O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vzkříšení

21.04.2011 16:29
Tento článek se cvičením bude jediným zveřejněným po dobu Velikonočních dnů. Prosíme ty, kteří cvičení absolvují, aby jej ve svém okolí předávali dále - učili další lidi ... Uvítáme také, když v diskusi napíšete svůj zážitek/zkušenost.

 

Dnes v noci jsem dostal, že "Syn Člověka již nebude ukřižován", jako se to dělo o každých Velikonocích celému zrozenému Lidstvu. Z jedné strany byla připomínána mise Krista skrze Ježíše Nazaretského, ale zároveň nám byly připomínány naše hříchy a podíl na jeho ukřižování, tím skrytě jsme byli Lidé jako celek odsuzováni za něco co nebylo našim dílem...!!! Nechci to zde dopodrobna vysvětlovat, zkuste o tom když tak sami meditovat a rozjímat. Mise Krista skrze život Ježíše Nazaretského spočívala v ukázce Života jako Cesty (tělo = chléb = učení + krev = víno = láska) pro Lidstvo a přípravou prostředí (astrálu) pro změny, které nastaly již tehdy a které nastávají dnes...!!! Žijeme ve velké DOBĚ....
 
Dnes v noci jsem byl uveden do stavu příjmu informací na toto téma, prožil přesun ze stavu ukřižovaného do stavu Nového Života bez tohoto Duchovního ukřižování. Bylo mi pomoženo poznat, jak toho dosáhnout a proč to tak je. Provedl jsem cvičení několikrát za noc a stalo se, co mi bylo řečeno.
 
, že …. „Pokusím se to dnes ve zkratce popsat a krátce vysvětlit o co jde, pak každý z Vás si můžete pomoci od dřívějšího Duchovního ukřižování k Novému Životu v následujících třech dnech...!!!“
 
Především hned na počátku předesílám, že nebudu podrobně vysvětlovat podstatu věci, protože pokud bylo to, co jsem psal doposud považováno za složité a „čínské“, tak tohle je opravdu složité vyjádřit lidskými slovy a především v příkladech. Zde nejde o obhajobu disertační práce, ale o pomoc, kterou by měl zvládnout každý člověk na Zemi.

 

Takže půjdeme rovnou k věci:

  1. Počítáme čakry tak, že do první – tzv. Kořenové čakry umístíme všechny tři dimenze (Kořenová čakra je sdruženou čakrou pro všechny tři dimenze) :
a) 1. Dimenze má spojení a projev v jádru Země (je to jako 1.čakra = 1.1.čakra)
b) 2. Dimenze má spojení a projev cca 30 až 50 cm pod našimi chodidly pod povrchem Země (je to jako 1.čakra = 1.2.čakra)
c) 3. Dimenze je skutečně přímo v 1. Čakře, to je v rozkroku (je to jako 1.čakra = 1.3.čakra)
  1. Počítáme pro každou úroveň projeveného bytí člověka 9 dimenzí. Celkem bereme 3 projevené úrovně bytí a čtvrtá úroveň je alternativou třetí varianty:
a) Projevené bytí materiálního člověka
b) Projevené bytí probouzejícího se člověka
c) Projevené bytí duchovního člověka
d) Projevené bytí bohočlověka
  1. Celkově Mikrokosmos a Makrokosmos se projevuje v 15-ti dimenzích, kde podle toho co zde píši a praktikuji, celé Bytí se projevuje jako dvanáctinásobný energetický Krystal, který má v sobě nespočet dalších menších a různě se prostupujících energetických krystalů. Berme tedy Makrokosmos jako tetrahedron (osmistěnný energetický krystal)
  1. Každý takový to Krystal má vždy v:
a) 15. Dimenzi nulový bod typu „0“ a my jej označujeme zde NB-1
b) 8. Dimenzi nulový bod typu „2“ a my jej označujeme zde NB-2
c) 1. Dimenzi nulový bod typu „4“ a my jej označujeme zde NB-3
  1. Každý člověk se projevuje podle svého zaměření a činnosti:
a) Projevené bytí materiálního člověka 1. – 9. dimenze
b) Projevené bytí probouzejícího se člověka 1. - 3. – 11. Dimenze (střed je 7.D = 5.čakra)
c) Projevené bytí duchovního člověka 1. - 5. – 13. Dimenze (střed je 9.D = 7.čakra)
d) Projevené bytí bohočlověka 1. – 15. Dimenze (střed je 8.D = 6.čakra  - NB č.2)
 
Znamená to, že pokud se chcete dostat k Vzestupu, měli byste se projevovat jako člověk podle bodu 5c)
Pokud chcete dosáhnout Povznesení, měli byste se projevovat jako člověk podle bodu 5d)
 
My se zaměříme na bod 5d), protože bod 5c) jsme procvičovali doposud a vše co bylo na dané téma řečeno, bylo řečeno k tomuto bodu!!!

Postup:

1.     Zpřítomnit si Vědomí 6.čakry
2.     Spojit se a zpřítomnit si V-NB č.2  (střed hlavy)
3.     Zpřítomnit si NB č.2 a svým V-NB č.2 si vytvořit nekonečný prostor z tohoto NB
4.     Spojit se s NB č. 1 a 3 a představit si  = procítit Krystal jak rotuje a jeho vysokou rotaci (měla by být minimálně 24 Giga otáček za sekundu a maximálně 45Giga otáček za sekundu)…
Poznámka k bodu 4.: Je potřeba začít s minimální hodnotou otáček a postupně zvyšovat otáčení (viz dále) na střed mezi min-max, což je cca 34 – 35 Giga otáček za sekundu)
5.     Požádáme Stvořitele Všeho o požehnání, ochranu a vedení při tomto cvičení a možnost použití SaL z MSaL
6.     Oslovení  Energetického Krystalu (EK) vlastního Mikrokosmu, aby se otáčel na stanovenou rychlost (popřípadě zvyšoval tuto rychlost na požadovanou úroveň otáčení) podle toho, jak se bude vlévat SaL z MSaL (viz bod 7.)
7.     Vylití SaL z MSaL do EK vlastního Mikrokosmu a naplnění co nejvíce snesete…
8.     Udržujete svým Vědomím pocit naplněnosti Světla a Lásky  v celém EK a Mikrokosmu, vděk k Stvořiteli Všeho, ke Kristu, k celému Stvoření a Bytí
9.     Oslovení EK jak objektu i jako Vědomí a ztotožnění se s nimi co nejvíce to lze podle vašich možností
10.   Na závěr cvičení si uvědomte, že jste již schopni kdykoliv se spojit s jakoukoliv úrovní Vědomí a Objektů v sobě z jakékoliv úrovně!!! V dalších cvičeních a praktikách již rovnou se spojujte s V-EK a EK vašeho Mikrokosmu.
 
Další věci nebudu zde ventilovat, ten kdo bude cvičit, bude vědět o čem jsem již nechtěl hovořit a hlavně mne již nepotřebuje… Jen řeknu, že zde jste již v přímém kontaktu s Kristem a Stvořitelem Všeho…!!! 
 
Přeji Krásné prožití Velkého Pátku jako svátku Vzkříšení
a Nového Života !!!
 
S Láskou ke všemu Stvořenému
                                                       Luděk Kováč

 

Diskusní téma: Vzkříšení

Datum: 23.04.2011

Vložil: VL pro pana Eriena Arazina

Titulek: jak nejlepe na sobe pracovat?

cituji"...je dobré na sobě pracovat, ale v onom přirozeném smyslu, kdy chci být skutečnou duchovní a moudrou bytostí." Právě jsme sundali starý telegrafní sloup. Bylo to opravdu náročné byl vysoký asi 8m... Měl jsem místy opravdu velký strach(práce s rozbrušovačkou ve výškách...), ale měl jsem při tom dobré vedení mého tchána. Nakonec se vše podařilo. Uvádím to proto, že jsem si uvědomil, že naše zkoužky jsou nám přirozeně předkládány životem a že když jsem je neviděl a hledal "duchovno" jen jsem si vše oddaloval :)

Datum: 23.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: jak nejlepe na sobe pracovat?

Ano, to je přesně onen nádherný příklad. Každý okamžik nás něčemu učí, byť pouze tomu, že jsme k životu pozorní. Vnímáme lidi kolem sebe, vnímáme své myšlenky a pocity. Jsme součástí živoucího vesmíru, který nekončí ani nezačíná na hranicích atmosféry. Je stejně tak v nás jako všude kolem.

Datum: 23.04.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Krásné

Všechny události které se týkají uvolnění prastarých pout, nás posouvají mnohem blíže k vidění z naší vnitřní přirozenosti, nikoliv ze hmoty, ale našeho pravého božství. Bude se to nejen dít, ale sílit. Nadchází čas žní a tak je dobré na sobě pracovat, ale v onom přirozeném smyslu, kdy chci být skutečnou duchovní a moudrou bytostí.

Datum: 23.04.2011

Vložil: LK pro Eriena

Titulek: Re: Krásné

Děkuji Ti Bratře, pěkně jsi to napsal... (úsměv)

Datum: 23.04.2011

Vložil: VL

Titulek: :)

Včera, když jsem jen letmo odhlédl od 3D(a tento článek jsem přečetl až dnes) jsem uviděl sebe zlatě zářícího jakoby z obláčku dívajícího se na mne dolů. Zalil mne nádherný pocit s husí kůží a radostí :) Co to asi bylo pane LK?:) také mám pocit, že mi mnohem snadněji jde ovládat mou mysl...

Datum: 23.04.2011

Vložil: LK pro VL

Titulek: Re: :)

Dosáhl jste sebe sama nejen v ve Vědomí, ale skutečně, to je Vš skutečný Duch, to jste VY!!! Zažijete ještě více sebe sama v kristovském a Božím Duchu. Tohle byla vyšší VDT (LD) :-) Blahořeji ke Vzkříšení ... :-)