O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - III

05.09.2010 18:11

6.5 Tot

   Tot - mimoriadna historická osobnosť, človek, ktorý bol Nanebovzatý pred 52 000 rokmi. 16 000 rokov bol Tot panovníkom Atlantídy. Vtedy bol známy ako Čikvitet Arlič Vomalites. Do mája roku 1991 Tot zostával na Zemi v rovnakom fyzickom tele. Rozhodne mohol opustiť Zem skôr, ako to urobili mnohí Vzkriesení Učitelia, ale rozhodol sa ostať. Vedel o tom, že všetci na svete sú navzájom spojený a preniknutí Jediným Duchom, Tot dal prednosť zostať na Zemi ako učiteľ. Napriek tomu opustil Zem dočasne (približne na 2 000 rokov) a uskutočnil cestu po rôznych planétach. Keď prišiel na nejakú planétu, zostal tam asi sto rokov, pozoroval jej obyvateľov a učil sa pri nich. Potom sa vrátil na Zem, zložil prísahu, že zostane na Zemi, kým nedosiahneme určitú úroveň vedomia. Preto Tot opustil našu planétu 4. mája 1991. To, čo sa stalo počas a po vojne v Perzskom zálive, bolo prelomovým momentom. Po prvý raz za šestnásť tisíc rokov bolo na planéte viac svetla, ako tmy. Aj keď to ešte nemôžeme zbadať, vahadlo síl sa otočilo a zákony sa zmenili. Práve teraz, keď zlo bojuje so svetlom - a toto úsilie leží v samotnom jadre zla, nevíťazí svetlo, ako predtým, ale je len privádzané, a tým sa stávame silnejšími. A tak, vyčkajme!  Práve Tot oboznámil našu planétu s písomnými pamiatkami. V Egypte ho volali "kronikár" pre to, že napísal celú starovekú históriu. A preto bol k nemu poslaný Drunvalo. Základná informácia o nás a našej histórii k Drunvalovi prišla od Tota.  Tot sa vždy vyznačoval bystrosťou, a hoci jeho záznamy nie je možné nazvať absolútne presnými, všetky sú veľmi blízke skutočnosti. Drunvalo sa zoznámil s Totom v roku 1972. Vtom čase študoval alchýmiu, vedu o premene ortuti alebo olova na zlato. Nezaujímali ho peniaze, ale samotný chemický proces. Všetky chemické reakcie majú súvislosť zo životom na rôznych úrovniach. Skúmal chémiu a spôsob spojenia atómov v molekulách, a tiež premenu samotných molekúl, tým mohol detailne pochopiť, ako prebieha oveľa väčší proces. Skutočná alchýmia - cesta k pochopeniu toho, ako vedomie našej  úrovne prechádza do Kristovho Vedomia.

 

    Drunvalo študoval tento systém pod vedením majstra. Raz praktizovali meditáciu upriamenými očami. Za hodinu učiteľ Drunvalo zmizol z miestnosti. O 2-3 minúty sa objavilo Drunvalovi pred očami celkom iné telo. Človek, ktorému patrilo toto telo, bol malý - asi 5 stôp a 3 palce a vyzeral na 70 rokov. Podobal sa na starého Egypťana a bol oblečený veľmi jednoducho. Drunvalo si zapamätal najmä zrak človeka - pripomínal zrak dieťaťa, nebolo v nich súdenia. Povedal Drunvalovi o tom, že vo vesmíre chýbajú 3 atómy, a že Drunvalo ich má nájsť. Drunvalo ovláda schopnosti (o ktorých sa nechce rozširovať) a rozumie obdobným vnútorným tajom. Človek - bol to však Tot - sa poklonil, poďakoval a zmizol. Za chvíľu sa učiteľ alchýmie opäť objavil v izbe. Nič nevedel o predchádzajúcej udalosti a myslel si, že ani na minútu neopustil priestor.  Vtedy Drunvalo ešte nevedel, že človek, čo prišiel pred neho v priebehu meditácie, bol niekto iný, ako Ten, a viac sa s ním nestretol až do 1. novembra 1984. Vtedy sa začali stretávať pravidelne počas niekoľkých mesiacov.  A tým sa vrátime k nášmu rozprávaniu. Tot spolu s bývalými vladármi Atlantídy, Ra-om a Araaragotom, si obstarali plán mriežky Kristovho Vedomia a vypravili sa do Egypta. Zvolili si Egypt (známy v tých dobách ako Kchem), pretože svetlo, spočívajúce vo vnútri vajca nášho kolektívneho vedomia, bolo smerované svojou osou práve tam. Kedysi sa mriežka, spojená s hrotom tejto osi, skryštalizovala v Kristove Vedomie. Prerazili vrt cez Zem rovno po osi vajca nášho vedomia, prechádzajúcej cez našu planétu. Táto os sa začína v Egypte, prestupuje zem a vychádza na druhej strane cez ostrov Moorea, nachádzajúci sa pri Tahiti. Ten hovorí, že obidva konce osi obklopoval lievik, alebo špirála. A tie odrážali na Zem podobné logaritmické špirály (Obr. 6.1).


    Na tejto špirále vybudovali tri pyramídy. Pôvodne boli pyramídy vytvorené preto, aby zdvihli naše vedomie s 1. úrovne na 3. (momentálne sa nachádzame na medzipriestorovej úrovni). Boli nástrojom planetárneho zasvätenia, potrebného, aby sa človek, majúci 44 + 2 chromozómov, mohol spojiť s Kristovým Vedomím. Podľa Tota budovali pyramídy rozumom a srdcom, sú manifestáciou pamäte úrovne štvrtého merania (4.dimenzie). Celé boli postavené za tri dni a budovali sa od vrcholu k základom. Tieto dni patrili 4.dimenzii. V tom čase sme sa však nachádzali v 3.dimenzii. Zjednotili samotné uvedomovanie našej evolučnej štruktúry s logaritmickou špirálou. Hlboko pod pyramídami bolo založené malé mesto z chrámov, v ktorom žilo okolo 10 000 ľudí. Toto mesto sa tam nachádza dodnes. Každá forma živých bytostí našej planéty má kryštalickú mriežku zjednotenú s týmto miestom. Najstaršími, najchytrejšími a najvyspelejšími bytosťami na našej planéte sú veľryby, za nimi nasledujú delfíny, a až potom ľudia. My pokladáme seba samých za najvyspelejšie bytosti, ale veľryby a delfíny sú omnoho pred nami. Pokladáme sa za veľmi rozumných, pretože sme schopný vytvárať materiálne veci. Ale to je iba syndróm Lucifera, prenesený na našu planétu z Marsu.

    Najviac vyvinuté druhy nepotrebujú vytvárať vonkajšie veci, oni všetci tvoria vnútorným spôsobom.  Veľryby existujú na tejto planéte 500 miliónov rokov. Chránia pamäť planéty Zem. O tom sa hovorí vo filme Star Trek IV. Bez veľrýb by sme stratili pamäť a stratili by sme samých seba. Delfíny tu prebývajú asi 35 miliónov rokov. Skúšali vychádzať na breh, ale prišli k nemu, a rozhodli sa vrátiť k svojmu živlu. Delfínov zastavili ľudské ruky. Tento čin má s ľuďmi veľa spoločného. Delfíny sú cicavce, nie ryby, ich mozog je rozdelený na dve časti a funguje na 100 %. Počas spánku sa polovica ich mozgu odpája. Nám však stále funguje len polovica mozgu a 2. časť je zatvorená. Aktívna časť nášho mozgu funguje iba na 5-10 %. Takže z pohľadu delfínov, sme nielenže odpojení po celú dobu, ale jednoducho, nachádzame sa v nevedomom stave.  Keď sa začala nezmyselná jatka veľrýb a delfínov poháňaná plťami, tak sa vykonala veľká chyba, bez ujmová pre nich (ale nie pre nás). Automaticky sa prevtelili v podobnej forme do hviezdneho systému Síriusa. Sú naši druhovia a majú s nami veľký súcit. Okolo planéty vytvorili tri krištáľové mriežky pre ľudské vedomie. Prvá mriežka je vypočítaná na 42 + 2 chromozómov. Druhá, tá, v ktorej sa práve nachádzame, je vypočítaná na 44 + 2 chromozómov a 4. februára 1989 sa objavila nová mriežka Kristovho Vedomia, vypočítaná na 46 + 2 chromozómov. Bez tejto mriežky nesmie žiadna planéta vstúpiť do Kristovho Vedomia. 

   Pozrime sa, čo pre nás pripravili Tot, Ra a Araaragot. Preto, aby vytvorili syntetickú mriežku Kristovho Vedomia, si vypožičali geoplášť povrchu zeme. Toto nám dalo možnosť postúpiť na novú úroveň vedomia.  Táto trojica razí vrty, splývajúce s neviditeľnými osami vajca vedomia. Potom vytvorili tri pyramídy - najväčší projekt na povrchu zeme. Ďalej vytvorili 83 tisíc svätýň po celej planéte. Posledné boli vybudovaný na 4-tej úrovni / dimenzii, takže nehľadajte informácie o nich v newyorských cestovných kanceláriách. Počas 13. tisíc rokov tieto bytosti inšpirovali ľudí na výstavbu ihlanov v cirkvi, aby okolo svätyne vznikli funkčné štruktúry. Vedci ešte len budú musieť odhaliť, že všetky sväté miesta na našej planéte sú medzi sebou prepojené logaritmickou špirálou (Fibonacciho špirálou), stúpajúcou k jedinému miestu v Egypte. Toto pásmo bolo objavené celkom nedávno, Viržínska Asociácia Výskumu a Osvietenia považuje toto miesto za najdôležitejšie v Egypte.  Ešte k všetkému čo sa stalo, v Egypte nám Učitelia darovali 2. úroveň vedomia, tú, na ktorej sa práve nachádzame, ako záruku k dosiahnutiu 3. harmonickej úrovne Kristovho Vedomia.  Urýchlili tým náš proces, oboznámili nás s písomnými pamiatkami, a donútili ľudstvo vzdať sa svojho stavu jednoty, svojej snovej pamäte. Predtým písomnosti neboli potrebné, pretože spomienky boli celistvé a okamžité.

    Druhá úroveň vedomia bola disharmonická etapa, pretože život nedefinovala ako možnosť vstúpiť do Kristovho Vedomia. Preto bolo nutné obísť túto etapu. Viac-menej, druhá úroveň je tlmič, a je ju potrebné prejsť čím skôr, pretože, pokiaľ civilizácia viazne na nej príliš dlho, planéte hrozí zničenie a smrť. My sa s tým musíme poponáhľať. Egyptský systém, o ktorom som vám hovoril, bol vybudovaný 200 rokov pred potopou a posunul sa k osi. Mimochodom, bola to potopa, ktorú dokázal prežiť Noe na svojej arche. Bezprostredne pred potopou a posunutím osi sa Tot vydal k sfingám. Na tomto mieste, v hĺbke jednej míle pod zemským povrchom, uložil staroveký artefakt našej planéty - veľkú kozmickú loď. Tot necháva jej popis spolu s inou informáciou v starom dokumente - v "Izumrudnych skrižaljach". Podľa Tota, sa kozmická loď používa v záujme nášho bezpečia. Tot hovorí, že pred posunom pólov sme prežívali obdobie pádu napätia magnetického okraja Zeme počas 3 a 1/2 dňa, keď sa táto loď stala obzvlášť zraniteľnou. V tomto období obratu síl temna sa tma stále pokúšala dosiahnuť prvenstvo. Táto situácia sa opakovala s presnosťou hodinového mechanizmu počas našej 5 a 1/2 miliónovo ročnej histórie. Ale vždy tu bol čistý človek, ktorému sa podarilo zodvihnúť loď do vzduchu a kontrolovať priebeh udalostí, a tým zaisťoval všetkých, na čo Tot ani nepomyslel. Tento človek musel disponovať Kristovým Vedomím, jeho myšlienky a zmysly sa okamžite manifestujú. Toto postavenie nedáva možnosť podriadiť sa silám temna. 

    Teraz stojíme na prahu presunu pólov a kozmická loď bola opäť vrátená na miesto. V roku 1989 žena z Peru, opierajúca sa o Kristove Vedomie, zdvihla loď do vzduchu a pomyslela si: "Serye trpí nevyliečiteľnými chorobami, existujúcimi iba na Zemi". A skutočne, hneď potom sa Serye začali strácať zo Zeme. Koncom roku 1992 tu nezostal ani jeden Serogo. Pre nich bola jediná možnosť, odchod - útek zo Zeme.  Vrátime sa ale späť ku kozmickej lodi. Chcel by som, aby ste to všetci správne pochopili. Hrúbka tejto lode obsahuje 3 až 5 atómov, je teda úplná plochá, ale jej obsah sa rovná asi ploche dvoch mestských štvrtí. Kľúčom k lodi je vaša vlastná, osobná Merkaba, ktorou ju môžete riadiť. Nachádza sa na samom najvyššom harmonickom tóne zostávajúcich pozemských objektov, a táto jej pozícia je rozhodujúca.  Po neúspešnom experimente, ktorý Marťania predviedli v Atlantíde, sa život na Zemi počas 4 000 rokov stával pre všetkých viac a viac chaotickým. Zem pristúpila k presunu pólov v období rovnodennosti a prípravy k presunu pólov boli približne pred 12 a 1/2 tisíc rokmi.  Tot zodvihol kozmickú loď do vzduchu a letel k Atlantíde, na ostrov Undal, kde vzal na bok lode okolo 60 tisíc Nesmrteľných Učiteľov. Tot povedal, že v tomto okamihu bol Undal ponorený pod vodou a nad povrchom zostalo nie viac ako jedna štvorcová míľa sušiny. Zostávajúca časť Atlantídy už bola ponorená v oceáne. V tomto čase došlo k poklesu napätia magnetického okraja Zeme a Tot spolu s Nesmrteľnými Učiteľmi sa vydali k Veľkej Pyramíde.  Pokles napätia magnetického okraja trval 3 a 1/2 dňa, počas ktorých ľudstvo stratilo pamäť. Naša kolektívna pamäť závisí od magnetického okraja Zeme, a pri poklese jeho napätia strácame predstavu o tom, kto sme. Vrátili sme sa späť k nášmu prvotnému bytiu.

    Ale Tot, rozvinul svoju Merkabu, ktorá mohla vytvoriť svoj vlastný magnetický okraj z aktuálnych polí, otáčajúcich sa opačným smerom, a znovu nadobudnúť svoju pamäť. Pristáli na povrchu Veľkej Pyramídy, skonštruovanej takým spôsobom, že mohla slúžiť ako vynikajúca úložná plošina pre kozmickú loď. Tam sformovali merkabu, ktorej energetické okraje sa otáčajú v opačných smeroch, a rozprestiera sa do kozmu na 16 miliónov míľ. Počas týchto kritických 3 a 1/2 dňa učitelia dohliadali na zemskú os a orbít planéty. V podstate zmenili orbít, a teraz Zem opisuje otočenie okolo Slnka za 365 a 1/4 dňa, ale nie za 360 dní, ako to bolo predtým. Učitelia prebývali na palube lode celé kritické obdobie, na konci ktorého sa objavil pred nimi úplne Nový svet. Atlantída zmizla, a časť pevniny, na ktorej sa teraz nachádzajú Spojené Štáty, sa zdvihla nad povrch vôd, avšak samotná planéta sa ocitla v inej, oveľa nižšej dimenzii. A preto archeológia nemôže nájsť žiadne dôkazy, súvisiace s touto dobou. Nehľadá vibrácie. Učitelia prenikli do Veľkej Pyramídy cez hlavný kruhový tunel, v podzemnom meste. Tot tam nasmeroval 1/3 učiteľov, medzi ktorými bol aj Tat, syn Tota. Obyvatelia podzemného mesta sa neskôr zjednotili do bratstva Tata. Dielo tejto veľkej organizácie nesmrteľných, tam prebýva dodnes. Potom sa loď vydala k jazeru Titicaca a k Ostrovu Slnka. Tam Tot s 2/3­tinou učiteľov položil základ impéria Inkov. Potom sa loď preniesla na Himaláje, kde sa vylodil Araaragat, avšak ostatní Učitelia sa vrátili k Sfinge, naladili loď na jej vlastný harmonický tón, aby Tot mohol prejsť cez Zem, a vylodili sa v podzemnej kruhovej sieni, kde loď aj zostala do r . 1989. Tieto tri miesta: -podzemné mesto, Ostrov Slnko a Himaláje - boli zvolené Učiteľmi pre zriadenie syntetickej kryštalickej mriežky Kristovho Vedomia Zeme po zvážení planetárnej geometrie. Egyptské stredisko sa stalo mužským strediskom kryštalickej mriežky, stredisko impéria Inkov a Mayov sa stalo opačným, teda ženským strediskom, a himalájske stredisko sa stalo neutrálnou polohou, alebo detským strediskom kryštalickej mriežky.

 

6.6 Egypt : Stupňová evolúcia

   Egypt sa stal útočišťom nielen pre bratstvo Tata, ale aj pre mnohých ďalších zostávajúcich obyvateľov Atlantídy. Pretože pamäť bývalých obyvateľov Atlantídy bola vymazaná presunom pólov, vrátili sa v barbarskom stave a boli nútení obrátiť sa k svojmu základnému inštinktu o prežitie. Preto, aby sa zohriali, boli nútení založiť oheň a učili sa aj iným podobným veciam. Uplynulo veľa času, kým ľudia nadobudli schopnosť rozvoja. Toto sa stalo okolo 4. tisícročia pred Kristom, keď Nefilimci, zasiali svoju základnú podstatu na územie súčasného Iraku, na juhu a opäť začali obnovovať svoje pozemské styky. Nefilimci priamo vrátili informáciu, stratenú ľuďmi. Existujú skutočné rozpory medzi slovami Tota a svedectva Sitčina vzhľadom na rozvoj egyptskej civilizácie. Sitčin tvrdí, že civilizácia v Egypte prišla od Sumerov, ale Tot s ním nesúhlasí, a oznamuje, že civilizácia v Egypte bola založená Nesmrteľnými Učiteľmi bratstva Tata. 

    Ako Sumeri, tak aj Egypt sa rozvíjali podľa rovnakého prototypu. Každá z týchto kultúr dosiahla svoj úplný rozmach a rovnako nie za jeden deň. Potom obidve kultúry začali prudko chátrať. Takýto úspech možno porovnať so vznikom moderného automobilu v roku 1903, ktorý nemal prototyp. Archeológovia nemôžu nájsť žiadne vysvetlenie tejto záhady. V svojej "Dvanástej planéte" Sitčin nazýva Sumerov "nečakanou civilizáciou" Bratstvo Tata pozorne pozorovalo chod vecí v Egypte. Keď Učitelia pochopili, že nastal čas konať, obliekli sa do egyptských šiat a začali šíriť vedomosti, dochované z čias Atlantídy. Toto sa volá "stupňová, alebo viac- úrovňová evolúcia". Neexistuje evolučný prototyp, ľudia náhle spoznajú všetko o určitom predmete, vytvorí sa malá vyvýšenina a z nej opäť spracúvajú informácie o novom predmete, a tak ďalej. Informácie získané takýmto spôsobom sa ihneď začínajú strácať. Vysvetlenie toho je potrebné hľadať v precesii. Vychádza zo stredu galaxie (uskutočňuje sa každý celoročný cyklus - 26 000 rokov) a my upadáme do spánku. Pri poslednom presune sa zem ocitla v bode, kde planetárne vedomie malo zaspať. A preto všetky nové informácie boli ľuďmi takmer okamžite zabudnuté. Toto pokračovalo do roku 500 pred Kristom, kedy sa egyptská civilizácia takmer úplne vytratila.

  

6.7 Echnaton


 

    Aj Egypťania začali strácať predstavu o Bohu ako o jedinom duchu, prestupujúcom všetky veci sveta. Začali sa klaňať mnohým Bohom. Nanebovzatí učitelia našli vyriešenie tohto problému v priamom vmiešavaní. Museli uznať, že pre prechod na planétovú mriežku Kristovho Vedomia je nutné znovu nadobudnúť skutočnú informáciu z Kroniky Akáša.  Jedným z nositeľov Kristovho Vedomia bol Echnaton (Obr.6.2). Mimochodom, nebol pozemšťan, ale pochádzal z hviezdneho systému Síriusa. Echnaton vytvoril úplne nové náboženstvo - náboženstvo Slnka. Slnko si uctievali ako zosobnenie jednoty.  Za 17 a 1/2 roka svojej vlády v Egypte (asi 1355 rokov pred n. l ) Echnaton zanechal hlbokú stopu v histórii. V tých dobách ho všetci nenávideli. Porušil ich religiózne tradície a prehlásil, že kňazi nie sú potrební, že boh prebýva v každom z nás a že, keď sa naučíme správne dýchať, bude všetko v poriadku. Aj keď Egypt disponoval najmohutnejšou armádou na svete, pacifista Echnaton zakázal vojenské pochody. Rozkázal Egypťanom nevychádzať za hranice štátnych hraníc a bojovať len v tom prípade, ak ich napadnú.  Ľudia ho nenávideli, pretože si vysoko ctili svoje tradície, predstavoval pre nich zmes rozporov. Echnaton im povedal, že odteraz v celom Egypte bude existovať iba jediné náboženstvo. Nikto ho nechcel počúvať. Echnaton založil cyklus 12-ročného vzdelávania "stratených vedomosti" (podrobne vám porozprávam o tejto škole neskôr). Táto výučba vytvorila okolo 300 nositeľov Kristovho Vedomia.  Takmer všetky tieto nesmrteľné bytosti boli ženy. Asi 500 rokov pred Kristom prebývali v podzemnom meste a boli členmi bratstva Tata. Potom opustili podzemné mesto, sídliace pod Veľkou Pyramídou, a migrujúca skupina sa stala známa ako bratstvo Esénov. Matka Ježiša, Mária, bola jednou z týchto nesmrteľných bytostí. Egypťania zvrhli Echnatona po jeho 17-ročnej vláde. Potom urobili všetko preto, aby zmazali jeho pamiatku. Život v Egypte sa vrátil do starých čias. Ale napriek tomu Echnaton zvíťazil. Neželal si panovať na tejto planéte, upadajúcej v spánok, jediným jeho cieľom bolo ponúknuť príklad, ktorý priniesol z Kroniky Akáša - sviežu pamäť Zeme. Bol nútený založiť bratstvo Esénov, vďaka ktorému ľudstvo bude môcť vystúpiť na novú úroveň vývoja. Vykonal všetko, čo bolo potrebné urobiť v tomto čase.

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - III

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.