O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vrchol pyramidy Vědomí (praktické meditační cvičení)

08.11.2010 00:44

 

Vážení čtenáři a čtenářky, Vážení přátelé všeho vyznání a veškerých postojů, přišel čas, kdy možná už vám nebudu moci nabízet nic nového k osobnímu pozvednutí. Možná jsme se již dostali k VRCHOLU Pyramidy Poznání o Vědomí, se kterým jsem se zde s Vámi dělil, jako s Bratry a Sestrami v Kristu. Říkám možná, protože jsem dospěl k nejvyššímu bodu svého poznání a pokud bych cokoliv dalšího říkal či psal bez tohoto sdělení pro Vás, měl bych pocit, že vás klamu. To jsem nikdy nedělal a ani nehodlám nikdy dělat. Pokud budu něco vědět, nebo něco nového obdržím, samozřejmě pokud mi to bude dovoleno, podělím se, ale tak nějak cítím, že poslední slova tohoto článku jsou více než výmluvná….

Takže než začnu s tímto cvičením, chci ještě říci, že jsem tuto práci dělal rád a bylo mi potěšením se o své znalosti s Vámi dělit. Děkuji Vám za trpělivost a pro TY, pro které to bylo a zůstalo v rovině „čínštiny“, omlouvám se, že jsem nebyl pro Vás dobrým učitelem. Snad se časem najdou jiní učitelé, kteří povstanou a to co jsem nebyl schopen dát do srozumitelného jazyka, oni to v budoucnu dokážou. Stanete se jejich žáky, kteří pochopí a poznají skutečný přínos toho, co vás budou učit…..!!!

LK

Metodika cvičení s MSaL MaKo

(Moře Světla a Lásky Makrokosmu)

 

1. Odpuštění

 

„Mé  normální Vědomí Já spoj mne a zpřítomni mi Vědomí mého MiKo!“

 

„Z úrovně Vědomí mého MiKo prosím Všechny v Nebi i zde na Zemi o odpuštění, pokud jsem někomu z Vás ublížil :

 

- vědomě či nevědomě

 

- přímo či nepřímo

 

- myšlenkou, slovem či skutkem.

Stejně tak odpouštím všem v Nebi i zde na Zemi ve jménu Světla a Lásky, skrze Otce, Syna a Ducha Svatého. Staniž se!“

 

 

2.     Prostoupení Mikrokosmu Světlem a Láskou

z Moře Světla a Lásky Makrokosmu

 

„Mé  Vědomí MiKo spoj mne a zpřítomni mi V-MSaL MaKo!“

 

„V-MSaL MaKo zpřítomni mi prosím MSaL MaKo.“

„MSaL MaKo prosím vylij se do mého MiKo a prostup všechny jeho úrovně, roviny, těla a sféry. Naplň je co největším Světlem a Láskou, nechť není nikde v mém MiKo žádného stínu.“

3.     Prostoupení Vědomí všech úrovní Vědomí Mikrokosmu,

Vědomím Světového Krista

„Mé Vědomí MiKo spoj mne a zpřítomni mi V-SK!“ (V-SK = Vědomí Světového Krista)

„V-SK prosím Tě ve jménu Tvého Světla a Lásky prostup všechny mé úrovně Vědomí úrovní, rovin, těl a sfér mého Mikrokosmu. Učiň prosím, nechť je ve mně Vše ČISTÉ A VZNEŠENÉ.“

Prociťuji a prožívám vše tak, že vnímám, jak mne prostupuje, pročisťuje a povznáší Světlo a Láska KRISTA v mém Vědomí do ČISTOTY a VZNEŠENOSTI, které se stává naplno „JÁ JSEM!“. Poznám to i tím, že pociťuji a prožívám stavy extáze ve všech směrech a částech Vědomí.

„Děkuji Ti, KRISTE za milost, kterou jsi mi dal v pomoci k mému POVZNESENÍ ve Vědomí do stavu plného Vědomí „JÁ JSEM!“. Zároveň Tě prosím zůstaň v mém Vědomí, ať mohu zůstat celým svým Vědomím v Tvém Vědomí.“

4.     Dosažení stavu plné PŘÍTOMNOSTI

Po poděkování, pokračujeme v dalším cvičení ve stavu Vědomí, který jsme dosáhli!!!

„ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST!“ …..řeknu si to postupně několikrát a uvědomuji si co to plně znamená v prožitku svého skutečného „JÁ“ jdoucího stále do vyšších úrovní „JÁ JSEM“

Když pociťujeme stav blížící se vaší představě o všudypřítomnosti, bezprostorovosti a bezčasovosti (časem a to velice rychle, budete vědět o čem jsme hovořil….!!!) můžeme pokračovat dále:

„ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST v PŘÍTOMNOSTI!“ …..řeknu si to postupně několikrát a uvědomuji si co to plně znamená v prožitku svého skutečného „JÁ“ jdoucího stále do vyšších úrovní „JÁ JSEM“  celém svém Mikrokosmu, tedy jak ve Vědomí, tak ve všech úrovních, rovinách, tělech a sférách osobního Mikrokosmu, které nemá hranice je totožné s celým Bytím (celým Stvořením), pokud si toto prožijete, prožili jste JEDNOTU. Chcete-li být stále více v a trvaleji v JEDNOTĚ, tak cvičte tak často, až budete v ni trvale, při každé činnosti kdekoliv a kdykoliv. Můžeme tomu trochu pomoci:

„ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST v PŘÍTOMNOSTI a zůstávám v ní trvale ve všech úrovních Vědomí, které potřebuji prožívat!“….  „ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST v PŘÍTOMNOSTI!“ … „ JÁ JSEM!“

Než přikročí k závěru kde vám napíši, jak jsem končil a prožil tuto meditaci (meditační cvičení), chtěl bych vám ještě říci, že bod číslo 2. Můžete učinit i pro jiné Mikrokosmy, jako akt Lásky k bližnímu, dokonce to jde na celou Zemi….

 

„Mé Vědomí MiKo spoj mne a zpřítomni mi V-MSaL MaKo!“

 

„V-MSaL MaKo zpřítomni mi prosím MSaL MaKo.“

„MSaL MaKo prosím vylij se a prostup všechny úrovně, roviny, těla, sféry, království bytostných a říše (nerostů, rostlin,, zvířat, lidí) planety, kterou nyní obýváme. Naplň jí prosím co největším Světlem a Láskou, nechť není nikde v ní žádného stínu.“

POZNÁMKA: Tuto část prosím cvičte, budete-li skutečně připraveni, tak vysoké MC provést, hlavně  budete-li k tomu povoláni z Ducha!!!

 

„Stvořiteli Všeho, můj Bože a Otče děkuji Ti za Tvé požehnání, ochranu a vedení v tomto cvičení, kde jsem dosáhl „ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST v PŘÍTOMNOSTI!“… „ JÁ JSEM!“

 

                 „OTČE…. DOKONÁNO JEST!“

Diskusní téma: Vrchol pyramidy Vědomí (praktické meditační cvičení)

Datum: 08.11.2010

Vložil: Juditka,Ria-Li

Titulek: Podakovanie

Mily Ludek,dakujeme Vam za vsetko.Juditka a Ria-li

Datum: 08.11.2010

Vložil: w

Titulek: dakujem

Dakujem za vsetko. w

Datum: 09.11.2010

Vložil: LK pro W

Titulek: Re: dakujem

Není zač děkovat byla tomá práce, kterou jsem dělal rád a největším vyjádřeným poděkováním je to, že cvičíte nebo budete cvičit a tím sami sebe pozvedat. Jakmile to zvládnete u sebe předávejte dále, učte to další lidi, ať si mohou pomoci. Moje práce skončila a začíná ta Vaše :-). Toto vyjádření platí pro všechny co mi různými způsoby vyjadřovali poděkování. Jděte a pracujte na sobě a s jinými bližními.....
Přeji všem dosažení sjednocení a stavu připravenosti k POVZNESENÍ. LK