O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

SVV DNA - 1.díl (Světelné vibrační vrstvy DNA - úvod)

17.12.2010 11:10

Vážení čtenáři a čtenářky konečně jsem sednul k psaní tohoto článku, který je úvodním článkem seriálu, jako k metodice "Jak cvičit k rozvinutí světelných  vibrační vrstev DNA" a tedy k rozvinutí schopností, které k nim přináleží. Všechny informace a metodika, kterou zde uvádím, jsem si přímo na sobě ověřil z hlediska působnosti i konečného výsledku....

 

Nejprve si popišme  světelné vibrační vrstvy (dále jen SVV)

Ve svých přednáškách channellingový zdroj „KRYON“ předkládá tento model jednotlivých vrstev DNA:

 

Překlad je zde:

  

1. biologická vrstva - strom života

2. vrstva lekcí života - božský plán

3. vrstva vzestupu - pracuje s vrstvou 6

 

4. andělské jméno - energie základního krystalu

5. andělské jméno - energie základního krystalu

6. modlitba a komunikace - vyšší já

 

7. lemurská vrstva - zjevené, odhalené božství - extradimenzionální smysly

8. lemurská vrstva - moudrost a zodpovědnost - hlavní akašický záznam

9. lemurská vrstva - léčivá vrstva - plamen expanze - st.germain

 

10. božský zdroj existence - volání k božství - rozpoznání boha v sobě

11. moudrost božského ženství - soucitná vrstva

12. božská vrstva - všemocný bůh - bůh v tobě

 

Mé doplnění výše uvedeného:

Základní vrstva (SVV 1.,2.,3.) jsou vrstvy energetické a odpovídají  již 2.HU (HU = Harmonické universum) a tedy  1. SVV DNA je ve 3.D , jako prostoupení  chemické vrstvy materiálního světa a , tak že pokud budeme hovořit o této vrstvě a následujících vrstvách DNA, vždy budeme hovořit o energetických vrstvách v konkrétních dimenzích od 3. A 4.D výše.

1.D  = Chemická vrstva materiálního světa

2.D  = Chemická vrstva materiálního světa

3.D  = Chemická vrstva materiálního světa 

4.D  =  1.SVV  DNA  a odpovídá CER/MET

5.D  =  2.SVV  DNA  a odpovídá DR/MET

6.D  =  3.SVV  DNA  a odpovídá ISR/MET

7.D  =  4.SVV  DNA  a odpovídá VDR/MET

8.D  =  5.SVV  DNA  a odpovídá ŽR/MET

9.D  =  6.SVV  DNA  a odpovídá BR/MET

10.D  =  7.SVV  DNA  a odpovídá BR/CET

11.D  =  8.SVV  DNA  a odpovídá BR/DT

12.D  =  9.SVV  DNA  a odpovídá BR/IST

13.D  =  10.SVV  DNA  a odpovídá BR/VDT = LD

14.D  =  11.SVV  DNA  a odpovídá BR/ŽD

15.D  =  12.SVV  DNA  a odpovídá BR/BD

 

Zde je grafické vyjádření vztahů mezi jednotlivými těli, dimenzemi a SVV DNA

 

 

Z grafu je zřejmé, že jednotlivé roviny, dimenze a SVV DNA jsou provázány a vzájemně se ovlivňují.

Zde je příklad:

 

9.SVV DNA je ve 12. Dimenzi  a je tedy i v Boží rovině intuičního a soucitného těla (BR/IST) = 7.R = zelený obdélník s fialovým okrajem (barva obdelníků vyjadřuje tělo  a okraj obdelníku rovinu těla),ale jak vidíte jsou zde i jinší roviny : ŽR/VDT(LD) + VDR/ŽD + ISR/BD

Legenda pro barvy obdélníku a okraj obdélníku:

Barva

Obdélník

Okraj

 

ČERVENÁ

MET

MER

 

ORANŽOVÁ

CET

CER

ŽLUTÁ

DT

DR

ZELENÁ

IST

ISR

AZUROVÁ MODRÁ

VDT – LD

VDR – LR

MODRÁ TMAVÁ

ŽD

ŽR

SVĚTLE FIALOVÁ

BD

BR


Podobně je to u 1.SVV DNA:

1.SVV DNA je ve 4. Dimenzi  a je tedy i v citově emoční rovině materiálně éterického těla (CER/MET) = 2.R = červený obdélník s oranžovým okrajem (barva obdelníků vyjadřuje tělo  a okraj obdelníku rovinu těla) ), ale jak vidíte jse zde i jinší rovina: MER/CET

 

Z příkladu je zřejmé, že když cvičíme s kteroukoliv rovinou nebo tělem našeho Mikrokosmu, ovlivňujeme některou  SVV DNA (světelnou vibrační vrstvu DNA) a platí to tedy i obráceně.

Co bychom si měli říci o DNA, je to, že je Kvantitativní a Kvalitativní. Můžeme tedy říci, že každá SVV naší DNA je něco jako kousek  světelného těla o určité vibrační hodnotě a všechny jednotlivé části shodné světelné vibrační vrstvy vytváří skutečně světelné tělo o shodném frekvenčním pásmu vyzařování.

Takže Kvantita DNA vrstvy = tělo příslušné SVV DNA

V každé SVV DNA a v každém světelném těle (ST) příslušné (1. až 12.) SVV DNA je dílčí naše vědomí, takže se s ním můžeme spojit v každé buňce, okrsku buněk v DNA části podle SVV (světelné vibrační vrstvě) nebo celém těle na úrovni  SVV DNA.

Takže Kvalita DNA vrstvy = vědomí příslušné SVV DNA

Než začneme s praktickou a konkrétní prací s Vědomím a tělem SVV DNA, měli bychom si blíže popsat jednotlivé vrstvy a jejich propojenost s barevným spektrem světla.

Použijeme stejného příkladu níže uvedených SVV DNA:

Barva každé SVV DNA je dána rotačním součtem barev ovlivňujících těl. Výsledná barva závisí od kvality jednotlivých barev (světlost, jasnost, sytost a atd.). Tato kvalita závisí na dosažené frekvence jednotlivých úrovní a rovin příslušného těla.

Rotační součet barev je výsledná barva, která je dána rychlostí otáčení kruhu, na kterém jsou jednotlivé segmenty příslušných barev a které rotací splývají do součtového výsledného barevného spektra – barvy

V dalším dílu seriálu na téma SVV DNA budeme již praktikovat na jednotlivé vrstvy, takže nás čeká 12 dílů tohoto seriálu.

LK

 

Diskusní téma: SVV DNA - 1 (Světelné vibrační vrstvy DNA - úvod)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.