O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře

14.05.2010 09:58

Vážení čtenáři předkládáme Vám k přečtení vynikající článek pana Gerla, který byl zveřejněn na https://zivotni-energie.cz  15.09.2007, ale je stále nejen aktuální, ale i opravdu potřebný. Poohlédl jsem se po internetu po tomto typu článku, vzhledem k tomu , že se něco stalo jednomu z našich čtenářů a protože se na mne obrátil, řešil jsem to přímo s ním. Je vidět, že je nutno této oblasti se věnovat velice poctivě a se základní znalostí o co vlastně jde, aby každý člověk byl schopen rozlišit o jakou interakci se jedná, popřípadě jestli jde o záměrný útok? Zatím nechci a ani nemohu veřejně promluvit o co se jedná nejen u tohoto našeho čtenáře, ale i další lidé které znám, hlásí ataky a ptají se co dělat. Myslím, že v nejbližší době nakonec dostanu povolení o tomto něco napsat, ale nečekejte dryáčnický popis toho co je ve věci.....

Nyní přeji otevřenou mysl a radost z nových informací, které vám určitě pomohou ve vašich životech a životech vašich blízkých.

 

Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře

 

1. Výměna pozitivní a negativní energie
2.
Energetické díry v astrální úrovni aury
3.
Jak poznat, že je astrální vrstva aury poškozená?
4.
Aura poškozená násilím
5.
Energetické díry v mentální i astrální rovině

 

Možná na sobě pracujete a naučili jste se již zacházet s vlastními negativními myšlenkami a emocemi. Věnovat se jen sám sobě však bohužel nestačí. Naše energie je ovlivňována i tím, jak komunikujeme s ostatními lidmi. Vliv na ni má opravdu kdokoli - přátelé, kolegové v práci, zaměstnanci, šefové, ale i lidé, které sotva známe, dokonce i ti, vedle nichž se posadíme v autobuse nebo kteří nás obsluhují v obchodě.

 

Výměna pozitivní a negativní energie

                               https://d594cf370a.cbaul-cdnwnd.com/20b88abc0c32c2528be8cf6a26d6a287/200000280-8305483ff7/vymena-energie-mezi-lidmi.jpg

K výměně energie dochází mezi lidmi neustále a ne vždy má tato výměna příznivý účinek na zdraví. Energie prospívající zdraví se zpravidla přenáší mezi zamilovanými či mezi matkou a dítětem. K příkladům výměny negativní energie lze zařadit případy, kdy se na sebe lidé hněvají, žárlí jeden na druhého, nebo ze sebe mají strach. Začněte sledovat, jaké pocity ve vás různí lidé vyvolávají. Dovolte intuici, aby vám sdělovala informace o lidech a tom, jak vaše energie reaguje na energii jejich a naopak.

Buďte si vědomi nejběžnějších typů výměny negativních energií mezi lidmi. V zaměstnání se nezřídka setkáváme se špatně vyváženou energií. Častou příčinou je například výměna energie mezi lidmi, který řeší zrovna nějaký svůj problém a jinými lidmi. Na tom není nic překvapujícího. Jen si vzpomeňte, jak těžké je zbavit se nepříjemných pocitů, když se s někým pohádáte.

Je negativní energie skutečně jen negativní energie? Zdaleka ne. K odčerpávání energie dochází na mnoha úrovních. Lidé a situace, které jsou popisovány v následujících odstavcích, pro vás nejspíš nebudou ničím neznámým. A to je dobře, protože vám to umožní vyhnout se problémům.

 

Energetické díry v astrální úrovni aury

Stejně jako je možno roztrhnout nebo rozdělit hmotu, lze i v energetických vrstvách vytvořit díry. Aura je při každé výměně negativních informací mezi vámi a ostatními lidmi velice zranitelná. K vytvoření díry může dojít například tak, že na vás někdo nasměruje celý řetězec negativní emoční energie - například během hádky. Tak se může vážně poškodit cesta, kterou dochází k výměně energie s vnějším prostředím. Stanete-li se obětí takové výměny, začnou se ve vašem energetickém poli tvořit díry, jimiž pak může unikat životně důležitá energie. Děr může vzniknout až sedm, podle toho, kolik je zasaženo čaker.

Jak k tomu dojde? Když je člověk verbálně agresivní (například během hádky), jeho energetické pole se zvětší a začne vibrovat vysokou rychlostí. Je to, jako když vytváří energii plnou trnů nebo ostnů. Takové útočné rychlé frekvence pak mohou u člověka se slabou či zesláblou aurou vést k jejímu proděravění. Škodu však nezpůsobuje jen verbálně vyjádřená negativní emoce. Stejně nebezpečně mohou být i negativně nabité myšlenky, jako je závist nebo nenávist.

Lidé mohou auru jiných lidí zasáhnout vědomě i nevědomě. Většinou nemají nejmenší tušení, jakou sílu může mít energie jejich negativních emocí. Tak se například můžete cítit vyčerpaní, když pracujete nebo žijete s někým, kdo je dlouhodobě ustaraný nebo příliš panovačný. Nebo, strávíte-li nějakou dobu s člověkem, který má kolem sebe velice silnou energii, jež však nerezonuje s vaší frekvencí, může dojít k poškození vaší aury, a to i na několika místech. Každý máme vlastní frekvenci a ta se během života mění. V závislosti na tom, čemu se v životě naučíme, se frekvence zjemňuje nebo houstne.

Od přírody jsme přitahováni k lidem, jejichž frekvence souzní s naší. Asi víte, že mezi lidmi existuje něco jako přitažlivost. Za ní stojí právě ony frekvence. To také vysvětluje, proč může být někdo dlouhou dobu náš nejlepší přítel, a vy pak po měsících a někdy i letech zjistíte, že už nejste "na stejné vlně". Vaše frekvence už prostě nerezonují. Frekvence druhých vás dokonce může odpuzovat. Myslím, že je užitečné to vědět. protože spousta lidí si myslí, že by měli být přátelé na celý život. A potom se cítí provinile, když poznají, že už se svými nejlepšími přáteli nemají nic společného. Můžete mluvit o štěstí, jestliže se vaši přátelé vyvíjejí stejným tempem jako vy, takže si dokážete udržet stále stejnou míru přitažlivosti.

 

Jak poznat, že je astrální vrstva aury poškozená?

Už jsem se zmínil, že tyto energetické díry mohou vznikat v čakrách. Podle symptomů pak můžete zjistit (a nemusíte být zrovna psychotroniky), na kterých místech se taková nerovnováha s největší pravděpodobností vyskytuje. Jestliže dojde k energetické nerovnováze, téměř okamžitě zaznamenáte v emočním spektru nepatrnou změnu. Lidé s těmito typy nerovnováhy pociťují také často výrazný nedostatek energie, jsou podráždění, netrpěliví a tak dále.

První čakra

Znenadání máte pocit, že jste nepříjemní a vypočítaví. Spontánně se pouštíte do různých činností, přijímáte rozhodnutí, která si předem nepromyslíte. Zvláštní je, že si přitom říkáte, jak nemožně se chováte. Přesto máte pocit, že s tím nedokážete přestat - jako by vás nohy samy od sebe vedly na okraj propasti.

Druhá čakra

Zničehonic zjistíte, že se váš vztah k rodině začal měnit. Ztrácíte elán, cítíte se osamoceni, možná i neužiteční. Únik energie z této čakry může být chybně diagnostikován jako deprese. Můžete také začít jiným lidem závidět jejich úspěch, neboť díry v této čakře mohou zažehnout jiskry žárlivosti a chorobné citové závislosti. Třeba si všimnete, že vám dělá potíže mluvit pravdu a že nutíte lidi, aby jednali podle vašeho přání. V krajním případě se z lidí s touto formou energetických děr mohou stát extremisté a dokonce teroristé.

Třetí čakra

Začnete se chovat jako pověstný pštros - strachy ze všeho a ze všech strkáte hlavu do písku. Vyhýbáte se odpovědnosti za své zdraví i za svou práci. Bojíte se vyjít z domu a vůči lidem cítíte nedůvěru a dokonce nenávist.

Čtvrtá čakra

Dojde-li k narušení energie v této čakře, začnete pozorovat, že se z vás stává krutý, necitlivý a cynický člověk. Trpíte roztěkaností a úzkostí. Přistihnete se při neužitečných a bezobsažných diskusích a hádkách. Lidé s vážně porušenou čakrou na této úrovni najednou zjistí, že jim nedělá potíže někoho zradit nebo že s velkým potěšením krutě žertují.

Pátá čakra

Najednou začnete měnit vztahy s lidmi, které milujete. Obviňujete minulost ze všech svým nezdarů a malérů. Lidé s touto nerovnováhou zničehonic ztratí zájem o výsledky své práce a úspěch je neláká. Dokáží naslouchat už jen sami sobě a ani si nevšimnou, jak se postupně od ostatních izolují.

Šestá čakra

Nerovnováha v této čakře z vás udělá praštěného a zapomnětlivého člověka. Ztratíte inspiraci a smysl pro humor, začnete se od ostatních lidí odtahovat.

Sedmá čakra

Dojde-li k proděravění či deformaci této čakry, ovlivní to vaše "vnitřní tykadla" a začnete přitahovat nesprávné lidi, často i podvodníky. Přestane si vybírat a začnete vůči lidem cítit vnitřní agresi. Dost možná se dáte na cestu, kterou jste předtím odmítali, například začnete brát drogy či nepřiměřeně konzumovat alkohol. Lidé, které budete přitahovat, vás budou strhávat ke špatným činům a k dysfunkčnímu chování.

 

Aura poškozená násilím

Vyplatí se vědět, že auru, zejména na astrální úrovni, můžeme nepříznivě ovlivnit sledováním televizních programů či filmů plných násilí a agresivity nebo dokonce i poslechem hnějivé, znepokojivé hudby. Pornografie, agresivita a násilí jsou spojeny se spodními čakrami a mohou vést k jejich přetížení.

Nejvější nebezpečí hrozí dětem - když je dítě vystaveno negativním energetickým polím (např. nevhodné televizní pořady nebo některé počítačové hry), mohou v jeho auře vzniknout prohlubně a díry. Je důležité vědět, že aura dítěte existuje a funguje už před narozením, ještě když je v matčině děloze. Rodiče by si měli proto pečlivě hlídat své emoce, neboť jejich silné projevy mohou nenarozenému dítěti značně oslabit některé čakry. Zejména matky by se měly izolovat od násilí a znepokojivých informací.

 

Energetické díry v mentální i astrální rovině

Existuje další typ externí energie, jež nás ovlivňuje a může protrhnout naší auru. Dochází k tomu nejen na astrální, nýbrž i na mentální úrovni. Jedná se o závažnou energetickou rovnováhu, která vzniká tehdy, když k nám někdo vědomě a úmyslně vysílá negativní emoce spojené s důraznými příkazy (jedná se jakýsi druh negativní afirmace). U této nerovnováhy nejenže energie uniká, ale začíná vibrovat ve frekvenci nevhodné pro vaši přirozenost. Vaše aura vibruje na základě něčího příkazu.

Takovýto druh nerovnováhy však nevytvářejí, jak se možná domníváte, jakýsi kouzelníci či čarodějky, nýbrž lidé z nejbližšího okolí. Obvykle se tak děje při intenzivním vzájemném psychoemočním zatížení. Vezměme si jako příklad vašeho značně ctižádostivého kolegu v práci, který na vás žárlí a závidí vám. Ve chvílích, kdy jste obzvlášť vyčerpaní a stresováni, na vás tento člověk začne ze svého hlubokého vnitřního já křičet přímočaré, důrazné afirmace: "Jsi ztracený případ!", "Nikdy nebudeš dobrým šéfem" Pokud něco takového uslyšíte v okamžiku, kdy se nacházíte v nízkém energetickém stavu, může vás tento výbuch negativní energie proměnit v jakési zombie nebo dokonce způsobit, že se zlomyslné přání stane skutečností.

Tento druh energetické nerovnováhy však nemusí nutně vyvolat jiná osoba. Bohužel se nezřídka objevují lidé, kteří takový destruktivní útok vedou proti vlastní auře sami. Až příliš často jsou zaplaveni emocemi sebenenávisti a sebeodmítání a ke své mysli hovoří destruktivním a lehkomyslným způsobem, a tak se nevědomě přeprogramují z vibrací s lehkou frekvencí na vibrace, jejichž frekvence je tmavá a hustá.

 

sestavil: Václav Gerla
použitý zdroj: Alla Svirinskaja - Tajemství energie

Převzato z : https://zivotni-energie.cz/vymena-energie-mezi-lidmi-a-energeticke-diry-v-nasi-aure.html

 

Poznámka redakce www.rahunta.cz:

Vážení čtenáři  je potřeba tento naprosto skvělý článek vzít do své každodenní praxe, protože dnes a denně interagujeme se svým okolím a okolí na nás působí nejen svou přítomností, ale také i jako záměrnou činností, jak jsem naznačil v úvodu tohoto článku.

LK

 

Diskusní téma: Výměna energie mezi lidmi a energetické díry v naší auře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.