O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Video: Stewart Swerdlow - Modrá krev aneb ztracená historie planety Země

20.08.2012 20:11

 

Pozor: čtený text ve videu začíná až cca v 3.20 min.

Níže též přepis textu videa:

 

Modrá krev - Pravá krev

Pokud se zabýváte historií této planety, měli byste se vědět, že mnohé z toho co jste se kdy učili na toto téma je kompletní lež. V podstatě celá historie včetně mnoha vědeckých materiálů je přizpůsobena programu kontrolorů této planety. V mnoha případech jde o velmi falešné filozofie. Bohužel na druhé straně i mnoho materiálů z oblasti tzv. “New Age” jsou produktem jedné té samé dílny. Situace je o to závažnější, že průměrný jedinec jen těžko rozpozná rozdíly. Dezinformace je nekontrolovatelnou všudypřítomnou silou. I mé informace, které vychází z mnoha zdrojů a rozhovorů s vědci, kteří byli zapojeni do programu Illuminátů byste měli přijímat s vrcholnou obezřetností. V této chvíli nejsem schopen nabídnout žádný konkrétní fyzický důkaz o těchto věcech, ale jsem pevně přesvědčen, že se tato situace v brzké době změní. I když kompletní faktor existence je vázán pouze na “bod přítomnosti”, čas a prostor, jsou iluzemi fyzické reality budu v mém sdělení pro větší jednoduchost prezentovat větší část historie v klasickém lineárním pohledu. Abychom pochopili celou řadu důležitých okolností budeme muset porozumět tomu, jakým způsobem přišli Illumináti k moci, budeme muset pochopit “kým ve skutečnosti jsou” a jakým způsobem započal inteligentní život na této planetě svou evoluční cestu. Mé osobní zkušenosti mne naučily nevěřit žádnému náboženství, neb ony jsou velmi mocným nástrojem mentální kontroly společnosti. Bohužel stále drtivá většina lidí není ochotna přijmout fakta, která mají tak blízko realitě jak cokoliv jiného. Následující informace mohou být pro mnohé přemýšlivé čtenáře zajímavou inspirací a nástrojem posunu v chápání skrytých souvislostí naší reality.

 

        Když jsem pracoval uvnitř projektu Montauk opakovaně jsem se setkal s cizí inteligencí, která je v populární literatuře nazývána reptiliáni. Tito tvorové používají nejnižší úrovně tzv.”4. dimenze” jako vstupní referenční body do naší fyzické reality. Tato skutečnost položila v prostředí nevědomé lidské společnosti základ různorodým legendám o tzv. “astrálních démonech”. Od svých nadřízených v Projektu Montauk jsem se dozvěděl, že reptiliánská inteligence se kterou jsem měl osobní zkušenost pochází ze systému hvězdy alfa souhvězdí Draco. Existuje prý ještě jedna frakce pocházející z prostředí některých hvězd v systému Orionu. Pak jsem obdržel další informace na základě kterých, jsem pochopil, že velmi málo lidí zná skutečný původ těchto bytostí.

        Můj kontakt s reptiloidní inteligencí probíhal vždy telepatickým způsobem. Takto jsem se dozvěděl, že Tvůrci této rasy ve skutečnosti pocházeli z velmi vzdálené budoucnosti - z doby kdy lidská rasa již neexistovala. Z mnoha důvodů (které mi nebyly sdělené) tito Tvůrci cestovali časem do jejich dávné minulosti, kde vytvořili rasu, kterou nazýváme reptiliáni. Se vznikem této cizí inteligenci jsou prý nějakým způsobem spojené inteligentní rasy z prostředí hvězdy, kterou nazýváme Sirius.

       Proto, aby reptiliáni mohli fungovat v prostředí 3. dimenze, potřebovali speciálně uzpůsobenou genetiku. Jejich Tvůrci (jsou popisované jako zářící, ale průhledné bytosti) použili genetický materiál enklávy tzv. Lyřanské inteligence a tuto spojili s čistým reptiloidním potenciálem. Lyřanský genom i v mutačních formách velmi významně koresponduje s blond,a nebo rezavými vlasy, modrýma, a nebo zelenýma očima. Toto je jeden z významných důvodů proč reptiloidní frakce je energeticky svázána především na tento typ lidských bytostí.

       Na tomto místě bych chtěl upozornit, řeptiloidní vývojový faktor je evolučně spojen se 4. Dimenzí resp. tzv. astrální úrovní a není schopen dlouhodobě přežívat v našem fyzickém prostředí 3. dimenze. K pohybu v našem prostředí potřebují poměrně velké dávky energie, které získávají prostřednictvím jistých typizovaných skupin lidských jedinců. Mentálně jsou tyto bytosti naprogramovány tak, aby postupně absorbovali jakoukoliv jinou inteligentní formu života.

        Popisuji to velmi jednoduchým až primitivním způsobem. Ve skutečnosti jde o velmi komplikovanou záležitost. Účel tohoto procesu spočívá ve faktoru totální druhové dominance reptiloidní rasy. Ovšem jak jsem již naznačil před několika řádky, nemají schopnost tohoto stavu dosáhnout v prostředí 3. dimenze. Toto je samozřejmě velmi důležitým zjištěním.

       Reptiloidní koncepce jejich DNA je naprogramovaná takovým způsobem, že tyto bytosti jsou bezmezně přesvědčeni o tom, že jedinou dominantní rasou ve Vesmíru. Zcela postrádají citově emoční faktor, ale naopak mají extrémním způsobem posílený mentální projev, který je v poměru k lidské bytosti doslova gigantické kvality.

       Reptiliáni jsou hermafroditního charakteru. To znamená, že jsou bezpohlavní. Samčí a samičí reprodukční orgány mají umístěné v jednom těle. To do určité míry odpovídá fyzické koncepci velmi vyspělých inteligenčních forem. Z tohoto důvodu věří, že díky své androgynitě mají podstatně blíže k Bohu jak jakákoliv lidská bytost. (Tato skutečnost je samozřejmě ve skutečnosti velmi zavádějícího charakteru). Tento druh se vyznačuje radikálně formovaným kolektivním typem vědomí (na rozdíl od lidské bytosti, která v této fázi evoluce inklinuje k individualizaci). Při podrobnější analýze ale zjistíme, že jsou rozděleni do sedmi jakýchsi typologických podskupin s jasně profilovanou specifickou aktivitou v jejich komunitě. Jen pro zajímavost bych chtěl připomenout, že hindský komunitní systém je v mnohém jasnou replikou plazí hierarchie.

       Mírumilovné andělské rasy Lyřanů neměli k dispozici, žádný dostatečně dobře funkční obranný systém byli poměrně lehkým cílem pro záměry reptiloidní inteligence. Zbytky Lyřanské civilizace byly rozprášené snad do všech koutů naší galaxie. Zbytky Drakoniánského útoku v oblasti Lyry jsou dodnes viděné astronomy.

       Bytosti z Lyry se tak dostali do zcela nových oblastí (Tau Ceti, Plejády, Procyon, Antares, Alfa Centauri, Barnardova hvězda, Arcturus atd.). V naší sluneční soustavě tito uprchlíci kolonizovali planety, kterou nyní známe pod názvem Mars a Maldek. V těchto dobách byl Mars třetí a Maldek čtvrtou planetou našeho systému.

        Lyřané byli charakterističtí velmi vysokou postavou a světlými vlasy. Jejich oči ve velké většině disponovaly modrou duhovkou. V Lyřanské populaci existovala jistá minoritní genetická frakce rusovlasé charakteristiky. Tito jedinci disponovali velmi silnými extrasenzorickými schopnostmi pomocí kterých byli schopni se propojit na duchovní prostředí vyšších dimenzí. Tito rusovlasí Lyřané byli velmi vzácní z genetického rozmnožovacího hlediska, jelikož byli schopni tyto schopnosti přenést do další populační vlny.

       Z tohoto důvodu byli rusovlasí drženi zvlášť od zbytku populace, a jak jsem již před chvíli naznačil, měli vlastní subkulturu. Bohužel v mnoha velmi kritických situacích (pro své unikátní vlastnosti) byli rusovlasí jedinci nabízeni reptiloidům v podobě mnoha obětí se snahou, alespoň na chvíli uspokojit jejich potřeby. Jsem přesvědčen o tom, že tato praxe postupně degenerovala ve velmi rozšířený rituál “obětí za účelem uspokojení démonů”.

       V těchto dobách byla Země vodním světem s minimem pevné půdy. Nacházela se na druhé orbitě od Slunce. Její vysoce inteligentní obyvatelé byli obojživelnou rasou bez jakékoliv technologie využívající čistých přírodních zdrojů netechnokratického charakteru. Planeta Země v těchto časech nebyla zcela jistě schopná ve svém prostředí udržet soudobou formu lidského života.

       Lyřané tak na obou planetách naší soustavy po poměrně velmi dlouhé časové období v klidu rozvíjeli svou kulturu. Mars i Maldek měli velmi podobné fyzikální podmínky jako je tomu v současné době na naší planetě. Disponovali poměrně mírným klimatem a na kyslík velmi bohatou atmosférou. Gravitace byla na Maldeku o něco větší jak na Marsu. Takže se zde postupem času vyvinuli jedinci s více subtilní postavou a více agresivní mentalitou.

       Bohužel se nakonec izolované potyčky mezi těmito společenstvími rozvinuly ve válku. Mars byl velmi bohatý na suroviny a Lyřané z Maldeku tyto suroviny potřebovali pro své přežití. V raných fázích tohoto konfliktu Lyřané z Marsu požádali bytosti ze systému Siria (planeta Khoom) zda by jim neposkytli účinnou obranou technologii. Potřebovali ochránit svou planetu nejen před reptiloidy, ale bohužel i před svými pokrevními sousedy. Siriánci byli známí jako obchodníci s technologiemi. Nakonec došlo k dohodě a Siriánci vybudovali gigantický obranný mechanismus, který byl umístěn hluboko pod povrchem Marsu.

      Mars je z větší části dutou planetou stejně tak jako Země a Jupiter. Když docházelo k ochlazování naší planety, díky působení odstředivé síly se tekutý vnitřek začal tlačit k vnitřním stranám tělesa a začal vytvářet pevnou slupku Země. Tekuté jádro a plyny zachycené mezi vnitřkem dutiny a tektonickými deskami jsou základem sopečné činnosti.

       U takového typu planety je nejaktivnější energetické pásmo vázáno na 19 stupeň severní a jižní šířky. Na Zemi je to evidentní prostřednictvím extrémně aktivních havajských sopek, které se nachází v pásmu na 19 stupni severní šířky. Stejně tak je tomu v případě planety Mars (sopečné pásmo s nejvyšší sopkou sluneční soustavy Mount Olympus). V případě Jupiteru se tento faktor uplatňuje prostřednictvím “velké rudé skvrny” s epicentrem na 19 stupni jižní šířky této planety.

      Siriánci a Lyřané tyto faktory velmi dobře znaly a proto je v systému geometrie pravěkých artefaktu na planetě Mars tak často používán index 19 stupňů, stejně jako je tomu v případě pyramidálního pole v Gize.

Existuje tzv. “plazí program” strategického a taktického působení cizích entit v prostředí planety Země či nikoliv. Jde o jednoznačný nesmysl anebo o skutečnou realitu, kterou nejsme schopni vidět, ale která neuvěřitelně intenzivně ovlivňuje běh událostí na naší planetě? To jsou pouze některé z mnoha otázek, které se v souvislosti s touto problematikou nabízejí. Velmi zajímavým způsobem se k této věci vyjádřil velmi známý vědec nového paradigmatu a výzkumník alternativních disciplín Dan Winter:

         ”Kdo jsou Oni Ophanim, Seraphim, Cherubim a nebo Ciakar? Odkud se vzaly tyto bytosti v našem galaktickém sektoru? Musela být přítomnost těchto agresivních parazitů nutná k tomu, aby se spustila akcelerace evoluce lidské bytosti? Jakou roli tato stvoření hrají v osudu člověka? Z mnoha soudobých bádání, ale i historických pramenů víme, že tato stvoření velmi významným způsobem zasahovala do událostí na naší planetě. Víme také, že jejich existenční podstata v prostředí našeho světa je vázána na biochemii lidské krve. Ve hře je především tzv. “RH faktor (-).

         Druh plazí čili dračí krve (EN-KI) (RA-abRAham) se spojil s opičím krevním základem “cro-magnonského” typu člověka proto, aby v ní byl potlačen onen “RH-faktor”. Badatel Swerdlow ve shodě s Laurence Gardnerem naznačují, že právě chybějící “RH-faktor (-)” může stát za nedostatkem soucitu a energie lásky obecně. Jedna z nejsilnějších linií tzv. “dračího krevního potenciálu” je často zmiňovaná a to především v historických pramenech pod kódem “Elizabeth” (E-liz(lizard)-a beth).”

        Zbytek přeživších Lyřanů jenž kolonizoval jiné planety vytvořil speciální alianci, jejíž existence byla zaměřena proti konstantním plazím útokům. Toto seskupení vešlo ve známost jako “Galaktická Federace” s tím, že obsahovala svazek asi 110 různých kolonií. Federaci se poté dařilo poměrně uspokojivým způsobem odrážet útoky plazí inteligence.

        Existovaly tři skupiny, které se k Federaci nepřipojily. Tyto tři skupiny byly považované za extrémistické resp. nacionalisticky idealistické a snažily se obnovit slávu staré Lyřanské civilizace. Jedna z těchto skupin se nazývala “Atlans” a nalezla své útočiště na jedné z planet v systému Plejád. Informace pravěkých kronik hovoří v tom smyslu, že hvězdokupa Plejád je složená celkem ze sedmi energeticky nejsilnějších Sluncí (jsou to nejjasnější objekty v systému). Skupinu těchto hvězd staré prameny tak trochu mysticky nazývají “Sedm Sester”. Okolo těchto sedmi hvězd obíhá celkem 32 planet. V čase o kterém hovoříme, se v systému Plejád nacházelo celkem 16 různých Lyřanských kolonií. Tito kolonisté se snažili různými prostředky vyhnat svého odpadlíka civilizaci “Atlans” a to z toho důvodu, že fungovala čistě sama za sebe a nebyla schopná svým blízkým pomoci, když bylo potřeba.

        Další dvě skupiny, Martianů a Maldekiánů byly podstatně více oslabené. Z tohoto důvodu Reptiliáni obrátili svou pozornost k naší Sluneční soustavě a jeho dvěma lidskými koloniemi. Pro ně nebylo těžké si tyto dvě civilizace podrobit. Reptiliáni velmi rádi používají komety a asteroidy jako zbraně anebo dokonce i jako jisté cestovní prostředky. Tyto prostředky jsou schopné použít i jako zbraně. Všechny technologie byly získány od bytostí ze systému Síria A.

         (Siriánci byli ve válce s civilizačním uskupením v oblasti Orionu. Toto nepřátelství existuje v podstatě dodnes. Zajímavé na této věci je fakt, že v oblasti Orionu existuje rovněž frakce reptiloidních forem inteligence. Ta má ale podstatně odlišný evoluční rámec než to uskupení, se kterým Siriánci obchodovali, resp. obchodují. Velmi složitá situace).

         Reptiliáni tedy pomocí získané technologie v podstatě vrhli obrovskou ledovou kometu na Mars a Maldek. Reptiliáni, ale v tuto dobu nebyli nijak zvlášť technicky zdatní, takže špatně vypočítali trajektorii tělesa. Gravitační tah největší planety naší Sluneční soustavy (Jupiter) však vychýlil kometu z kursu. Díky této okolnosti nyní kometa mířila přímo na planetu Maldek. Občané této planety žádali Martiánce o pomoc.

         Ti nakonec umožnili některým Maldekiáncům se přestěhovat na Mars do speciálních funkčních podzemních bloků. Kometa prošla velmi blízko Maldeku takže se v jisté chvíli tato planeta dostala do extrémně silného gravitačního působení Marsu, komety a Jupiteru. Tato situace nakonec způsobila roztržení planety, která se doslova rozpadla na mnoho set ne-li tisíců kousků. Pás asteroidů mezi dnešním Marsem a Jupiterem je již jen neblahým mementem této události.

          (Kometa také způsobila velké problémy planetě Uran. Tyto problémy se odrazila v radikálním zvratu v rotační mechanice tohoto tělesa).

         Exploze Maldeku v jednu chvíli vychýlila kometu do větší blízkosti k Marsu, ale to již samo o sobě způsobila výrazné tektonické změny na jejím povrchu včetně “vycucnutí” podstatné části atmosféry. Navíc došlo k podstatnému přenesení Marsu na jinou oběžnou dráhu.

         Po těchto dramatických událostech pokračovala kometa směrem k Zemi. Teplo které se začalo tvořit díky vzájemnému gravitačnímu obou těles. Následné změny v pozemské atmosféře způsobily, že došlo z komety k přetažení obrovských mas ledu, které byly v souladu s logickými principy fyziky přitažené především do obou polárních oblastí Země. V důsledku této události došlo k významné změně klimatu.

         Poté se kometa ustálila na druhé oběžné dráze kolem Slunce. Dnes jí známe pod názvem Venuše. V tomto ohledů je velmi zajímavé, že Venuše má jako jediná planeta systému opačně orientovanou rotaci kolem své vlastní osy. Zbylé, ale stále ještě velké masy ledu se vypařily a vytvořily masivní oblačnou přikrývku nad povrchem planety. Planeta Země byla odstavena na třetí orbitu kolem Slunce, kde se nachází dodnes. Šlo o orbitu, na které se původně nacházela planeta Mars. Země se tak dostala do zóny, která byla velmi příhodná pro kolonizaci. Reptiliáni na povrchu bývalé komety vybudovali celkem sedm velmi zvláštních klenutých měst. Vzhledem k tomu, že tato forma inteligence na sociální úrovni upřednostňuje kastovní hierarchický způsob fungování, každé město sloužilo pro jednu ze sedmi sociálních hierarchických skupin.

          V tomto ohledu by nám neměla ujít další velmi zajímavá okolnost. V polovině osmdesátých let 20. stol. jeden z newyorských deníků, Newsday, oznámil, že když jedna z tehdejších sovětských družic prorazila masivní vrstvu mraků, vyfotografovala v řadě vedle sebe sedm malých sídlišť, která byla tvořena sněhobílými objekty velmi zvláštní konstrukce.

Další zajímavou informací je fakt, že rasa reptiliánů nastavila na orbitu kolem Země velký samostatný objekt, který je nám v současné době znám jako Měsíc. Tradiční věda je přesvědčena o tom, že přítomnost Měsíce vedle Země je zcela přirozená. Přesto je Měsíc snad jediný známý objekt, který nerotuje kolem své osy. Jedna jeho strana je vždy ve stejné pozici k naší planetě a druhé je neustále odvrácená, takže jí člověk klasickým způsobem není schopen vidět.

           Sonická rezonance, která vzniká po dopadu meteoritu anebo v důsledku specifického scaningu vytváří velmi charakteristickou rezonanci pro duté těleso. I když se o tom zatím moc nehovoří, v současné době začíná převažovat názor, že Měsíc je duté těleso. Kolonizační proces reptiloidů započal.

           Reptiliáni si vybrali velkou kontinentální zemskou masu, kterou postupně osídlili. V současné době je toto prostředí známé jako “Lemurie” anebo “Země Mu”. Šlo o obrovskou plochu země, která se nacházela v místech kde je dnes tzv. “Pacifická mísa”, která sahá od Japonska k Austrálii a od pobřeží Kalifornie k Peru. Havajské ostrovy se nachází ve středu tohoto bývalého kontinentu.

           Tady se tato hermafroditní plazí kultura vyvíjela. Sebou si přinesli genetické báze celé řady zvířat, které se dokázali asimilovat v prostředí naší planety. I když to bude vypadat velmi exoticky, ale mezi nimi zaujímali velmi důležité místo saurodiní formy života. Tak jak lidé rezonují se savci, tak reptiloidi rezonují s touto formou životů. Savci a plazí formy existence nejsou nastavené k vzájemnému soužití na stejné planetě.

          Charakter myšlení reptiloidních forem života se značně liší od procesu myšlení u člověka. Reptiloidní bytosti se vyvíjeli a vyvíjejí velmi pomalu a z evolučního hlediska zůstávají prakticky neměnné. Reptiliánská základna na Zemi byla velmi vzdálená od ústředních oblastí rozlehlé drakoniánské říše.

           Mezitím Martináci přežívali pod zemí s jejich nepřátelsky naladěnými Maldekiánskými hosty. Muselo se něco velmi rychle stát, aby nedošlo k vzájemnému sebezničení. Takže se Martiánci po několika neúspěšných pokusech spojili s Galaktickou Federací, kterou požádali, aby přetransportovali Maldekiánce na jinou planetu. Ve stejné době obdržela Galaktická Federace petici od Rady Plejádských civilizací s žádostí od přemístění civilizace Atlans z jejich hvězdného shluku.

          Federace po velkých vnitřních rozporech nakonec rozhodla, že humanoidní civilizace Atlans bude vysazena jako protiváha na Zemi. Pakliže by Atlans přežili, byli by na Zem vysláni i Maldekiánci. Na tomto místě by bylo dobré si uvědomit k jak hroznému činu ze strany Lyřanských potomků došlo. V podstatě své soukmenovce předhodili svým nejúhlavnějším nepřátelům a kolonistům Země. Federace se tak zbavila své nežádoucí populace a upoutala pozornost reptiloidní formy inteligence. Získala tak cenný čas vybudovat účinné síly proti plazí rase.

           Když Atlans přišli na Zemi, kolonizovali oblast, která je známá jako Atlantis. V současné době jde oblast, která je charakterizována především tzv. “karibskou mísou”  táhnoucí se k Azorským ostrovům a Kanárským ostrovů. Obě dvě civilizace velmi prosperovaly a rozrůstaly se. Brzy však započaly vzájemné konflikty. Záhy byli na Zemi vysazeni i Maldekiánci. Vytvořili velkou kolonii v oblasti, kde se nyní nachází poušť Gobi, severní Indie a střední Asie.

        Později Maldekiánci zaútočili na měsíční povrch v oblasti, kde Reptiliánci hlídali svou základnu od dob invaze na Zemi. Maldekiánci také pomocí paprskových zbraní bombardovali oblasti Atlantidy a Lemurie. Tento útok byl synchronizován s aktivitami Martiánců, kteří napadli reptiloidní frakci z kosmického prostoru.

 

       Konflikt a stvoření

       Zastavit boje a udělat Zemi mírovou kolonií bylo hlavním tématem civilizačního uskupení galaxie Andromedy. Jednání probíhalo na planetě, která vešla ve známost pod názvem Hatona. Toto jednání prý probíhalo mimo rámec naší galaxie a postupně se jí zúčastnili zástupci těch nejvyspělejších ras z naší galaxie. (V tomto ohledu doporučuji pozorně prostudovat materiály od Alexe Colliera - “Dopisy z Andromedy”, pozn. J.CH.).

        Rada Hatony jednala poměrně dlouhou dobu a během tohoto jednání i nadále probíhaly poměrně kruté boje uvnitř naší Sluneční soustavy. Nakonec se na planetě Zemi přece jen podařilo uzavřít smír mezi humanoidy a reptiloidní frakcí. Tato dohoda měla poměrně bizarní charakter. Obsahovala totiž jednu zásadní a důležitou klauzuli. Bylo rozhodnuto, že se na planetě Zemi vytvoří zcela nová rasa, která bude obsahovat DNA všech zainteresovaných stran.

        Na Zemi bylo pro tento účel vyčleněno speciální teritorium. Reptiliáni s touto smírnou dohodou nakonec také souhlasili, ale pod tou podmínkou, že základem pro toto nové Bytí bude plazí tělo.

Aby bylo možné dosáhnout nového druhu těla, bylo nutné ukončit status dosavadního plazího hermafroditního těla a rozdělit genetiku na mužský a ženský komponent. Jistou alegorii k tomuto aktu můžeme vnímat v biblickém příběhu o Adamovi, který byl stvořen z “žebra”. Toto je příčinou proč všichni lidé na této planetě mají reptiloidní formu DNA s plazími vlastnostmi. To je také důvod proč lidské zárodky prochází nejdříve plazí formou těla v lůně ženy, aby se teprve poté toto tělo zformovalo do humanoidní podoby.

       Během několika tisíciletí bylo vyzkoušeno mnoho prototypů lidské bytosti. Pod dohledem “Hatona Rady” byly rasy vytvořené a pak zničené pakliže byla taková bytost nepřijatelná pro všechny strany. Tento fakt vysvětluje náhlé objevení a zase zmizení lidských kultur v archeologických vrstvách naší planety.

     Dvanáct humanoidních skupin a jedna plazí poskytly svou DNA za tímto účelem. Současný typ člověka byl vyvinut v oblasti dnešního Iránu a Iráku stejně tak, jako na několika místech Afriky. Zbytky původních forem člověka můžeme dodnes registrovat v podobě stvoření zvané “Bigfoot” nebo “Yeti” v Severní Americe a Asii. Do skupiny původních forem člověka patří také aboriginci v Austrálii, pygmejové a Watusi v Africe.

     V souvislosti s těmito experimenty nemůžeme pominout cizí inteligenci známou jako Anunnaki podle označení charakteristické pro sumerský národ.

       (Pakliže by některé čtenáře tato problematika více zajímala, určitě by stálo se soustředit na prehistorický kultovní rod Anu. S ním souvisí i jeho pokrevní linie tvořená dvěma ústředními, jež známe po označením Enki/Enlil (Lucifer/Michael - Adon/Jahve atd.). V prostředí této problematiky odvedl vynikající práci dr. Sitchin, jehož práce je dodnes více méně jeho vědeckými kolegy zesměšňována. Ale jak víme, nic nového pod Sluncem.

      Přesto díky posledním poměrně převratným zjištěním se jeho “teorie zlata” zdá již překonaná a více či méně pochybná. Anunnaki měli těžit na mnoha místech naší planety zlato, které v určité podobě nutně potřebovali pro opravu atmosféry jejich planety známé jako Nibiru. Dodnes přinejmenším na dvou místech světa lze od místních přírodních národů získat velmi podrobné informace o problematice Anunnaki - např. v Austrálii. Druhým místem je jižní Afrika a perfektní vědomosti legendárního Zuulského šamana Creda Mutwy. Budete-li podrobně studovat jeho vyprávění, třeba zjistíte, že v zuulské řeči se hora “Kilimanjaro řekne “Enkiho Hora).
        Reptiliáni velmi brzy zjistili, že poslední typ člověka, který byl stvořen, je skrze svou DNA navždy propojen s plazí frekvencí a to z toho důvodu, že plazí DNA byla ve své podstatě dominantní. To v praxi znamenalo, že takový člověk mohl být snadno mentálně kontrolovaný. Ve chvíli, kdy tato skutečnost byla zjištěna i jinými mimozemskými frakcemi, došlo k ostrému vzájemnému střetu. Tento střet kulminoval konfliktem mezi Atlantidou a Lemurií což nakonec vedlo ke katastrofálnímu konci obou oblastí.

       Zbytky plazí inteligence se poté přeskupily do oblasti severní Indie a do oblasti Střední a Jižní Ameriky. V těchto oblastech sestoupili pod zem, kde po určité době vytvořili poměrně silnou kolonii. V tomto ohledu je skutečně zajímavé, že nejintenzivněji rozšířené legendy a pověsti o plazích tvorech jsou koncentrované právě do výše uvedených lokalit.

       Mnoho badatelů se v poslední době zcela vážně zabývá myšlenkou, že naše planeta může být v tom nejglobálnějším slova smyslu protkána sítem rozsáhlých podzemních prostor a tunelů.  I když by to mohlo vypadat velmi zvláštně, existují velmi reálné podněty k tomu, abychom se mohli domnívat, že v prostředí severního a jižního pólu se nachází poměrně rozsáhlé průchody do nitra země. Někteří výzkumníci se dokonce domnívají, že toto je ten pravý důvod proč letouny nemají dovoleno létat přes tyto oblasti. Nejde tu o magnetické poruchy, jak se oficiálně prezentuje.

       Dosavadní poznatky hovoří jasnou řečí. Další četné průchody do nitra naší planety se nachází např. ve Skalistých horách, Sierra Nevada, Apalačských horách, Alpách, Himalájích, Andách i v oblasti Pacifiku. Je zřejmé, že analogické průchody existují i na dně oceánů a moří. Všechny tyto oblasti jsou velmi přísně střežené místními tajnými organizacemi spadající pod světové elitní plány NWO. Uměle vytvořené vstupy existují pod letištěm v Denveru, plošinou v Gize, Indii anebo v Číně. Mám k dispozici dokumenty, které naznačují, že jeden z hlavních vstupů v Číně se nachází pod pyramidou Shensi v západní části této země.

       Reptiloidní bytosti postupně založili mnoho podzemních kolonií. Vytvořili také zcela nové křížence na zemi i pod vodou. Jeden takový hybrid mezi savčí pozemskou formou člověka a savčí podmořskou formou života se nazýval “Merfolk”. V mnoha prastarých bájích je zmínka o tomto zvláštním inteligentním tvorovi. (Domnívám se, že na svých cestách po Tibetu a Indii se s obrazy a informacemi o tomto druhu setkal i lékař a spisovatel Ernst Muldašev).


(c)2006 Steward A. Swerdlow
(c)2008 Translation: Alhambra
Zdroj: Matrix 2001
 

Diskusní téma: Video: Stewart Swerdlow - Modrá krev aneb ztracená historie planety Země

Datum: 29.11.2014

Vložil: Martin

Titulek: proboha...

Bože to jsou srance...