O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - IV

13.09.2010 11:19

7.0 Drunvalo

   Takže kto je Drunvalo Melchisedek? Dovoľte mi začať  hovoriť o Mačiavindovi Melchisedekovi, pra -pradedovi Drunvala. Mačiavinda  bol k nám poslaný z Galaktického centra. Bol tu od okamihu nášho stvorenia. Veľké Biele bratstvo, ale aj to, čo vy, možno nazývate veľkým Temným bratstvom – to sú dve vo všetkom protichodné, vzájomné telá uvedomovania. Mačiavinda je člen Veľkého Bieleho bratstva. Veľké biele bratstvo podniká všetko možné, aby urýchlilo evolúciu. Veľké Temné bratstvo sa namáha zo všetkých síl zasiať medzi nás strach a spomaliť evolúciu. Tieto dve sily sa navzájom vyvažujú, aby evolúcia prebiehala v správnom čase, ani skôr ani neskôr. Ak sa pozrieme na tieto dve bratstvá z vyššej úrovne (4. alebo ďalšej dimenzie), potom je jasné, že oni sú jediným vedomím. Predstavujú dva rôzne aspekty aktívnej harmónie. Avšak tu sa nachádzajú, v polaritnom (+/-) vedomí, kde posudzujeme všetko pojmami dobra a zla. Zlo podniká záporné kroky, ale pokiaľ sa zodvihneme na nepolaritnú úroveň, tak uvidíme, že to je jednoducho poučenie. Vďaka prekvapujúcim udalostiam, ktoré sa stali v r.1972  (chystám sa im venovať celú kapitolu), Veľké Temné bratstvo, ktoré v pravý čas vedelo o tom,  čo malo nastať, poslalo k nám štyroch dodatočných emisárov z hviezdnej sústavy Orión. Biele bratstvo poslalo na odvetu štyroch svojich členov. Drunvalo bol jedným z nich. Bol zvolený vďaka tomu, že bol skúseným členom rádu Melchisedeka, založeného v 13-tej dimenzií. Stál pri zárodku zakladania rádu, bol jeho členom miliardu pozemských rokov. Drunvalo nemal  takmer žiadnu predstavu o polaritnom vedomí, a táto nevinnosť bola hlavným dôvodom jeho služobnej cesty na našu planétu.

    Drunvalo urobil to, čo sa nazýva "vošiel". Druhý človek zaujímal jeho telo, pokým sa ho Drunvalo nerozhodol použiť. Tento človek prešiel určitý kurz zaškolenia, ktorý neskôr príde Drunvalovi vhod. Všetko sa to uskutočňovalo po obojstrannom súhlase. Všeobecný zákon vyššej úrovne zakazuje používať cudzie telo iným spôsobom.  Človek prenechávajúci svoje telo Drunvalovi, získal na výmenu niečo zvláštne, o čom Drunvalo nehovorí. Drunvalo si pamätá celú svoju cestu z 13-3 dimenziu v najmenších podrobnostiach. Avšak  zámerne prikrýva pamäť  o 13. úrovni závojom. Hovorí, že teraz mu podobné spomienky prinášajú bolesť. Nedá sa existovať v 3-tej úrovni a zachovať si celú  spomienku o 13. úrovni. Ale Drunvalo si pamätá, ako ho Otec poprosil prísť na Zem a tiež si spomína, že mu dal vzorec pohybu cez veľkú prázdnotu, ktorú  bolo nevyhnutné prejsť, aby sa sem dostal.

   Nachádzal sa vo veľkej prázdnote dlhú dobu, nevie koľko to bolo pozemských rokov, ale očividne to boli milióny. Jeho pobyt sa predĺžil do doby, kým nevznikol svet. Vtedy sa tam stretol s Mačiavindou. Potom prešiel cez stred hmloviny v strednej hviezde pásma Oriónu. Je to jedna z hlavných hviezdnych brán do iných dimenzii. V našej galaxií existuje trinásť hviezdnych brán, ale stredná hviezda pásma Oriónu má zvláštne poslanie. V týchto hviezdnych bránach sa veľké svetlo a veľká tma stretáva súčasne. Mnohí z nepriehľadných (sivých)  vnikli k nám z tejto častí galaxie. Po prechode cez pás Oriónu Drunvalo zamieril k súhvezdiu Plejád. Musel nájsť planétu  4-tej dimenzie zo zelenou atmosférou. Na tejto planéte Drunvalo nemal formu, ale plne si zachoval vedomie. Presnejšie povedané, existoval vo forme sférického svetla. Potom sa stelesnil v tele plodu a počas 15. pozemských rokov sa v ňom nachádzal. Počas pobytu zistil, že Plejády disponujú galaktickou úplnosťou, ich obyvatelia sa nachádzajú na vyšších stupňoch  4-tej dimenzie, a rôzne vedy chápu v hrách a zábavách. Učenie je pre nich veselosť a radosť. Zistil o Plejádach všetko, čo potreboval a odletel na tretiu planétu Sírius B. Túto planétu takmer úplne zaberá oceán. Obyvatelia hviezdneho systému Sírius sa tiež nachádzajú v štvrtej dimenzii, ale na nižšom stupni v porovnaní s obyvateľmi Plejád. Oni ešte nevedia pociťovať radosť a veselosť na takej úrovni, ako obyvatelia Plejád, ale učia sa to. Na tejto planéte Drunvalo nemal telo, existoval ako čisté vedomie. Tu sa spojil vedomím s veľmi veľkou bytosťou - samicou veľryby. Strávil s ňou asi rok a behom tohto času spoznal históriu Zeme. Samica veľryby odkryla Drunvalovi celú pamäť o Zemi, ktorá sa nachádzala v nej. Ale táto radostná medzihra skončila, keď humanoidi z Plejád (vzrastom desať až šestnásť stôp) prišli k Drunvalovi a povedali mu, že pre neho nastal čas ísť ďalej. Zobrali Drunvala na tú časť planéty, na ktorej bola pevnina, a vybavili ho už dokončeným telom dospelého obyvateľa Síriusa. "Na rozdiel od nás, ľudia ostatných časti galaxií zvyčajne neradi " rozhadzujú s telami" - poznamenal Drunvalo. Bunky tohto tela v sebe uchovali štruktúru pamäti o tom, ako riadiť kozmickú loď, vytvorenú v systéme Síriusa. Drunvalo spolu s 350 obyvateľmi Síriusa vošiel na kozmickú loď, kde dostal schému letu k našej planéte. Aby sa sem dostal, bolo nevyhnutné preletieť cez stred Síriusa. Toto je možné s úspechom realizovať, naladením na vibráciu svetla. Vtedy "žiara" prestáva byť žiarou. Za devätnásť sekúnd už odlietate z nášho "pozemského" Slnka. Náš systém je priamo spojený zo Síriusom. Uskutočnením tohto posunu, Drunvalo a jeho mužstvo dosiahli orbit Venuše. Táto planéta je obývaná rasou "Chator", najvyspelejších bytostí v medziach slnečnej sústavy.

    Po príhodách, prežitých na Venuši (pristihol ich dážď z kyseliny sírovej), sa naši cestovatelia  vylodili na našej Zemi. Boli pre nás neviditeľný , pretože sa nachádzali o jeden harmonický tón vyššie, ako naša úroveň. Tu Drunvalo znova opustil telo obyvateľa Síriusa a zmenil sa na svetelnú guľu. Pre neho to bolo novým posunutím vedomia. Inými slovami, bolo to nevyhnutné urobiť skôr, než sa oboznámi s hrubým polarizovaným vedomím. Posunul sa na úroveň 4-tej dimenzie a začal vystupovať na najvyššie úrovne v hľadaní príznakov života. Nič na štvrtej, celková prázdnota na 5-tej. Nakoniec objavil „Vzkriesených“ učiteľov na desiatom,  jedenástom a dvanástom harmonickom tóne 6-tej dimenzie. Od nich poznal našu históriu od roku 1819 do 1850. V roku 1850 sa Drunvalo narodil ako žena kmeňa Taos v štáte Nové Mexiko. Bol v ženskom tele štyridsať rokov a nakoniec ho vedome opustil, jednoducho zadržal dych a potom opäť odišiel na úroveň 6-tej dimenzie. Tam bol do roku1972. 10. apríla 1972 vošiel do svojho terajšieho tela. Operácia bola uskutočnená "v jednom dychu". Duch, obývajúci telo vydýchol, a Drunvalo vdýchol. Všetko bolo čisté a podľa zákona. Obaja duchovia sa stretávali  pred tým 7 alebo 9 rokov a o všetkom sa dohodli. Táto operácia bola odsúhlasená na všetkých vesmírnych úrovniach. Drunvalo rozpráva celé tieto dejiny nie preto, aby dokázal svoju vyvolenosť. Naopak, jeho rozprávanie slúži ako napomenutie pre nás o našej vyvolenosti. Predstavte si, napríklad, že ste tiež majster vysokých dimenzií, poslaný na zem s určitou misiou, úlohou. Pre úspešné naplnenie úlohy vám bolo potrebné stať sa dokonale "človeku podobným". A tak by bolo nevyhnutné zaspať a všetko zabudnúť, ale v rozhodujúcej chvíli si spomenúť na svoju skutočnú podstatu. Upozornili by vás na to, že prvá časť plánu bola uskutočnená, teraz doba postupuje k druhému štádiu. Drunvalo si to však pamätá, a v tom je celý rozdiel. Je katalyzátor, on podá signál k prebudeniu.

 

 

8.0 Úvod k sakrálnej geometrii

Ako som už povedal, Tot opäť prišiel k Drunvalovi 1. novembra 1984, a potom sa začali pravidelne stretávať počas niekoľkých mesiacov. Tot sa chcel podeliť s Drunvalom o vlastné skúsenosti zo sakrálnej geometrie. Drunvalo povedal Totovi všetko, čo vedel o tomto predmete. Tot ho vypočul a odpovedal, že existujú oveľa hlbšie informácie. V priebehu 2 alebo 3 mesiacov Tot každodenne prichádzal k Drunvalovi a definoval mu poučky zo sakrálnej geometrie. Sakrálna geometria - je morfogenetická štruktúra, uložená v základoch nášho bytia, na ktorej je založená aj matematika. Väčšina fyzikov a matematikov pokladá čísla za základný jazyk reality, ale v podstate, len vytvárajú metódu pre všetky fyzické zákony. Tot hovorí o sakrálnej geometrii ako o kozmickom embléme reality. Občas ju nazývajú "jazykom svetla" a inokedy - "jazykom bez reči". Sakrálna geometria je skutočne jazykom, tým jazykom, pomocou ktorého boli stvorené všetky veci. Posledným z geometrických tvarov, demonštrovaných Totom Drunvalovi, bol kvet života (Obr. 8.1). Povedal, že všetko, čo existuje na svete alebo bolo niekedy stvorené, bolo tvorené podľa tohto vzoru. Úplne všetko je obsiahnuté v tomto kvete. Nie je a nikdy nebolo vo vesmíre nič, čo by sa nemanifestovalo v tomto obraze, hovorí či už o nás, o zákonoch fyziky, o jazykoch, o biologických spôsoboch života, a taktiež aj o osobnostiach.  Tot povedal Drunvalovi, že musí nájsť podobný obraz v Egypte. Drunvalo bol veľmi prekvapený, pretože sa ani len nestretol s niečím podobným počas štúdií Egypta. Avšak, onedlho po tomto rozhovore, človek, nesmrteľný z Egypta, ukázal Drunvalovi obraz kvetu života, zapečateného na stene starovekého (6000 ročného) egyptského chrámu.  Tento pojem bol pomenovaný "kvet života", pretože jeho opis vytvára strom. Predstavte si ovocný strom, ktorý prináša najskôr kvety, a potom plody. Plody padajú, a každý z nich má tisíce semien. Každé semeno nesie v sebe podobu stromu. V geometrii kvetu života sa nachádza obraz tvorenia.

Aspekt semena vytvára stredový kruh a šesť periférnych kruhov (Obr. 8.2).

 

Nasledujúci tvar - je strom života (Obr. 8.3). Jeho podoba je obsiahnutá v semenách. 

 

A keď si nanesiete tieto dve zobrazenia (Obr. 8.4), tak uvidíte, že všetky línie sa spoja, a strom života sa presne vpíše do semena života.

 

 

Ďalší dôležitý tvar v sakrálnej geometrii sa volá vesica piscis (rybia duša) (Obr. 8.5). Vesica piscis predstavuje jednoducho dva kruhy rovnakej veľkosti posunuté tak, že polkruh každého z nich prechádza stredom druhého. Priestor, vymedzený oblúkmi kruhov, je vesica piscis.

Dva rovnoramenné trojuholníky možno vpísať do dvoch štvorcov, ktoré vytvoria obdĺžnik, lemujúci tento tvar sakrálnej geometrie (Obr. 8.6).

Kvet života a semeno života sú niečo iné, ako vesica piscis. Pozrite sa na Obr. 8.4 a uvidíte, že všetky línie stromu života zodpovedajú dĺžke alebo šírke vesica piscis. Sakrálna geometria má jednu osobitnosť - je nekonečná. Nedochádza v nej k prerušeniu. Bude sa rozvíjať, kým sa neskončí tvorenie vesmíru. Všetko vo svete je s ňou spojené. Môžete začať robiť odčítavanie z každého bodu a pochopiť reč tvorenia.  Drunvalo považuje zo všetkých ponaučení odovzdaných Totom, sakrálnu geometriu za najdôležitejšiu. Možno nie je jednoduché pochopiť geometriu ako osnovu tvorenia, ale je to nepopierateľná skutočnosť. Ani na jednej z priestorových úrovní neexistuje nič, čo by nemalo sakrálnu geometriu vo svojom základe. Porozumenie zákonov geometrie je dôležitým krokom k pochopeniu toho, ako jediný duch prestupuje všetky veci sveta.

 

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - IV

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.