O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výklad jednotlivých analogií - "G"

24.06.2010 15:43

Předkládáme další  podrobnější popis modifikované energie vyjádřené symbolem–písmenem „ G“. Pokusím se podle jednotlivých analogií, které se objeví při popisu  jednotlivé  významy použitých výrazů vysvětlit.

 

G

 

Barva spíše modro zelená

    F-tón (základní stupnice)

      Pocit chladu až mražená (jako když jste hluboko ve vodě a cítíte chlad až mražení po celém povrchu těla.

Vědomí božské milosti a milosrdnosti (Vědomí akašistické analogie)

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

    V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Dosažení cnosti Božského míru v Duchu

Dosažení Božského míru je slovem nepopsatelné a tak jak budete cvičit, budete vědět co to obnáší a s každým cvičením se tento stav bude prohlubovat čím dál více , až dosáhnete stavů absolutního Božského míru v Duchu….

-          Prožívání blaženosti míru a taktéž požehnání BP

Hloubku prožívání , taktéž tato vibrace silně ovlivňuje a to nejen v prožívání blaženosti míru, ale taktež v tom co je požehnání Boží Prozřetelnosti a jeho prožití…

-          Poznání jak dalece sahá hloubka Božská zákonitost a jak se projevuje u člověka a zvířete Božská milost a milosrdenství

Cvičící pozná přesně co je Božská milost a co je Božská milosrdnost, co lze v rámci milosti a milosrdnosti dosáhnout, co je povoleno a kam až lze s těmito projevy lásky zajít a co již dovoleno není….

-          Schopnost udílet opravdové Božské požehnání

Toto je skutečná schopnost, kterou pocítí každý komu je toto požehnání uděleno praktikujícím a toto požehnání se projeví velice brzo v každodenním životě….

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Dosažení pocitu blaženosti a dokonalé spokojenosti

Dosažení tohoto stavu je velice pozvedávající a nemá cenu o tom psát, to se musí prožít a je dobré pro každého jedince v tomto stavu setrvat a pokračovat v něm v běžném civilním životě…

-          Schopnost vytvářet pomocí magicko-kabalistických voltů situace, které ve 3D přivodí štěstí, úspěch, blahobyt

Kdo by si nepřál vytvářet sobě a svým blízkým takové situace, které přivodí štěstí, úspěch a blahobyt? Zde jste u zdroje  možností tyto situace generovat! Budete  vědět kdy a jak to provést….

       V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

-          Ve 3D představuje tato vibrace všechny fáze bohatství a blahobytu, štěstí a spokojenosti

Touto vibraci můžete dosáhnout ve 3D co si můžete v oblasti štěstí, spokojenost, bohatství, blahobyt přát. Je na vás do jaké míry chcete prožit  uvedené stavy…

-          Ovládáním této vibrace se vytvoří schopnost sobě i jiným přivodit nadbytek ve všem(přejili si ti to cvičící)

Jak je vidět, není vždy nutno prožívat život v bídě a nedostatku, není to nezbytné, jen člověk by měl najít v sobě míru pochopení prospěšnosti  pro vlastní rozvoj a pro rozvoj osobnosti jiných.

-          Oživuje levé oko

Zde můžeme posílit svůj barvocit a schopnost vidět struktury objektů, ale nejhlavněji schopnost vidět vztahy mezi objekty.

 

          Vážení čtenáři, snad vám tento způsob poznámek k něčemu je a byl bych docela rád, kdybyste se k tomu vyjádřili, zda to k něčemu je a bude, abych zbytečně nemrhal svůj čas a i síly k tomu potřebné…. Předem děkuji za vaše poznámky a nebojte se napsat i kritiku nebo otázky k doplnění předestřených informací.

LK

 

 

Diskusní téma: Výklad jednotlivých analogií - " G "

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.