O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Video: Steward Swerdlow - Montauk projekt

29.03.2011 08:28

Díky slovenskému překladu se můžeme nyní seznámit s nevšedním člověkem jménem Steward Swerdlow, který byl účasten také tajuplného projektu zvaného Montauk podle místa, kde se základna projektu nacházela. Rozhovor je na pěti videích, z čehož za nejzajímavější považujeme videa č. 3, 4, 5. Nakonec jsme přidali krátký rozhovor Stewarda Swerdlowa s moderátory finské televize, pro ty co by jej rádi viděli naživo ...

PN

 

"Je to strach, ktorí tvorí atmosféru pre programovanie, ktorým sa dá ovládat".
(Steward Swerdlow)


Steward Swerdlow je výnimocný clovek, ktorý bol po celú dobu existenice súcastou projektu Montauk. Projekt vo svojej agende zahrnal paranormálne poznávanie(zneužívanie) ludských schopností, cestovanie casom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho dalších oblastí.

Steward nie je typickým clovekom. Dalo by sa povedat, že nebol súcastou masovej manipulácie a kontrole mysle akej je vystavená celá dnešná populácia, na strane druhej však súcastou drastických experimentov, ktoré mu po zrušení projektu dali neobycajné schopnosti pozorovania energetických polí, z ktorých sa skladá celý svet. Vo svojej práci nevycerpatelne nadalej pokracuje a s narastajúcim celosvetovým publikom sú jeho názory, informácie a skúsenosti viac rešpektované.

 

Video 1: Steward Swerdlow - Montauk projekt

Video 2: Steward Swerdlow - Montauk projekt

Video 3: Steward Swerdlow - Montauk projekt

Video 4: Steward Swerdlow - Montauk projekt

Video 5: Steward Swerdlow - Montauk projekt

 

 

a zmiňované video z finské TV :

 

Zdroj: novadomenavedomia 

Diskusní téma: Video: Steward Swerdlow - Montauk projekt

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.