O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Umění energetické metamorfozy - 2.díl

11.07.2010 11:06

Dnes budeme pokračovat v popisu toho jak transformovat, nebo také přeměňovat projev energie jednoho typu v jiný. Nyní bychom se měli věnovat tomu, co označujeme za radioaktivní záření. Velice doporučuji si přečíst článek „MÝTY A PRAVDY: Musíme se opravdu bát radioaktivity? 4 nejčastější mylné názory“ na https://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006121923, kde jsou informace, které lze bez problému použít i pro naše účely.

 

Zkusme se podívat na problém elektromagnetického záření z hlubin galaxie, vesmíru a vesmírů trochu jinak. Pokud se například setkáte s vysokou světelnou bytostí při cestách po „hvězdách“ a nejste tzv. připraveni na toto setkání, nejste schopni se vyrovnat s jejich zářením. Pokud byste se s touto bytostí setkali v hmotném těle, při relativně krátké expozici, tak bychom pocítili příznaky radioaktivního ozáření. Jak je to možné? Je to jednoduché, čím vyšší bytost jste, tím vyšší frekvence a hustota vyzařování z vás vystupuje, tím větší „tvrdost“ záření se bude jiným zdát, pokud nebudou dosahovat vašich hodnot vyzařování…. Můžeme tedy říci, že „tvrdost“ záření je závislá na hustotě (soustředěnosti) záření. Je to jako když soustředíte světlo slunečního svitu pomocí lupy do jednoho bodu (ohniska) a díky hustotě soustředěných paprsků můžete zapálit nebo dokonce propálit materiál, který je v ohnisku lupy. Příkladem tvrdého záření je tzv. gama záření.

 

Co je to a proč to zde uvádím?

Záření gama (často psáno řeckým písmenem gama, γ) je vysoce energetické elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných jaderných a sub-jaderných dějích.

Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.

Záření gama je často definováno jako záření o energii fotonu nad 10 keV, což odpovídá frekvenci nad 2,42 EHz či vlnové délce kratší než 124 pm, přestože do tohoto spektrálního pásma zasahuje i velmi tvrdé rentgenové záření. To souvisí se skutečností, že hranice není stanovena uměle, ale tyto druhy záření se rozlišují dle svého zdroje, přičemž se samo záření jinak fyzikálně neliší.

Záření gama je druh ionizujícího záření. Do materiálů proniká lepe než záření alfa nebo záření beta, která jsou korpuskulární (ani jedno není elektromagnetické záření), ale je méně ionizující.

Gama záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením při radioaktivním rozpadu jader. Když jádro vyzáří částici α nebo β, nové jádro může být v excitovaném stavu. Do nižšího energetického stavu může přejít vyzářením fotonu gama záření podobně jako elektron v obalu atomu vyzářením kvanta ultrafialového záření.

 

  • Kilohertz (značka kHz) se rovná 103 Hz (1 000 Hz). Této frekvenci odpovídá periodams. Používá se např. pro udávání frekvence elektroakustického signálu či v akustice u vyšších frekvencí zvuku.
  • Megahertz (značka MHz) se rovná 106 Hz (1 000 000 Hz). Této frekvenci odpovídá periodaµs. Používá se např. pro udávání frekvence radiotelevizního či telekomunikačního signálu nebo pro údaj o taktovací frekvenci procesoru.

Předchozí informace (poznáte je podle odkazů) jsem převzal z Wikipedie, abyste si mohli udělat ucelený obraz toho, čemu říkáme radioaktivní nebo také tvrdé záření, které zařazujeme do tzv. elektromagnetického záření.

 

Jak tedy jít na vlivy elektromagnetického záření?

Jsou dva způsoby:

a)      Změnou – transformací elektromagnetické energie na potřebné hodnoty

Provedeme to tak, že svým Vědomím se spojíme s Vědomím toho, kterého typu záření a buď jej požádáme o neinvazivní působení na Váš Mikrokosmos, nebo skrze dosaženou Všemohoucnost (viz vibrace písmene „K“)

b)      Přivyknutím si na vyšší typy elektromagnetické energie

Tento způsob je na první pohled složitější, ale opak je pravdou. Nejsilnějším a nejbližším zdrojem elektromagnetického záření je naše Slunce, proto by bylo velice pošetilé hledat někde jinde možnost výuky přizpůsobování se. Na cestě přizpůsobování „se projdeme“ nejprve po jednotlivých planetách a jejich sférách (Země a Nadzemská sféra, Měsíc a Měsíční sféra, Merkur a jeho sféra, Venuše a její sféra, Slunce a Sluneční sféra)

 

Jaké jsou vlivy a co všechno jednotlivé objekty a jejich sféry ovlivňují?

ZEMĚ -

Planeta - nejnižší sférou je náš hrubo-hmotný svět se třemi říšemi - minerální, rostlin a zvířat. Fyzické lidské tělo má s těmito třemi říšemi analogickou souvislost.

Sféra - Nadzemská zóna působí naproti tomu na životní sílu člověka.

 

Měsíc -

Planeta - ovlivňuje všechno tekuté na naší zemi

Sféra - je v analogii s astrálním tělem a s astrální matricí člověka

Poznámka:  Je potřeba si uvědomit, že Měsíc je především Magnetický!!!

 

Merkur –

Planeta - ovlivňuje plynový stav naší země

Sféra -  podléhá jí mentální tělo člověka.

Venuše -

Planeta - ovlivňuje jako planeta plodnost naší země v říši rostlin a zvířat.

Sféra -  jí  připadá zase sympatie, láska a oplodnění člověka.  

Slunce -

Planeta - ovlivňuje na naší zemi hrubo-hmotný život ve všech třech říších.

Sféra - udržuje pomocí jednotlivých matric mentální, astrální a hrubo-hmotné tělo při životě.

 

Jak budeme tedy provádět přizpůsobování?

Spojíme se nejprve sami se sebou a to s Vědomím 3JD (trojjediného ducha) a zpřítomníme si tělo 3JD. Je to proto, abychom byli na ně za sebe z mentální sféry připojeni!!! (pomáhá to pak i pro mentální cestování)

Dále se spojíme postupně s jednotlivými výše uvedenými objekty a jejich sférami. Jakmile skutečně jsme zvládli spojení a přijetí příslušných energii, můžeme pokračovat s dalším objektem a jeho sférou.

Ono vás to stejně nepustí dále, protože pokud nebudete mít zvládnutou energii předchozí úrovně, budete jakoby blokování a ve vědomí umrtvováni, takže stejně nic neuděláte, dokud nezvládnete předchozí cvičení.

 

CVIČENÍ:

„Mé normální Vědomí Já spoj mne a zpřítomni mi  V-IST!“

Zde provedeme obvyklé požehnání CHDS a požádáme-poprosíme o vedení Vaším BD při cvičení.

„V-IST spoj mne a zpřítomni mi V-3JD!“

„V-3JD zpřítomni mi a ztotožni mne s 3JD!“ zde si pořádně procítíme své vlastní duchovní těla-DUCHA!!!

Pokračujeme dále a to spojením s jednotlivými objekty a jejich sférami, podle stupně dosaženého výcviku.

„V-3JD spoj mne s Vědomím planety Země a Vědomím Nadzemské sféry!“

na začátku takto, později můžete takto:

„V-3JD spoj mne s integrálním Vědomím Země!“(Vědomí planety Země a Vědomím Nadzemské sféry)

Zde podle toho co potřebujete, můžete požádat příslušnou úroveň, aby vám dodala nebo pomohla se přizpůsobit.

Příklad:

„V-3JD spoj mne s integrálním Vědomím Měsíce!“

„Integrální Vědomí Měsíce žádám tě o doplnění (doplňování) magnetického fluida do MET a do CET!“

Ono stačí si jen natáhnout do sebe příslušnou astrální energii objektu do sebe a již silně přitahujete příslušnou energii v pozemské rovině 3JT (trojjediného těla), takže nemusíte ani žádat o energii.

Až dosáhnete spojení se Sluncem, nebudete již potřebovat žádnou jinou ochranu, protože jste došli do místa, které vás již povede dále a zde dostanete vždy odpověď nejen na vaše otázky, ale především na problémy v každodenním životě, které řešíte nebo budete řešit s tak zvaným VZESTUPEM.

Dál vám již na toto téma nemám co říci. Ti z vás co budou cvičit, pokud narazí na problém, mohou v diskuzi  se ptát bez obav, snad vám mohu pomoci s konkrétní radou.

LK

 

Diskusní téma: Umění energetické metamorfozy - 2

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.