O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vysoká Plejádská rada - Pryč z omezení do čiré Lásky

25.11.2011 09:37

Přenos: znovuZrození

Lauren C. Gorgo

 

(**Důležitá poznámka: Tento přenos je zakódován specifickými frekvencemi a Plejádská nejvyšší rada /dále PNR/ mne požádala, abych jej dala k dispozici těm, kteří s ním rezonují. Znamená to, že energie obsažená v tomto článku bude aktivovat, urychlovat a/nebo vás uvádět do souladu s frekvencemi kódů Zdroje, oněch kódů, které jsou obsaženy v naší Božské DNA. Upozorňuji –  zříkám se však jakékoliv odpovědnosti - že tyto frekvence mají potenciál velice urychlit proces vašeho probuzení a aktivace vašeho božského modrotisku.)

 

Jsem si jista, že většina z vás to již cítí, ale tento týden (8. 11. 11) procházíme něčím velice silným, a tudíž mne PNR požádala… v rámci toho, čemu říkají ,,zvláštní mise”… abych se zmínila o některých věcech, které bychom dle jejich názoru měli vědět. Mějte se mnou prosím strpení, protože jsem tuto informaci dosud plně nevstřebala…. O což se pokusím (alespoň trošku), než na web umístím nový článek… nicméně  za tím vnímám určitou naléhavost, jež mne nutí improvizovat. Jako vždy je energie tohoto článku důležitější než slova, které předcházejí naše mentální porozumění tomu všemu…

 

11/11/11: Příprava

Pokud bych celou tuto aktualizaci  měla vystihnout jedním slovem, bylo by to: POSAĎTE SE A UZEMNĚTE SE…. A jak.

 

PNR včera přispěchala skrze závoj s přípravným poselstvím  týkajícím se 11:11 v tomto týdnu, se slovy, že je zapotřebí, abychom se vědomě pokusili sebe sama stabilizovat a ukotvit na pozemské úrovni, protože příchozí frekvence jsou nejen silné, ale – vyjádřeno slovy rady – ,,regenerační kódy Zdroje doslova přeuspořádávají fyzické základy vaší existence”.

,,Rádi bychom, abyste chápali, že nadcházející vyrovnání je tím, na které jste doposud čekali…. Je to údajně ta nejsilnější událost věků… přizpůsobení, které všelikým způsobem obohatí vaše životy.” - PNR

 

Z pohledu Plejáďanů je cílem brány 11:11 ukotvení ,,předběžců” nového lidstva do krystalické mřížky jednoty…. portálu k plnému multidimenzionálnímu vědomí… a do srdečního centra (krystalické jádro) naší planety… což vyvolá poslední  období integrace, vyrovnání fyzického těla neboli jeho  uvedení do souladu.  Toto nevídané sladění mezi Zemí a hvězdnými bytostmi/pracovníky světla, kteří jsou připraveni k ,,zapojení”, zjevně spustí velké psychické a fyzické otevírání, o němž se PNR chystá mluvit.

 

,,Změny, o nichž mluvíme, jsou svou povahou psychické, ale nabízejí také jedinečnou možnost ovládnout sílu Země tak, aby vás vystřelila pryč z omezení a do čiré lásky.” - PNR

 

Z toho, co jsem schopna pochopit, nás tento posvátný průchod uvádí do souladu se silami přírody (Země), stejně jako se silami stvoření (kosmickými), což nejenže umožňuje/aktivuje toto zvýšené vnímání a čirou lásku, o nichž nám neviditelní  vyprávějí již tak dlouho…  ale je to také ona božská  dispenzace, na niž čekají ti s příliš silnou citlivostí, aby se mohli uvést do rovnováhy a byli uvolněni z elektro-magnetických deformací, které jim toto utrpení po tolik let způsobovaly.

 

,,Tato aktivace napouští náš biologický systém novými mistrovskými kódy Zdroje, které přicházejí prostřednictvím 11:11. Tyto změny  mohou být vnímatelné ve vašich buňkách jako pocity nepohodlí spojeného s  vyčerpáním a uvolňováním toxinů, nicméně tato konkrétní aktivace se týká spojení fyzického těla s tělem planetárním, a výsledkem bude oproštění se od utrpení.” - PNR

 

Slyším, že přijde období přizpůsobování, které je nezbytné k tomu, aby se naše těla vyrovnala s novými frekvencemi toho, co oni nazývají dvanáctou úrovní galaktického naladění… avšak toto prý bledne v porovnání s cestou, jíž je třeba projít, a to právě díky tomuto opětovnému spojení s planetou. PNR nazývá toto sladění s naší matkou jakousi ,,přepěťovou ochranou” nebo ,,bleskojistkou” v tom smyslu, že nyní budeme chráněni před mohutnými přílivy tím, že se tyto budou rozdělovat do planetární mřížky.

 

Pozn.: Jsem žádána, abych těm z hvězdné setby/indig/modrých paprsků, kteří nebyli schopni se plně ukotvit do nižších dimenzí kvůli (někdy až strach nahánějícímu) elektromagnetickému nesouladu a hustotě vytvořené genetickými implantáty umístěnými v systému tří nižších těl lidstva, obzvláště zdůraznila fakt, že nyní je bezpečné plně vstoupit do těl. Planeta je na vás nyní připravena a budete podporováni.

Patrně byli ti z hvězdné setby/indig/modrých paprsků, atd. doposud těmi jedinými, kteří tuto energii ukotvovali, což znamenalo, že jsme museli vést svými těly tyto neuvěřitelně vysoké frekvence osamoceně, rozptýleni po celém světě, abychom do planety ukotvili frekvence univerzální lásky a podpořili Zemi v jejím vlastním vzestupu. Byli jsme akupunkturními jehlami potřebnými k otevření a podpoře proudění chi krystalickou mřížkou. Avšak díky 11:11 a po celý rok 2012 se Země nyní slaďuje se svým božským modrotiskem, což znamená, že své ,,břemeno” nyní sdílíme s ní, což samozřejmě činí veškeré naše povinnosti lehčeji zvládnutelnými. Dodává to také nový význam frázi:  je zapotřebí mnoha rukou, aby světlo působilo…

 

,,Ti, kteří stojí v popředí, vtělují mistrovské aktivační kódy a rozdělují je zbytku lidstva prostřednictvím společné planetární krystalické mřížky, což celý proces usnadňuje lidstvu i velké matce. Půjde o báječnou změnu jak pro planetu, tak pro ty z této skupiny.” - PNR

 

Přenos

PNR říká, že ti, kteří stanou v popředí nového lidstva, zažijí ,,setkání či spojení neuvěřitelné síly…. Protkávání kosmické inteligence ve vašich pozemských tělech, jež vás uvede v úžas”… a  že brzy dojdeme k multidimenzionálnímu pochopení  inteligentních sil, které jsou zde činné, čímž sami sobě umožníme uvědomit si spoustu věcí, jež jsme nikdy předtím nechápali či neviděli. Vize, která mi je předkládána, ukazuje, že se obracíme ke světlu svého srdce, které ozáří celou naši bytost – zevnitř ven, a znemožní naši schopnost vrhat stíny, protože každá oblast našeho života je osvětlena jasným pochopením a pravdou.

 

(Mimochodem, vážně se omlouvám za tu písničku Neila Diamonda, která se vám teď nejspíš přehrává v hlavě pořád dokola. Pokud vás to uklidní, tento ohraný kousek byl inspirován filmem E.T., který je, zcela náhodou, o mimozemské bytosti, která přijde na Zemi a doslova umírá touhou po domově. Ironické…)

 

Rada nám tyto informace předává z toho důvodu, abychom byli poučeni ohledně procesu, jenž podstoupíme, a který oni nazývají ,,přenos, a který je dle jejich tvrzení ,,energetickým přenosem kristovské inteligence od vašeho vyššího Já do vašich tří nižších těl”. Vypadá to, že budeme tímto přenosem  procházet až do brány 12:12, kdy získáme poslední sestavu aktivačních klíčů, které  nám umožní integraci vzestupu celého těla, manifestaci čirého božství ve formě.

 

Též mi říkají, že tento proces vyžaduje naši spoluúčast… hlavně mezi 11/11/11 a 12/12/11… a to tak, že bychom měli napomoci přenosu informací z jednoho těla do druhého… podobně jako se přenášejí soubory v počítači, je třeba zajistit správnou cestu a směrování.

,,Co tím myslíme: až se vaše tři nižší těla sladí s vaším kristovským avatarským Já, projdete dočasně zesíleným uvolňováním ‘strusky’, rozšířením, které vás katapultuje do zvýšeného stavu blaženosti založené na smyslových vjemech a k čirému vědomému uvědomění. Mnozí z vás již začínají vnímat, jak vás tyto energie oživují, neboť vaše buňky  nabývají plné zářivosti  kristovské lásky. Po tomto – dá se říci – vyvrcholení,   vrcholu tohoto energetického přenosu, bude nezbytné, abyste vědomě udržovali svou pozemskou existenci po celou dobu této obrovské expanze.“ - PNR

 

Nuže, já stěží chápu… na mentální úrovni…. co to znamená, kromě faktu, že sedm sester se v minulosti takovýmto věcem vyhýbalo. Jistě vím jen to, že v průběhu této brány musíme udržovat nohy pevně na zemi, protože pokud nepovedeme tuto energii řádně… tím myslím - do Země… PNR říká, že by nás mohl přemoci, mohl by nastat ,,pocit euforie”.  Pokračují prohlášením, že – jakkoliv se to může zdát v protikladu – pocit uvolnění vyvolaný tímto rozpínáním může být poměrně extatický… a pokud  jej cíleně nezaměříme, může vyústit v to, čemu oni říkají duchovní odstup. Řekla bych, že tím myslí  onen druh ,,blaženosti” vedoucí k nezájmu o cokoliv dalšího…  určitý útěk od skutečnosti, jenž je dnes tak rozšířený v kruzích  new age.

 

Nemohu to říci s jistotou, ale mám dojem, že tento děj má souvislost se vším tím, co sedm sester  nejrůznějším způsobem zmiňovalo v minulosti: zrychlení, oživení, vytržení, rozpínání světelného těla, dotažení, okamžik pravdy, udělení milosti, počátek, apod.

 

Vzhledem k tomu, že i já si – stejně jako zbytek nás v předním vozíku této bizarní horské dráhy stvoření – to celé skládám dohromady po kouskách, myslím, že tento proces přenášení  následuje po procesu ,,expanze světelného těla”, kterou nám sestry popsaly jako ,,rozšířené obrovského uvědomění, infuze světla/inteligence, která překonává veškeré lidské chápání a nastává v okamžiku počátku…. Kdy fyzické tělo je ve spojení s božským tělem neboli KA”…. Což zní dost podobně jako to, co PNR říká zde.

 

Vlastně mi to rada právě potvrdila tímto… ,,počátek je slovem, které jsme použili v minulosti k volnému popisu okamžiku uvolnění od těla strachů…. Přenos či přenášení je slovo, jež používáme k popsání tohoto procesu… výměnu kristovské inteligence v okamžiku, kdy se tělo ducha setkává s fyzickým tělem, což je simultánní událost. Jedná se o rozpouštění šablony smrtelného těla a vynoření šablony božského těla.  A není třeba se toho obávat. Naopak, tato cesta se vám bude líbit.”

 

Cokoliv a jakkoliv se odehrává, mohu napsat toto: jde o něco velkého. Naštěstí nepotřebujeme dosáhnout pochopení na mentální úrovni k tomu, abychom to mohli zažít. A my to zažijeme.

 

Čakra zemské hvězdy

,,Tyto energie jsou silné, a pokud nebudou správně ovládnuty, mohou vyvolat elektrické zkraty a pocity neuzemněnosti… v krajním případě úlety na křídlech fantazie.“ – PNR

 

Aby nám pomohla se v tomto týdnu a době do 12/12 uzemnit, říká PNR, že 11:11 s sebou na hlubší úrovni přináší kódy, aktivace a otevření naší čakry zemské hvězdy, což umožní zesílené spojení s planetou, které nám nabídne úlevu… ale že toho musíme využít vědomě. (Stojí za zmínku, že všechno toto  uzemňování je velice náročné pro páteř, chodidla, nohy, kolena, spodní část zad a všechny orgány/systémy příslušející k čakře kořenové, křížové  a čakře solárního plexu. Slané koupele, protahovací cvičení, procházky v přírodě a vědomé dýchání přinášejí značnou úlevu od fyzického nepohodlí, stejně jako vědomé vedení této energie ven z těla a do Země.)

 

Jediná věc, která je k uzemnění vskutku nutná: je třeba stále si uvědomovat své spojení se Zemí… Pokud však cítíte, že to nestačí, můžete si vizualizovat pohyb energie vaším tělem a do planety, vizualizací vaší čakry zemské hvězdy… která je přibližně 30 cm pod vašimi chodidly a spojuje vás s jádrem Země. Toto spojení působí jako uzemňující drát a připevňuje tělo k zemské pláni tím, že nás slaďuje se zemskými živlovými energiemi.

 

PNR doporučuje, abychom tyto kosmické energie vedli korunní čakrou, páteří a chodidly ven do čakry zemské hvězdy, která nás spojuje s jádrem planety světelným provazcem. Já sama nejsem velkým příznivcem meditací a vizualizací nebo čehokoliv, co vyžaduje nadměrné mimo-smyslové úsilí, ale na základě toho, co mi bylo ukázáno, snad dokonce i já použiji nějaké vizuální pomůcky. Pro ty, kteří mají raději jednoduchost: jednou z mých oblíbených a naprosto snadnou technikou je to, čemu říkám ,,magnetické nohy”… kdy si představuji, že mé nohy jsou magnety přitažené k zemi tahem železného jádra Země. Ačkoli, po pravdě řečeno, myslím si, že nejlepším lékem je smích…  hned za tím by bylo vaření či pečení nebo jen čas strávený s těmi nejbližšími. Jak říkám, cokoliv funguje…

 

A nakonec rada doporučuje, abychom si  - dneškem počínaje, během 11:11 a ještě další tři dny poté -  začali uvědomovat čakru zemské hvězdy a  spojení se středem srdce planety. A pak… no, hádám, že prostě musíme počkat a uvidíme…

Veselé znovuZrozeniny!

Lauren

 

Copyright © 2008-2011

 ThinkWithYourHEART.net

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 

 

Diskusní téma: Vysoká Plejádská rada - Pryč z omezení do čiré Lásky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.