O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výklad jednotlivých analogií - "T"

26.07.2010 11:11

Předkládáme další  podrobnější popis modifikované energie vyjádřené symbolem–písmenem „ T“. Pokusím se podle jednotlivých analogií, které se objeví při popisu konkrétních modifikovaných energií vyjádřených symboly-písmeny jednotlivé  významy požitých výrazů vysvětlit.

 

T  

 

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem „ T

Barva spíše  hnědo černá

b)      F-tón

c)       Pocit tepla (expanzivní síla)

d)      Vědomí inspirace (očekávání-příjmu)(Vědomí akašistické analogie)

Obdržení daru  Božské inspirace a intuice při častém používání této vibrace z roviny „JÁ JSEM“

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Dar vynalézavosti (krom jiného ovlivňuje mechanickou paměť)

Tato písmenová vibrace se velice osvědčuje pro získání mechanické paměti, kdy jsme schopni se naučit cokoliv z hlediska rozsahu například textů (pro herce jako dělané…) Není to jen něco se naučit, ale cokoliv opakovaně děláme, tak se to snadno touto cestou zapamatuje.

Dále ti co rádi zkoumají a nebo něco kutí, těm je tato vibrace doslova požehnáním, ale nejen jim, protože každý občas potřebuje dar vynalézavosti, se kterým si poradíte s jakoukoliv situací, byť by se zdála sebe více bezvýchodnou….

V Astrální sféře ovlivňuje:

-         Vláda nad všemi živly a vše co s tím souvisí

Moc nad jednotlivými živly je dar darů, protože bez živlových energií se toho mnoho v praktické práci na sobě moc nedá udělat….

Zároveň tím , že máme moc nad živly,

máme moc nad sebou, respektive na svými charakterově volními vlastnostmi, které můžeme tímto snadno ovlivnit či změnit….

-          Uschopní astrální tělo sledovat pravou astrální magii v celém jejím rozsahu

Co znamená uschopnit, poznáte při správném cvičení s touto písmenovou vibrací, protože jen s ovládáním živlů v astrálním těle, jste schopni pochopit a praktikovat s tzv. astrální magií, která není nic jiného než Vědomá práce se živly a jejich korespondujícími vlastnostmi….

 

       V Hrubo-hmotné  sféře ovlivňuje:

-          Porozumění a praktické upotřebení veškerých zákonů analogie ve všech třech říších

/minerální, rostlinné a zvířat)

Porozumět a prakticky upotřebit veškeré Zákony Analogie, je skutečný dar, protože zde člověk prakticky

vidí působnost Božích zákonů jako celku ve všem projeveném.

Tento Dar je tak silný a mocný, že budete jen doslova zírat a žasnout,

jak jste byli doposud ve všem co jste konali a poznávali slepí……

Naučíte se vidět souvislosti a příčinnosti ve všech říších, snadněji budete chápat a vnímat evoluci všeho stvořeného…..

-          Oživuje pravou ledvinu a vše co s tím souvisí…

Tato písmenová vibrace je ideální pro dobití baterie,

kterou ledviny, zde pravá ledvina je.

Pokud potřebujete doplnit prenatální esenci pravé ledviny, což je elektromagnetické fluidum, máte možnost skrze tuto písmenovou vibraci. Osobně to dělám skrze formuli DT a LT nebo TL, podle toho co chci akcentovat, nikdy se to nemine účinku. Úleva nastává prakticky okamžitě, při jakémkoliv projevu (bolest ledviny), problémy se srdcem, ospalost, únava atd.)….