O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

URYCHLÍ ÚNIK ROPY SPOLEČNOSTI BP ODHALENÍ TELEPORTACE, ANTIGRAVITACE A MIMOZEMSKÉ PŘÍTOMNOSTI? - 1. část

29.06.2010 19:34

Vážení čtenáři  předkládáme vám článek převzatý s laskavým souhlasem pana Karla Rašína , z https://www.exopolitika.cz. Rozhodl jsem se tak proto, že jde o velice závažný problém, který by neměl zůstat bez vnitřní odezvy každého z nás. Každý z nás může přispět do kolektivního Vědomí Lidstva svým postojem, který jak věřím by měl být u našich čtenářu  velice dobře vyvinutý. Každý z vás může bez velkých emocí přispět k tomu, aby došlo k uspokojení jednotlivých živlů a živlových bytostí a sami každý za sebe si udělal vyrovnání účtu podle toho, jak se chováme k životnímu prostředí obecně. Nejsou jen velké události ,jako je popsaný  nedizírný karambol v Mexickém zálivu, ale každý  z nás i v malém se nějak prohřešuje proti životním podmínkám živlových bytostí. My jim bereme a ničíme jejich životní prostředí, zároveň jim ztěžujeme jejich práci, kterou dostali zde na planetě Zemi od Boží Prozřetelnosti. Každý z nás máme svůj mexický záliv , problém který bychom měli řešit dokud je možnost řešení a nespoléhat se na pomoc od někoho jiného.....!!!  Zároveň si uvědomme, že to co se dnes děje v Mexickém zálivu je spouštěcí událost, která bude mít celosvětový dopad a už není cesty zpět, čekají nás velké události.....

LK

______________________________________________________________________________________________________________________________

URYCHLÍ ÚNIK ROPY SPOLEČNOSTI BP ODHALENÍ TELEPORTACE, ANTIGRAVITACE A MIMOZEMSKÉ PŘÍTOMNOSTI?

  ropná skvrna se blíží k pobřeží Mississippi

 Operace společnosti BP na likvidaci olejové skvrny v Mexickém zálivu byly analyzovány rozličně:

  1. jako hrozící mega-katastrofa životního prostředí
  2. jako vládně-korporativní zastírací manévr katastrofické pohromy životního prostředí
  3. jako pohroma kapitalistické operace tajné vlády, aby zničila životní prostředí v Mexickém zálivu a u východního pobřeží Spojených států - jako čin války v oblasti životního prostředí.

 Jedna zpráva nyní uvádí, že „floridský guvernér Charlie Crist se připravuje vyhlásit stav ohrožení na Floridě a evakuovat obyvatele pobřeží, hlavně těch náchylných na smrtonosné benzonové výpary, což je největší prioritou ve stavu ohrožení obyvatel.“

Senátor Bill Nelson z Floridy potvrdil zprávy, že hydraulika BP je proražená a ropa vytéká z mořského dna na mnoha místech.

Examiner.com zdokumentoval existenci funkční teleportace založené na Teslově výzkumu, jako operační technologii pro transport zboží a lidí na vzdálenosti v tajných projektech obrany Spojených států. Rovněž předběžné důkazy prokázaly existenci vesmírných plavidel Spojených států, které používaly antigravitační energie a další vyspělé pohonné systémy. 

Americká vláda klasifikovala teleportaci jako zbraňové technologie pro transport vojska na místa bitev nebo zaměstnanců a zboží mezi střeženými vojenskými základnami.

Enviromentální, ekonomické a sociální dopady úniku ropy společnosti BP mohou zmobilizovat veřejné povědomí a politickou vůli transformovat toto politické rozhodnutí a učinit teleportaci dostupnou pro civilní použití celosvětově.

To, jak operace BP ohledně úniku ropy mohou ovlivnit mimozemské odhalení - ať vládou nebo specifickými mimozemskými civilizacemi samotnými, je zatím neznámou „divokou kartou.“

Jeden badatel (dr. David Jacobs) zastává názor, že šedí a mimozemšťané reptiliánského typu z hyperdimenzionální aliance jsou znepokojeni lidstvem kvůli našemu sklonu k degradaci životního prostředí. Tento badatel upozorňuje na katastrofu životního prostředí, která uvádí do pohybu otevřené vztahy mezi lidstvem a šedými a šedo-lidskými hybridy.

 Teleportace je schůdná operační transportní alternativa vůči systémům na naftový pohon

Teleportace je bezpalivový, neznečišťující dopravní systém, který také nemá zhoubné následky při využívání půdy. Teleportace je dobrým kandidátem na budoucí dopravní technologii na civilním trhu, protože nemá škodlivý dopad na životní prostředí, jako spalovací motory kamiónů, autobusů, aut a letadel ani škodlivý dopad na životní prostředí z infrastruktury dálnic apod., které plundrují přírodu.

 Využívání teleportace existuje již 40 let v utajených projektech ministerstva obrany Spojených států. Technologie teleportace je dnes provozuschopná a může přerodit přepravu lidí a zboží celosvětově v městech, mezi městy a regiony, mezinárodně a dokonce i v meziplanetárním měřítku.

9.6. 2010 se Andrew Basiago a reportér tohoto článku, Alfred L. Webre, zúčastnili čtyřhodinových rozhovorů u kulatého stolu, kde se diskutovalo o krizi životního prostředí, kterou spustila společnost BP v zálivu s únikem ropy, o současné teleportační technologii a schopnosti teleportace, kterou by se nahradily dopravní systémy na naftovém základě. Kulatý stůl sám o sobě byl odkazem na Roberta „Boba“ Beckwitta (1919 – 2009), jednoho z původních inženýrů projektu Pegasus společnosti DARPA, který vyvinul teleportaci na základě Teslových studií a cestování časem již během let 1968 – 1972.

 Mimozemské civilizace a životní prostředí

Zájem mimozemských civilizací o životní prostředí Země je ústředním bodem politických prohlášení o mimozemském odhalení a zpráv o komunikaci specifických mimozemských civilizací s kontaktéry a unesenými.

1. Komunikace k americkému prezidentu Baraku Obamovi o mimozemském odhalení a o dopadech na životní prostředí.

Následující výňatek z přednášky o mimozemském odhalení z 23.1. 2009 dr. Stevena Greera, ředitele projektu Disclosure k prezidentu Obamovi zdůrazňuje pozitivní enviromentální dosah odhalení mimozemské přítomnosti a pokročilé energetické technologie a podtrhuje starost mimozemských civilizací o životní prostředí. 

 „Kvůli utajení, které uvádělo v omyl, byly nové vědy vztahující se na pokročilou generaci energií, pohonu a dopravy, lidem odepřeny. Tyto pokroky zahrnují generaci neomezené, čisté energie z tak zvané energie nulového pole a kvantového vakuového průtoku z prostoru kolem nás a pohonu, který byl nazýván nesprávně jako antigravitace. Podle elektromagnetické energie, která je všude kolem nás, a která je vložena do stavby prostoru a času, může snadno protékat energií Země – bez znečištění, bez potřeby ropy, plynu, uhlí a ústředně řízených technických vybavení nebo bez nukleární síly.

Odhalení těchto věd a jejich moderní použití během prezidentského období je tou nejnaléhavější záležitostí, která je před Vámi. Tyto vědy vytvoří opravdovou, novou ekonomickou energii umožňující lidstvu vyřešit ty nejnaléhavější problémy globálního oteplování, chudoby a vyčerpání zdrojů.

Řada problémů, které zde vyjmenovávám: včetně globálního oteplování, degradace biosféry, znečišťování ovzduší, bezpečné energie, politiky středního východu, zhroucení geo-ekonomického pořádku, vzrůstajícího nepoměru mezi chudými a bohatými tohoto světa, přelidnění a lidské udržitelnosti na Zemi - ale jen pár jich je vzájemně propojených a přímo zasažených utajováním, které obklopuje tuto záležitost. Řešení neleží ve starém myšlení a technologiích, ale v novém vědomí aplikovaném novou vědou. Tyto vědní obory se zrodily na konci 19. a na začátku 20. století, ale bylo od nich upuštěno a byly potlačeny vzhledem k touze po moci, hrabivosti a ze strachu před tím, že nebudou zapadat do stavu, jaký je.

Avšak zdá se, že našich návštěvníků se velmi dotýká nekontrolované lidské nepřátelství, válečná a zbrojní masová destrukce spojená s naším dřívějším potenciálem pro cestování vesmírem. Tendence lidí zabývajících se antropocentrickou projekcí vede mnohé k předpokladu hrozby tam, kde žádná neexistuje. Pravděpodobnější je, že lidstvo může být viděno jako hrozba pro kosmický řád, pokud se nezdržíme expanze zbraní hromadného ničení, zatímco se snažíme postrčit se dále do vesmíru. Navíc jsme pro tyto mírové návštěvníky selhali při poučení a mírových diplomatických misích. To je potřeba okamžitě změnit. Okamžitě financovat studium, vývoj a pečlivé uvolňování těch nových energetických technologií, které mohou rychle nahradit fosilní paliva a nukleární sílu. Tyto nové energie získávající energii z nulového pole prostoru a času, pošlou do důchodu běžnou elektrickou síť. Vlastníme dokumenty a informace týkající se klíčových zařízení a prostředků s těmito technologiemi spojenými. Doporučujeme, aby byly aspekty pohonu a transportu těchto technologií (elekro-magneto-gravitační systémy) uvolněny později, až se světová bezpečnostní situace zlepší. Je třeba zbudovat spojení na vysoké úrovni s Kongresem, OSN a ostatními vládami pro spolupráci na těchto projektech o uvolnění nových energetických technologií.“

 2. Katastrofa životního prostředí jako příčina pro mimozemskou intervenci

  David Jacobs

 Badatel dr. David Jacobs studuje komunikace mezi šedými mimozemskými civilizacemi a lidmi, které unášejí. Jacobs tvrdí, že šedí mimozemšťané komunikují se svými unesenými o tom, že katastrofa životního prostředí na Zemi bude mít za následek intervenci a integraci šedých a lidských kříženců s lidmi Země.

Dr. Jacobs argumentuje tím, že perspektivy, které nastínil dr. Greer jsou zavádějící a uvádí: „Bráno jako skupina, poselství těch pozitivních mimozemšťanů, jako těch dr. Greera je, že lidstvo řídí své záležitosti způsobem, který vede k zdecimování planety a ke konci lidského druhu. Lidstvo zapříčinilo chudobu, nevšímavost a přelidnění a tím riskuje katastrofu životního prostředí a atomové vyhlazení. Zainteresovaní mimozemšťané „vzdělávají“ unesené, aby nás varovali před tím, co přijde, pokud nezměníme své chování.“

Dr. Jacobs vyvozuje, že šedá hyperdimenzionální civilizace se zabývá genetickým ,,farmařením“ lidské rasy a že vyvinula jakousi hybridní rasu, která se integruje do lidské rasy, která sleduje nespecifikovanou a možnou katastrofu životního prostředí.

Uvádí: „Jsou-li tyto zprávy o záchraně správné, pak je mimozemské poselství jasné: „Po katastrofě, ať se odehraje kdekoli, poslední stadium hybridů a možná i mimozemšťanů samotných se bude zabývat všeobecnou integrací do lidské společnosti. Jak řekl jeden hybrid kontaktérce Claudii Negron: Brzy se změní veškerý život. Lidé budou jiní. Pravděpodobně budeme všichni žít v míru a harmonii. Životní prostředí bude zdravé a už více nebude existovat válek ani konfliktů.“

 Operace společnosti BP v Mexickém zálivu při odstraňování olejové skvrny, tyto rozměry má, nebo může být předzvěstí katastrofy životního prostředí v rozsahu, který hypoteticky může vyplnit zmíněné poselství šedých mimozemšťanů, že sledují obrovskou katastrofu životního prostředí a že se po ní odehraje masivní integrace lidských hybridů do lidské společnosti pro lepší blaho životního prostředí planety.

 Jim Sparks    

 Jim Sparks, který strávil 18 let jako „strážce“ nebo jako důvěrník těchto šedých bytostí říká: „Mimozemsko-lidská hybridní forma není vytvoření dělníků ani lidí ani mimozemšťanů, ale je kombinací člověka a mimozemšťana – spíše více mimozemšťana. Je to součástí mimozemské pojistky. Vytvářejí bytost, která je více mimozemská než lidská. Tím, pokud nezměníme naše životní prostředí kolem nás a vymřeme, tak poté, co se „usadí prach“ budou moci znovu osídlit Zemi hybridy, kteří by mohli být přizpůsobivější vůči změnám životního prostředí na Zemi. Potřebují daleko méně potravy, vody a energie, avšak stále mají dostatek lidského surového materiálu, aby byl pro tyto mimozemšťany využitelný.“

 Odhalení a proces skutečné amnestie

Kontaktér Jim Sparks publikoval výsledky schůzky, kterou měl se šedými a reptiliánskými mimozemskými zástupci o podmínkách životního prostředí na Zemi. Podle Sparkse se tito zástupci vyjádřili tak, že „kontaktovali pozemské lídry, protože naše planeta je v závažných problémech.“ Tito šedí a reptiliánští zástupci pokračovali ve svém vyjádření, že vládní autority Spojených států jsou si tohoto nebezpečí i jeho řešení vědomy a mají energii a další technologie, které mohou přivést planetu zpět ke své rovnováze. Když byli dotázáni, proč ti z vládních špiček neuvedou tyto nové technologie energií do veřejné sféry a tím se vyhnou katastofě životního prostředí, mimozemští reprezentanti řekli, že: „Oni vidí toto odhalení jako vojenskou a bezpečnostní hrozbu.“

Sparks se pak šedých a reptiliánských zástupců zeptal, jak by se mohla tato bezvýchodná pozice prolomit a dosáhnout odhalení. Oni odpověděli: „Amnestií. Kompletní amnestií pro ty, co jsou u moci, vládní činitelé a vůdci, kteří pravdu potlačovali. Nemohou být zodpovědní za jakékoli minulé špatné skutky. Je to jediný způsob, kterým tito vůdci mohou vyjít s pravdou ven. Je nezbytné, abyste tak učinili, abyste pracovali společně a tím přežili.“

 Jak vyhodnocovat dopad operací společnosti BP likvidující únik ropy na odhalení

1. Dopad na přírodní prostředí – odhady dopadů ropné skvrny jsou vážné, zvláště s ohledem na následky skvrny a chemikálií rozpouštějících ropu na ekologii a lidskou či zvířecí populaci v Mexickém zálivu a možná i na východní pobřeží Spojených států. Pro společnost BP je to případ toho nejhoršího scénáře, který by mohl dokázat bod zvratu pro ekologii, ekonomiku, zásobování potravinami a obyvatelstvo Mexického zálivu a jeho okolních oblastí.

2. Urychlení odhalení ukrytých technologií – Technickým klíčem pro urychlení odhalení zabavených technologií jako jsou teleportace na Teslově základě a tak zvané technologie na antigravitační pohon, je prohlášení uvnitř americké vlády o jejím ústavním, jakož i černém rozpočtu, který by tyto technologie určil pro civilisty i pro vojenské účely. Protože v současné době jsou určeny výhradně pro vojenské účely. Kampaně za odhalení a uvolnění do veřejného sektoru těchto technologií teleportace a antigravitace musejí vrůst přímo do kampaně veřejného hlavního proudu médií.

3. Odhalení a proces amnestie – jádro věci může být ve zkoumání přístupů k amnestii při uvolňování nových zabavených technologií teleportace a antigravitace a ostatních technologií šetrných k planetě. Ty mohou být zavedeny do ekonomiky černého rozpočtu během uplynulých 40 let, týkajících se činů, které jsou porušením ústavních norem a zákonů, jakož i zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Mnoho zločinů mohlo být spácháno prostřednictvím amerického vládního převodu mimozemských technologií a ve smlouvách o únosech, jakož i v aktivitách MILAB (vojenské únosy unesených).

4. Mimozemské monitorování životního prostředí: existují důkazy očitých svědků o tom, že specifické mimozemské civilizace s hyperdimenzí mohou unášet lidi a vytvářet lidskou hybridní rasu za účelem integrace v případě události obrovské přírodní katastrofy. Exopolitika – věda o vztazích mezi inteligentními bytostmi v kosmu – a všeobecné exopolitické uvědomění mezi lidstvem může být vědou o přežití lidské rasy v následujících desetiletích.

 Alfred Webre    11.6. 2010

překlad Karel Rašín

 

Diskusní téma: URYCHLÍ ÚNIK ROPY SPOLEČNOSTI BP ODHALENÍ TELEPORTACE, ANTIGRAVITACE A MIMOZEMSKÉ PŘÍTOMNOSTI?

Datum: 10.08.2010

Vložil: Jirka

Titulek: Konec

Ahoj,
osobně si myslím, že naše neschopnost se sjednotit, a udělat si život krásný, když na to máme. Tak si zasloužíme vyhubení. Jak už tomu bylo v minulosti několikrát.

Datum: 08.03.2012

Vložil: Vít

Titulek: Re: Konec

Musím jenom souhlasit