O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

UFO A VIMANY

19.11.2010 09:39


       
   
 

Starověké čínské a indické texty jsou bohaté na odkazy na vzdušné lodě, na kterých létali bohové. Nazývaly se Vimany. Tyto neocenitelné náboženské památky, pozoruhodně podrobné, neuctívají jen fantastické síly bohů; poskytují vlastně důkladné instrukce jak stavět a používat tyto významné létající stroje. Informace o hindských Védách jsou velmi rozsáhlé a týkají se mnoha věcí, nás však, z vědy o Védách v tuto chvíli zajímá konkrétní téma - védická vzdušná letadla, vimany, které zastupují svou vlastní kategorii. Některé z těchto informací jsou tak udivující, že to pro některé lidi mohou být hranice science fiction.

 

Védické „yugy“

Védický koncept světového času je rozdělen do různých period. Například perioda nazvaná „jeden den Brahmy“ se rovná 4 320 000 000 našich let na zemi. Každý den Brahmy je rozdělen do cyklu po 1000 yugas (epoch) a to jsou Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga a Kali-yuga, což je yuga, kterou prožíváme v současnosti. Satya-yuga trvá 1 728 000 let a je to věk čistoty, kdy všichni obyvatelé žijí dlouho a mohou se plně vyvíjet v duchovním chápání, mystických schopnostech a pozoruhodné síle. Některé z těchto schopností včetně schopnosti měnit tvar předmětů, jsou určenu k tomu, aby vytvářely předměty buďto velké nebo malé, těžké nebo nevážící nic, a nebo mohou vytvořit jakoukoli požadovanou věc. Lidé s těmito schopnostmi mají neomezené možnosti ve všech ohledech, a to dokonce i co se týče létání skrze oblohu kamkoli chtějí. Takže v této době potřeba létajících strojů nebyla nutná. Jak yugy pokračují, čistota lidí spolu s mystickými schopnostmi klesala o 25% v každém věku. Začala se více „zhušťovat“ mysl a ztrácela se schopnost létat vlastním pohonem. Poslední epocha Kali-yuga trvá 432 000 let z níž 5 000 již uplynulo. V tomto věku téměř všechno duchovní pochopení vymizelo a pokud mystické schopnosti zůstaly, jsou téměř neznatelné. Na konci věku začínají epochy znovu a yugy následují v novém cyklu.

V textech se vysvětluje, že se vývoj prastarých vzdušných letounů až do začátku Treta-yugy neodehrál. Ve skutečnosti Lord Brahma, hlavní polobůh a „konstruktér“ z vesmíru, prý vyvinul několik vimanů pro ostatní polobohy. Stroje byly různých tvarů a velikostí, zahrnovaly i použití křídel. Ostatní vimany pro lidské bytosti vyvinuli až významní věštci védických znalostí.

Během dob existovaly tři základní typy vzdušných letadel. V Treta-yuze byli muži zběhlí v mantrách nebo v mocných kostelních zpěvech. Proto byly vimany té doby poháněny prostředky ze znalostí manter. V Dvapara-yuze vyvinuli muži značné vědomosti tantry nebo rituálů. Proto vimany té doby byly poháněny tantrickými vědomostmi. V Kali-yuze jsou znalosti jak mantry tak tantry nedostatečné. Tudíž vimany té doby jsou umělé nebo mechanické a říká se jim kritaka. Tak tedy existují védické létající stroje třech typů podle charakteristik jednotlivých yug.

 

Pohon vimanů

V rámci těchto třech typů se uvádí 25 variant mantrických vimanů, 56 variant tantrických vimanů a 25 variant kritaka vimanů. Avšak s ohledem na tvar a konstrukci je zajímavé, že neexistuje příliš velký rozdíl mezi letadly dnešní doby, rozdíl je pouze v tom, jak byly poháněny, což tenkrát bylo mantrami, tantrami nebo mechanickými motory. V kontroverzním textu známém jako Vimaanika Shastra se podrobně popisuje konstrukce toho, čemu se říká „rtuťový vířivý motor“. Není pochyb o tom, že stejné povahy je i védický iontový motor, který byl poháněn rtutí.

Další informace o motorech pro vimany poháněné rtutí se mohou nalézat v prastarých védických textech, kde se věnuje celkem 230 veršů použití těchto motorů za stavu míru i války. V jednom z překladů od Williama Clendona z roku 1990 se píše: „Uvnitř rámu pro vzdušnou cirkulaci se na dno středu umístí rtuťový motor s elektrickým/nadzvukovým rtuťovým boilerem. Prostřednictvím latentní síly rtuti, která nastavuje pohyb vzdušného víru, může člověk sedící uvnitř cestovat na velké vzdálenosti tím nejúžasnějším způsobem. Čtyři silné nádoby se musí vestavět do interiéru nebo do struktury samotné. Když se zažehnou řízeným impulsem z iontových nádob, vimana vyvine výbušnou sílu díky rtuti. Okamžitě se stanete perlou na nebi.“

To poskytuje nejjednodušší návod k potencionálnímu rtuťovému motoru. Je to jeden druh pohonného mechanismu, který se používal v Kali-yuze. Jsou popisovány i ostatní variace. Ovšem na druhou stranu nesmíme zapomínat, že překlady ze sanskrtu jsou často nejednoznačné, co se rtuťového pohonu týče. Chladný tekutý kov ze sanskrtu vědci překládají jako rtuť, což může být značně spekulativní. Nabízí to i jiné možnosti pohonu, nejen rtuť, ale například i tzv. červenou rtuť, nebo jiné kovy, tekuté za studena. Navíc fyzikové současnosti se domnívají, že iontový motor, který je v textech také zmiňován, funguje pouze ve vakuu. O tom se však texty nezmiňují. 

Nejenže tyto texty obsahují návod jak takové motory stavět, ale také se zjistilo, že obsahují letecký manuál, letecké mapy, postup pro normální a nouzové přistání, instrukce týkající se kondice pilotů, oděv, jaký se k létání má použít, které jídlo přinést, které náhradní díly mít k dispozici, hovoří o kovech, ze kterého se letadlo vyrábí, o napájecí jednotce atd. Ostatní texty poskytují instrukce jak se vyhnout nepřátelskému letounu, jak slyšet a vidět, co posádka nepřátelského letadla říká, jak se stát neviditelným a dokonce jakou taktiku použít v případě kolize s ptáky. Některé z těchto vimanů nejenže létaly po obloze, ale uměly také manévry při přistání a startu do moře a i cestovat pod hladinou. V nejrůznějších védických zdrojích najdeme vimany mnoha tvarů včetně doutníkovitých tvarů, balónovitých, talířovitých, trojúhelníkovitých a dokonce dvoupalubové s okny a kopulí na vrchu kruhovitého plavidla. Některé jsou tiché, jiné chrlí oheň a dělají hluk, další vytvářejí hučivý zvuk a některé úplně zmizí.

Tyto různé popisy nejsou tak rozdílné jako zprávy o UFO, které vídáme dnes. Např. David Chidress ve své knize „Vimany staré Indie“ poskytuje mnoho zpráv, jak z nedávné doby, tak z několik posledních století, které uvádějí hlášení očitých svědků UFO, které nejsou nijak rozdílné ani velikostí ani tvarem od objektů popisovaných ve védických textech. V jiných zprávách z védických textů se dozvídáme, že piloti mají asijský vzhled a nosí oděv, který je relativně moderní. Také se texty zmiňují o smíšených posádkách lidí a bytostí podobných mimozemským.

Může to snad znamenat, že takové vimany existují i dnes? Jsou uchovávány někde v podzemních jeskyních? Nebo jsou jednoduše moderně postavené podle starých védických textů? Některá pozorování UFO, která se odehrávají po celém světě, nemusí být ze vzdálené galaxie, ale podle této hypotézy mohou patřit nějaké tajné organizaci. Avšak mnoho védických textů popisuje meziplanetární cesty. Co když jsou tyto stroje z nějaké jiné planety, kde používají stejný princip pohonu, který byl již popisován ve védické literatuře. Odpověď je na nás.

UFOMAGAZINE 2006

Karel Rašín

Převzato z:https://www.exopolitika.cz

Diskusní téma: UFO A VIMANY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.