O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - II

01.09.2010 18:56

6. Naša história

   Preto, aby sme porozumeli, čo sa deje teraz, a čo sa odohrá v budúcnosti, musíme poznať svoju minulosť. Napríklad Fibonacci dokázal matematicky, že rastliny používajú definovanú postupnosť pre definíciu charakteru svojho rastu. Rastlina pozná, aký stupeň rastu už dosiahla, a overením svojej terajšej polohy definuje, ako má rásť ďalej. Pripočítava si k číslu spodných listov horné listy a na základe toho vie, koľko listov je potrebné ešte vypustiť. Napr. 0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8 atď. Rastlina akoby si povedala: vytvorila som jeden list, je osamotený, teraz musím vytvoriť ďalšie dva listy a tak ďalej. Taká je organická stavba rastliny. My, ľudia, sa musíme pozrieť na svoju minulosť, aby sme porozumeli, ako sme sa ocitli v tak ťažkej situácii, a aby sme z nej mohli nájsť riešenie. Myslíme si, že naše dejiny sa začali 3800 rokov pred Kristom u Sumerov, a predtým sme boli iba chlpatými divochmi. Predpokladáme, že naša planéta nepozná viac vyvinuté bytosti, ako je dnešný moderný človek. V minulosti na Zemi existovali tak vyspelé civilizácie, že si to ani nevieme predstaviť. Dejiny pozemských civilizácií sa datujú na päť miliónov rokov. Planéta je to hviezdne semeno, na ktorom sa zjavili prišelci z celého kozmu a spolu vytvorili nové formy života. Potom opustili Zem. Každá z vytvorených foriem života sa nachádza niekde medzi 5. úrovňami vedomia. Teraz sme na 2. úrovni.  Prakticky všetky svedectvá o vyspelých civilizáciách minulosti boli nami prekrútené, ignorované. Napríklad, na Zemi existovalo spojenie so Síriusom, ktoré je nám málo známe, my o ňom však nevyhnutne potrebujeme vedieť, aby sme pochopili naše súčasné postavenie a situáciu, v ktorej sa Zem nachádza. V knihe Róberta Templa: The Sirius Mystery, Tajomstvo Síriusa, sa hovorí: pri Timbukte žije africká rasa, sebou nazývaná Dogonovia. Táto rasa má už viac než 700 rokov informáciu, ktorú súčasní vedci získali celkom nedávno, vďaka vypúšťaniu kozmických družíc. Dogonovia poznajú mnohé podrobnosti o hviezde Sírius. Sírius sa nachádza vľavo dolu od pásma Oriónu. Dogonovia tvrdia, že okolo Síriusa rotuje drobučká hviezda, vytvorená z hustého materiálu vo vesmíre. Úplné otočenie sa tejto hviezdy predstavuje 50 rokov. Je to veľmi stará hviezda. Nakoľko vedci nemohli vidieť túto hviezdu ani silným teleskopom, antropológovia rozhodli, že tieto údaje patria iba k mytológii Dogonov.

 

    Ale v roku 1970 bola do vesmíru vypustená umelá družica, vybavená teleskopom, pomocou ktorého sa zistilo, že okolo Síriusa obieha hviezda - biely trpaslík. Je to veľmi stará hviezda, ako aj tá, o ktorej vraví mytológia Dogonov. Spočítali, že jeden štvorcový palec jej látky môže vážiť okolo 2000 libier, a jej úplné otočenie trvá 50,1 roka. Táto hviezda získala názov "Sírius B", avšak sám Sírius bol premenovaný na Sírius A. Keď kmeň Dogonov navštívila vedecká výprava, vedci sa stále pýtali domorodcov, odkiaľ obdržali vedomosti o hviezde. Starejší kmeňa odpovedali, že im o nej povedali bytosti, ktoré prileteli na tanieri. Keď lietajúci tanier pristál, vystúpili z neho bytosti, pripomínajúce delfínov, a urobili v pôde veľkú vyhĺbeninu. Potom ju naplnili vodou a začali v nej plávať. Ako náhle vyšli na breh, začali rozprávať s Dogonmi a povedali im o tom, že prileteli zo Síriusa.  Dogonovia disponujú s ešte viac ošemetnou informáciou. Majú zobrazenie pohybu Síriusa A a Síriusa B z pozorovaní zo Zeme za obdobie od roku 1912-1990. Rovnako vlastnia obsiahlu informáciu o planétach v slnečných sústavách a ich početných družiciach. Ako mohli získať tak precízne vedomosti?

 

6.1 Naši stvoritelia

    Teraz sa obrátime k 400 000-ročnej histórii našej planéty. Využijem informáciu, spomínanú ako Totom, tak aj Zacharijom Sitčinom v jeho knihe "Dvanásta planéta" a "Preskúmanie knihy bytia". Sitčin bol presvedčený, že v našom slnečnom systéme existuje ešte jedna planéta - sumerská Nibiru, majúca eliptický orbit, dráhu, bežne charakteristickú pre pády komét. Táto planéta sa otočí okolo Slnka za 3600 rokov. Obyvatelia tejto planéty, Nefilimci, prišli na zem pred 400 000 rokmi. Tot nehovorí o príčine ich príchodu na Zem, ale Zacharija potvrdzuje, že potrebovali zlato pre svoju atmosféru. Píše o tom vo svojej knihe "Preskúmanie knihy bytia". Na planéte Nibiru Anunnakiovia/Nefilimci zažili tú istú situáciu, ktorá čoskoro môže vzniknúť aj na Zemi. Zničenie ich ekológie urobilo život na planéte nemožným, vznikla nutnosť obrániť vyčerpanú atmosféru suspenziou najmenších častíc zlata. A tak, prišli na Zem, aby si zaopatrili zlato pre svoju atmosféru. 200 000 rokov nútených prác zlatokopov rozhorčili, a preto sa rozhodli vytvoriť rasu nižších otrokov, nás. Existuje názor, že zlatý lom v južnej Afrike je oveľa starší, ako predpokladáme. Sitčin potvrdzuje, že Nefilimci nás vytvorili pred 300 000 rokmi, ale Tot je v tejto otázke kategorickejší. Podľa jeho výpočtov sme boli vytvorení presne pred 200 209 rokmi (počítané v roku 1994). Sitčin prezentuje teóriu, že sme vznikli v dôsledku genetických experimentov Nefilimcov, ale podľa Tota, Nefilimci neboli schopní uskutočňovať tieto experimenty samostatne. Potrebovali pomoc bytostí, bývajúcich mimo slnečnej sústavy. Pomoc prišla zo známeho zdroja. Vytvorili nás obyvatelia Síriusa, spoločne s Nemfilimcami.

 

   Na začiatku sa ponorili do oceánu a zjavili sa z neho v podobe, polryba-polčlovek. Ponorili sa pod vodu, aby nadviazali spojenie s delfínmi, nachádzajúcimi sa na rovnakej úrovni vedomia, ako oni. Podľa Tota, sa obyvatelia Siriusa rozhodli opustiť Zem v určitom stanovenom historickom momente, ale taktiež chceli nechať na planéte Zem potrebnú úroveň vedomia. Sedem bytostí, oslobodených od tiel, sformovalo sféry vedomia, preliali sa v semeno života a vytvorili vajcovitú bunku. Keď sa týchto sedem bytostí zjednotilo takým spôsobom, aby vznikol geometrický tvar semena života, vybuchol plameň belaso-modrej farby vysoký štyri stopy. Bol chladný, ale vyzeral ako oheň. Ďalej bol prenesený do "Haly Amenti".   Haly Amenti - je staré miesto, vybudované asi pred päť a pol miliónmi rokov. V skutočnosti ale nikto nevie, kedy vznikli Haly Amenti, pretože pred päť a pol miliónmi rokov došlo k nejakej udalosti, ktorá vymazala z Kroniky Akáša našu planétu. Majte na pamäti, že dejiny našej planéty majú viac ako 500 miliónov rokov, a my máme prístup len k posledným päť a pol miliónom rokov. Haly Amenti sú vlastne zakrivené priestory, pripomínajúce matku. Vedie tam iba jeden vchod, ale preniknutím dovnútra, sa ocitnete v nekonečnom vesmíre.  Podobné zakrivenie vibračnej úrovne Zeme sa nachádza vždy o jeden priestorový harmonický tón vyššie. Zvyčajne sa nachádzajú vo vzdialenosti 440 000 míľ od Zeme, ale počas existencie Atlantídy sa tieto zakrivené priestory nachádzali na zemskom povrchu.

 

    Teraz sa nachádzajú 1000 míľ v hĺbke Zeme. Drunvalovi bolo dovolené vojsť do prvej sály, kde uvidel veľkú pyramídu vo vnútri hlavného zlatého obdĺžnika. Simultánna príprava ku krížovému oplodneniu sa uskutočňovala na Síriuse B, presnejšie na tretej planéte tohto telesa. Šestnásť mužov a šestnásť žien, vytvorilo šestnásť rodinných párov, ktoré prišli zo Síriusa B priamo do ohňa Hál Amenti. Ľahli si a splynuli s plameňmi. Tento akt počatia na Zemi trval dvetisíc rokov. Takto vznikli dve rôzne rasy: jedna z Nibiru, druhá zo Síriusa. Podľa interpretácie sumerských textov, ktoré Sitčin ponúka vo svojej "Dvanástej planéte" potom, ako sme boli vytvorení Nefilimcami pre práce v zlatých baniach v Afrike, niektorí z nás boli prepravení do Mezopotámie, aby sa starali o záhradu v Edene. "Bohovia" nás ľúbili, veď my sme, koniec koncov boli vytvorení na ich obraz. Avšak v sade Eden nám Nefilimci zakázali jesť ovocie určitého stromu, nazvaného "strom poznania". My sme nepočúvli. Pre nás bolo dôležité zjesť toto ovocie, aby sme získali "poznanie", ako sa rozmnožovať pohlavným stykom. Dovtedy sme boli iba kríženci - hybridy dvoch rôznych druhov, a podobne všetkým hybridom, sme nedisponovali schopnosťou k predĺženiu svojho rodu. Interpretácia Sitčinových sumerských textov hovorí, že sme boli kríženci Nefilimcov a Homo erectus, predkom Homo sapiens. Vďaka Totovi sme však prijali doplňujúcu informáciu o úlohách božstiev zo Síriusa. Nie je nič prekvapujúce na tom, že nefilimci nechceli, aby sme tvorili potomstvo prirodzenou cestou. Chceli udržať svoj experiment pod kontrolou. Poznanie, ktoré sme získali ochutnaním plodu poznania, nebolo vedeckou informáciou. Bolo to poznanie o tom, ako sa rozmnožiť a zmeniť sa zo sterilného kríženca na plnohodnotnú bytosť, schopnú dať potomstvo. Nefilimci sa nahnevali keď zistili, že sme získali túto schopnosť a vyhnali nás z Raja. Ako predpokladajú znalci starých textov, sumerské záznamy sú staršie ako biblické. Biblická história nášho pôvodu je podľa všetkého, viac menej opakovaním starých sumerských textov.  Odišli sme na hornaté územie, východne od sadu v Mezopotámii. Podľa Tota sme tam zostali dlhú dobu. Následne došlo k veľkému pozdvihnutiu vedomia a k premiestneniu pólov, takže celý kontinent sa stratil pod vodou. Mnohí z tých, čo prežili sa presídlili do Afriky, ale najvyvinutejší z nás sa vypravili do Lemúrie, na pevninu, ktorá sa zdvihla nad vodu počas záplavy ostatných častí kontinentu.

 

6.2 Lemúria

   Kontinent Lemúria existoval 60-70 000 rokov. Táto éra sa vyznačovala tým, že planetárne vedomie bolo predovšetkým ženské a intuitívne. Lemúrijci vyvinuli technológiu, ktorú dokonca ani my nemôžeme pochopiť. Napríklad energia na chod lode fungovala iba vtedy, keď spojili rozum a srdce. 

   Teraz sa prenesieme približne do roku 80 000 pred naším letopočtom, tisíc rokov pred tým, ako sa kontinent Lemúria potopil. Lemúria sa pomaly potápala od samého začiatku, a zanechala na pamiatku potomkom dve mená: Ay a Туrа. Ay a Туrа boli fyzicky nesmrteľní. Otvorili školu, kde cvičili iných nesmrteľnosti a vzkrieseniu - išlo o Tajnú Školu Naakal. Vzkriesenie - je metóda prenesenia vedomia (aj tela) z jedného sveta do druhého. Vzkriesenie sa odlišuje od narodenia. Pri vzkriesení sa vedome premiestňujeme z jedného sveta do druhého, umierame a prebúdzame svoje jemné telo. Škola vyučila tisíc nesmrteľných učiteľov v čase, keď sa Lemúria náhle potopila. Lemúrijci, s ich výnimočne vyvinutou intuíciou vedeli o blížiacej sa potope kontinentu a boli dobre pripravení , takže obetí takmer nebolo.  Následne takmer všetci obyvatelia Lemúrie migrovali južne, k jazeru Titicaca (Peru) a severne, na pohorie Šasta v Kalifornii.

 

6.3 Atlantída

   Keď sa Lemúria potopila v oceáne a póly sa stratili pod vodou, zdvihol sa nový komplex zeme - Atlantída. Tisíc nesmrteľných Majstrov, absolventov tajnej školy Naakal, sa vypravili do Atlantídy, na jeden z jej ostrovov - Undal. Učitelia, prichádzajúci na Undal vybudovali najskôr stenu, prechádzajúcu stredom ostrova zo severu na juh. Táto stena bola štyridsať stôp vysoká a dvadsať stôp široká, takže obidve polovice ostrova sa ocitli úplné oddelené. Táto stavba pripomínala mozog človeka, rozdelený na dve pologule. Ľavá pologuľa predstavuje zárodok mužskej energie a zodpovedá za logiku. Pravá pologuľa - to je ženský zárodok, tá zodpovedá za intuíciu. Mužská polovica má však aj ženský aspekt skúsenosti, založený na intuícii, a ženská - mužský aspekt - logiku. Toto sú štyri časti ľudského rozumu.  Keď bolo rozdelenie ostrova dokončené, polovica nesmrteľných učiteľov odišla na jednu stranu ostrova, a druhá na druhú stranu. Učitelia ľavej časti ostrova sa stali logickými mysliteľmi, a učitelia pravej časti sa stali intuitívnymi mysliteľmi. Vďaka ich úsiliu ostrov prekvital . Potom vytvorili na ostrove desať stavieb stromu života. Takýmto spôsobom vytvorili energetické lieviky, ktoré sa začali otáčať nad týmito miestami a priťahovali lemúrijcov k Atlantíde. Každý človek sa cítil zvláštne priťahovaný k jednému z týchto energetických lievikov, v závislosti od svojej pravej podstaty. Ti lemúrijci, ktorí sa usadili pri jazere Titicaca alebo na hore Šasta, odrazu pocítili nekontrolované prianie zanechať miesto, kde sa usadili a odsťahovať sa do Atlantídy. Ťahali ich tam energetické lieviky, vytvorené nesmrteľnými učiteľmi.  Bohužiaľ, štruktúra evolučného vývoja lemúrijcov bola taká, že sa cítili byť priťahovaní len k ôsmim z desiatich energetických lievikov, spojených so stromom života. Lemúrijci sa presídlili do týchto ôsmich miest, vytvorili tam veľké mestá, avšak dve zostávajúce miesta ostali prázdne. Toto bolo dôvodom vzniku prvých vážnych problémov.  Energetické lieviky pritiahli k sebe nevolaných hostí - dve mimozemské rasy, ktoré, splynuli s ľudským vedomím a stali sa súčasťou našej vývojovej štruktúry. Jedna z týchto rás bola povolaná z Chebru. Jej pôvod nie je známi, ale nepredstavovala hrozbu pre ľudstvo. Práve naopak, zástupca rasy Chebru pomohol Zemi a podelil sa s nami o svoje pokrokové informácie. Problém vznikol s druhou rasou, ktorá prišla z Marsu, avšak nie z Marsu, ako ho poznáme dnes, alebo z čias Atlantídy, ale z Marsu, ktorý existoval pred miliónom rokov. V tých dobách bol Mars krásnou planétou, plne obývanou. Ale potom Marťania zahájili "vzburu Lucifera", ktorá im spôsobila veľké problémy, vyvolali vo svojom rode choroby, s ktorými sa už čoskoro stretneme aj my. Problémy Marťanov spočívali nie v samotnom Luciferovi, ale v ich rovnakej povahe s Luciferom. Tento spoločný problém pokrstila "vzbura Lucifera", napriek tomu, že sám Lucifer bol súčasťou problému až v neskoršej etape.

 

6.4 Vzbura Lucifera

   Lucifer bol jedným z najkrajších anjelov, vytvorených Bohom. Mal však chybu - pokladal sa za seberovného samotnému Bohu. Luciferovi bola známa predloha tvorenia - Merkaba, ktorá bola pôvodne vytvorená iba pre vnútorný spôsob tvorenia. Vnútorný spôsob tvorenia znamená, že vaše emocionálne telo spolu s mentálnym telom zostanú nedotknuté, aby zabezpečili vašu ochranu. Lucifer sa rozhodol zájsť ďalej a začal tvoriť samostatne. Oddelený od Boha, sa rozhodol tvoriť vonkajším spôsobom, lebo nebol schopný vnútorného tvorenia. "Aký to môže byť rozdiel, myslel si, vonkajší alebo vnútorný spôsob. Merkaba vždy zostane starou dobrou Merkabou. To, čo sa stalo potom sa mu podobalo. Bol výbušný a horko krvný. Nepresné použitie Merkaby je takmer v miliónoch prípadov hrozbou výbuchu.  Podobné experimenty proti božej vôli sa uskutočňovali už skôr. Našou planétou otriasol štvrtý z nich. Zakaždým viedol k absolútnemu chaosu. Posledná vzbura Lucifera sa stala približne pred 200 000 rokmi, a pri tejto vzbure sa mu podarilo presvedčiť 1/3 anjelov, aby sa k nemu pripojili. Asi pred miliónom rokov marťanská rasa vymiera z následkov tretej vzbury Lucifera. Planéta trpela pre ľahkovážny prístup k Merkabe. Keby Merkabu tvorili vnútorným spôsobom, v tomto procese sa zúčastňuje láska, a tá prestupuje živé pole vášho tela. Ak sa však Merkaba tvorí externým spôsobom, tak láska v tomto procese nehrá žiadnu úlohu, nad všetkým panuje iba vypočítavý rozum. Preto sa na svete objavujú bytosti len s ľavou hemisférou, zbavené emocionálneho tela a chápania lásky. Jasný príklad týchto bytostí bol zo Sírie - potomkovia Marťanov a jedna z nájdených mimo planetárnych rás na Zemi. Ďalším dôsledkom vonkajšieho spôsobu tvorenia Merkaby je dualizmus. Popremýšľajme sami, ako by sa prejavoval dualizmus, keby všetko malo len vonkajšiu stranu ovládanú mechanicky. Keby sa emócie zmenili v technológiu, bolo by pre všetkých oveľa ťažšie uvidieť jediného Boha vo všetkom. Týmto spôsobom začíname rozdeľovať celý svet na dobro a zlo, dokonca aj napriek tomu že v našom svete, vytvorenom externým spôsobom, je prítomný jediný Boh.  Príchod Marťanov do Atlantídy priniesol so sebou choroby, vyvolané vzburou Lucifera, a toto viedlo k závažnej zemskej katastrofe. Problém spočíval v tom, že Marťanom úplne chýbala pravá hemisféra. Vnímali všetky veci len rozumom, a neboli schopný prejavovať zmysel pre umenie, a najmä cit lásky. Nepokladali za potrebné myslieť na niekoho iného, okrem seba. V dôsledku toho neustále bojovali a zničili si svoju atmosféru, presne tak, ako my práve ničíme atmosféru Zeme. Na vymierajúcom Marse, skupina, okolo tisícich Marťanov vytvorila pamätník na mieste, ktorý my dnes voláme Sidonej. V roku 1976 americká kozmická loď "Viking" urobila snímku povrchu Marsu, na ktorom bolo možno rozoznať obrovský pamätník s tvárou humanoida. Tieto stavby nesú v sebe pečať presného matematického výpočtu hviezdy - štvorstenu, a tiež demonštrujú to, ako Marťania vytvorili svoje vonkajšie Merkaby. Marťania stratili schopnosť k vytvoreniu vnútorných Merkab, tieto časy boli tak dávno, že sa mnohé zabudlo. Pre zriadenie podobných vecí je nevyhnutná existencia emocionálneho tela. Ale dobre vedeli, ako vytvoriť vonkajšie Merkaby, skonštruovali jednu z nich, vstúpili do nej a odleteli. Pokladali to, za ich jedinú šancu zostať nažive. Vďaka schopnosti vytvoriť elegantné stroje priestoru času sa naučili Marťania cestovať v priestore a čase a zvolili si najlepšie miesto a čas pre pristátie na inej planéte. Pozreli sa do svojej budúcnosti, (našej dávnej minulosti) a uvideli ideálne miesto vylodenia - planétu Zem, krajinu Atlantídu pred 65 000 rokmi. Tam sa nasmerovali. Vylodili sa na Zemi proti našej vôli a hneď sa rozhodli zajať nás, ale ich pokus neskončil úspechom. Marťanov bolo príliš málo. V dôsledku toho sa rozhodli napodobňovať náš "ženský" spôsob života, napriek tomu ho však nemohli pochopiť a prijať. Aj tak sa cítili byť našimi aktérmi. Táto fraška pokračovala počas 50-60 000 rokov pravdaže, s prestávkami. Ich vplyv na ľudí bol už natoľko silný, že zmenili svoju ženskú orientáciu na mužskú.

 

    Nezmenili sme sa však úplne, ale silno.  Keď Marťania vstúpili do našej evolučnej štruktúru v Atlantíde, bolo nás možné porovnať s 13 -14 ročnou dievčinou, a ich - s 65 ročným pánom. Vtrhli do našej evolučnej kresby proti našej vôli a v konečnom dôsledku nás zneužili. Ako som už poznamenal, podrobili by si nás, keby to mohli urobiť, ale uvideli svoju slabinu, preto sa rozhodli dočasne pripojiť k našej úprimnej, intuitívnej podstate.  Aj keď konflikty prebiehali neustále, dlhú dobu všetko išlo pomerne hladko, pokým pred 16 000 rokmi na Zem nespadol meteorit (v pásme, kde sa teraz nachádza južná Kalifornia). Pozostatky roztaveného meteoritu sa rozleteli na enormnú vzdialenosť, pokrývajúcu plochu, rovnajúcu sa 4 štátom. V tej dobe v Atlantíde existovala vysoko vyspelá kultúra, takže jej obyvatelia vedeli o približovaní sa meteoritu. V skutočnosti Marťania disponovali dostatočne vyspelou technológiou, aby zničili meteorit, keď bol ešte v nebi, a požiadali nás o dovolenie zničiť meteorit. Aj keď nám ukázali účinok dopadu, my sme prejavili odhodlanie a povedali "nie", pretože tento zákrok bol v rozpore s našou ženskou podstatou. Intuitívny aspekt našej mentality hovoril nasledovné: "Nie, nezničte ho v nebi, je to božia vôľa, nech sa stane čo sa má stať". Teda, obyvatelia Atlantídy jednoducho pozorovali meteorit a videli, že najväčšie škody napáchal v mieste, kde sa nachádzali Marťania. Väčšia časť tohto územia sa potopila. Pre pozostalých Marťanov to boli posledné kvapky preplnenej nádoby.  Ctitelia vonkajšej Merkaby sa rozhodli, že odteraz zmenia plány v krajine. Uskutočnili experiment Lucifera, podobný tomu, ktorý spustošil Mars pred miliónom rokov. Ešte vždy nedisponovali emocionálnym telom a láskou, nutnými pre zriadenie energetických polí, otáčajúcich sa opačným smerom, tých istých polí, ktoré sú základom všetkého živého. Ale ovládali - alebo mysleli, že ovládajú schopnosť k vytvoreniu Merkaby externým spôsobom. V snahe zostrojiť ju, Marťania aktivovali syndróm vzbury Lucifera na Zemi a utrpeli hanebnú porážku. Experiment sa vymkol spod kontroly a odkryl ďalšie priestory úrovní, kvôli čomu duchovia iných dimenzií, duchovia, ktorý tu nemajú miesto, miliónovými prúdmi vtrhli do nášho sveta. Toto zničilo všetku ochranu, a naša Zem sa premenila v šialený svet.  Predstavte si tisíce a tisíce panických, revajúcich bytostí, so schopnosťou k telepatii a k telekinéze, ktoré prechádzajú nielen atmosférou, ale aj samotným mozgom, telom a duchom obyvateľov Zeme. Neveselá situácia!  Nesmrteľný učitelia urobili všetko preto, aby zalátali priestorovú dieru v čo najkratšom čase, ale milióny besniacich bytostí napriek tomu zostali v atmosfére Zeme, a v tele každého z obyvateľov Atlantídy bolo od dvadsať do stoviek duchov. Situácia v Atlantíde sa stala kritickejšia, ako tá, v ktorej sme sa ocitli teraz. Avšak veľmi rýchlo sa blížime k takej istej kríze. Duchovia sa tu ešte stále nachádzajú a v tele každého pozemšťana prebýva niekoľko duchov. Nesmrteľní učitelia, zástupcovia vyššej úrovne vedomia, ktoré bolo kedysi dosiahnuté na našej planéte, sa obrátili ku 10, 11, a 12. harmonickému tónu 6-tej dimenzie a modlili sa o pomoc. Museli nájsť spôsob ako zachrániť všetkých obyvateľov planéty. Nemohli jednoducho zničiť všetkých Marťanov alebo vyhnať všetkých duchov. Cesta, ktorú si zvolili im nedovoľovala takto konať. A preto sa Nesmrteľní učitelia modlili a hľadali také riešenie situácie, ktorá by bola výhodná pre všetkých. Z vyššieho aspektu života existuje jednotné vedomie. A toto jednotné vedomie nepozná ani dualitu, ani ilúziu. Je teda úplne jasné, že jediný duch prechádza všetkými vecami, a teda, všetky veci sveta - sú časťami jediného Boha. Toto bolo hlavnou príčinou toho, že Nesmrteľní učitelia nemohli zmiesť Marťanov zo Zeme. Psychológia moderných ľudí, v chirurgii tvrdí: je potrebné odstrániť všetko choré, aby to zdravé mohlo žiť. Vyhnať Marťanov alebo ich vyhubiť by bolo stratou pre všetkých. Konalo sa množstvo medzi galaktických porád pre vyriešenie tohto problému. Odpoveď sa našla v minulosti. Pre východisko z krízy je potrebné rýchlo urobiť syntetickú iniciáciu Kristovho vedomia planéty. Tento proces, charakteristický pre Kristove vedomie je nezmazateľný prirodzeným chodom evolúcie. Vyžadovalo to vytvorenie kryštalickej mriežky Kristovho vedomia na planéte, ktorá by zaistila univerzálne uzdravenie.  Ak naše vedomie dosahuje určitú úroveň, všetky problémy sa riešia samé. Kristovo vedomie je jednotné vedomie, po jeho dosiahnutí nebude víťazov, ani porazených.

 

   Na planéte Zem existuje päť úrovní vedomia. Tieto úrovne sú v priamej závislosti od čísla našich chromozómov. Prvá úroveň vedomia je spojená s 42+2 chromozómami a je v harmónii s jednotným vedomím. V tomto pláne kolektívneho vedomia sa pracuje takým spôsobom, že pokým niekto zažíva niečo, ostatní môžu získať prístup k jeho pamäti a odbremeniť ju. Tak konajú v priebehu spánku austrálski praobyvatelia. Ide o úroveň vedomia 3 1/2 - 5 . Druhá úroveň vedomia - to je úroveň, na ktorej sa práve nachádzame. My už nemáme prístup k jednotnému vedomiu. Sme od seba odrezaní a izolovaní. Druhá úroveň vedomia je spojená s 44+2 chromozómami, a jeho výška vibruje 5-7 stôp.  Bytosti, ktoré sú na tretej úrovni vedomia, majú 46 + 2 chromozómov. Výška tejto úrovne vibruje 10 - 16 stôp. Tu sa znova obraciame k jednotnej pamäti, ale na tretej úrovni. Je schopná okamžite sa manifestovať - a nielen v priebehu spánku, ale aj v bdelosti. Keď na niečo myslíte, ihneď sa to stáva skutočnosťou. Toto nie je iba vaša osobná spomienka, ale tiež pamäť všetkých božstiev Kristovho vedomia, bývajúcich vo vesmíre. Na tretej úrovni existuje jediné vedomie, prenikajúce do všetkých, a kľúčom k nemu je pamäť/kronika akáša. Tu sa obraciame k nesmrteľnosti, pretože nesmrteľnosť je nielen večný život v jednom tele. Sú aj ďalšie výšiny, o ktoré musíme usilovať. Podstata Nesmrteľnosti spočíva v tom, že nestrácame pamäť a vedomie pri prechode z jednej úrovne do druhej. Štvrtá úroveň vedomia je spojená so 48 + 2 chromozómami a veľkosťou od 25 do 35 stôp. Rovnako tak piata úroveň vedomia obsahuje50 + 2 chromozómov a jeho výška vibruje od 50 do 60 stôp. Štvrtá úroveň, podobne ako druhá, je disharmonická, ale je nutná ako prechod k piatej, najvyššej úrovni .

 

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - II

Datum: 10.11.2021

Vložil: cialis 20mg

Titulek: cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

Datum: 07.11.2021

Vložil: cialis support 365

Titulek: cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a> cialis 20 mg

Datum: 02.11.2021

Vložil: buy cialis usa

Titulek: cialis generic cialiswithdapoxetine.com

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis 20 mg

Datum: 04.05.2021

Vložil: Ingetle

Titulek: viagra cialis health erection penis man

<a href=https://vskamagrav.com/>worldwide pharmacy kamagra[/url]

Datum: 12.12.2020

Vložil: Ingetle

Titulek: cialis 5 mg online Appeava

cialis free offer Enzype [url=https://xbuycheapcialiss.com/]best site to buy cialis online[/url] ninnaChive Propecia Rogaine Benefits