O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Uvítání (Proč, Co, Kdy, Kde, Jak ?)

18.02.2010 01:39

Vážení  přátelé  a  příchozí čtenáři ,

vítáme Vás na našich  nově otevřených webových stránkách. V tomto úvodním článku Vás seznámíme  s budoucím nosným programem těchto stránek:

 

 
1. PROČ  a jaké jsou cíle?
2. CO je obsahem  a o co  půjde?
3. KDY a jak často?
4. KDE a s kým?
5. JAK a s jakými prostředky?

 

Add. 1. PROČ  a jaké jsou cíle?

Jistě se ptáte proč zrovna tento název? Již název by měl  naznačit o co nám  jde.   Co je tedy  a co vyjadřuje „RAHUNTA“?

Energetický krystal Rahunta (EKR)

Je prvotní  zdroj bytí  každého Mikrokosmu a je prvotní projevenou prapříčinou  existence každého z nás.
V tomto energetickém Krystalu je i prvotní místo, kde  lze zažít  Boží Přítomnost, respektive Vědomí Boží Přítomnosti = V.B.P.

Zde můžeme při ztotožnění se s V.B.P. „hovořit“ s osobním Bohem nebo s uznávanou osobní duchovní autoritou, a nebo přímo se skutečným a jediným Prvotním Stvořitelem nebo také jednoznačně vyjádřeno: se Stvořitelem všech Stvořitelů!!!
Zde můžeme „TVOŘIT“, to je vytvářet  příčiny pro jednotlivé úrovně Ducha nebo Mentální rovinu, Duše nebo Astrální rovinu, Fyzické tělo=3D rovinu

Takže, snad je jasné o co asi jde, co asi chceme dosáhnout….?! Chceme dát každému možnost, kdo bude mít zájem se naučit a vlastními silami dokonale poznat sebe ve všech rovinách svého bytí . Zároveň  mít jednoznačnou možnost být ve  spojení  s jakoukoliv úrovní u sebe sama v rámci Mikrokosmu a nebo navenek s kýmkoliv v Makrokosmu v rovině Vědomí.

 

Add. 2. CO je obsahem  a o co  půjde?

Ptáte se co  je a bude obsahem? Je to jednoduché a pragmatické, pokusíme se co nejjednodušeji popsat strukturu tzv. Mikrokosmu, nebo-li také seznámit Vás  s  tzv. Okultní anatomií  po stránce kvantity a po stránce kvality. Zde pod kvantitou je myšleno složení z hlediska těl, tělesných rovin, čaker, živlů, Ákaši, životní energie a atd. Pod kvalitou zde máme jednoznačně na mysli  jednotlivé úrovně Vědomí podle příslušného hlediska kvantity.

O co půjde?  Nejprve nastínit  a postupně velice přesně vymezit teoreticky a souběžně prakticky pole naší společné práce. Chceme ukázat , že není opravdová nauka jen pro „vyvolené“, ale že  Vyvolení jsou všichni, kdo na sobě chtějí pracovat a pracují, protože v tom spočívá ona VYVOLENOST!

 

Add. 3. KDY a jak často?

Z naší strany se pokusíme každý den něčím přispět, ale v každém případě chceme zveřejnit něco jako  „jízdní  řád“ našich přednášek a článků na nosné téma tohoto webu. Zároveň očekáváme i Vaší spoluúčast v podobě vlastních příspěvků, námětů, otázek, odkazů a mnoha jiných forem Vašeho zapojení. Opravdu bychom si přáli, aby tento web byl nás Všech.

 

Add. 4. KDE a s kým?

No přece zde a s Vámi ………………………….. (úsměv)

Nyní trochu vážněji. Máme představu  aplikovat i nové formy multimediální komunikace a přednášek. Snad se povede zřídit a používat tak zvané virtuální přednáškové sály, kde se může zúčastnit  on line  až  několik stovek zájemců.

Zároveň se snad podaří vybudovat také stálou redakční radu tohoto webu.

 

Add. 5. JAK a s jakými prostředky?

Zcela otevřeně, bez postraních zájmů a úmyslů. Zároveň vždy bezúplatně.

Budeme zcela zásadně používat jednoduché  nástroje  a prostředky  pro názornou ilustraci toho, o čem bude pojednáváno. Hodláme  se vyvarovat vytváření složitých slovních a filosofických  konstrukcí, odtržených od reálného života. Budeme se snažit používat jasné formulace, čisté a jednotné názvosloví a  popřípadě srovnávací převodníkovou terminologii.

 

Za tým Rahunty.cz : Luděk Kováč, Pavel Nodl