O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výběr z Drunvala Melchizedeka - VIII

12.10.2010 10:28

12. Prána

   Po poslednom posune pólov, ktoré sa udialo 10 500 rokov pred Kristom, sme upadli do nevedomosti. Drunvalo potvrdzuje, že sme prestali dýchať starým spôsobom, ktorý sme praktizovali dlhú dobu. Začali sme dýchať moderným spôsobom a toto je veľmi nezvyčajné. Ťažko ešte niekto vo vesmíre dýcha tak, ako my.

Vlastne, my vdychujeme dve substancie: po prvé, vzduch a po druhé, pránu. Prána - to je životná miazga, sama energia, zohrávajúca dôležitejšiu úlohu pre našu existenciu, ako vzduch. Prána nie je obsiahnutá len vo vzduchu, ale existuje všade. Nie je miesta na svete, kde by nebolo prány. Existuje aj v prázdnote - v absolútnom vákuu.

Prána existuje vo forme energetického poľa, tak tesne spojeného s duchom, že dýchanie nemôže prebiehať bez neho. Človek je schopný prežiť niekoľko minút bez vzduchu, bez vody môže vydržať ešte dlhšie, bez jedla človek môže existovať dosť dlhú dobu, ale ak oddelíte človeka od prány, smrť nastane v ten istý okamžik. Preto je pre našu existenciu prána nevyhnutne dôležitá.

Predpokladá sa, že musíme dýchať nasledovne: vdychovať vzduch nosom alebo ústami a naplniť v sebe pránu cez temeno hlavy (cez jej mäkký bod). Súčasne nechať pránu preniknúť našim telom zospodu, cez hrádzu. Kanál, po ktorom sa prána šíri, má priemer dva palce a tiahne sa osem palcov nad hlavou a osem palcov pod úrovňou chodidiel. Spojený je s kryštalickou mriežkou, okolo nášho tela. Prána, vchádzajúca zdola a zhora sa zbieha v jednej z čakier. Čakra, v ktorej sa zbieha prána, sa prejavuje na našej mentálnej, emocionálnej priestorovej "úrovni". Je to veľmi špecifická náuka.

Po posune pólov sme prestali dýchať vyššie opísaným spôsobom a začali sme vdychovať pránu spolu so vzduchom cez nos a ústa. Ocitnutím sa teda v našom tele, prána prechádza cez šuškovite teliesko, umiestnené v centre hlavy. Toto šuškovité teliesko, nejde o hypofýzu, je tretím okom. Má ten istý tvar, ako očná buľva, šošovka a receptory na vnímanie farieb. Je predurčená na prijímanie svetla zhora a okamžite ho posiela do každej bunky nášho organizmu. Tvarom pripomína oko, šuškovité teliesko je tiež vesica piscis z 1. dňa tvorenia. Geometrická metóda je počiatok tvorenia, obsahuje v sebe posvätnú informáciu o vesmíre.

Keď sa šuškovité teliesko nepoužíva, odpája sa. Normálna žľaza musí dosiahnuť veľkosť 25-pencovej mince, ale my ju nemáme väčšiu, ako hrachové zrnko. Veď sme ju nepoužívali 13 000 rokov. Polárne vedomie, rozdelené na dobro a zlo, pravdu a lož, je priamym dôsledkom zaniknutia šuškovitého telieska.

Vnímame svet z polárnych pozícií preto, že dýchame nesprávne. V skutočnosti neexistuje ani dobro, ani zlo. V celej osnove sa nachádzajú tri súčasti vecí - Svätá Trojica. Akákoľvek polarita nesie v sebe tretí element. Napríklad, horúčava aj chlad obsahujú v sebe teplo. Z hľadiska vyšších dimenzii, polarita nie je viac ako ilúzia. Vo všetkom možno nájsť jednotu. Vo všetkých veciach je jediný Boh a jediný Duch.

Avšak, nachádzajúc sa na nízkej úrovni si vysvetľujeme všetko inak. Podľa všetkého, sme schopní rozlišovať dobro a zlo. Tieto pojmy sú však prechodné. Polárne sily sú potrebné, aby vesmír správne fungoval. Majte na pamäti, že tieto sily sú potrebné na dodržiavanie vývoja istej oblasti vedomia, ako všeobecného, tak i ľudského. Sily svetla robia všetko, aby podporili rozširovanie vedomia. Opozícia pomáha vedomiu dosiahnuť potrebný pohľad do potrebného momentu. Napríklad, deväť mesiacov a nie tri alebo pätnásť - je práve tá potrebná doba na vynosenie dieťaťa. Polárne sily sú dôvodom, že dieťa prichádza na svet v tomto čase.

Práve teraz teda, musíme rozoznávať dobro a zlo, ale pritom nesmieme zabúdať na prítomnosť Boha v každej situácii a akejkoľvek udalosti. Musíme si uvedomovať, že všetko na svete je celistvé, dokončené a dokonalé, a všetko, čo sa deje je správne, akoby nám zlé alebo dobré ani nepripadalo skutočné. Musíme podotknúť, že život plodí hlboké uvedomovanie, prestupujúce všetky veci sveta.

V terajšom stave sme náchylní myslieť si, že bývame vo vlastnom tele, že všetko "prostredie" je oddelené od nás a naša myseľ a zmysly sa neuskutočňujú vo vonkajšom svete. Myslime si, že skryjeme svoje myšlienky a pocity a nedovolíme im pôsobiť na naše "prostredie". Toto ale, nie je pravda. Všetky naše pocity, myšlienky a činy vytvárajú náš svet a rozprestierajú sa až do samých ďalekých hviezd. Každý okamih si pripravujeme všetko, dokonca aj to, čo si nie sme schopný predstaviť.

 

12.1 Sférické dýchanie

   Drunvalo tvrdí, že meditácia je potrebná, aby sme získali príležitosť vrátiť sa k tomu spôsobu dýchania, ktorý sme používali do posledného posunu pólov. Pritom sa musíme naplniť pránou cez temeno a hrádzu, aby energia smerovala v našom tele ako zhora, tak i zdola. Potom prána vchádza do kryštalickej mriežky, obklopujúcej naše telo (v hviezde- tetraédery, vpísanom do sféry) a vychádza v jednej z čakier. O tejto dychovej meditácii Drunvala informovali anjeli, ktorí nie sú ničím iným, ako vyšším aspektom samého Drunvala. Tieto informácie nedostával od Tota. Aby prežil 52 000 rokov v jednom tele, Tot každodenne po jednej hodine robil nasledujúce cvičenie: - bol otočený hlavou na sever, nohami na juh, sústredil sa na jednu z čakier a dýchal určeným spôsobom. Potom sa postavil opačným smerom, aby zmenil svoju polaritu a robil analogické cvičenie počas nasledujúcej hodiny. Okrem týchto dychových cvičení, Tot každých päť rokov predstupoval pred "Oheň Života". Netreba hovoriť, ako sa potešil, keď mu Drunvalo ponúkol vlastnú dychovú meditáciu, ktorou úspešne zamenil svoje dlhodobé cvičenia.

Podľa slov Drunvala, prvých šesť vdýchnutí jeho sférickej meditácie prináša viac úžitku, ako dvojhodinové dychové cvičenia Tota. Toto sférické dýchanie Kristovho Poznania používajú veľryby a delfíny. Meditácia predstavuje niekoľko sérii po štrnásť vdychov. Prvých šesť vdychov slúži na vyváženie polarity v čakrách a na čistenie elektrických obvodov. Nasledujúcich sedem vdychov pomáha obnoviť symetrický tok prány v tele a obnovuje sférické dýchanie organizmu. Štrnásty vdych mení energetickú rovnováhu prány nahromadenej v tele a mení trojrozmerné tvorenie na štvorrozmerné. Táto meditácia nie je len dýchanie. Slúži na harmonické zjednotenie tela, dychu a srdca. Popísané cvičenie obsahuje iba prvých štrnásť vdychov zo sedemnástich, potrebných na zriadenie Merkaby s pólom, otáčajúcim sa v opačnom smere. Keďže vnútorná Merkaba tvorí iba za podmienky, že vaše emocionálne telo je absolútne nedotknuté, je nevyhnutné úplne otvoriť svoje srdce a naplniť ho pocitom lásky a jednoty počas meditácie. Úplne, to znamená urobiť všetko, čo je vo vašich silách. Najskôr zaujmite pohodlnú polohu a uvoľnite sa. Zatvorte oči, okolitý svet od vás ustúpi. Pocítite pokoj, dovoľte svojej láske rozletieť sa na celé okolie. Pritom si predstavujte hviezdu - štvorsten, okolo vášho tela. Urobte prvý nádych a predstavte si mužský štvorsten. Jeho vrchol smeruje k nebu. Hrot základne štvorstena (základňa je na úrovni vašich kolien, keď stojíte) u mužov smeruje dopredu, ale u žien je otočený dozadu. Teraz sa pokúste predstaviť si (zapnite svoju obrazotvornosť), ako sa mužský štvorsten plní žiarivým bielym svetlom. Celé vaše telo je obklopené týmto svetlom.

Počas tohto nádychu zodvihnite ruky dlaňami nahor, palce a ukazováky sa zľahka dotýkajú. Toto je mudra. Ostatné prsty sa nemusia dotýkať.

Vdychujte vzduch nosom sedem sekúnd. Nádych má byť uvoľnený, pokojný a rytmický. Nech vzduch zo začiatku naplní vaše brucho, potom vystúpi k bránici a naplní hruď. Uskutočnite to v jednom pohybe. Na vrchole vdychu neurobte prestávku, začnite vydychovať. Pozvoľna vydychujte nosom sedem sekúnd. Počas výdychu si začnite predstavovať ženský štvorsten. Ženský štvorsten je otočený vrcholom k zemi, jeho hrot, sa nachádza na úrovni solar plexu, u mužov je otočený dozadu, u žien dopredu. Opäť vidíte, ako sa tento štvorsten napĺňa žiarivým svetlom.

Zavŕšením výdychu, trval asi sedem sekúnd, pozastavte dýchanie na päť sekúnd. Upriamte pohľad na seba (inými slovami, zľahka skoste zrak), potom sa pozrite hore a ihneď preneste pohľad na zem. Urobte to, čo možno najrýchlejšie. V rovnakom čaše si predstavte, ako biele svetlo ženského štvorstenu preniká z jeho vrcholov do zeme.

Musíte pocítiť, ako elektrina prebieha nadol po vašej chrbtici. Drunvalo to nazýva Zvlnenie. Toto je očisťovanie od negatívnej energie tej časti vášho elektrického systému, ktorá je spojená s mudrou (dotykom ukazovákov a palcov). Nato hneď prichádza druhý nádych. Druhý nádych sa ničím nelíši od prvého, okrem jedného detailu: pri tom použijete ďalšiu mudru. Počas druhého nádychu sa dotýkajú vaše palce a prostredníky. Ostatné nádychy (od 3. po 6.) sa uskutočňujú rovnako, ako prvý. Všetko je rovnaké, okrem mudry. Počas 3. nádychu držíte spolu svoje palce a prstenníky. Počas 4. nádychu sa musia dotýkať palce a malíčky. Pri 5. nádychu spojte palce a ukazováky (presne tak, ako aj pri prvom nádychu). 6. nádych sa koná rovnako, ako druhý: držíte spolu palce a prostredníky .

Nasledujúcich sedem vdýchnutí a výdychov prebieha inak. Nie je nutné predstavovať si mužský tetraéder pri vdychu a ženský štvorsten pri výdychu. Namiesto toho, si musíte vizualizovať rúrku, prechádzajúcu vašim telom. Táto rúrka sa vypína nad vašou hlavou na dĺžku ruky a klesá pod vaše chodidlá na tú istú dĺžku. Inými slovami, rúrka plynie vrcholom mužského štvorstenu, ktorý sa vypína nad vašou hlavou vo výške dĺžky ruky. Tiež plynie vrcholom ženského štvorstenu, spustená na dĺžku ruky pod vašimi chodidlami. Priemer trubky sa rovná priemeru otvoru, ktorý sa vytvára pri dotyku vrcholu palca a prostredníka .

Siedmy nádych začíname robiť bezprostredne po zvlnení, ktorým sa končí náš šiesty výdych. Vdychujte vzduch rytmicky, asi po siedmich sekundách, ako ste to robili pri predchádzajúcich cvičeniach. Počas vdychovania si predstavujte rúrku, prechádzajúcu vašim telom a tiež oslňujúce svetlo, stúpajúce po rúrke hore a dole. Inými slovami, vizualizujte si pránu, zostupujúcu zhora a zároveň pránu, stúpajúcu nahor spod vašich nôh.

V tom čase svetlo skutočne začína prúdiť po vašej rúrke. Teraz si predstavte, ako sa pramene svetla stretávajú v rúrke na úrovni pupka, alebo tretej čakry. Tam, kde sa dve prúdenia prány stretávajú, v rúrke, sa začína vytvárať sféra vo výške čeľusti. Sféra pozvoľna narastá.

Všetko sa to deje na začiatku vášho 7. nádychu. V priebehu siedmych sekúnd, v ktorých sa koná váš nádych sa svetelná sféra postupne zväčšuje. Keď urobíte nádych, ihneď začnite vydychovať. Viac sa nesmie zadržiavať dych a pulzácia, zvlnenie.

Pri všetkých siedmych cvičeniach použite jednu a tú istú mudru - palec a ukazovák sa zľahka dotýkajú, dlane smerujú nahor.

Keď vydychujete, prána vystupuje z oboch koncov rúry a sféra, nachádzajúca sa v oblasti vášho pupka sa ďalej zväčšuje. Na konci výdychu (dlhého asi sedem sekúnd) dosahuje 8-9 palcov v priemere. Po skončení 7. výdychu okamžite pristúpte k 8. nádychu. V priebehu 8. nádychu sféra ďalej rastie a koncom 8. výdychu dosahuje svoju maximálnu veľkosť - volejbalovej lopty.

V 9. nádychu sa sféra už nesmie zväčšovať, pretože sa musí rozjasniť. Predstavte si, ako sa sféra mení na veľkú žiaru, vdychom a výdychom.

Počas 10. nádychu pokračujte vo vizualizácii, ako sa sféra stáva viac a viac jasnou. Na rozmedzí vdychu sféra načerpá kritickú veľkosť a vzplanie, ako slnko. Počas výdychu spojte pery, ako keď chcete písknuť a vydýchnite vzduch cez tento malý otvor. Nechajte vzduch úplne vyjsť z vášho tela hvizdom. Keď všetko toto urobíte, rozsvietené slnko vyjde von a uzavrie vaše telo do vlastnej sféry. Toto je sféra, ktorú Leonardo da Vinci zobrazil vo svojej kresbe. Celé vaše telo sa teraz nachádza vo vnútri sféry jasného bieleho svetla, alebo prány.

Nič menej sféra ešte nevstúpila do rovnováhy. Celá vaša energia je použitá na jej vytvorenie. Aby sa stabilizovala sféra, musíte urobiť ešte tri vdychy a tri výdychy.

11., 12. a 13. nádych a výdych je nutný na upevnenie sféry. Dýchajte rovnako, ako 7., 8.  a 9. nádych jedenkrát. Cítite, ako pramene prány prúdia po rúrke, stretávajú sa na úrovni pupka a prechádzajú do sféry okolo vášho tela.

Teraz je sféra stabilizovaná a vy ste pripravený k dôležitému 14. nádychu. Od 7. po 13. nádych sa potoky prány stretávajú v oblasti pupka. Toto nás naladilo na trojrozmernú realitu. Pokiaľ v nej chceme zotrvať, tak sa musíme zastaviť na trinástom výdychu. Ale keďže máme namierené k štvorrozmernej dimenzii, musíme urobiť štrnásty nádych.

Na začiatku 14. nádychu sa prenáša bod stretnutia dvoch potokov prány od pupka k hrudnej kosti. Veľká sféra, okolo vášho tela, rastie pritom rovnako, ako aj malá sféra, nachádzajúca sa ešte vždy vo vašom vnútri. Teraz sa posúva od pupka k hrudnej kosti.

Keď dosiahne prána tento bod, posúvate svoje vedomie do štvrtej dimenzie - na úroveň Kristovho Vedomia. Vaša mudra sa tiež mení. Muži dávajú ľavú dlaň zhora na pravú a ženy dávajú pravú dlaň na ľavú. V oboch prípadoch sa palce musia zľahka dotýkať. Takáto poloha rúk sa zachováva do konca meditácie. Ak pokračujete v dýchaní zo stredu svojho Kristovho Poznania, prejdite na povrchové, uvoľnené dýchanie a dovoľte si precítiť tok prány a lásky tak dlho, ako len chcete. Drunvalo radí vykonávať túto meditáciu najmenej desať minút.

Teraz je nevyhnutné pociťovať čistotu zmyslov a mať myšlienky o láske, pravde, harmónii a mieri. Ide o to, že v štvrtom meraní, alebo v Kristovom Poznaní sa myšlienky okamžite menia na skutočnosť. Pokračujte v štúdiu tejto meditácie, všetci skôr čí neskôr naladíte svoje vedomie na úroveň 4. dimenzie. Pritom sa budete stále viac presviedčať o moci vlastných myšlienok a o tom, že naozaj tvoria vašu realitu. Vo vašej mysli sa uskutočňuje všetko skôr, a preto musia byť vaše myšlienky dokonale čisté.

Ak ste sa rozhodli praktizovať túto meditáciu, tak meditujte denne, pokým sa nenaučíte dýchať vedome. To znamená, že pri každom nádychu si musíte uvedomiť svoje úzke spojenie s jediným duchom, prestupujúcim cely vesmír. Preto je nevyhnutné robiť denne štrnásť týchto nádychov. Vďaka ním si spomeniete na riadne dýchanie cez vlastný kanál a obnovíte si kedykoľvek svoju vlastnú sféru. Táto sférická prána tiež buduje okolo vás veľmi mocné ochranné pole, druhé po sile Merkaby. Budete sa cítiť v bezpečí a začnete dôverovať okolitému svetu.

Je veľmi dôležité pri tejto meditácii zreteľne si vizualizovať mužský tetraéder pri vdychu a ženský tetraéder pri výdychu. Platí to ako u mužov, tak i u žien. Každá z týchto postav je naplnená žiarivým svetlom prány. Ja som objavil, sám pre seba, že je užitočné skonštruovať si ich model: - teraz môžem kedykoľvek vstúpiť do tetraédera a "skúšať" ho.

Vždy pre mňa bolo ťažšie vstúpiť do mužského štvorstenu. Zvyčajne ma mietla myšlienka, kde smeruje vrchol jeho základne. Našiel som však východisko, vytvorené z konštrukcií tyčí na stan a lana. Dal som tyče do tvaru trojuholníka na zem, symbolizovali základňu štvorstena. Potom som priviazal povraz k rohom tohto trojuholníka a spojil voľné konce nad sebou pri hlave. Takto som dostal vrchol štvorstena. Dĺžka hrán štvorstena sa rovná vašej výške, alebo dĺžke vašich rozprestretých rúk. Toto mi pomohlo jasne si predstaviť tvar mužského štvorstena a neuveriteľne to uľahčilo moju meditáciu.

Taktiež som našiel účinné označenie obrysov tetraéderov rukami pred začiatkom meditácie. Inými slovami, na začiatku cvičenia som si predstavil vo vzduchu hrany mužského štvorstenu a jeho vrchol nad svojou hlavou. Zdalo sa mi, že takto si upevním jeho zobrazenie v priestore. Taktiež som si predstavil základňu ženského štvorstena na úrovni svojho solar plexu. Potom som si predstavil vrchol základne za svojim chrbtom a vrchol samotného štvorstena, nachádzajúci sa na zemi pod mojimi nohami.

Je nevyhnutné jasne si predstaviť svoje postavenie vo vzťahu k hviezde, keď sedíte alebo stojíte. V každom prípade vrchol mužského štvorstenu musí byť nad vašou hlavou vo výške natiahnutých rúk. Majte na pamäti, keď stojíte, základ mužského štvorstenu je na úrovni kolien, keď sa ale posadíte, jeho základ sa tiež posúva nadol. To znamená, že keď sa posadíte na stoličku, základňa je na úrovni bokov. Ak si však sadnete na zem, tak asi polovica mužského štvorstena bude pod zemou.

Základňa ženského štvorstena je vždy na úrovni solar plexu, čí sedíte alebo stojíte. Keď stojíte, vrchol ženského štvorstenu bude pod zemou na dĺžku ruky. Ak sedíte na stoličke, jeho vrchol sa rovnako posúva nadol. Keď si sadnete na zem, viac než polovica ženského štvorstena je pod úrovňou zeme. Praktikovaním tejto meditácie sa presvedčite o tom, do akej miery môžete najlepšie "uvidieť" tetraédere, rúrku a svetlo, ktoré ich napĺňa.

Zo začiatku sa mi ťažko darilo vizualizovať si tetraédere. Bol som schopný vidieť iba rúru a rastúcu sféru prány predo mnou. Trochu lepšie sa mi darilo vidieť svetlo. Teraz sa ale všetko zmenilo: - pociťujem toto pole ako súčasť samého seba, ako pokračovanie vlastného tela.

Prax sakrálnej geometrie mi v tom neuveriteľne pomohla. Ustavične som si robil kresby a domnievam sa, že toto je najlepší spôsob pochopenia vedy.

Geometria mi pomohla nielen v meditácii, ale tiež mi neuveriteľne uľahčila proces integrácie pravej a ľavej pologule, vďaka čomu som sa naučil uvidieť vo svete prítomnosť Večného Ducha.

Vysvetľujem si všetko toto na základe svojej schopností vidieť v akomkoľvek prežívaní možnosť pochopiť niečo nové a nikdy sa nevyhýbam experimentom. Toto mi dáva vzrastajúce pochopenie, že všetko v tomto svete sa rozvíja tak, ako je potrebné a v každom okamihu prijímam práve to, čo potrebujem. Jedna vec je pochopiť všetko konceptuálne a úplne druhá je - vedieť to z vlastnej skúseností. Konečne som našiel stratenú časť.

Proces zdokonaľujúci dýchanie natoľko, aby ste si uvedomovali pri každom nádychu svoje tesné spojenie so zdrojom života, môže byť dlhý, alebo aj krátky - všetko závisí od individuálnej osobnosti. Drunvalo hovorí, že on toto neustále pripomínal anjelom a len po dvanástich rokoch ovládol dýchanie dokonale. Predtým, ako som sa pustil do písania tejto knihy, som každodenne študoval dychové meditácie počas devätnástich mesiacov a iba nedávno som mohol pridať tri nasledujúce vdychy, potrebné na zriadenie Merkaby.

Aby ste mohli urobiť tieto tri dodatočné nádychy, je potrebné dostať povolenie od svojho Vyššieho Ja. 15., 16.  a 17. nádych uvádza polia Merkaby do pohybu. Nepovedal som vám podrobne o týchto troch nádychoch, pretože sám som ich zatiaľ neovládol dokonale. Zo začiatku som naivne predpokladal, že moje vedomosti o vedomom dýchaní (rebersing), absolútne prevyšujú predstavy väčšiny ľudí a pomôžu mi okamžite vytvoriť vlastnú Merkabu. Ale kdeže!

Na osvojenie prvých 16. nádychov som potreboval šestnásť - sedemnásť mesiacov a ešte vždy som bol vzdialený od dokonalosti. Ale predsa som docielil veľký úspech. Hlbšie som pochopil energetické pole, prostredie môjho tela a toto zasialo vo mne pocit bezpečia a ochrany.

Tiež som sa naučil spájať tieto dychové cvičenia s mojou praxou rebersinga. Teraz v procese rebersinga napĺňam sám seba pránou cez temeno tak, aby prebiehala cez čisté šuškovité teliesko a tiež ju vťahujem cez hrádzu. Je to absolútne postupný proces. Na začiatku mojich cvičení nebolo nič, okrem viery a tvrdej odhodlanosti. Okamžite mi bolo jasné, že moja spôsobilosť rebersinga mi neuveriteľne pomohla.

Pociťoval som prebúdzanie svojho šuškovitého telieska a "videl" svetlo v sebe oveľa zreteľnejšie. Jednota sa celkom úplne stala mojou živou realitou. Dýcham oveľa vedomejšie, pretože si pamätám na to, že každý nádych ma spája so životom.

Aby ste sa presvedčili o tom, do akej miery sa vám podarilo osvojiť si meditáciu štrnástich nádychov, odporúčam každému navštíviť seminár "Kvet života".

Tam skúsení inštruktori vykonajú meditáciu s vami, zodpovedajú na všetky vaše otázky a vy sa budete môcť dostatočne venovať zručnosti dýchania.

Na týchto cvičeniach vám tiež podrobne povedia o 15., 16.  a 17. nádychu, vďaka ktorým budete môcť aktivovať svoju vlastnú Merkabu.

 

13. Filadelfský experiment

   Filadelfský experiment (oficiálne známy ako "Projekt dúha") bol tajný projekt na vytvorenie neviditeľných vojenských lodí alebo, aspoň, sa za taký pokladal. Áno, neviditeľných! Experiment sa uskutočňoval v roku 1943, uprostred Druhej svetovej vojny. Ani zďaleka nie je také ťažké urobiť loď neviditeľnou, ako sa to môže zdať. Všetko, čo musíte urobiť - je preniesť loď na harmonický tón nasledujúcej dimenzie, a tým sa stane neviditeľnou pre každého, kto sa nachádza na tejto úrovni dimenzie. Drunvalo tvrdí, že toto je v moci každého. Potrebnú technológiu na vykonanie experimentu nám predali Šedí. Zem už má skryté potrebné zariadenie, aby vyhrala vojnu, veď Šedí riadiaci sa úplne inými hodnotami, nám pomohli. O tom vám poviem neskôr. Preto, aby sa stalo niečo neviditeľným, alebo, aby to prešlo do harmonického tónu nasledujúcej priestorovej úrovne, je potrebné vytvoriť energetické pole, otáčajúce sa v opačnom smere s určitou rýchlosťou. Vedci, zodpovedajúci za uskutočnenie experimentu, vytvorili takéto pole na základe Merkaby. Keď sa prenesiete z jednej dimenzie do druhej, polia, otáčajúce sa v opačných smeroch musia zvýšiť rýchlosť otáčania: prejsť z rýchlosti, rovnajúcej sa deväť desatín rýchlosti svetla, na úplnú rýchlosť svetla. Preto je nevyhnutný neuveriteľne zložitý harmonický výstup.

Pritom skúsenosti vizuálnych zážitkov vedú k tomu, že priestor sa mení na červenú hmlu a prijíma tvar lietajúceho taniera. Potom sa farby začínajú meniť, prechádzajú všetkými lúčmi od červeného cez oranžový, žltý, zelený, modrý až šarlátovo-ultrafialový. Nakoniec vzplanie oslňujúcim svetlom, ktoré postupne bledne. Každý fyzický objekt zo začiatku, podľa všetkého zlatne. Zlato začína žiariť a stáva sa úplne priezračným. V túto dobu môžete vidieť cez všetky veci. Potom preukazujete úplnú tmu a uskutočňujete deväťdesiat- stupňový posuv, skladajúci sa zo štyridsaťdva päťhranných posunov. Noty rôznych priestorových úrovní sa nachádzajú vo vzájomnom 90 stupňovom uhle. Po tomto deväťdesiat stupňovom posune sa dostávate na úroveň inej dimenzie.

Nech by boli výsledky Filadelfského Experimentu akékoľvek, mal skutočne miesto v reálnom živote a bol uskutočňovaný vojnovo námornými silami USA v roku 1943. Preto bola použitá vojnová loď USS Eldridge. Vedci chceli urobiť túto loď neviditeľnou kvôli rádiolokátoru, avšak nie úplne neviditeľnou. Počas experimentu sa farby menia z červenej na oranžovú, žltú a zelenú. To netrvá príliš dlho, no dosiahnuť daný stupeň sa experimentátorom nepodarilo. Bolo to asi to isté, ako keď sa zdvihne tryskové lietadlo niekoľko metrov nad zem, a potom vypne motor. Inými slovami, experiment okamžite stroskotal. Vojnová loď s celou posádkou zmizla zo zorného poľa asi o štyri hodiny. Keď sa objavila, niektorí z členov posádky boli doslova vtlačený do paluby, dvoch našli v sekciách, niektorých nenašli vôbec, a ostatní sa striedavo materializovali znova nematerializovali. Pravdaže všetci, čo zostali nažive boli úplne dezorientovaní.

Dvaja z členov posádky sa hodili do vody v nádeji dopátrať sa súše. A skutočne sa ocitli na pevnine, ale nie vo Filadelfii, ale v Long- Ajlende (v jednej zo štvrti New Yorku) v roku 1983. Oni "vyplávali" práve v tomto čase, pretože vtedy sa uskutočnil obdobný experiment, ktorý získal názov "Montouxký projekt" . Bol spojený s Filadelfským Experimentom roku 1943. Títo dvaja boli bratia, ich mená sú - Dunkan a Eduard Kamerony.

Obidva experimenty sa uskutočňovali 12. augusta. Usudzujúc podľa slov Al Bileka (tvrdí, že on sa v skutočnosti volá Eduard Kameron, a že on je jeden z tých dvoch, ktorí sa hodili do vody z lode USS Eldridge), na našej planéte existujú štyri bio- polia, a všetky dosahujú vrchol intenzity každých dvadsať rokov (1943,1963,1983, a teda práve 12. augusta ). Toto nás vedie k tomu, že magnetická energia tiež dosahuje svoj vrchol v túto dobu. Táto energia stačila na zriadenie hyperpriestoru, do ktorého v roku 1943 vošla vojnová loď .

Al Bilek tiež hovorí, že vďaka týmto dvom experimentom sa Šedým podarilo preraziť obrovskú dieru v časopriestore. Toto bolo urobené zámerne, pretože podobná diera dávala možnosť bezpočetnému množstvu mimo planetárnych lodí stať sa členom atmosféry Zeme. Istotne, všetko toto bola príprava na hromadné "ticho" posádky prišelcov na územie Spojených Štátov Ameriky. Vďaka tomuto vpádu bola podpísaná zmluva medzi Šedými a USA. Pri lineárnom časovom výpočte Filadelfský Experiment roku (1943) predpokladal Mountouxký Projekt roku (1983), ale posledný vyvolal takú časovú slučku, že obvyklá lineárna chronológia jednoducho nie je použiteľná.

Drunvalo hovoril, že sa stretol s Dunkanom Kameronom, vďaka Pitovi Kerrolovi, newyorskému inštruktorovi, ktorý cvičil pilotov prieskumných lietadiel. Tiež sa zoznámil s bývalým štátnym zamestnancom, menom Preston Nikole, ktorý prijal spoluprácu na Montouxkom Projekte. Dunkan disponoval schopnosťou vidieť otáčajúce sa polia energií okolo tela Drunvala, a to mohli len nemnohí. Drunvalo tiež videl, že okolo tela Dunkana rotujú energetické polia, napriek tomu, že tieto polia neboli vyvážené. Chrbtica Dunkana bola použitá na riadenie polí pri oboch veľkých experimentoch. Takto postupujú aj ďalšie druhy cicavcov, napríklad veľryby a delfíny. Vodca skupiny využíva vlastnú chrbticu na spracovanie elektromagnetického poľa, a ostatní sa napájajú na toto pole. Pripomína to jednotný viacbunkový organizmus. Celá skupina bezvýhradne pláva za vodcom. To objasňuje fenomén vychádzajúcich veľrýb na breh. Vodca vychádza na breh pre neho z jasných dôvodov, zostávajúca skupina veľrýb sa však púšťa ihneď za ním ako jedno telo.

A teda, Dunkan Kameron bol využitý v oboch experimentoch. Diera v časopriestore viedla k vzniku veľkých lievikov energií v štvrtej dimenzii, ktorými sa, podľa slov Drunvala, veľmi znepokojovala americká vláda. Ak táto energetická smršť prenikne do našej dimenzie veľkým priestorom, Zemi hrozí úplné zničenie. Je možný zánik celej planéty. Predsa však, ako hovorí Drunvalo, vyššie bytosti sa preto príliš neznepokojujú. Nepredstavuje to podľa nich mimoriadny problém.

 

13.1 Monumenty marsu

   Práve Šedí, a nie naša vláda prevádzali časom tieto experimenty. Dôvody Šedým neposkytla naša vláda, ale takzvaná "tajná vláda". Cieľom experimentov vôbec nebolo urobiť neviditeľnú vojenskú loď - to slúžilo iba ako zámienka. Šedí mali čoraz ďalekosiahlejšie plány, spojené s Marsom. Spomeňte si, pred miliónom rokov ich predkovia prevádzali podobný pokus; zanechali dokonca aj pamätník na Marse, matematici demonštrujú svoje kladné výsledky. Tento pamätník bol po prvý raz sfotografovaný v roku 1976 kozmickou loďou NASA "Viking". Na týchto snímkach zaznamenali niečo, pripomínajúce ľudskú tvár. Snímka bola urobená na Marse a získala názov Sidonej. "Viking" tiež urobila snímky jednej päťstrannej a niekoľkých štvorstranných pyramíd, a tiež radu iných zaujímavých objektov. Niektorí ľudia, Vincent di Petro a Gregori Molejaar (pracovníci NASA) a neskôr aj Richard Chouglend , získali prístup k snímkam, zhotovenými kozmickou loďou "Viking" a zverejnili ich. Po interpretácii snímky pamätníka z Marsu (NASA priznala fakt ich existencie veľmi neochotne), Chouglend a geológ Erol Torun prijali na štúdie geometriu objektov. Chouglend preštudoval sakrálnu geometriu a pozorne preskúmal fotografie objektov a prišiel k záveru, že uhly medzi pyramídami zobrazujú malý tetraéder vpísaný do sféry. Ak bod sféry, ktorého sa dotýka vrchol vpísaného tetraédera, prijmeme za pól, tak sa základňa tetraédera bude dotýkať so sférou v mieste 19,47 (zaokrúhlene 19,5) stupňa šírky opačného pólu pologule. Ak však vložíte do sféry hviezdu - tetraéder, tak základy tvoriace tetraéder sa budú dotýkať sféry na 19,5 stupni severnej a južnej šírky (Obr. 13.1).

Richard Chouglend zistil, že táto hodnota sa vyskytuje na všetkých snímkach pyramíd z Marsu. Netreba pochybovať o tom, že má zvláštny význam. Richard Chouglend tiež preštudoval fotografie z Jupitera, Saturnu a Neptúna, zhotovené rôznymi kozmickými loďami a zistil, že červená škvrna Jupitera je na 19,5 stupňa šírky, rozmerné tmavé pásmo Neptúna sa taktiež nachádza na 19,5 stupňovej šírke a výskumníci sa domnievajú, že analogická tmavá škvrna Uránu je taktiež umiestnená na 19,5 stupňa južnej šírky. Saturn vyjasňujú dve hmloviny, ktoré sú na 19,5 stupni ako južnej, tak i severnej šírky. Avšak, ak si k tomu prezriete slnečnú aktivitu, tak uvidíte, že škvrny na Slnku sú umiestnené na 19,5 stupni južnej a severnej šírky. Na Zemi sopka Monakej (Havajský ostrov) tiež pripadá na 19,5 stupeň severnej šírky.

Podľa Drunvala, okolo každej planetárnej mriežky existujú tri otáčajúce sa elektromagnetické polia vo forme hviezdy - tetraéderov. Chouglend a NASA len teraz začínajú tušiť o ich prítomnosti.

Ľudia z NASA nechcú, aby sa nám stali známe objavy pyramíd z Marsu a robia všetko možné, aby zosmiešnili výskumníkov týchto objektov, dokonca aj keď patria k ich organizácii. Prečo, ale chce vedenie utajiť pred nami tieto údaje? Odpoveď na túto otázku získate neskôr, keď sa budeme rozprávať o Tajnej vláde, o Šedých a zmenách na planéte Zem.

 

13.2 Mechanizmy, používajúce nevyčerpateľné zdroje energie

   Už existujú stroje, pracujúce na nevyčerpateľných zdrojoch energie. Ich technológia je založená na otáčajúcich sa energetických poliach. Jeden z týchto prístrojov sa volá "stroj N" a podľa slov Drunvala sa teraz nachádza v Indii. Čoskoro bude predstavený verejnosti. Toto zariadenie môže spracovávať de facto neobmedzené množstvo elektrickej energie. Náklady na jeho údržbu neprekračujú niekoľko sto dolárov a je nezničiteľný. Nikola Tesla sa pokúšal darovať svetu bezplatný energetický zdroj už pred mnohými rokmi. Pozrime sa, čo o tom napísal Georg Endrius vo svojej knihe "Mimozemskí nepriatelia a priatelia":

   Tesla chcel darovať svetu bezplatnú a nevyčerpateľnú energiu, čerpaním elektriny zo Zeme a atmosféry a jej šírením sa na vzdialenosť vo forme vĺn, ako sa to deje pri rozhlasovom prenose. Táto myšlienka zrejme nebola po vôli magnátom, majiteľom elektrární a výrobcom zariadení, tým menej ropným kráľom. Prišiel rok 1910  a úbohý Tesla ostal sám. Ľudia zaistili jeho finančnú podporu, ale boli nútený vzdať sa svojich zámerov pod tlakom veľkých hráčov. Opustený všetkými, ktorí rešpektovali nerozum a úplne zničený Nikola Tesla zomrel v Spojených Štátoch v roku 1943.

Keďže Mocní tohto sveta nám nechceli poskytnúť možnosť spoznania bezplatnej energie, tak toto poznanie nevyhnutne pripadá nám. Podľa Drunvala, projekt už bol predstavený na prerokovanie Organizácii Spojených národov a informácia sa k nám skôr čí neskôr dostane.

 

13.3 Venuša

   Podľa slov Drunvala, na Venuši rovnako existuje monumentálny komplex. Vie o tom aj NASA. V januári roku 1985 vedenie objavilo na Venuši komplex stavieb, analogicky podobný komplexu v Gíze. Je presne rovnaký ako pyramídy a sfinga v Egypte. Existuje viac dvestoročných fotiek Siteriánskeho komplexu. Drunvalo potvrdzuje, že hovoril s ľuďmi, priamo sa zaoberajúcimi touto otázkou.

Americký Výbor pre otázky duševného zdravia, zložený z dvadsiatich ľudí (konzultuje s NASA, keď príde reč o možnostiach existencie života na iných planétach), dal v máji roku 1985 povolenie na zverejnenie informácií o Venuši. To znamená, že vedenie bolo nútené urobiť to, pod tlakom zákona.

Informácia bola odovzdaná jednou televíznou stanicou v štáte Florida iba raz. Samozrejme, nikto tomu neveril. Zverejnením informácie NASA formálne splnila požiadavky zákona a získala príležitosť utajiť ostatné údaje. Ihneď nato NASA vyslala k Venuši druhú kozmickú loď, ktorá zosnímala 90 percent povrchu planéty. Absolútne môžeme preskúmať iba trojrozmerný aspekt Venuše, ale nevieme, ako možno zdokumentovať štvorrozmerný aspekt planéty. Ak odídete na inú planétu, tak sa najskôr musíte naladiť na potrebnú priestorovú hladinu a určiť, čo sa na nej deje. Život existuje len v určitých dimenziách. Trojrozmerná úroveň Venuše je neobývaná. Na Venuši život prekvitá na úrovni 4. dimenzie. Túto krásnu planétu obýva rasa Chatorov, najvyvinutejšia a najmúdrejšia rasa v našej slnečnej sústave. Vývojom vysoko prevyšujú ľudí, Šedých aj Nefilimcov. Chatorovia - sú bytosti Kristovho Vedomia. Výškou dosahujú desať- šestnásť stop a celá ich náuka je založená na akustickom prúdení, vystupujúcom rovno z ich hrdla. Predstavujú svetlo a čistú lásku. Dlhú dobu pracovali spolu s Egypťanmi. Sústava pyramíd na Venuši vznikla vďaka trvalému spojeniu našich dvoch rás.

Podobné komplexy existujú aj na Mesiaci. Na obrátenej strane Mesiaca máme malé základne. Útvar strategickej obrannej iniciatívy NASA vypracoval tajný plán "Klementína" po vypustení kozmickej lode v tomto pásme v roku 1994. Dovoľte mi, vrátiť sa k Filadelfskému Experimentu a povedať vám o skutočnej príčine, ktorá k nemu Šedých viedla. Keď bola atmosféra Marsu už úplne vyčerpaná, Marťania (prarodičia súčasných Šedých) sa rozhodli postaviť komplex na Sidónii, aby potom vytvorili vonkajšiu Merkabu, stroj priestoru - času, pomocou ktorej by mohli prejsť do budúcnosti. Komplex na Sidónii nebol vytvorený preto, aby názorne demonštroval konštrukciu Merkaby. Tento komplex sám bol mechanizmom na jej zriadenie. Podľa tvrdení Tota, sa toto stalo minimálne pred miliónom pozemských rokov. Marťanom sa pošťastilo a previbrovali do Atlantídy 67-ho tisícročia p.n.l. Budúce pokolenie Marťanov sa pokúsilo zopakovať tento experiment asi pred šestnásť tisíc rokmi, ale tentoraz nad ním stratili kontrolu, prerazili dieru do priestorových úrovní, čo viedlo k tomu, že duchovia všetkých priestorových úrovni sa usídlili do tiel obyvateľov Atlantídy. Drunvalo nevie, koľko ešte podobných experimentov sa pokúšali Šedí uskutočniť, ale vie, že jeden z nich sa stal v roku 1913. Uskutočnili ešte jeden pokus v roku 1943 (Filadelfský experiment) a ďalší - v roku 1983 (Montouxký Projekt). V budúcnosti nám hrozí ešte aspoň jeden experiment. Al Bilek tvrdí, že prijímal spoluúčasť v Montouxkom Projekte a hovorí, že vykonávatelia návrhu objavili v sebe schopnosť slobodne cestovať v čase. Mohli vniknúť akokoľvek ďaleko do minulosti aj budúcnosti. Drunvalo o tom hovorí inak. Podľa jeho slov vedci, zúčastňujúci sa na spracovaní projektu, boli schopní preniknúť do minulosti na milión rokov, kde narazili na stenu. Taktiež mohli vniknúť po rok 2012, kde znova narazili na ďalšiu stenu. Príčina je v tom, že prvý experiment sa uskutočnil pred miliónom rokov a Šedí nesmú prenikať ďalej za tento dátum. Taktiež nemôžu prejsť do budúcnosti po roku 2012, keďže v tom čase sa má konať ich posledný experiment. Všetky experimenty sú spojené medzi sebou, nielen Filadelfský Experiment a Montouxký Projekt, ale všetky!

Šedí sa pokúšajú vyriešiť niektoré svoje problémy, a preto získali slobodu na vyšších úrovniach existencie. Život vytvára situácie, v ktorých sa obohacujeme všetci. Takže nie je potrebné odstraňovať Šedých, aby bolo všetko v poriadku.

 

13.4 Zmrzačene zvieratá

   Iný aspekt experimentálnej aktivity Šedých na našej planéte - je zmrzačenie zvierat. Príčina, pre ktorú Šedí ničili zver (zámerne používam minulý čas), spočívala v prianí pochopiť sexuálnu energiu. Šedí stratili vlastnú sexualitu veľmi dávno a pokračovali v udržiavaní vlastného rodu skúmavkovým spôsobom.

Za posledných dvadsať rokov je známych tisíc prípadov úhynu zveri (a tiež aj iných zvierat). Linda Moulton Chouv, jedna z prvých výskumníčok tohto úkazu na Zemi, pripravila televízne vysielanie, venované úhynu zveri, s názvom "Podivné jatka" a napísala knihu "Jatka prišelcov". Zo začiatku ju napadlo, že v tomto prípade je zapletená americká vláda, ale, vniknutím do problému hlbšie, vedecká pracovníčka pochopila, že to je práca technologicky vyspelejších bytosti. Objavila, že zárez je urobený neuveriteľne tenkým laserovým zariadením, ktorý ľudstvo nemá k dispozícii. Ba čo viac, zo zmrzačených kráv boli odsaté úplne všetky erytrocyty, a toto ľudia jednoducho nemohli uskutočniť.

Šedí tiež unášali ľudí a vykonávali na nich experimenty. Množstvo podobne unesených ďaleko prevyšuje čísla, uvedené vo vládnej dohode. Toto robili s cieľom štúdií našej sexuálnej a emocionálnej energie. Podľa Drunvala, Šedí teraz opustili Zem a objavila sa nádej, že podobné prípady sa nezopakujú.

Šedí si uvedomili, že preto, aby sa dostali z pasce, do ktorej sami seba dohnali, oddelením sa od zdroja života, je nevyhnutne vrátiť sa do vlastných emocionálnych tiel. Bohužiaľ, našli len jeden spôsob uskutočniť tento cieľ - preskúmať náš intelekt. Tento postup v žiadnom prípade nemohol viesť k úspechu. Pôvodne Šedí boli vytvorení podobne ako my: ich emocionálne telá boli nepoškvrnené. Len spoluúčasť na vzbure Lucifera ich oddelila od jedinej reality. Zašli príliš ďaleko vo svojom mechanickom priemyselnom vývoji a to prestalo prinášať kladné výsledky. Podobná technológia sa neraz používala vo vesmíre a zakaždým boli dôsledky katastrofické. Konštrukcie kozmických lodí na medziplanetárne cesty a roboty na plnenie celej práce vždy priviedli svojich tvorcov k strate emocionálneho tela - základného zdroja sily. Môžete vytvoriť Merkabu vonkajšou cestou. Preto sú potrebné len vedomosti. Nie je potrebná ani láska, city, ani emócie. V dôsledku toho získate UFO. Akékoľvek UFO, alebo lietajúci tanier, je založený na princípe vonkajšej Merkaby. Problém spočíva v tom, že podobné objekty vás izolujú od zdroja života a stávajú sa dôvodom straty emocionálneho tela. Do konštrukcie vonkajšej Merkaby nevkladáte pôsobenie vlastných citov, ani lásku, nič z toho, čo potrebujeme z emocionálneho tela. Takýto postup vyvoláva stav, vo všetkom sa opierajúci o logiku, zbavený emocionálneho tela.

Existuje ešte jeden problém (alebo osudová chyba) vonkajšej Merkaby: nastavuje hranice vášho uvedomenia na iné priestorové úrovne. Hviezdna brána vyšších dimenzií sa budovala s tým výpočtom, že na prechod cez ňu boli potrebné emócie. Túto súčasť nerešpektoval Lucifer - 4. anjel, vzbúril sa proti Bohu, želaním položiť do osnovy tvorenia vonkajší spôsob. Pred milión rokmi sa Mars zachvel v pred smrteľnej agónii. Bol to dôsledok predchádzajúcej vzbury Lucifera. V dôsledku toho sa zničilo mnoho planét a celé úseky kozmu. Marťania tiež neuveriteľne "vynikali" vo svojej neschopnosti milovať, úplne stratili emocionálne telá. Opierali sa iba o logiku, čo viedlo k zničeniu ich planéty a k previbrovaniu sa v čase do Atlantídy, priniesli so sebou však aj svoju chorobu.

Terajšia vzbura Lucifera sa začala v našej galaxií asi pred 200 tisíc rokmi. Šedí boli základnou silou tejto vzbury. Teraz osídlili stovky planét našej galaxie, ale prevažne sa zamerali na Alnilama - stredné hviezdy pásma Orióna. Marťania sú jednými z ich prapredkov. Šedí sú zbavení emocionálnych tiel. Zanikajú im pre osudné chyby: ich tvorenie bolo postavené na vonkajšej Merkabe. Dostali sa do pasce v tejto úrovni existencie. Šedí nesmú preniknúť na nasledujúce oktávy existencie, pretože sa oddelili od reality natoľko, že dokonca zabudli, čo je to láska. To znamená, že nemôžu "cítiť" tvorenie vlastnej cesty. Teraz si uvedomili svoj problém, pochopili ho logicky, ale nemôžu nájsť riešenie.

Vo svojich experimentoch na ľuďoch sa Šedí pokúšali spojiť s nami, vložiť do vlastnej podstaty nádej, že takto nejaká čiastočka ich "Ja" bude môcť vydržať. Klonovali ďalšie rasy na tejto planéte, aby uchovali vlastný dedičný základ populácie. Experti klonovania Šedých, dlhú dobu vykonávali široko - rozsiahle experimenty na ľuďoch. Vytvorili množstvo experimentálnych modelov človeka, pri hľadaní ideálnej bytosti. Zaoberali sa tým, keďže vedeli, že ich druh je odsúdený na vyhynutie. Ich experimenty s ľuďmi boli pokusom o vyšľachtenie kríženca človeka a Šedého. Pochopili celú zbytočnosť svojho úsilia, že sú odsúdení na vyhynutie ako druh. Avšak vesmír im dal svoje povolenie na túto činnosť, keďže od dôb previbrovania sa Marťanov do Atlantídy sú dejiny Zeme s nimi tesne spojené.

Do tejto drámy bolo zatiahnutých minimálne päť mimozemských rás. Bytosti z iných dimenzií nás chceli poistiť od krajných opatrení, ktoré mohli Šedí urobiť. Podľa Drunvala, sa Šedí prednedávnom pokúšali zmiesť ľudstvo s povrchu Zeme, veľmi prudkým otváraním štvrtej dimenzie. Keby sa ich pokus úspešne uskutočnil, už by sme neexistovali. Stúpanie na vyššie dimenzie je nutné robiť pozvoľna a prirodzene. Keď sa Šedí pokúšali urýchľovať tento proces, tak vytvorili mriežku okolo Zeme a už stačilo len otvoriť okno do nasledujúcej dimenzie. Takéto okno funguje obojsmerne, a preto, aby ich pozemskí Nanebovzatí Učitelia nemohli zastaviť, Šedí urobili nesmierne malé okná a chaoticky rozsiali drobné diery na celú kryštalickú mriežku okolo Zeme. Avšak Vzkriesení Učitelia, používajúc lásku, stačili pochopiť túto chaotickú kresbu a keď sa okno otvorilo, posielali cez neho lásku a takto zapečatili svetlom priestorovú dieru. Počas troch mesiacov po tom, čo sa stalo, Šedí udržiavali hrobové mlčanie.

Toto všetko sa stalo pred 3- 4 rokmi a Šedí vedia, že toto bola ich posledná šanca na našej planéte. Videli, že vedomie ľudstva sa už priblížilo k tomu, aby si vzalo pod kontrolu planétu, ponorenú do spánku. Toto sa, vlastne stalo, keď Peruánčan, vystúpil na Kristove Vedomie, dokázal zodvihnúť zo Zeme kozmickú loď v Egypte a "namieriť ju na skazu" Šedých.

A na záver, rozhovorom o vzbure Lucifera, by som chcel ešte raz podotknúť, že vnímanie týchto udalosti z pozície dobra a zla vedie k obmedzeniu ich interpretácie. My sme uviazli v polárnom vedomí 3. dimenzie. Z pohľadu vyšších dimenzií, je to prirodzený proces s jeho nerozlučnými aspektmi dobra a zla. Všetko má svoj cieľ a aj my sa k nemu blížime.

  

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - VIII

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.