O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Video: O bojích světla s temnotou ...

27.04.2011 07:56

Pěkně zpracovaná píseň s využitím příběhu z filmové trilogie Pán prstenů (v anglickém originále The Lord of the Rings, často zkracováno na LOTR) :

 

 

 

On the turning away
From the pale and downtrodden
And the words they say
Which we won't understand
Don't accept that what's happening
Is just a case of others' suffering
Or you'll find that you're joining in
The turning away
It's a sin that somehow
Light is changing to shadow
And casting it's shroud
Over all we have known
Unaware how the ranks have grown
Driven on by a heart of stone
We could find that we're all alone
In the dream of the proud
On the wings of the night
As the daytime is stirring
Where the speechless unite
In a silent accord
Using words you will find are strange
And mesmerised as they light the flame
Feel the new wind of change
On the wings of the night
No more turning away
From the weak and the weary
No more turning away
From the coldness inside
Just a world that we all must share
It's not enough just to stand and stare
Is it only a dream that there'll be,
No more turning away?

Odvracíme se pryč
Od blednoucích tváří a jen se skrýváme
A od slov, která říkají
To, čemu nikdy neporozumíme:
Nesmiř se s tím, že to, co se děje
Je jen těch druhých utrpení
Nebo zjistíš, že jsi jen další z těch lidí
Co odvrací se pryč.
Je to hřích, že pomalu
Světlo mění se v stín
A svým černým rubášem
Halí vše, co jsme dosud poznali
Nevědomi si hodnot, které byly stvořeny
Hnáni svými srdci z kamene
Zjišťujeme, že jsme víc než osamoceni
V našem snu o pýše
Na křídlech noci
Zatímco den se rozplývá
Kde bezhlasí souzní
V tichém akordu
A užívají slova, která divná se ti budou zdát
A která září jako světla ohňů
Vychutnej se nový vítr změn
Na křídlech noci
Už žádné odvracení se pryč
Od slabých a unavených
Už žádné odvracení se pryč
Od toho chladu tam uvnitř
Je jeden svět, který všichni musíme sdílet
A nestačí jen stát a tupě zírat
Nebo je to jen sen, že jednou přece jen
Přestaneme před vším zavírat oči?

 

Diskusní téma: Video: O bojích světla s temnotou ...

Datum: 27.04.2011

Vložil: LK pro čtenáře a čtenářky

Titulek: Prosba...

Prosím Vás všechny co čtete překlad textu v písni, zamyslete se nad tím co je zde uvedeno. Nedali jsme to zde jen tak bezúčelně...