O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Umění energetické metamorfozy - 1.díl

05.07.2010 19:53

V mnoha článcích na různých všeznalých bulvárních webech můžeme číst, jak jsme ohrožování zářením fotonů, radioaktivním zářením a absolutním nedostatkem magnetické energie. Abychom trochu ozřejmili, o co ve skutečnosti jde a hlavně co s tím, rozhodl jsem se napsat tento článek, i když by to mělo být součástí osobního zkoumání každého skutečně hledajícího….!!!

 

Je potřeba říci co jsou jednotlivé energie vlastně zač a jak s nimi naložit.

a)      Všechny typy energií jsou projevem JEDNÉ ENERGIE, která v sobě obsahuje všechny projevy, které každou jednotlivou energii charakterizují. Tedy ten který projev nebo jejich kombinace určuje jistou dominanci v projevu a tedy pak říkáme, že je to taková či onaká energie. Přesto se nic nezměnilo, jen ve výkladní skříni projevu se ukázala jen část skutečnosti….!!!

b)      Každý typ energie, který se nám jeví, že je tzv. na pořadu dne, můžeme vyrovnat nebo nahradit jejím protějškem. Toto vše můžeme změnit pomocí Vědomí nebo použitím jiného kvanta energie opačné polarity nebo hodnoty.

c)      Můžeme ovládat energii, její projev pomocí Vědomí stejné hodnoty(kvality) nebo její protihodnotou, zase záleží na tom, co chceme dosáhnout…..

 

Co jsou jednotlivé projevy energie zač?

Fotony – jsou kvanta (dávky) světla, tedy projev ohňového principu, které mají v sobě zpravidla nějaký informační náboj – program. Pokud Vás někdo straší v dnešní době jak je to škodlivé, tak jej neberte vážně, protože je to člověk, který vůbec nic neví o tom co se dnes skutečně děje….!!! Co se tedy děje? Jsme programováni na úrovni nejen DNA, ale i na vyšších sub-prostorových energetických hladinách, kterým můžeme říkat éterické, astrální a mentální hladiny našeho Mikrokosmu. Účelem této činnosti je dosažení přípravy na kvantový skok jak energetický, tak především na rovině Vědomí sebe sama. Je to Dar Stvořitele všech Stvořitelů, v podobě Milosti a Milosrdenství této doby ČLOVĚKU…!!

 

Fotonový paprsek z hloubi našeho Vesmíru můžeme zpracovat dvěma způsoby:

a) Pohlcením energeticko-magnetickou pastí (to je přebytkem vlastního magnetismu v éterické části MET-materiálně éterické tělo)

b) Transformováním energie fotonu s naladěním se na magnetické vlastnosti Vědomí a jeho neutralizace (převzetí programu impregnovaného v energii fotonu a pokynu absorbovat nosnou energii v požadovaném projevu)

 

No dobře, ale jak to provést? Je to docela jednoduché……

Add a)   Pohlcením energeticko-magnetickou pastí (to je přebytkem vlastního magnetismu v éterické části MET-materiálně éterické tělo)

Můžete klasickým způsobem do sebe „natáhnout“ vodní princip nebo rovnou magnetickou esenci tohoto principu, tedy MF (magnetické fluidum) nebo použít to co jsme vás již učili za pomocí modifikované energie vyjádřené pomocí symbolu „M“.

„Mé normální Vědomí-Já, spoj mne s V-IST!“

„V-IST, spoj mne s V-VNB (Vědomí věčného nulového bodu)!“

„V-VNB, zpřítomni nás ve středu VNB, který ať je nekonečně velký!“

 

Zde vyslovíme symbol-písmeno „M“ tří-dimenzionálně s Vědomím všetekutosti, do celého Mikrokosmu skrze ostatní NB v MiKo). Když cítíme, že celý Mikrokosmos je dostatečně silně preparovaný tímto typem pra-energie, vážeme jí na příslušnou oblast, což je MET:

 

„Pra-energie modifikovaná do energie vyjádřená symbolem-písmenem „M“, prostup celé MET, naber jeho tvar a do 5 minut (čas si volte sami) ať mám trvale zvýšené množství MF především éterické části MET! Staň se ihned!“

 

Add b)   Transformováním energie fotonu s naladěním se na magnetické vlastnosti Vědomí a jeho neutralizace (převzetí programu impregnovaného v energii fotonu a pokynu absorbovat nosnou energii v požadovaném projevu).

Tím že se spojíme s Vědomím paprsku proudících fotonů z Vesmírného centra-zdroje, můžeme se spolu dohovořit co ano a co ne. Zde mám na mysli to, že můžeme se spojit s jakýmkoliv zdrojem nejen fotonů, a dohovořit se co chceme přijmout a co určitě ne.

 

 

Poznámka:

Je potřeba si uvědomit, že Vědomí  VNB  je nejvyšší Vědomí – kontaktní místo s V-SvS v MiKo (s Vědomím Stvořitele všech Stvořitelů v našem Mikrokosmu)

 

 

Příklad 1. :  

„Mé normální Vědomí-Já, spoj mne s V-IST!“

„V-IST, spoj mne s V-VNB (Vědomí věčného nulového bodu)!“

„V-VNB, spoj mne s Vědomím Zdroje fotonového paprsku z Vesmírného Centra!“

 „Vědomí Zdroje fotonového paprsku z Vesmírného Centra, přijímám vše, co slouží k mému současnému rozvoji a transformaci, pokud je to vůle SvS!

Ostatní nepřijímám a neutralizuji je v pro mne neškodnou informaci!

“Po přijetí informace obsažená v Paprsku (fotony atd.), nechť se změní příslušný energetický projev Paprsku v energetický projev, který nyní nejvíce potřebuji, abych byl vyrovnaný po stránce energetické (kvantitativní), ale i po stránce kvalitativní, takže se ztotožňuji se všemi božskými principy, které jsou v Paprsku obsaženy!“

 

 

Příklad 2. :  

„Mé normální Vědomí-Já, spoj mne s V-IST!“

„V-IST, spoj mne s V-VNB (Vědomí věčného nulového bodu)!“

„V-VNB, spoj mne s Vědomím všech fotonů, které na mne dopadají nebo mají dopadnout!“

„Vědomí všech těchto fotonů, předejte pouze ty informace, které jsou v souladu s Božím záměrem mého povznesení, ostatní nepřijímám a neutralizuji! Energie fotonů po předání informace a neutralizaci nechť se změní v projevu podle mé potřeby magické vyrovnanosti ve chvíli dopadu!!!“

 

 

Jak vidíte, můžete v podstatě cokoliv změnit či ovlivnit, pokud víte co a jak máte nebo můžete udělat. Vše co jsem vám zde napsal není z říše pohádek nebo fantasmagorií, ale je to realita, kterou buď tvoříte a nebo jste sami tvořeni. Vyberte si co je pro vás lepší, tříbení nebo vlastní Vědomé konání…..???!!! Jinak těch možností jak něco měnit na rovině projevu nebo na rovině Vědomí je mnoho. Celkový souhrn budu sepisovat trochu později, až zde popíši všechny hlavní „nebezpečné“ vlivy přicházející z kosmu (fotony, elektrony, radioaktivní záření, elektrické a magnetické záření, atd. čím vším nás web bulvár „obšťastňuje“ 

LK

 

Diskusní téma: Umění energetické metamorfozy - 1

Datum: 06.07.2010

Vložil: Sophia

Titulek: Vědomé chování

Tak mám pocit,že jsme napojeni na tok energií,vibrací atd.,které nás nezávisle na tom,co si přejeme či nepřejeme, ladí.Jsme jako hudební nástroje.Spojeni s materiálním světem nejsme schopni vědomě manipulovat tímto nástrojem.Omezeni manipulacemi různých druhů,hledáme návrat k původnímu zdroji.Ale ladit sami se nedokážeme.Pouze jako naladěný nástroj můžeme vydávat ty správné zvuky.Trochu bych to odlehčila,moc dobře víme,že tu jsme a co je dobré a co zlé.Ale neumíme to chápat v Jednotě.Jsme součástí, nelze se vytrhnout z celého orchestru.Teprve až budou všechny nástroje dokonale ladit vydají příslušný tón, který se stane hudbou sfér.

Datum: 06.07.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Vědomé chování

Jestliže se nedokážeme a nebo nechceme naladit na vnitřního Hráče, jsme laděni šef dirigentem z vnějšku. Jinak to co vám zde velice specificky ukazuji, je jen cvičení etud pro začátečníky.Po nikom z vás nechci abyste měli absolutní sluch a dokonalou techniku hráče velmistra. Jen vám ukazuji co všechno se dá hrát a to jsem vám ještě nic nepředvedl. Kdysi jsem měl vizi, která přišla jako odpově´d na to co jsem chtěl: v dalším životě chci sdělovat lidem skrze hudbu a né učit takto. Ve vizi jsem stál na pódiu světa a měl hrát na housle, které jsem nikdy nezkoušel ovládat.Všichni čekali až začnu hrát a já si říkal co zde dělám, když nic neumím. pak jsem si řekl, že když už mne mají diváci vypískat, tak ať je to oprávněně a začal jsem hrát "známou" skladbu - " Dřevorubci v lese" jak řežou na jednu G-strunu. jenže místo této skladby jsem začal hrát zcela jinou vznešenou skladbu, sice ze začátku nesměle, ale čím dál tím více profi a od srdce. pak se začal nástroj měnit v různé druhy nástrojů a já se nestačil divit co všechno umím a ovládám. Zde jsem slyšel Hlas: " Jsi hráč na nejlepší nástroj na světě, na lidskou duši, tak hraj...!" .... TAK MNE PROSÍM OMLUVTE, JEŠTĚ STÁLE VÁHÁM....

Datum: 07.07.2010

Vložil: Sophia

Titulek: Re: Re: Vědomé chování

Hudební stupnice tak jak jsou používány jsou upraveny aby mohly jednotlivé nástroje "ladit dohromady" - tj.lidské pojetí dokonalého orchestru.Absolutní popření přirozenosti.Vzniká sice pro člověka této doby krásná hudba ale... Původní( snad to přetrvalo u varhan) ladění bylo snad o půltón jinde a tak se nám celý orchstr paradoxně rozladil. Manipulováni tímto neharmonickým zvukem vibrace našich těl jsou v disharmonii s původním naladěním. Však si něky poslechněte neupravené tóny píšťal varhan. Už se to dá velmi těžko najít ale stojí to skutečně za to.To co to dělá se nedá popsat.Lidé hledají houbičky,různá dráždidla a přitom zcela stačí naladit si svůj nástroj na "správnou stupnici".Tak jako hledání dalších a dalších inkarnací je zbytečné, neboť všechno a vše je nyní a teď. Čas jsme si vymysleli pro toto materiální pojetí života.Velmi se necháváme ovlivňovat tím co je považováno za realitu.Nakonec alikvotní zpěv je tak nějak přiblížení. Jinak snad původní řeč bylo vydávání jakéhosi "zpěvu" v modulaci samohlásek. No je těch informací mnoho ale spíš reaguji na to, co mne rozezvučí samo. To je to pravé ořechové. Tam totiž zrovna stojím a proto to slyším.Nechci si vymýšlet co bude když... Ono je a tak ztrácíme prožití danného okamžiku který je ten nejlepší učitel.Rozhodovat se llidskou myslí co budu dělat nebo nebudu je nepřijetí, nepochopení šance žít to co je.Vytváříme chaos metrixu a není klid na ladění.Možná to je hodně těžké přijmout to co dostávám a neotvírat předčasně Pandořinu skřínku ale stojí to za to. Teprve v momentě kdy mě naplní pocit netlačení se kamkoli , zklidnění , začínám vidět.Ale to všechno moc nezvládám a tak jsem ráda, že jsou tu ostatní abych to pochopila.

Datum: 07.07.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Re: Vědomé chování

Děkuji za vaše vjemy a pochopení sebe sama, jak to cítíte a jak podle toho jednáte. Beru to! Mohli bychom o to hovořit mnoho hodin a stejně bychom měli rozdílné přístupy, což je v pořádku. Pokud budete připravena, věřím že budete mile překvapená, co se vám otevře za nový svět s novými možnostmi. Pokud si budete chtít o tom popovídat můžeme osobně nebo pře skype. Dejte mi když tak vědět. Jinak nikoho do ničeho nenutím, nelákám a ani žádnou Pandořinu skříňku neotevírám. Možná , že to vyzní divně co nyní pronesu, ale je to tak: Jsem zvěstovatel nového času- věku, který pro mnohé začíná nebo brzy začne....

Datum: 07.07.2010

Vložil: Sophia

Titulek: Re: Re: Re: Re: Vědomé chování

Díky za ta to, že jste mne nechal mluvit. Jsem stále na cestě, tím myslím že stále hledám. Nemám naprosto v ničem jasno, jenom se snažím porozumět. Jednak je to věkem, jednak životními peripetiemi, které byly skutečně dost vzácné. Toho zvěstovatele beru, možná, že to co cítíte vy, cítí už hodně lidí. Alespoň je to slyšet okolo. A je fakt úžasné, jak jsou ty cesty a cestičky rozmanité.Čím různorodější tím věrohodnější. Přeji moc hezké dny.Tu Sofii jsem si nevybrala náhodou. Těším se na další úvahy a nástin možných cest.