O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 5.díl

22.03.2011 08:38

Léčení pomocí andělů

Když jsem řekla jedné ze svých klientek, krásné mladé dívce, která si prošla značným utrpením a prožila velkou ztrátu, že píšu knihu o andělech, poslala mi následující dopis o svém zážitku, který se odehrál v průběhu našeho léčebného sezení.

 

Andělé léčí hluboké rány

Přišla jsem k vám s pocitem, že jsem uvězněna ve svých obavách a zcela frustrovaná. Když jsem byla malá, strávila jsem dlouhou dobu v nemocnici trpěla jsem obrovským strachem z toho, co by se mi mohlo stát příště.
Pracovaly jsme na mém vnitřním dítěti, abychom dodali uvězněnému dítěti sílu. Když jsem umístila své posílené tříleté dítě do solárního plexu, přišli dva andělé, aby nabídli svou pomoc. Vytáhli z mého krku skutečně dlouhý, černý tlustý provaz, který vedl přímo do mého solárního plexu. Byla jsem ohromena, protože jsem to vše skutečně pociťovala.
Poté jsem pokročili k jiné události, kdy jsem se jako šestiletá cítila být značně vyděšená. Tito andělé opět přišli na pomoc. Uvolnili z mého solárního plexu černý dým. Poté vyzdvihli mé vnitřní šestileté dítě, které bylo začernalé dýmem, k božské Prapodstatě. Byl to tak báječný pocit, že jsem se nechtěla vrátit zpátky !

Toto sezení bylo velmi silné a já jsem pociťovala štěstí nad tím, že bylo všude kolem mě tolik pomoci. Byla jsem potěšena, že existuje způsob, jak léčit hluboké rány a měnit frustrující vzorce chování, které se v mém živote vyskytují.

 

Uvolnění pocitů opuštění
O pár týdnů jsem k vám přišla znovu. Prožila jsem strašlivý týden, kdy se mi začali vynořovat staré emoce a zcela mě pohltily. Hlavním tématem byly pocity opuštění – pocity, že jsem nechtěná a nemilovaná. Každé ráno jsem se budila velmi časně a připadalo mi, že mám srdce rozervané na kusy. Bylo to natolik intenzivní a nepříjemné, že jsem začala cítit touhu sebe sama zničit, jen abych ulevila svému utrpení. Věděla jsem, že tyto pocity pocházejí z minulosti, a už jsem měsíce pracovala na tom, abych si vytvořila lásku sama k sobě, ale nyní jsem byla v koncích.
Během sezení jsem uviděla velké množství andělů s konvicí plnou zlaté tekutiny. Jemné jí potřeli moji auru a opět jsem byla ochromená tím, že jsem skutečně mohla cítit jejich energii.
Poté jsem trochu pracovali s mým vnitřním dítětem, do čehož se andělé zapojili ! Chtěli mé vnitřní devítileté dítě vyzvednout ke světlu. Poté mě chtěli vzít vzhůru k božské Prapodstatě. Zeptala jste se mě, jestli chci vystoupit nahoru k této Prapodstatě, neboť by to znamenalo očištění. Bála jsem se toho, ale řekla jsem, že půjdu, protože jsem byla na konci svých sil !
26
Tak jsem musela nadechovat světlo a vydechovat všechny možné věci včetně zloby, viny a závisti. Poté se z obou stran objevil jeden anděl a oba mě přenesli k božské Prapodstatě. Po cestě vzhůru mi bylo strašně. Pak jsem pociťovala skutečně hlubokou depresi a zoufalství. Poté, když jsem dostoupila až k Prapodstatě, měla jsem pokleknout před vládci karmy, kteří dohlíželi nad karmickými záznamy. Ti nechali milosrdně rozplynout mé utrpení.
Po obou stranách jsem měla jednoho anděla a viděla jsem zářivé bílé světlo. Na čelo mi nakreslili bílý křížek a na srdce ruku. Moji pozornost přitahoval bílý křížek, protože jsem mohla cítit jeho teplo a tvar přímo před svojí hlavou – a v tom okamžiku byli všechny pocity nemoci a deprese a napětí v mých ramenech a krku odplaveny pryč !
Viděla jsem sama sebe, jak klečím a mám na čele bílý křížek. Pak nastala chvíle, kdy jsem se měla vrátit zpět domů. Skutečně jsem si přála zůstat a vychutnávat si svůj pocit. Bylo to skutečně nádherné, zcela zvláštní a posvátné, ale trvalo to jen pár vteřin.
Byla jsem v úžase nad pocity, které jsem prožívala ! V té době jste mi řekla, že jste ještě nikdy nikoho k božské Prapodstatě nevzala, a že já jsem měla kolem sebe mnoho pomoci.
Od tohoto sezení už jsem nikdy netrpěla strašnými pocity opuštění a zcela věřím, že andělé oplývají schopností léčit.


Zbavení se deprese
Třetí velkolepé andělské léčení, které jsem prožila se odehrálo v době, kdy jsem upadla do temné díry deprese. Táto deprese neustávala po dobu dvou týdnů. Snažila jsem se, jak jsem jen mohla, abych se z toho dostala, ale stále jsem spadávala zpět.
Zcela mě to pohltilo a mělo to vliv i na moji práci, protože vše ztratilo rovnováhu. V tomto okamžiku mi bylo jasné, že jediným způsobem, jak se z toho můžu dostat, je požádat anděly o pomoc ! Přišla jsem za vámi, abychom společně nastolily ten správný stav, kdy k nám mohou přijít andělé a pomoci !
Mé vnitřní malé dítě bylo na dně černé jámy plné hadů. Andělé tyto hady odstranili, naplnili jámu v mém solárním plexu zlatým světlem a vynesli mé dítě do tohoto světla.
Zdálo se to být naprosto jednoduché, avšak obsahovalo to neuvěřitelnou sílu, neboť ihned poté moje deprese zcela zmizela !
Od té doby andělům bezmezně důvěřuji ! Velmi často je žádám o léčebnou podporu a pomoc. Nikdy jsem žádného ještě neviděla, ale nesmazatelně se mi do paměti vtiskla představa celé skupiny duhově zbarvených andělů, kteří mě vynášejí vzhůru ke světlu, a budu vždy cítit jejich laskavou energii. Andělé vyléčili dokonce i mého koně, když se dusil.
A tak vám mnohokrát děkuji za to, že jste mě s anděly seznámila !

Tato žena už ke mně nikdy nemusela chodit jako k prostředníkovi. Nyní už sama umí vyzvat anděly, aby přišli a léčili.

 

 

Hlas trubky

Stejně jako existují andělé, kteří léčí, existují i andělé radosti, harmonie, milosti, důvěry a jakékoli jiné myslitelné hodnoty.
Protože se jejich energie liší, vypadají rozdílně. Zjevují se v barvách, které jsou v souladu s jejich energií, a jejich roucha jsou různých stylů a zvyklostí.
Jako všichni ostatní andělé i tito vždy na naše modlitby odpovědí, pokud je přímo zavoláme o pomoc. Díky novému vhledu a uvědomění budeme žádat spíše, aby nám byly seslány pozitivní hodnoty než materiální věci.
Při jednom mém kurzu jsem doporučila účastníkům, aby požádali anděly o seslání pozitivních hodnot, po kterých toužili. Jedna mladá žena požádala anděly o ochranu, jasnost, vnitřní mír, správný směr a zdraví. Už několik let byla nemocná. Když požádáme, je nám dáno. O dva týdny později jsem ji potkala a toto mi vyprávěla:

Pár dní po tomto kurzu jsem potkala přítelkyni, která mi dala lahvičku obsahující směs olejů na ochranu mojí aury. Nežádala jsem o tento olej. Měla prostě potřebu jej pro mě udělat. Mezi přísadami byly fenykl na ochranu proti duševním záchvatům a rozmarýna lékařská na ochranu a jasnost psychiky. Cítila jsem, že je to okamžitá odpověď na mou prosbu o ochranu a jasnost. Moje mysl se zlepšila téměř okamžitě.
Následující den mi došla vaše kazeta s vnitřním mírem, kterou mi někdo poslal. Poslouchala jsem ji a cítila jsem se klidnější a zcela utišená. Věděla jsem, že ji mohu užívat k nalezení vnitřního míru, dokud ve mně nebude pevně zakotven.
Několik týdnů předtím jsem poslala pro jasnovidný text a žádala jsem o radu, jakým směrem se mám v životě vydat. Přišel v ten samý den a já jsem vnitřně souhlasila se vším, co v něm bylo napsáno. Ke konci týdne jsem se vydala na výlet do Stonehenge, kde mi byli předány určité informace, které obsahovaly výzvy týkající se mé budoucnosti. Bylo mi řečeno, abych následovala hlas svého srdce. Poté jsem poslouchala vaši kazetu o Vlastní hodnotě, která mě vybízela, abych následovala své srdce. Vybrala jsem si obrázek anděla, který také říkal: „Následuj své srdce.“
S mým zdravím to ale stále nebylo v pořádku. Naštěstí mi zavolal jeden přítel, aby zjistil, jak se mi vede. Byl odborníkem na výživu, důkladně mě zdravotně vyšetřil a zásobil mě vitamíny a minerály.
Poslala jsem andělům modlitbu díků. Odpověděli na všech pět věcí, o které jsem je prosila, ale já jsem se stále cítila být velmi unavená a nebylo mi příliš dobře.

Další den mi napsala následující příběh:

Andělé mne vyléčili co se týče mé emocionální sféry a díky nim se tak u mne odehrály přímo zázračné změny. Domnívala jsem se tedy, že by mě možná mohli vyléčit i v oblasti tělesné sféry, slitovat se a zbavit mě mé únavy po viróze ! Byl by to vskutku zázrak, neboť tato únava už přetrvávala několik let.
Tak jsem si lehla, že budu meditovat, a když jsem tak učinila, ucítila jsem u své hlavy obrovského anděla, který měl položené ruce z obou stran mé hlavy. Bylo jasné, že mé úmysly byly dostatečně silné na to, aby ke mně přilákali anděly.
Požádala jsem, abych byla vzata k božské Prapodstatě a aby mi byla dána milost zbavit se své nemoci. U této Prapodstaty jsem byla položená na zem a přikryta bílou látkou. Okolo mě bylo velké množství andělů – alespoň dvacet – a můj anděl byl stále u mé hlavy. Viděla jsem zářivě zlaté světlo, které svítilo mezi anděly, oblečenými v bílé barvě.
Uslyšela jsem hlas trubky. Pohlédla jsem vzhůru a uviděla dva anděly, kteří se nade mnou vznášeli. Zachytila jsem jejich hodnosti – cherubín a serafín – a pochopila jsem, že stojí v andělské hierarchii na samém vrcholu. V tom okamžiku jsem si dokonce ani nebyla jista, jestli to vůbec byla andělská jména.
Zeptala jsem se, proč se ozývá zvuk trubek a bylo mi řečeno: „Protože jsi mimořádná osoba.“
Požádala jsem, aby mi byla dána milost k odstranění mé nemoci. Přistoupila ke mně božská síla v podobě bílého oparu a prošla mým tělem od konečků prstů u nohou až k hlavě, aby tak odstranila všechnu negativitu. To se opakovalo čtyřikrát.
Poté jsem byla naplněna zlatým paprskem světla od hlavy až k patě. Viděla jsem ten úžasný zářivý zlaté se třpytící paprsek světla, jak se přibližuje k mé hlavě, ale zpočátku nemůže proniknout dovnitř. Andělé tedy užili zlaté tekutiny, aby očistili kanál, procházející mojí páteří. Jakmile světlo proniklo dovnitř, začalo pomalu rozlévat svoji září všude kolem sebe do všech buněk mého těla. Cítila jsem je především v horní polovině.
Přála jsem si zůstat u božské Prapodstaty, aby začalo léčení fungovat. Pak jsem v hlavě ucítila nesmírné teplo, které se soustředilo převážně na můj zátylek, na samém vrcholku mé páteře. Toto teplo bylo uvnitř. Můj anděl byl stále u mé hlavy. Pak se moje hlava po pár minutách zcela pročistilo a já se cítila být skutečně plná pohody. Bylo to jako náhlé osvobození.
Přes tělo jsem měla umístěný dlouhý, úzký světelný křížek. Poté jsem sestoupila od Prapodstaty do svého srdečního centra a do svého těla. Bylo mi řečeno, abych sedm dní odpočívala.
Později jsem se cítila být skutečně zcela v pohodě. Všechny mé obavy, strachy a negativní myšlenky zmizely.

Andělé cítí velkou radost nad tím, že jsme mimořádné bytosti.

 

 

Andělé barev

Lékaři využívají ultrazvuk k tomu, aby odstranili negativní energii soustředěnou do bolestivých kloubů. Využívají ultrafialově paprsky, aby v těle uvolnily určité nedobré stavy. Víme o tom, že takovéto užití zvuku a barvy dokáže efektivně léčit. Nicméně je to velmi násilné využití zvuku a barvy. Je to spíš jako bychom k rozlousknutí oříšku použili palici.
Každá barva má svoji vlastní vibraci a energii, které nás ovlivňují, i když si to na vědomé úrovni neuvědomujeme. Zářivě červená nás nabije energií, zatímco zelená nás uvede do rovnováhy a modrá utiší. Žlutá nám pomáhá se soustředit a indigově modrá zklidní naši mysl. Barvy, které nanášíme na stěny svých domovů, na nás mají také vliv. Barvy, které si vybíráme na sebe, odrážejí naši osobnost, nebo nám poskytují něco, čeho se nám nedostává.
A stejně tak, když jsou vhodně zvolené barvy nasměrovány k léčení těla, pronikají do buněk a dodávají jim energii nebo rozpouštějí energii negativní. Zatímco jedno onemocnění může zareagovat na jednu určitou barvu, jiné může být negativně ovlivněno jinou barvou.
Například rakovina reaguje na zelenou, což je barva srdečního centra, a je tedy zapotřebí, abychom měli své srdeční centrum otevřené a uvolněné, aby jím tato barva efektivně procházela. Lidé, kteří se nacházejí ve stavu šoku, nebo ti, jejichž mysl je nutno zklidnit, reagují na indigově modrou. Ten, kdo trpí depresí, bude příznivě reagovat na teple červenou a oranžovou.
Léčení barvami je velmi efektivní a nyní se dostává stále více do popředí. Někteří léčitelé mají ohledně barev značnou intuici a vybírají pro své pacienty ten nejlepší odstín. Jiní nedokážou vidět barvy tak jasně, nebo si tolik nevěří, že dokážou vybrat tu správnou.
To, co si neuvědomujeme, je, že andělé barev jsou vždy nablízku, aby nám pomohli. Kdykoli se zamyslíme nad nějakou barvou a pro někoho ji navrhneme, anděl tomu bude přítomen a pomůže nám. Když jej požádáme o pomoc, uvolníme se a dovolíme mu, aby převzal vedení, můžeme si dopřát odpočinek. Můžeme si být jisti, že vybere pro našeho pacienta tu správnou barvu s nejlepším účinkem.
Pokud se soustředíme příliš silně, tyto síly brzdíme. Naším úkolem je udržovat se v uvolněném soustředění, aby tak andělé mohli skrze nás pracovat.
Pokud chceme sami nějakou barvu vizualizovat, je vždy bezpečné soustředit se na bílé světlo. Toto světlo v sobě obsahuje všechny barvy spektra, takže si andělé mohou vybrat a namíchat jakoukoli barvu, která je pro příjemce nejpotřebnější.
Bílá je barva, která je ryzí a ochranná, a když pro ochranu použijeme bílé světlo, stáváme se nenapadnutelní. Můžeme si být jisti, že se andělé u nás objevují ve velkém počtu.
O síle bílého světla jsem hovořila na jednom ze svých kurzů a jedna účastnice vyprávěla tuto příhodu. Tato žena oplývá značnou měrou jasnozřivostí a vždy viděla okolo lidí jejich energie. V té době byla zaměstnána v obchodě a jednou týdně musela nosit domů velký obnos peněz. Jednou večer po práci stála na autobusové zastávce a čekala na autobus. Byla zima a byla už skoro tma. V kabelce měla celou tržbu.
V šeru uviděla přicházet nějakého mladíka. Z jeho energie vyčetla, že jí chce přepadnout. Stáhla se do sebe a sevřela pevně svoji kabelku, jako by to udělala většina lidí ? Ne. Uvolnila se, jak mohla nejvíce a obklopila se bílým světlem. Slyšela mladíkovy kroky, jak se k ní blíží a jsou stále blíž a blíž.
Najednou se kroky zastavily a ona otevřela oči. Uviděla mladíkovu ruku nataženou k tomu, aby jí sebral kabelku, ke které se ale nemohl dostat skrz bílé světlo okolo ní. Ve tváři měl výraz nepopsatelné paniky. Pak se otočil a utíkal pryč, co nejrychleji mohl.
Když se uvolnila a vizualizovala si okolo sebe bílé světlo, umožnila andělské ochraně, aby jí přišla na pomoc.
Když jsem tento příběh vyprávěla jednomu právníkovi, usmál se a vyprávěl mi svůj zážitek se silou bílého světla. Řekl, že to bylo poprvé, kdy jej prožil, ale že pevně věřil tomu, že mu zachránilo život.
Jel s nějakými přáteli autem na kontinent. Tito přátelé jeli extrémně vysokou rychlostí a on cítil, že jim hrozí bezprostřední nebezpečí. Měl možnost volby, buď propadnout velmi silné úzkosti, nebo důvěřovat duchovním silám. Rozhodl se uvolnit a ochránit se bílým světlem. Jakmile to udělal, opřel se dozadu a věděl, že se mu nic nestane.
Jak se tak hnali krkolomnou rychlostí po dálnici, najednou auto, které jelo před nimi, píchlo. Točilo se po celé silnici, ale nějakým zázrakem — nebo díky ochranné síle andělů světla — je minulo a jejich auto neutrpělo ani škrábnutí.
Aby síla bílého světla fungovala, je nutné, abychom v ně věřili ? Jako vše ostatní i toto se řídí duchovními zákony vesmíru. V určitém bodě, kdy jsme uvolněni a naplněni důvěrou, k nám andělé mohou přijít blíž a pomoci.
Pevně věřím, že víra jednoho člověka je silnější než nakumulované pochybnosti velkého množství lidí.
Při jednom kurzu mi jedna účastnice, Celia, vyprávěla, že ji její přítelkyně vzala na kurz léčení. Trochu se opozdily, ale věřily, že tam pro ně zůstane volné parkovací místo. Jezdily kolem dokola, ale nemohly žádné najít. Nakonec projely místem, kde byla zaparkována auta na zákazu stání a zastavení. Přítelkyně Celie řekla: „Budeme se dnes podílet na Božím konání. Můžeme zde bezpečně parkovat.“ Vystoupila z auta a umístila okolo něj bílé světlo.
Celia byla velmi znepokojena a rozrušena. Celé dopoledne měla strach z toho, že budou mít za stěračem lístek s pokutou, ale její přítelkyně nepociťovala žádné obavy. V době oběda chtěla jít Celia zpět a zkontrolovat, jestli auto nemá botičku, nebo není odtaženo. Její přítelkyně byla jejím chováním zmatena, protože věděla, že auto je ochraňováno bílými anděly.
Všechna ostatní auta v ulici měla pod stěračem pevně připevněný lístek s pokutou. Jejich auto bylo netknuté.
Celia byla ohromena. Když pochopila, kolik obav vysílala do parkovacího prostoru, začala si uvědomovat, že andělé bílého světla byli mnohem silnější nežli její negativita.

Andělé jsou silnější než naše pochyby a obavy.

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 5.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.