O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 7.díl

01.04.2011 09:18

Andělé pomáhají manželství

Serena byla mladá a atraktivní vdaná žena s malými dětmi. Její vzhled byl ale v naprostém rozporu s jejím vnitřním zmatkem. Ke svému manželovi, který ji nedokázal podporovat ani finančně ani emocionálně, pociťovala takovou zlost, že se s ním po několik let odmítala milovat. Měla v úmyslu žít s ním v tomto celibátu až do doby, kdy budou děti starší, protože nemohla snést ani představu, že se jí dotýká.

Nějakou dobu jsem s ní hovořila a pomáhala jsem jí, aby si stále více uvědomovala své zvyky. Posléze souhlasila a pozvala anděly, aby jí pomohli.
Jakmile se andělé přiblížili, přesunuli se k jejímu srdci a ukázali mi, že je velmi emocionálně poraněno. Dotýkali se jejího zraněného srdce a vyhlazovali jej, dokud nebylo v pořádku.

Pak se přesunuli k jejímu solárnímu plexu. Vypadal jako zaprášený sklep plný starých vzpomínek. Pracovali z plných sil, aby vyklidili všechno to harampádí a vynesli je na světlo, ve kterém se rozpustilo. Když její solární plexus vyklidili, vyčistili a požehnali, požádala jsem jí, aby si před sebou představila svého manžela.

„Ach, jsem obklopena černotou a on je celý černý a červený,“ řekla. Černá a červená dohromady jsou barvy bezprostředně hrozícího výbuchu. Bylo jasné, že je na pokraji zhroucení.

Andělé věnovali spoustu času jemnému odstraňování temné energie zlosti, která je oba obklopovala a rozpustili provazy, které je omotávaly.
Když s tím byli hotovi, řekla mi Serena: „Držíme se za ruce a jsme jeden pro druhého oporou.“ Značně mě to překvapilo. Nicméně jsem jenom požádala anděly, jestli by mohli pokračovat v jejich vzájemném sbližování.

Za dva týdny přišla na další sezení. Byla jsem potěšena tou zářící ženou, plnou života, která vešla dovnitř. Řekla mi, že poté, co jí andělé pomohli, šla doma a cítila se zcela jinak. Strávili pak s manželem noc plnou vášně.

Další den pociťovala mírnou zlost a trochu se bála, ale přešlo to, a nyní jsou si opět blízcí a milují se. Řekla: „Jasně nyní vím, co mohu udělat já, aby všechno klapalo, a ne co musí dělat on. Mám jasno jakým směrem se ubírám ve své práci, a uvědomila jsem si, že se z nás obou nyní mohou stát živitelé rodiny. Poprvé se v tomto ohledu cítím naprosto v pohodě.“

K tomu dodala, že přítelkyně, která u nich bydlí, a která u nich už bydlela před čtyřmi měsíci, je naprosto ohromena zrněnou, která se v jejich vztahu odehrála — jen stěží tomu může uvěřit.

Když jim to dovolíme, andělé udělají, co je v jejich silách,

aby svedli dva partnery v manželství zase dohromady.

 

 

Andělé a království přírody

Andělé jsou strážci světa přírody. S láskou pomáhají lidským bytostem a království přírody, aby se vyvíjely. Dohlížejí na duchy, kteří se o přírodu starají. Mezi jiným jsou to víly, skřítkové, trpaslíci, duchové vzduchu, salamandři a elfové.

Tam, kde tito duchové žijí v těsné blízkosti s lidskými bytostmi, jsou ovlivňováni jejich emocemi a napojují se na jakoukoli dostupnou energii. Připojí se stejně snadno jak na temné myšlenky, tak i na naši pozitivní energii, a obě pak dále rozvíjejí. Ten, kdo pracuje s krystaly, ví, že duch uvnitř krystalu bude zvětšovat negativní energii stejně jako pozitivní léčebnou energii. Takže duchové mohou být ničiví i tvořiví.

Funguje to takhle. Salamandři, duchové ohně, pomáhají hořet ohni. Když jsme shromážděni kolem veselých plamenů, salamandři pohotově pracují. Když jsou lidé zlostní a nejsou v rovnováze, salamandři na to reagují tím, že přemění mírný oheň na naprostou katastrofu. Když nějaký dům nebo obec zcela shoří, tito salamandři budou zářit — často potlačenými — chaotickými emocemi lidí, kteří tam žijí.

Oheň je také očistný. Když jsou lidé zpopelňováni, salamandři pomáhají s uvolňováním starých rodinných vzorců chování, negativních návyků a myšlenkových názorů, které by se jinak mohly napojit na citlivého člena rodiny, který je ještě naživu.

Tento úsměvný příběh mi vyprávěla Pamela Russellová z Eveshamu, která kdysi vlastnila obchod s bytovým textilem, jenž se nacházel v malé vesničce ve staré historicky cenné budově. Než ji zakoupila, bydlela v ni po mnoho let postarší dáma. Tato dáma pak odešla do domova důchodců a nakonec zemřela. Tato stará dáma byla na svůj dům velmi pyšná a velmi často bylo možno pociťovat její přítomnost. Byla také dosti zlomyslná. Pamela nechávala svůj oblíbený náprstek u rozdělané práce a on se občas z ničeho nic ztrácel. Všichni ho bezvýsledně hledali. Pak řekli duchovi staré ženy, aby jej vrátil a následující ráno byl náprstek uprostřed stolu ! Odehrávalo se to zjevně vždy, když se v do-mě objevil nový zaměstnanec. Vypadalo to, jako by duch této staré paní chtěl vědět, kdo do jejího domu přišel, a aby ho vzal na vědomí. Takže dala všem pocítit svoji přítomnost, dokud jí díky jejím trikům nebyla přiznána dostatečná pozornost a uznání. Jakmile nově příchozího akceptovala a byla jím akceptována, přestala náprstek schovávat.

Vždycky, když náprstek zmizel, nebo nějakým způsobem pociťovali její přítomnost, rozestřela se v místnosti nádherná vůně květin. Voněly tam fialy, zvonce konvalinek a hrachory. Snacha staré paní řekla Pamele, že když byla stará paní ještě naživu, vázala kytice a věnce ze starodávně vonících zahradních květin.

Pak se jednou stalo, že v krámě hořelo. Když se všechno uklidilo a obchod byl znovu vymalován, stará paní už se nikdy nevrátila. Domnívám se, že duchové ohně zbavili toto místo starých vzpomínek, a tak už nebyla stará dáma se svým domem nikterak spoutaná a rozhodla se odebrat se tam, kde bylo její místo.

Duchové vzduchu jsou sylfové. Usmívají se v jemném letním vánku nebo se mohou semknout do šílených tornád nebo hurikánů. Duchové vzduchu se napojí na naši potlačenou zlost a vyjádří ji navenek.

Když někdo řekne, že se chystá postavit na odpor přírodním živlům, doslova tím myslí, že bude čelit živelní energii vzduchu, vody, ohně nebo země, která byla uvolněna.

Víly pečují o květiny. Tam, kde máme svoji zahrádku, a ony se tam cítí bezpečně a milovány, pomáhají víly růst našim květinám i zelenině. Znám spoustu lidí, kteří už takové víly viděli, nebo jim přebývají v jejich zahradách, nebo dokonce i okenních truhlících. Nicméně já jsem takovou vílu viděla pouze jedinkrát a to bylo v nadaci Findrohn, což je obrovské duchovní společenství ve Skotsku. Jsou proslulí svými výsledky. Závoj mezi těmito světy je zde velmi tenký.

Když jsem spatřila tuto vílu, byl to zážitek, na který nikdy nezapomenu. Poslouchala jsem přednášku. Uprostřed místnosti byla miska s květinami šanty kočičí, ve které byla zapíchnuta svíčka. (Lístky šanty kočičí jsou stříbrné, zato květy jsou nádherně fialkově modré.) K mému úžasu jsem uviděla vznášet se nad vázou třpytivé světlo, které mělo úplně stejnou barvu jako květiny. Byla to víla, která vypadala úplně stejně jako Tinkerbell z knih Petera Pana, jež jsem jako dítě milovala. Jen se mihotala, zářila a světélkovala tak, jak bych to nikdy nečekala. Sledovala jsem, jak se pohybuje nad květinami a kolem nich. I když jsem se podívala stranou a zase zpět, byla tam stále. Bylo to mnohem víc fascinující než přednáška, ale nakonec jsem se musela zase soustředit na práci a ta nádherná víla mi zmizela z dohledu. Existují také rusalky, což jsou vodní víly a mořské panny, které dohlížejí na rostliny na dně moře. Duchové Země jsou trpaslíci, kteří pracují s kameny, minerály a drahokamy.

Tito duchové jsou tvořeni jen jedním elementem, ne jako lidské bytosti, ve kterých jsou obsaženy všechny čtyři: Vzduch, Voda, Oheň a Země. Jakýkoli z těchto duchů může být velmi zlomyslný. Vyplatí se nám, abychom s nimi zacházeli s patřičnou úctou.

Existují dva paralelní proudy evoluce. Jeden je andělský. Ti vývojově mladší, kteří patří do tohoto proudu, jsou duchové, ze kterých se nakonec přes různé stupně vývoje stanou andělé. Dohlíží na ně Vládci Karmy, ale nejvyšší dozor nad nimi má božská Prapodstata.

Druhá vývojová nit je ta, ve které se vyvíjejí zvířata a lidské bytosti. V hierarchii nad námi jsou duchovní vůdcové, kteří jsou pod vládou Vyšších Mistrů a ti se opět zodpovídají božské Prapodstatě.

Když ctíme svět přírody, pomáháme andělům,
a podle duchovního zákona zase na oplátku pomoc získáváme.

 

 

Brány mezi dimenzemi

Všechny hory, řeky, skály a stromy mají svého vlastního anděla, který je střeží a samozřejmě dohlíží na duchy, kteří v nich žijí.

Když pociťujeme vnitřní sílu nějaké hory nebo vodopádu, naladili jsme se na anděly, kteří takové místo střeží.

Na planetě Zemi existují silová místa, ke kterým jsou lidé přitahováni právě z toho důvodu, že se tam cítí být klidní a uvolnění. Obyčejně jsou to místa přírodních krás, která navozují pocit úžasu a posvátné úcty.

V Avebury jsem prožila jeden nečekaný zážitek. Avebury je srdeční čakra planety a jedna ze silových míst v Anglii. Když jsem meditovala u jednoho ze stojících kamenů, vyslala jsem tichou modlitbu, abych uviděla anděla Avebury, který toto místo střeží. Okamžitě se ve mně objevil pocit nezměrné síly, velikosti asi třech mrakodrapů — zcela nekonečný. Obklopilo mě to a nebyl to ten teplý jemný pocit andělů, se kterými jsem se až dosud setkala. Byla to velmi intenzivní, ochranitelská a mocná síla - pozitivní síla pro ty, kdo mají dobré úmysly, ale bylo jasné, že není dobré se s ní jakkoli zaplétat. Měla jsem pocit, jakoby mě to tlačilo dovnitř kamene. Poznala jsem potom něco z moci andělů.

Některé z takových silových bodů představují „interdimenzionální“ brány, kterými lidské bytosti a bytosti jiných dimenzí spolu mohou snadněji komunikovat. Bytost u jedné z těchto bran nás otevírá pro dojmy, vize, záblesky intuice a jiné formy duchovních poselství.

Valnou většinou těchto „interdimenzionálních“ bran je možné projít jen jedním směrem; jinými slovy, vyšší bytosti mohou projít vírem, aby s námi komunikovali. Několika branami je možné projít oběma směry. Můžeme jimi přijímat vesmírná poselství a stejně tak je do vesmíru předávat. Stonehenge v Anglii představuje jedno takové obousměrné komunikační centrum, které bylo v dnešní dny opět otevřeno. Nejmocnější „interdimerizionální“ branou na planetě Zemi je Maccu Picchu v Peru.

Jediným vchodem, který mají mimozemšťané k naší Zemi, jsou právě tyto brány. Dokonce i pro anděly je jednodušší využít k přístupu na naši planetu těchto otevřených vstupů. Nicméně, pokud tyto brány, cenná vstupní místa, nebudeme ochraňovat, mohou jimi projít temní andělé a negativní mimozemšťané. My jsme s dodáváním světla a ochraňováním těchto mocných „interdimenzionálních“ míst už bohužel přestali.
Původně byly tyto vstupní brány místy, která byla ceněna jako nejposvátnější a nedotknutelná, a bylo o ně pečováno různými ceremoniemi a láskou speciálně vyškolených zasvěcenců. Nyní je zanedbáváme. (Těch dimenzionálních bran je na Zemi tisíce – mj. nad mnohými kopci – pozn. zpracovatele.)

Nedávno jsem se s přáteli vydala na Maccu Piechu. Měli jsme hrozné sny, což byly, jak nám bylo řečeno při návratu, Temné síly, které na nás útočily. Nicméně jsme byli informováni o tom, že se tato oblast rozpustila ve světle, které jsme sebou vzali, jako vyprahlá zem reaguje na jemný deštík. Zlatým hřebem celého výletu bylo pro mě meditování a vyslovování mantry Óm na Macchu Piechu. Cítila jsem, jak ve mně vzrůstá energie.
Pokud lidé, kteří s těmi nejlepšími úmysly a duchovním zaměřením navštíví, nebo jen myslí na místa, jako je Stonehenge, Macchu Piechu a jiné vstupní brány, jejich světlo automaticky pomáhá tyto důležité vchody chránit. Těmito branami můžeme také nalít lásku a světelnou energii do vesmíru.

Všechny kruhy v obilí tvoří a umísťují tyrkysoví andělé komunikace. Kruhy v obilí představují symboly. Kdykoli vidíme jejich fotografie v novinách, nebo je zahlédneme na televizní obrazovce, jsou tyto symboly klíčem, který slouží k odemčení vesmírných informací v našich myslích. Není zapotřebí, abychom vědomě rozšifrovali každý symbol, protože tato poselství fungují podvědomě. (Ne všechny piktogramy jsou od výše uvedených andělů. Některé jsou od planety Země, některé od Vesmírných lidí, další od Sil temna a jiné od pozemských lidí - padělatelů – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.)

V roce 1996 byl vytvořen naproti Stonehenge obrovský kruh v obilí. Bylo mi řečeno, že to zde bylo vytvořeno proto, aby došlo ke zvýšení energie této „interdimenzionální“ brány. Zakódované poselství tohoto symbolu se týkalo „intergalaktického“ cestování. Vyzývalo lidi, aby prošli touto branou do spánkového stavu a cestovali mezi galaxiemi, a tak se mohli dozvědět něco o nekonečnosti vesmíru. Rozšířilo by to lidem jejich vědomí.
Kdykoli si lidé sednou doprostřed takového kruhu vytvořeného v obilí, spojí se s anděly.

Během posledních několika tisíců let bylo velkému množství temných sil, nebo zlých sil, jak je někteří lidé nazývají, umožněno přijít blíž, díky tomu, že jsme zanedbávali posvátné ochranné rituály a díky ohromnému množství negativity a obav, které lidstvo na planetě Zemi vyzařovalo. Naše temnota je potravou pro vědomí temných andělů a udržuje je kolem nás naživu a v aktivním stavu. Nicméně, pokud kolem sebe nevysíláme své vlastní obavy a negativitu, nemohou na nás mít jakýkoli vliv.

Mnoho světelných bytostí a andělů, kteří si tolik přejí k nám přistoupit a pracovat s námi, potřebuje k tomu, aby se k nám mohli přiblížit vyzařování vibrace lásky. Energie lásky, kterou kolem sebe vysíláme, představuje pro anděly kromě jiného také potravu a podporu. Potřebují lásku a podporu stejně jako my. Když skrze takové brány vysíláme do vesmíru lásku, vděčnost a jiné vyšší vibrace, po-síláme tím výzvu vyššímu vědomí, aby k nám přišlo.

V současné době pozvedání úrovně vědomí na planetě Zemi je nezbytné, abychom vysílali světlo po nitkách, které nás spojují s ostatními planetami a galaxiemi. Země tak bude moci být přeorientována a bude moci zaujmout ve vesmíru správné místo. Mnohem efektivněji to můžeme provozovat přes „interdimenzionální“ brány.

Samozřejmě je možné, abychom vyslali jen tolik lásky, světla a vyšší energie, kolik jsme v daném okamžiku schopni. Když ale pomocí těchto bran voláme po větší lásce a pomoci, jde naše volání hlouběji do vesmíru, kde na ně odpovídají vysoce vyvinuté světelné bytosti.

Když žádáme anděly o pomoc, nasměrují naše paprsky lásky a světla na ta nejlepší možná místa.

Světlo znamená duchovní znalost a informovanost.

Temnota je absence Světla.

Žití v Temnotě doslova znamená postrádaní duchovních znalostí.

Silové body jsou těmi správnými místy,
pokud si přejeme otevřít se mnohem rychleji Světlu.

Diskusní téma: Světla andělů - Andělé nám pomáhají (D.Cooper) : 7.díl

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.