O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Užití krystalů v Atlantidě

26.10.2010 08:18

Léčitelé užívají krystaly k usnadnění přirozenému pohybu vibrací v určité části těla nebo v celém těle. Léčitel vyšle myšlenku, což je nasměrovaná energie. Krystaly tuto informaci přijmou, a podle ní začnou na (např. daném orgánu) energeticky pracovat. Krystaly začnou uvádět vibrace daného orgánu do jeho přirozené vibrace, a tím ho očišťují. Pomáhají odvést všechny nepotřebné myšlenky a emoce a uvést orgán do přirozené funkce.

Křišťály Atlanťané užívali v určení diagnózy. Jak léčitel pohybuje pomalu krystalem nad tělem pacienta, jeho barva se nad problematickou oblastí slabě změní. Krystaly Atlanťany spojovaly s tvořivou silou. V současné době pomáhají napojit se na Kristovo vědomí a umožňují nám vnímat vyšší vibrace. Tímto způsobem se můžeme se dostat k informacím uloženým v Akašických záznamech. Krystaly nám pomáhají pochopit univerzální zákony.

Krystaly mají sílu zlepšit funkci imunitního systému člověka. V Atlantidě byly přítomny velké krystaly, které po celou dobu absorbovaly energii zdroje a přenesly tyto síly na léčeného. Během léčení měl člověk krystaly u hlavy, u nohou, po obou stranách těla, v obou rukou. Kněží mu při tomto procesu asistoval a byl plně odpoután od výsledku léčení. Pomocí krystalů můžeme usnadnit proud energie od vrcholu hlavy po prsty na nohou a prsty na rukou. Pokud se v proudu energie vyskytnou nějaké bloky, je třeba je vyčistit a pomocí krystalů uvést do těla přirozený proud energie. Lidé po těchto zákrocích zažívají ve svém životě větší pocit lásky, těší se zdraví a zažívají stav vyššího vědomí.

Užitím křišťálů je možné srovnat funkce čaker a uvolnit fyzické, emoční a mentální bloky. Slovo čakra znamená kolo ohně nebo kolo světla. Koncept čaker vznikl v době Lemurie a Atlantidy. Tyto čakry jsou spojeny se sedmi endokrinními žlázami a ovlivňují všechny úrovně našeho bytí. Atlanťané si chránili čakry, aby síla těchto energetických center zůstala s nimi. Jeden člověk říká: "Když léčím, položím se do energie klienta a vidím čakry a další oblasti těla. Čakry vidím jako spirálu, otevřenou květinu nebo jako vibrační barvu. Jsou vstupní branou vesmíru těla, čekající na prozkoumání. Jak se otáčí, jak blízko jsou dráhy vibrací, jak jsou v rovnováze nebo jak jsou poraněné - vše je ukazatelem celistvosti nebo nemoci. "

Lidé a krystaly mají ten samý původ - zachycují maximální množství slunečního a měsíčního světla. V chrámech léčení v Atlantidě se pomocí krystalu směřovalo sluneční a spirituální světlo z magnetických linií směrem k čakrám léčeného. Léčený ležel na křišťálové posteli a k jeho čarám směřovaly křišťálové hroty.

"Pokud člověk položí krystal na třetí oko a plně se koncentruje na krystal, vysílá energii a třetí oko se plně otevře. Aktivuje se váš šestý smysl a vaše podvědomé myšlenky se dostávají na povrch, jako ve snu." Třetí oko nám otevírá vědění, že naše identita přesahuje fyzickou formu. Někteří indiáni nosí čelenku s křišťálem nebo jiným kamenem přes třetí oko, aby spojili třetí oko s jejich korunní čakrou, a tak se zvýšila jejich intuitivní schopnost. Kameny položené na oblast určité čakry je účinné pro uvolnění problémů, které jsou s nimi spojené. Například ženy si mohou těsně před menstruaci nebo při menopauze dát křišťál nebo růženín na druhou čakru, čímž si udrží emocionální rovnováhu a zpomalí tok hormonů, které přispívají k předmenstruačnímu syndromu, a žena je v těchto dnes více v harmonii, což zahrnuje pozitivní očišťující pocit.

Stěny a stropy porodnic v Atlantidě vykládané svítivě zelenými krystaly, aby umožnily narozenému dítěti při vstupu na tento svět hezký pohled a příjemný pocit. Lidé užívali růženín v každodenním životě. Navštívili kněze, který jim ukázal rituál soustředění, aby vhodně užili tento kámen. Dále léčitelé užívali růženín v lázních. Tento kámen léčí emoční nestabilitu. Nalaďuje nás na frekvenci lásky. Záhněda nám pomáhá uvolnit negativní vibrace nepříjemných zkušeností z mysli a těla a vytváří uvnitř nás prostor, abychom se vyléčili. Pomáhá vyléčit poporodní depresi a další smutky. Zkušení léčitelé ho také využívají.

Křišťál uvádí energie do harmonického stavu během krátké doby a pomáhá nám rychle dosáhnout vyšší stav mentálního a spirituálního vědomí. Léčitelé při práci s křišťály často užívají hudby a zpívání. Edgar Cayce doporučuje nošení křišťálu na sobě každý den. Dále si můžete dát křišťál pod polštář nebo na zahradu. Vibrace určitého krystalu harmonizuje věci a lidi kolem nás s jejich vyššími energiemi. Každý kámen má jiné určení a Atlanťané byli schopni užít této kvality k léčení nebo vyrovnání potřebné energie. Byli schopni zesílit energii určitého krystalu lámavým světlem, které se odráželo od jiného krystalu. 

Atlanťané byli schopni znovu vytvořit useknutou končetinu nebo zpomalit stárnutí, neměli ve své mysli omezení, že to nejde. Byli schopni znovu obnovit končetiny tím, že umístili člověka do křišťálové komnaty, a pomocí krystalů nastavili vibraci, která vibrovala frekvencí dané tkáně. Takto se znovu mohlo nastavit růst buněčné tkáně, což umožnilo této končetině znovu narůst. Tento proces byl provázen záměrem držením v mysli jasný obraz dokonalé končetiny. Nebo pokud si člověk uřezal ruku, molekuly v nervech a tkáně se poškodily. Atlanťané spojili sílu laserového krystalu s vibrací místa poškození. Pokud kněz nasměroval krystal na poškozené místo, ihned přestalo bolet a bylo vyléčeno bez jizvy, protože dané molekuly se spojili do původní geometrické struktury.

K prevenci nemocí a urychlení hojení používali kovy jako měď, zlato a stříbro, a drahé kameny jako safír, rubín, smaragd a topaz. Věděli, že lidské tělo stejně jako každá substance má své vlastní vnitřní vibrace odpovídající atomovým částicím v něm. Věděli, jaký kámen jim dodá sílu a schopnost hlubšího vnímání. Kněží uvedli do rovnováhy mentální, spirituální a emocionální tělo člověka pomocí užití světla, zvuku a krystalů. Zkušení léčitelé užívali laserové hůlky např. při operaci k zacelení zlomených kostí. Kněz prozkoumal jeho tělo a energetické pole a poté označil poškozená místa. Kněží do těchto částí vyslali paprsky světla. Další kněz telepaticky komunikoval s duší léčeného a zvedl jeho vědomí, aby se naladil na jeho esenci duše.

Jeden člověk si vzpomíná: "Před několika lety jsem navštívil křišťálovou komnatu v Atlantidě, která měla kruhový tvar. Bylo tu hodně světla. Strop byl dómem. Pracoval jsem s krystaly, světlem, barvou a zvukem, čímž jsem léčil a uváděl věci do rovnováhy. Bylo to kolem roku 15700př. n.l." Křišťálové komnaty byly umístěny v podzemí, kde bylo hodně krystalů a obsahovalo další účinné kameny pro léčení a rozšíření mysli. Křišťálová komnata byla komnata vyplněná křišťály, které byly užívány pro spoustu účelů, nejvíce pro léčení a komunikaci s vyššími bytostmi, které jim dávaly zprávy, s mimozemskými civilizace a zemřelými.

Atlanťané užívali krystaly k vypálení destruktivních sil z těla způsobem, který podporoval omlazení organismu a regeneraci. Tyto procedury byly prováděny v omlazovací komnatě v chrámu v hlavním městě Atlantida. Člověk si lehl do pohodlného křesla a kněží vhodně zaměřili pomocí krystalu na jeho tělo sluneční paprsky. Další kněží vydávali zvuky různých frekvencí a tato energie regenerovala molekuly každé buňky a znovu aktivovala stárnoucí tkáň. Tato procedura nastolila rovnováhu hormonů člověka, zmizely mu vrásky a pacient měl více energie. Bylo důležité s touto energií umět zacházet, protože pokud byl krystal naladěn příliš vysoko, poškodil by tělo. 

Hudební tóny zní na různých frekvencích, a pokud terapie zvukem je spojena např. s energií Reiki, přináší celistvé uvedení organismu do rovnováhy. Začátek užití křišťálových misek pochází z Atlantidy. V Atlantidě žil Velekněz, který zjistil, že smícháním určitého krystalického materiálu dosáhne vhodného seskupení, a pokud se ho dotkne, tento materiál vydá velmi čistý zvuk. V Chrámu léčení Velekněz zkoumal účinek křišťálu ve tvaru misky. Tyto misky vydávají frekvenci zvuku, který příznivě působí na proud energie v těle.

Atlanťané užívali křišťály ke vzdělávání a učení. Pokud měli otázku, položili ji a pomocí tohoto křišťálu přijmuli odpověď do třetího oka. Nebo přijímali informace přes Velký krystal. Dále užívali krystaly k podpoře růstu rostlin, stabilizaci systému Země, působení na zvířata a rostlinné říše.

Poznatky - Lemuria and Atlantis - Shirley Andrews, Discover Atlantis - Diana Cooper

Převzato z:https://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10174

Poznámka redakce: Vřele doporučujeme tyto stránky navštěvovat, najdete zde mnoho zajímavých článků a pozvánek na kurzy.

Tomuto tématu se budou věnovat na kurzu 13. - 14. 11. 2010 v Praze a 4. -  5. 6. 2011 ve Zlíně s názvem Krystaly. Více informací.

 

Diskusní téma: Užití krystalů v Atlantidě

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.