O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výklad jednotlivých analogií - "B"

23.06.2010 18:00

Vážení čtenáři při čtení článků na Osud.cz, jsem si uvědomil kolik základních neznalostí nebo nepochopení se objevuje na triviálních definicích, které jsou ale základem pro ezoterní znalosti. Pokud zde nechápeme přesně o co jde, tak jak můžeme další složitější věci nejen pochopit, ale především použít v praxi. Proto jsem se rozhodl si přidělat práci a pokusím se podle jednotlivých analogií, které se objeví při popisu konkrétních modifikovaných energií vyjádřených symboly-písmeny jednotlivé  významy požitých výrazů.

 

B

 

Barva spíše světle fialová

    A-tón (základní stupnice)

      Pocit tíhy (jako když jste hluboko ve vodě a cítíte tlak po celém povrchu těla a zároveň jakoby jste padali z velké výšky a všechno bylo mnohokrát těžší než obvykle v celém těle

Vědomí  univerzálního života (vše souvisí se vším = jednota) a polarity (protikladnosti = +/-, světlo/tma, teplo/chlad, dobro/zlo atd.)  (Vědomí akašistické analogie)

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Dokonalá moc nad elektrickým a magnetickým fliudem ve všech sférách a úrovních (obnáší zcela vládu a možnost okamžitého použití jakéhokoliv množství EF a MF kdekoliv)

EF = energetická esence ohňového živlu

MF = energetická esence vodního živlu

-      Schopnost vyvolat změnu osudu     

 Jedná se o schopnost provést vymazání záznamu v Akáše a možnost přepsání tohoto záznamu tak aby pro dotyčného byl osud příznivější, ale vyžaduje to od toho kdo provádí tuto změnu Osudu, velikou odpovědnost a měl by plně zvážit kdy a za jakých podmínek to provede!!!! Doporučuji vždy nejprve požádat nebo vyprosit tuto možnost u BP                                                                                  

-          Moc nad životem a smrtí

Jedná se o schopnost a moc  léčit, zesíli nebo naopak  zeslabit astrální matrici u člověka nebo zvířete. Velice odpovědná schopnost a snad nikoho nenapadne použít tuto praktiku ke škodě kohokoliv s žijících ať už je to člověk nebo zvíře…..!!!

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Schopnost vyvolat magicko-kabalistické volty

Volt je energetická forma baterie, kde je zhuštěna tak silně dynamizovaná energie, že je schopna vyvolávat obrovské fenomeny ve všech úrovních jsoucna svou silou a programem v něm impregnovaným(vloženým) Může být mnoho typů voltů (jednoživlové, více živlové, kabalistické, elektrofluidální, magnetofluidální, elektromagneticko fluidální atd.)

-          Schopnost nabíjet kabalistické talismany

Tato schopnost je důležitá, protože se vlastně provádí nabíjení mimo svůj vlastní mikrokosmos, za použití klasických magicko-kabalistických metod nebo za použití toho co jsem vám nastínil, jako možnost propojit se na rovině Vědomí s objektem-talismanem a skrze jeho NB provést vlastní nabití a impregnování podle potřeby a záměru.

-          Schopnost působit sexuálně-magicky (astrálně-magicky)

Působit sexuálně magicky, znamená použít EF a MF v astrální rovině, tomu se říká použití sexuálně-magických operací.

Má to svou souvislost s možností vytvářet-generovat tyto fluida sexuálními praktikami s rovnoceně vyvinutým partnerem, ale spíše to nedoporučuji, protože je to velice lehce zneužitelné a dopad je pak katastrofální. Ten kdo dokonale ovládá magicky nebo kabalisticky(do toho spadá i náš způsob praktikování-využití modifikovaných energií), nepotřebuje požívat tento riskantní způsob tvoření…..!!!

-          Pochopení všeho co souvisí v astrální říši s polaritou

Polarita je ve všem stvořeném,

proto se polarity nezříkejme a zároveň si nemysleme, jako někteří,

že v astrální úrovni již je jen jednota. Opravdová jednota je jen v Akášské sféře. V ostatních sférách je „jen“ tzv. magická rovnováha,

kterou musíte neustále udržovat, pokud nedokážete své jednotlivá těla tak preparovat živly,

že již vnější působení na jednotlivá těla  nemají rozkladný charakter. Kdo říká něco jiného,

jen prokazuje jak nemá nejen žádné skutečné znalosti, ale především žádné zkušenosti v této a nejen v této oblasti.

 

-          Poznání nejhlubších mystérií a dosažení nepopsatelné intuice

Zde jsou myšlena nejhlubší mystéria spojená s polaritou, magickou rovnováhou v živlech a jejich analogických vlastnostech,

ale i jak vlastně je jsoucno, na té které úrovni vytvořeno a udržováno z mnoha hledisek samotné polarity,

ale i z hlediska jiných analogických vlastností jiných typů modifikované energie (například životní rytmus, ale i jinné)

Intuice je také obrovská schopnost,

která vyvěrá ze schopnosti Vědomím  se naladit na akášký princip a z něj „číst“ – snímat jednotlivé informace dílčím způsobem(obrazem, zvukem, pocitem, zemským vědomím, jako „naskočenou“ myšlenkou) nebo jako celek, kdy prostě vidíte, slyšíte,pociťujete a víte vše najednou….. to už jste velice blízko k BP a zbývá velice málo k tomu, abyste s ním byli trvale ve spojení….!!!

       V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

Zde nemá cenu opakovat co již výše bylo řečeno, protože to platí i zde jen je vše vázáno na čas a prostor!

S jednotlivými schopnostmi a mocemi,

jste sto dosáhnout pro neznalé a nezasvěcené opravdové zázraky v rozsahu působnosti polarizačních zákonů a EMF.

  Dosažením schopností jen jednoho modifikovaného  typu energie,

symbolicky pojmenovaného  písmenem jste schopni pomoci takovým způsobem lidem zde na planetě, že to nemá doposud obdoby, tedy můžete skutečně pomoci skrytě mnoha lidem na Cestě k povznesení.

-          Poznání a pochopení všech polarizačních zákonů vyjádřené hmotou

-          Dosažení absolutní vlády nad EF a MF v 3D

-          Schopnost vyrovnat každou disharmonii v těle (vyléčit každou nemoc)

Každá nemoc je vyjádřením míry velikosti disharmonie základních energií a to především na úrovní éterického těla (MET),

kde vládne EF, MF a EMF  ve fluidální podobě nebo jako světelná podoba EMF, což je vlastně Životní energie (ŽE).

Nemusím asi dál již o tomto psát, že?

-          Schopnost nabíjet analogické léčebné prostředky pro každou nemoc

Schopnost nabíjení talismanů v astrální sféře je vlastně schopností nabíjet jakoukoliv matérie příslušným typem energie,

tedy i léčebné prostředky nebo jakékoliv nosiče,

kterým říkáme fluidické kondenzátory,

které se vyznačují analogický zvýšenou schopností jímat-akumulovat konkrétní typ energie( živly, fluidy, životní energii, jejich kombinace)

-          Rozšíření Vědomí nad běžný rámec lidí

Už jen tím, že pokud jste cvičili tak, jak jsem vám popsal a radil, máte rozšířené Vědomí, že běžný člověk,

vám v podstatě není schopen rozumět a pak hovoří o tom, že vy hovoříte „čínštinou“.

Což teprve pokud budete opravdu mít zvládnutý tento  modifikovaný typ energie přiřazený k symbolu-písmenu „B“.

Myslím, že  až toho dosáhnetete, budete mnohému z toho co jsem psal a říkal na tomto webu opravdu rozumět a budete hodně překvapeni,

co vše vám  ještě dojde….

-          Oživuje pravé oko

Zde máte jedinečnou šanci oživit skutečné možnosti tohoto oka, které většina lidstva nemá k dispozici…..

 

Vážení čtenáři, snad vám tento způsob poznámek k něčemu je a byl bych docela rád, kdybyste se k tomu vyjádřili, zda to k něčemu je a bude, abych zbytečně nemrhal svůj čas a i síly k tomu potřebné…. Předem děkuji za vaše poznámky a nebojte se napsat i kritiku nebo otázky k doplnění předestřených informací.

LK

Diskusní téma: Výklad jednotlivých analogií - " B "

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.