, kteří se ocitají v nouzi, v nebezpečí, kteří zažívají bolest nebo smutek. Když míjíte nemocnici, požádejte léčebné anděly, aby pomohli těm, co to potřebují. Vaše milující prosba umožní andělům přijít blíže a léčit mnohem efektivněji.
Andělé léčí také zvířata. Pokud víte o nějakém zvířeti, které je v tísni, požádejte anděla, aby mu pomohl. Urychlí to uzdravování takového zvířete.
Když budete přemýšlet o oblasti válečného konfliktu, nezaměřujte svoji pozornost na to špatné, co se tam odehrává. To podporuje temnotu. Místo toho si živě představujte, jak do této oblasti proniká světlo. Požádejte anděla, aby pomohl lidem, kteří tam žijí. Vaše modlitby se tak stanou pro anděly osvětlenou cestou, po které tam mohou vstoupit a pomoci.
Jestliže slyšíme, čteme nebo vidíme špatné zprávy v mediích, můžeme se na chvíli zastavit a poslat do takové oblasti světelnou energii. Pomůže to víc, než si uvědomujeme. Láska a světlo, které posíláme, může zabránit neštěstí, může pomoci ostatním, nebo je může i léčit. Každý z nás hraje na naší planetě nějakou důležitou roli. Můžete si myslet, že vaše troška nemůže nic změnit, ale když se to sečte s energií, kterou vysílají ostatní, vytvoří to obrovskou vlnu světla, která může pomoci učinit mohutné změny, jež léčí lidi a místa.
Zlo, nebo strašné pocity oddělenosti od Prapodstaty, jak já to nazývám, se světla bojí. Posíláním světelných vln do myslí „špatných“ lidí a vůdců, kteří povyšují svoji osobní sílu nad duchovní růst lidí, kterým vládnou, se vymyje potřeba vlády a zneužívání, a je tak umožněno, aby se zase navrátila svoboda.

Když posíláme milující myšlenky ostatním,
vytváříme tak světelné mosty,
po kterých mohou kráčet andělé.

 

 

Andělé jsou vždy nablízku

Poté, co se přede mnou andělé zjevili, jsem byla velmi vzrušena myšlenkou na svůj cyklus přednášek o „léčebném a psychotronickém rozvoji“ a doufala jsem, že dokážu udržet svoji vibraci v dostatečně ustáleném stavu tak, aby ke mně mohli přijít blíž.
Můj duchovní vůdce mi řekl, že andělé pracují na zlatém paprsku a samozřejmě i já viděla tyto léčebné anděly jako bělavou zlatou barvu. Měli barvu jako andělská bytost, která ke mně přišla v okamžiku mého zoufalství a která byla asi sedm stop vysoká.
Můj duchovní vůdce mi řekl: „Zlatá je barvou moudrosti a zcela bezpodmínečné lásky. Když léčíš pomocí těchto andělů, je to zlatá energie.
Andělská energie v sobě obsahuje sluneční teplo, a když je ve vaší blízkosti anděl, nikdy nebudete pociťovat chlad.“
K tomu ještě dodal, že andělé jsou nám stále na blízku, a když pracujeme s andělskou energií, identifikujeme se s bytostí, která se právě v takové blízkosti nachází.
Tak jsme během kurzu seděli tiše a představovali si, jak zaplňujeme místnost zlatým světlem, až se nakonec ocitáme v ustáleném zlatém prostoru.
Než hodina začala, bylo mi řečeno, abych každého požádala, aby se svýma rukama dotkl své vlastní aury. Poté jsme byli přichystáni pozvat anděly, aby se naší aury dotkli oni. To nám dá možnost cítit milující energii andělských bytostí, které čekají na to, aby nám všem pomohli.
Takže jsem všechny požádala, aby se snažili ucítit svýma rukama svoji auru a poté ji pohladit. Všichni to můžeme dokázat tak, že postupně přibližujeme své ruce blíž a blíž k svému tělu, dokud neucítíme lehký odpor nebo jemné chvění okraje své aury. Je to praktický způsob, jak vyrovnávat jakékoli díry nebo nerovná místa, které se v naší auře mohou vyskytnout, a být tak více chráněni. Většina lidí to zažívá jako chladivé uklidnění.
Naše aura je naším ochranným elektromagnetickým polem. Je tvořena našimi myšlenkami. Plané myšlenky znamenají, že máme slabou auru, která nás nechrání před činy nebo myšlenkami ostatních. Silné, pozitivní a milující myšlenky zajišťují pevnou ochrannou auru. Negativní myšlenky vytvářejí v našich aurách díry, a když jsme ve stavu šoku, naše aura často zcela mizí a my jsme velmi zranitelní vůči vnějším silám.
Většina z nás už viděla obrázky svatých, guru a posvěcených lidí, kteří mají okolo své hlavy nádhernou zlatou svatozář nebo zlatou auru okolo svých těl. Jsou to barvy jejich ryzích a duchovních myšlenek, jak je spatřili ti, kdož byli schopni aury vidět.
Skoro všichni jsme viděli okolo místnosti, kde se kurz konal, prstenec andělů, kteří byli přitaženi naší výzvou a čekali, až budou moci pomáhat. Každá osoba ve třídě vyzvala nějakého anděla, aby se přiblížil a pohladil její auru. Ukázalo se, že je to zcela odlišné od zklidňování své vlastní aury. Byl to velmi silný pocit a několik lidí propuklo v pláč.
Jedna z účastnic kurzu nám vyprávěla o tom, co se jí stalo. Trpěla ochromující bolestí hlavy, která trvala celý den, a ona si zoufale přála, aby k ní přišel anděl. Myslela si, že by jí mohl od těch strašných bolestí pomoci, ale nikdo se neobjevil. Místo toho si okolo ní pohrával maličký cherubín. Usmíval se a byl plný rozšafného veselí, ale stále jen kroužil sem a tam nad její hlavou.
Stále mu říkala: „Pohlaď moji auru“, ale on se jen usmíval a pohrával si nad její hlavou. Čím se cítila být víc frustrovaná, tím víc se cherubínek usmíval a lehce se nad ní vznášel. Nicméně, když mávl křídly a nakonec zmizel, po bolesti hlavy nezbyla ani stopa !
Na tomto kurzu bylo přítomno několik zkušených léčitelů. Požádala jsem je, aby se oprostili od veškeré předpojatosti, vyprázdnili svoji mysl a položili své ruce na auru osoby, se kterou právě pracovali, a nechali skrze sebe pracovat anděly. Většina z nich byla ohromena. Skutečně cítili, jak jimi protéká mocná síla andělů.
Téměř to samé se děje tehdy, když se otevřeme a staneme se přijímacím kanálem pro spirituální léčení. Čím jsme jako takový přijímací kanál průzračnější, tím námi proudí více božské léčivé energie. Nicméně léčení pomocí andělů vyvolává zcela jiný pocit. Ve skutečnosti se dá říci, že je tento pocit „zlatý“.

Jeden z účastníků mi následně napsal tento dopis.
Když jste nás na vašem léčebním kurzu seznámila s anděly, mohl jsem skutečně cítit velmi jasnou a mocnou energii. Zvlášť nádherný pocit jsem prožíval při tom, když jsem se, spolu s mladou ženou, kterou jsem léčil, odebral pro léčebnou energii s těmito anděly božské Prapodstatě. Od té doby žádám anděly, aby mě navštěvovali každý den. I když je nevidím, vždy pociťuji jejich teplou, milující přítomnost a dokázali, že jsem překonal i velmi těžké časy ! Požádal jsem je, aby přišli, až budu na vašem setkání, a oni opravdu přišli a já cítím, že předvedli skutečně nejzázračnější léčení !

Andělé léčí jasem.

 

 

Léčebná síla odpuštění

Poprvé jsem se setkala s Lynfou Daviesovou na jednom ze svých kurzů „Léčení pomocí andělů“. Hned jsem si jí všimla, protože okolo sebe šířila pocit tepla a radosti.
V průběhu tohoto kurzu se s námi podělila o svůj příběh. Když jí bylo třináct, byla znásilněna. Manželství se jí rozpadlo. A stejně tak i následující velmi problematický vztah. Utrpení, spojené s těmito vzpomínkami, bylo natolik intenzivní, že návštěva poradny nebo podobných terapií jí naháněla strach.
Pochopila, že má možnost volby. Může buď nadále žít se svým utrpením a bolestí, nebo může najít způsob, jak se toho zbavit a následně odpustit, aby tak mohla znovu začít normálně žít.
Zvolila metodu „znovuzrození“, protože to není postaveno tolik na inteligenci a myšlení jako jiné terapie, a rozhodla se, že je tím možné vyléčit naprosto cokoli — ať je to jak chce bolestné. S tímto odhodláním začala na sobě spolu se svým léčitelem pracovat. Uvádím zde příběh toho, co následně zažila.
Po tomto rozhodnutí jsem začala trpět něčím, co jsem pokládala za poruchu trávení – byla to skutečně značná bolest kolem srdce. Během dalšího sezení, když jsem dýchala jako obyčejně, jsem náhle uslyšela a ucítila přímo nad svojí hlavou šustot křídel. Všechno se zcela uklidnilo a svým vnitřním zrakem jsem okolo sebe uviděla obrovská bílá křídla. Cítila jsem se jimi býti zcela pohlcena a naprosto v bezpečí. A pak jsem uviděla tvář nějakého muže, který na mě dolů zhlížel. Vypadal spíš jako anděl z filmu Wima Wendera „ Wings of Desire“ – ohromný, silný a velmi, velmi něžný.
Řekl mi, že mé srdce je zlomené. Řekl, že to trvá už velmi dlouho a že ke mně přišel proto, aby jej dal zase dohromady. Cítila jsem ve svém srdci i okolo něj velmi teplý pocit – obrovskou energii a také pocit míru a jistotu, že je vše v pořádku a že jsem v bezpečí. Ke konci sezení byla bolest pryč a já mohu nyní o svém znásilnění hovořit mnohem lehčeji a bez pocitu bolesti.
Jsem poměrně dost přízemní člověk – ale od tohoto sezení využívám andělské obrázky a cítím se být ochraňována a opečovávána, což je pro mě naprosto nový pocit.


Když dáme najevo svá odhodlání a otevřeme se všem novým možnostem, začnou se dít zázraky. Annie Rossiterová se svěřila se svojí historkou, která se odehrála po jednom kurzu.
Diano, byla jsem na jednom z vašich kurzů. Otec mě jako dítě znásilnil a já jsem se snažila pochopit, proč jsem si vybrala zrovna tyto rodiče. Během kurzu jsem zjistila, kolik mám v sobě zloby, která je nasměrována k mým rodičům.
Vy jste mi pomohla se jí zbavit. To samo o sobě byl dosti ohromující zážitek. Vrátila jsem se domů a cítila jsem se být otřesena v samých základech, ale ne nepříjemným způsobem. Prostě jsem jen potřebovala meditovat a být v tichu a klidu. Tím, že jsem ze sebe nechala odejít všechnu zlobu, jsem se cítila být prázdná. Ačkoli jste mě uvedla do stavu, kdy jsem do sebe dýchala lásku, chtěla jsem víc. Potřebovala jsem lásku, abych zaplnila prázdnotu v místech, kde předtím byla zloba.
Lehla jsem si na postel a vnitřně jsem se ztišila. Uslyšela jsem velmi jemný zvuk, podobající se šumění perutí. Pak jsem ve své mysli uviděla bílé anděly s nádhernými bílými křídly a zažívala jsem obrovský pocit lásky, která mě naplňovala.
Tato událost na mě měla skutečně hluboký vliv. Už v sobě nepociťuji vůbec žádnou zlobu. Před tím jsem za svůj život vinila svého otce. Nyní je to pryč.

Andělé mohou naše srdce naplnit láskou.

 

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 2.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.