O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Ukázka z knihy - 1 ("KUNDALINI A ČAKRY + odkaz na pdf.)

31.01.2011 08:20

Vážení čtenáři a čtenářky, máme zde pro vás ukázku z knihy "KUNDALINI A ČAKRY - Praktická kniha - Cesta uvolnění životní energie" od Genevieve Lewis Paulson, kterou vřele doporučuji s ohledem na celé téma, ale především na to, že zde rozebírá příznaky zvednutí "Hadí síly" a formy a metody jak s ní pracovat. Zde můžete najít celou knihu v pdf. : https://files.tachyon-ostrava.webnode.cz/200000637-b837cb9323/Kundalini%20a%20%C4%8Cakry.PDF

LK ( poděkování patří Radimu Martiníkovi, který našel tuto knihu v pdf.)

Poznámka redakce: uvedené pdf. najdete na stránkách https://tachyon-ostrava.webnode.cz/, které doporučujeme v rámci BlogSurfingu

Jak zvládnout neúmyslné uvolňování energie

Následující cvičení může dělat každý nezávisle na tom, zda
kundalini proudí nebo ne. Jejich účelem je očišťovat. Některá
pomáhají usměrňovat energii. Jestliže nějaké cvičení uvolní příliš
mnoho energie, neopakujte je, dokud není nová energie integrována.
Požádejte přítele, aby vás při cvičení vedl, neboť je mnohem
snazší, když si během cvičení nemusíte jednotlivé cviky číst.
Nemáte-li po ruce nikoho, můžete si cvičení nahrát na magnetofon.
Nemáte-li dostatek času, následující čtyři cvičení vám poskytnou
velkou pomoc během krátké doby.
Hluboké, klidné dýchání
Uvolněte se, jak nejlépe umíte, a udržujte páteř zpříma. Nejlepší
je, když si lehnete. Dýchejte zhluboka a pomalu, jak to vyžaduje vaše
tělo. Je-li pro vás břišní dýchání nejlehčí, dýchejte břichem, je-li pro
vás nejlehčí dýchání hrudní, dýchejte hrudí. Dýchejte tím
nejklidnějším způsobem, abyste na dech nemuseli myslet. (Toto
cvičení přirozeně upravuje mnoho dýchacích problémů.)
Nadechujte vzduch hluboko do těla, do každé buňky. Když se
rytmus dechu změní, neměňte jej. Dovolte tělu, aby si vybralo, co
chce. Představujte si, jak energie dechu vstupuje do každé vaší
buňky. Toto cvičení je výborné, ať už je děláte několik minut nebo
půl hodiny. Je také výborné před meditací, během dne pro osvěžení
nebo před spaním pro uvolnění.
Duševní kontrola
Usměrňování proudu tělesné energie podstatně snižuje
koncentraci zablokované energie.

Tady jsou tři způsoby, jak
1. Uvědomte si všechna místa v těle, která jsou zablokovaná, a
představujte si, jak z nich energie vyzařuje do celého tě-la
2. Uvědomte si všechna zablokovaná místa a „vmyslete“ si
energii zpátky do páteře, vzhůru do hlavy a temenem ven.
3. Uvědomte si všechna napjatá nebo ztuhlá místa a „vmyslete“
si přebytečnou energii do těchto míst, aby je pomohla uvolnit.

Otevřená meditace

Několik minut zhluboka a klidně dýchejte. Soustřeďte se na
jakékoli napjaté nebo zablokované místo. Masírování tohoto místa
také pomáhá. Obvykle vás během tohoto soustředění napadnou
situace, myšlenky nebo pocity, které se týkají postiženého místa;
prostě je pozorujte a vnímejte, jak se vaše tělo cítí. Nesnažte se své
myšlenky ani pocity zastavit. Začnete-li slzet, nebraňte se tomu.
Uvolnění zablokovaných myšlenek a pocitů může trvat od pěti do
patnácti minut, nebo to může trvat až hodinu. Až nová energie
zaplaví vaše tělo, budete se cítit klidní.

Čisticí síto

Lehněte si a několik minut zhluboka a klidně dýchejte.
Představujte si, že ležíte na sítu, které je větší než vaše tělo.“
Představujte si, že se síto pomalu zvedá, prostupuje vaším tělem a
odstraňuje všechnu zablokovanou energii a čistí všechno negativní.
Když jste skončili, modlete se, aby se všechna negativní a
zablokovaná energie změnila v čistou energii a byla uvolněna do
vesmíru pro dobro všech. Můžete nejdříve sledovat zablokovanou
energii a přemýšlet o jejím symbolismu.

Prokolice

(Toto cvičení se jmenuje prokolice, protože energie vypadá jako
stonky prokolice.) Vyberte si nějaké ztuhlé místo těla, které vám dělá
potíže. Představte si, že toto místo je plné energie barvy prokolice.
Nyní si představujte, že část nejblíže k pokožce tvoří zelené bubliny,
podobné květům prokolice; představujte si, jak se bubliny mění ve
světle zelenou a pak ve zlatou, zatímco se energie uvolňuje skrz kůži.
Změna barvy připomíná dozrávání prokolice. Všeobecného uvolnění
energie můžete dosáhnout tím, že začnete od jater a budete
pokračovat ke slinivce břišní, k žaludku, srdci, střevům a nebo ke
kterékoli jiné části těla.

Relaxace páteře

Toto cvičení relaxuje „hlavní dálnici“ nebo „komunikační kanál“.
Lehněte si a položte ruce na podlahu nad svou hlavou. Přitáhněte si
kolena k hrudníku. Dotýkejte se páteří podlahy a páteř uvolněte.
Představujte si, jak napětí přechází do podlahy. Uvědomte si, kde
napětí zůstává, a to místo masírujte. Je-li možno, požádejte někoho,
aby vám namasíroval záda. Cvičení opakujte. Potom pět až deset
minut meditujte.
Dechová cvičení
Jedním z nejdůležitějších úkonů je dýchání. Je mnoho druhů
dechových cvičení. Uvádíme jen některá z nich. Buďte opatrní,
neboť pokročilejší techniky mohou uvolnit více kundalini, než
můžete zvládnout.

Barevné dýchání.

Pohodlně se posaďte nebo si lehněte a udržujte
páteř rovnou. Začněte nadechovat vzduch do celého těla a vnímejte,
jak dech vstupuje do každé buňky; pak si představujte, že se vám tělo
naplňuje červenou barvou. Nadechujte červenou barvu do každé
buňky a uvědomujte si její vibrace. Uvolněte červenou barvu a
opakujte cvičení s oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, fialovou a
levandulovou barvou (v tomto pořadí). Nakonec naplňte tělo zářivým
bílým světlem a meditujte o Božím zdroji. (Během meditace se
střídavě soustřeďte na Boha, duchovní existenci, vesmír, smysl
života nebo nějaký duchovní verš nebo myšlenku.) Po skončení
meditace protáhněte celé tělo.

Vibrační dýchání.

Posaďte se vzpřímeně nebo si pohodlně
lehněte, ale páteř udržujte přímou. Zhluboka dýchejte, aby vám
hrudní i břišní krajina vystupovala. Nejdříve naplňte vzduchem dolní
část hrudníku, pak naplňte střední a nakonec horní část. Nadechujte
na sedm dob a pak na sedm dob dech zadržujte, vydechujte na sedm
dob a pak na sedm dob nedýchejte. Opakujte. Počítání můžete
synchronizovat se svým pulzem; záleží spíš na pravidelnosti než na
rychlosti.
Jestliže se vám při nadechování a vydechování hrudník skoro
nepohybuje, vědomě jej při nadechování vystrkujte a při
vydechování zastrkujte. Mnoho lidí má tak ztuhlé hrudní svaly, že
jim dělá potíže dobře dýchat. Jakmile dosáhnete správného rytmu a
začnete počítat automaticky, uvědomujte si pulz vesmíru – jeho
rozšiřování a stahovaní – i jeho vibraci. Po tomto cvičení můžete
přejít k otevřené meditaci.

Uvolňovací dýchání.

Zhluboka a klidně dýchejte. Soustřeďte se
na to, jak váš dech opouští palce u nohou, pak prsty a nakonec vaši
hlavu. Představujte si, jaks sebou odnáší všechno životní napětí.
Toto cvičení vyrovnává energii v těle, a tím celé tělo relaxuje.
Přináší osvěžení, zvláště je-li následováno pěti až deseti minutami
klidu.

Kompletní dýchání.

Tomuto dýchání se říká kompletní, protože
naplňuje celé tělo. Zpočátku dělejte toto cvičení vleže. Ohněte nohy
v kolenou tak, abyste měli chodidla na podlaze; položte ruce – s
konečky prstů u sebe – na břicho pod pupek. Při nadechování prsty
nepatrně oddělte. Až se tento druh dýchání trochu naučíte, cvičte jej
vsedě a potom vstoje. Nakonec byste tak měli dýchat normálně.

Tadyje postup:
1. Naplňte dolní část plic tak, aby se vám rozšířila bránice a
břišní stěna.
2. Naplňte střední část plic tak, aby se vám rozšířil hrudní koš.
3. Naplňte horní část plic tak, aby se vám horní část hrudníku
rozšířila a břišní stěna stáhla. Stažení břišní stěny dovnitř dovoluje
horní části plic, aby se lépe naplnila. (Poznámka: tři předešlé kroky
provádějte plynule na šest dob.)
4. Na několik vteřin dech zadržte a umožněte hrudníku a břichu,
aby se lépe uvolnily.
5. Pravidelně a pomalu vydechujte, zastrkujte břicho a stahujte
hrudník. Toto cvičení dělejte opět na šest dob.
6. Na několik vteřin relaxujte břišní a hrudní krajinu, než
začnete znovu. Nezapomeňte relaxovat také záda.
Seďte nebo stůjte vzpřímeně, aby se vám dobře naplnily plíce.
Zpočátku to není snadné; vyžaduje to cvičení a trpělivost. Cvičte
nejdříve dva až tři kompletní dechy. Postupně počet zvyšujte, až
budete schopni udělat bez potíží deset kompletních dechů.

Čistící dýchání.

Nejdřív se třikrát kompletně nadechněte (viz
nahoře) a po třetím nadechnutí zadržte dech na několik vteřin. Pak
stáhněte rty, vytlačte dech několika krátkými výdechy, a zadržujte
přitom dech mezi jednotlivými výdechy. Pokračujte, než všechen
vzduch vytlačíte. Síla každého výdechu pomáhá čistit a oživovat tělo.
Opakujte. Nadechujte se jen jedním kompletním dechem na každé
vydechování.

Flétnové dýchání.

Dělejte čistící cvičení, ale při vydechování
stáhněte rty, jako byste hráli na flétnu nebo foukali přes hrdlo lahve.
Vydechujte jedním nepřetržitým proudem, dokud nevytlačíte
všechen vzduch. To uvolňuje přebytečnou energii.

Konec ukázky....

Diskusní téma: Ukázka z knihy - 1 ("KUNDALINI A ČAKRY + odkaz na pdf.)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.