O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 3 ?

10.08.2011 08:29

V naší minisérii věnované blízké budoucnosti nelze opominout Mayský kalendář (MK). Za nejlepší interpretaci MK považujeme u nás v redakci tu, kterou presentuje švédský mikrobiolog Carl Johan Calleman. Kromě rozumné interpretace toho co se odehrává kolem nás v návaznosti na MK, presentuje také dřívější datum konce MK, které vidíme jako pravděpodobnější, než ten silně zmedializovaný 21.12.2012.

Z tohoto důvodu přebíráme z https://josefstepanek.cz velmi pěkně zpracované seznámení s MK dle Callemana. Návazně na tento seznamující článek si můžete přečíst aktuálnější překlady Callemana (nebo přímo jeho web www.calleman.com) např. k událostem v Japonsku (zemětřesení): Nárust frekvence deváté vlny mayského kalendáře uvrhnul svět do chaosu, z něhož se zrodí nový svět a k stávajícím turbulencím ve světě financí Začátek Čtvrté Noci Deváté vlny Mayského kalendářního systému

Pavel N.

 

 

Mayský kalendář v pravém světle

Čtvrtek, 24. Únor 2011 // Příroda a životní prostředí, Světové dění, Věda a výzkum, Ze života...

 

Výřez z Drážďanského kodexu, str. 9V první řadě chci zdůraznit, že mayský kalendář neříká níc o konci světa. Apokalyptické předpovědi jsou mezi lidmi poměrně populární, hodně na ně slyší. Ale spojovat je s tímto kalendářem? O to se může pokoušet snad jen člověk, který o něm neví zhola nic.

Velikou úlevu v tomto ohledu přinesl švédský mikrobiolog Carl Johan Calleman, který po dlouhém zkoumání a spolupracování s původním mayským obyvatelstvem a dalšími badateli určil vrcholové datum na 28. října 2011 a tím nadobro překonal celosvětový hype kolem konce světa a roku 2012.

Abyste mohli porozumět tomu, proč je vrchol stanoven zrovna na toto datum a co vlastně znamená, poodhalím nejprve něco více o mayské civilizaci, a především o členění a systému jejich kalendáře.

 

Kdo byli staří Mayové?

Mayové byli američtí indiáni – vlastně ještě jsou, jen už nemají svůj vlastní stát. Jejich kultura se však spolu s kalendářem dochovala dodnes.

 Mapa území říše starých MayůŽili na území dnešního jižního Mexika, Belize, Guatemaly a Hondurasu. Jejich vyspělá civilizace vznikala v podobném období jako římská říše. Mezi lety 200–300 n. l. se Mayové rozrostli po celém území střední Ameriky.

Dlouho byli v Americe jediným národem, který měl své vlastní písmo. Základy pro jeho rozluštění položil ruský lingvista a etnograf Jurij Knorozov v 50. letech 20. století.

Jedním z hlavních dochovaných materiálů s mayskými texty je Drážďanský kodex. Své jméno získal podle města, kde je uložen již od roku 1744 (5 let po odkoupení od soukromého vlastníka ve Vídni). S velkou dávkou štěstí se tedy dostal do těch správných rukou – záleží však na úhlu pohledu, protože jeho poměrně velká část byla poničena vodou při bombardování za 2. světové války.

Mapa území říše starých Mayů

 

Jak vypadá mayský kalendář?

Na rozdíl od naší civilizace staří Mayové používali třináctkovou soustavu. Měli také 13 bohů, jejichž jména se nedochovala, a proto se nejčastěji používají jména aztécká. Přestože se jazyk Mayů a Aztéků značně lišil, jejich kultury měly k sobě velmi blízko. Číslo 13 je pro obyvatele střední Ameriky posvátné a je také základem celého mayského kalendáře a počítání času.

V analogii k našemu měření času, každý den (kin) má 13 hodin, hodina má 13 minut, minuta 13 sekund a tak dále – do nekonečna.

První „ozubené kolo“ mayského kalendáře, tzv. tzolkin, obsahuje 20 denních znamení – odtud 1 měsíc (unial) má 20 dní (kinů) – a 13 galaktických tónů. To dává dohromady 260 dní (13 tónů × 20 znamení). V překladu tzol znamená počet, kin je den.

Tzolkin – 260 dní

Každý den z tzolkinu pak navazuje na jeden z 365 dní druhého kola. To obsahuje 1 tun (360 dní), po němž vždy následuje 5 bezejmenných nešťasných dnů. Tomuto období se říká wayeb. Mayové věřili, že během těchto dní nic nebrání špatným silám v tom, aby způsobovaly katastrofy, nemoci a jiné zlé věci. Často ani nevycházeli z domů, nemyli se a nepoužívali hřeben. Naproti tomu pořádali různé obřady, aby jim bohové v tomto nebezpečném období pomohli.

Každých 52 let dojde k synchronizaci slunečního a náboženského kalendáře – tun a tzolkin se dostanou do své původní polohy. Staří Mayové tuto událost brali velmi vážně. Na konci tohoto dlouhého cyklu probíhaly velké oslavy. Uhasili veškerý oheň v zemi, smazali všechny dluhy a příští ráno začali načisto znovu. Ráno rozdělali nový oheň a ten pak kněží a poslové z chrámů předávali lidem.

Celý mayský kalendář popisuje cestu vývoje ke stavu, kdy si jedinec může vědomě spoluvytvářet to, co prožívá.

 

Mayský zvěrokruh

Součástí mayského kalendáře je také obdoba našeho zvěrokruhu. Obsahuje celkem 20 denních znamení.

Tzolkin Calculator (Maya-portal.net)

Na obrázku výše vidíte nástroj na výpočet dne narození podle mayského kalendáře.

Po kliknutí na znamení či symbol se vám objeví podrobnější výklad a popis. Máte-li problémy s angličtinou, použijte Google Překladač, nebo vyhledávání data na stránkách Tzolkin.cz. Při zadávání data narození je třeba brát v úvahu také hodinu – Mayové počítali nový den až od východu slunce. Již po pár pokusech mě ohromilo, jak popisy a povahové rysy sedí.

 

Jaký je dnes den podle mayského kalendáře?

Na stránkách Tzolkin.cz se můžete podívat, jaký je dnes podle mayského kalendáře den a jaké denní znamení a galaktický tón ho charakterizují. Jako jednoduchý kalendář může posloužit i Maya calendar – aplikace pro Android. Ta však zatím umí pouze zobrazit aktuální datum. Snad se v příštích verzích dočkáme i dalších funkcí.

Dějiny a současnost ve světle mayského kalendáře

Nyní se dostáváme k devítistupňové pyramidě času. Stupeň představuje jedno podsvětí, které se vždy dělí na 7 dní a 6 nocí (vše prostupující číslo 13 jsem zmiňoval již dříve). Každý tento den a noc má svoji charakteristiku, která popisuje vývoj od narození až po ten nejrozvinutější stav.

Den je naplněn tvořivou energií, vzniká cosi nového nebo se rozvíjí to stávající. Noc je naopak z hlediska tvoření klidové stadium a projevuje se během ní reakce na předešlý den.

Dny a noci (13 nebes) po sobě následují takto:

1. den: Iniciace, setba → 1. noc → 2. den: Klíčení → 2. noc: Reakce → 3. den: Ukotvení, rašení → 3. noc → 4. den: Středobod, rozmnožování → 4. noc → 5. den: Průlom, pučení → 5. noc: Rozpad → 6. den: Rozkvět → 6. noc → 7. den: Dozrání.

Devítistupňová pyramida času

Všimněte si, že každý stupeň pyramidy je 20× kratší než ten předchozí. To znamená, že nový stupeň je vždy součástí 7. dne toho předchozího.

Podle starých Mayů tedy vše začalo před 16,4 miliardy let. To je poněkud delší doba, než na kterou je nyní odhadováno stáří vesmíru (13,7 miliardy let). Stále jsou to však odhady, které se navíc průběžně upřesňují (prodlužují).

Zdá se vám někdy, že čas běží stále rychleji? Pocit je to oprávněný. Stále totiž přibývá událostí. Na světě se toho děje víc a víc za stále kratší časová období. Zatímco jeden den ve zvířecím podsvětí trval zhruba 63 milionů let, den planetárního podsvětí trval necelých 20 let, v současném završujícím podsvětí je to již pouhých 20 dní (resp. 18) na stejný objem událostí.

 

Příklad z nedávné historie

Postup vývoje daný 7 dny a 6 nocemi si můžete ověřit na libovolném období v historii. Přesnost je až ohromující.

Vše bych rád ilustroval na příkladu planetárního podsvětí. Jeho cílem bylo rozvinout úroveň vědomí do planetárního rozsahu a to se v jeho 7. dni také povedlo. Kolem roku 1992 se začal šířit internet a nyní se jakákoliv myšlenka může roznést po celém světě během několika minut.

Postup dní planetárního podsvětí vypadal takto:

  • 1. den: setba – 1755–1775 – první teorie telegrafu: anonymní (1753), Bozolus (1767)
  • 2. den: klíčení – 1794–1814 – optický telegraf: C. Chappe, signální linka Paříž–Lille (1794)
  • 3. den: rašení – 1834–1854 – elektrický telegraf: Morse (1835), linka Washington–Baltimore (1843)
  • 4. den: rozrůstání – 1873–1893 – telefon: Bellův patent (1876), první stanice – USA (1878)
  • 5. den: pučení – 1913–1932 – rádio: první stálé vysílání, USA (1910), Německo (1913)
  • 6. den: rozkvět – 1952–1972 – televize: první veřejné vysílání (Anglie, 1936), první barevné vysílání (USA, 1954)
  • 7. den: dozrání plodu – 1992–2011 – internet (1992), globální TV kanály, mobilní telefony

Zdroj: C. J. Calleman: Mayský kalendář – Průvodce budoucností lidstva, Fontána 2006

 

Vstupujeme do vesmírného podsvětí

Završující 260denní cyklus tzolkinu začal 11. února. Podle posledních objevů C. J. Callemana však vesmírné podsvětí započne až 9. března 2011 a bude mít pouhých 234 dní (13×18). Zajímají-li vás podrobnější důvody, přečtěte si jeho článek An explanatory note.

Pojďme se společně těšit na toto velmi krátké a velmi důležité podsvětí. Pojďme vědomě spoluvytvářet naši každodenní realitu.

 

Doporučení na závěr

Mayský kalendář je velmi komplexní a v tomto článku je prostor pouze na jeho zběžné představení. Pokud vás tento kalendář zaujal aspoň z části tak jako mě, velice rád bych vás nasměroval na moc příjemnou přednášku z 22. června 2004 ve White Horse (Yukon, Canada), jejímž autorem je Ian Xel Lungold (1949–2005).

Umožní vám pochopit základy tohoto kalendáře a přiblíží vás mayské kultuře a filosofii. Možná díky ní získáte mnohem širší uvědomění a spatříte svět, jeho minulost, přítomnost i budoucnost ve velmi jasném pohledu. Přednáška je podána lidským způsobem s důrazem na správné pochopení, a pokud jen trochu umíte anglicky, neměli byste mít žádný problém jí porozumět. Video obsahuje nizozemské titulky, které si však můžete snadno vypnout ovládacím tlačítkem vpravo dole.

The Mayan Calendar Comes North 01

The Mayan Calendar Comes North 02

Tuto a další přednášky si můžete zakoupit na DVD v obchodě Mayan Majix.

Pokud by vám mluvená angličtina přece jen činila problémy, přečtěte si zatím článek An Overview of the Mayan Calendar.

 

Doplnění a Carl Johan Calleman

Ian Xel Lungold ve svých výzkumech velmi úzce spolupracoval se švédským mikrobiologem jménem Carl Johan Calleman, který výzkumu mayského kalendáře rovněž zasvětil velkou část svého života a napsal o něm tři knihy. Do češtiny byly zatím přeloženy dvě:

Oba zmíněné tituly mohu osobně doporučit. Jsou mezi nejlepšími, ne-li nejlepší, které byly o mayském kalendáři napsány. Chcete-li si o něm něco přečíst, tyto dvě knihy jsou jasnou volbou. Uspokojí rovněž ty z vás, kteří mají mnohem větší pochopení pro striktní vědu než pro abstraktní pojmy a úvahy. Sám jejich autor je totiž vědec a zkoumá kalendář z širší perspektivy než drtivá většina ostatních.

Přeji vám mnoho úžasných zážitků a objevů při dalších studiích.

 

zdroj : https://josefstepanek.cz

 

Diskusní téma: Vzpomínky na (blízkou) budoucnost 3 ?

Datum: 12.08.2011

Vložil: Karel L.

Titulek: směr

Nějak chybí tomuto webu směr, kam jdete pánové?.....


Ukazatele vašich textů vedou do prázdna a stále více odkazů ne net, spíše než na osobní pohledy a směrování?!Kurs lodi je kolem dokola...

Snad je to i pochopitelné, není čas na legrace, ale je čas uvážit co lze zveřejnit!
Nakonec toho moc nezbývá, že?
Mnoho rozvahy do dnešní složité situace, přeje..:-)
Karel L.

Datum: 13.08.2011

Vložil: LK pro pana Karla L

Titulek: Re: směr

..... jdem a snažíme se co nejvíce lidí nasměrovat do 5.,6.a 7. dimenze a vy jdete kam? Stačí vám jen 4. ? (dělám si legraci) Nebudeme přece za každou cenu psát o věcech které jsou známé! Jinak sami - sám se dávám dohromady k závěrečným fanfárám a pozvání na slavnost. Zároveň dělám vše proto, aby nemuselo lidstvo projít osobní účástí na kataklyzmatech a mohlo se na to "jen" dívat z vyšších rovin. Ukazatele našich textů ukazují kudy a jak jít, ale za nikoho to nelze odejít!!! Pokud vám není něco jasné ptejte se, rád odpovím bez vytáčení! Pokud se čtenáři neptají, já s tím ic neudělám.... je na každém aby se ptal. Výmluvy den po té nepomohou, vše měl každý z vás na dosah ruky. My vás orientujeme na spojení s vlastním božstvím, další znalosti přichází z mnoha i pozemských zdrojů....

Datum: 13.08.2011

Vložil: Karel

Titulek: Vkládání komentářů

Je zde dobré, že je možné vložit názor a dostane čtenář odpověď:-)

To je vskutku ojedinělá věc! Karmický děd vševěd z NDC debatu zatrhnul, neb se mu pak náhle zhroutil jeho imaginární svět. Jinde se drsně lopatami tříbí zrna od plev:-)
Tak ať vám to zde s odpověďmi dlouho vydrží...Karel

Datum: 12.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Každej tu svou...

Je fajn, že se vám hodí tahle interpretace do krámu, ale je mimo realitu. Mayský kalendář totiž končí až v roce 2117.

Datum: 13.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Každej tu svou...

Je možné že se vám to tak jeví s tím, že se nám to hodí do "krámu", ale ono pokusu vše bagatelizovat v mnoha směrech bylo zde již mnohokrát a komu to má posloužit neřeším. Co dostáváme a s čím se shodujeme, to zveřejňujeme, abychom nemuseli vše psát a především to co již napsáno bylo. Jinak, že by vlastní uživatelé kalendáře nevěděli kdy končí jejich kalendář? Četl jsem stať napsanou chytrolíny, kteří vědí vše nejlépe a zvláště pokud je to na objednávku...!!! No nic mějte se pěkně a i tak díky za osobní názor a postoj...

Datum: 13.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Každej tu svou...

Fajn, on dnes totiž není problém prosurfovat net a najít si podklady pro sebevětší bludy, takže se nezlobte, že šťourám. Když koukám jaký máte problém dopsat jeden článek co se vám ztratil, tak mě napadá, že opravdu "nemáte", ale jen "dostáváte" - jako každý channeller...

To co pompézně slibujete na svých stránkách už opravdu není legrace. Vaše ublíženecké přetahování s Maškem a posléze s Novákem, taky lecos vypovídá...Nu což, následující půlrok jasně ukáže, jestli jste Luďku Kováči další falešný prorok, nebo skutečný zvěstovatel. Zatím přežíváte na umném slepování cizích výplodů, ale okamžik pravdy se blíží...

Ještě k Mayskému kalendáři...Jaké chytrolíny a jakou stať máte na mysli? Buďme prosím konkrétní. Mlžení už bylo dost.

Datum: 13.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Re: Re: Každej tu svou...

1. pro mne není důvod se zlobit a pokud jen trochu jste tak empatický jak jste nyní předvedl, tak pak je mi jasno (smích). Ten článek... respektive ukázku jak cvičit prakticky jsem psal z chodu, nevím jak vy ale já jsem od přírody v podstatě líný člověk a nerad píši dvakrát jednu věc (ani kněz dvakrát nekáže) a chtěl bych vidět vás , když byste cca 12 týdnů nespal a splašila by se vám lymfa a vylila do mezibuňečného prostoru... takže klídek :-)

2. Může se stát, že nakonec budu tím falešným prorokem, ale s ohledem na to co se děje, jaké dostávám úkoly, co vidím, slyším a cítím tak snad ne.Nejsem sám kdo dostává podobné info a skládá se to jako puzzle do jednoho obrazu. Můj velice dobrý přítel a bratr z Ruska také říká že to bude o rok a kousek později, ale nakonec když se ptá přesně dostává stejné odpovědi jako já. Takže opět klídek, pracuji tak jako bych tu měl být ještě sto let, ale připravuji se na odchod i třeba cvičením dematerializace a využívání NŽE v praxi se stanovením poměrů SŽE a NŽE (5:3,7:3,10:1 atd.) a prosím nevnucujte mi své představy a dojmy. Buď mne berete a nebo neberete, já osobně o to nestojím. Neznám vás a nebudu si domyšlet podle dikce kdo jste. Pokud chcete , zajděte k nám na firmu a můžeme diskutovat o mnoha věcech. To že mnohé skutečné poznatky nepustím do éteru naplno, vychází z povinnosti mlčet a pokud se někdo otře o tyto znalosti alespoň trochu, orientuji na tento článek, knihu, video atd. Poznat však zlatý valounek v hlušině, musí každý sám. Už mne nebaví učit neúmětele, kteří pak všechno převrátí a nebo zadupou do bahna nevědomosti...!!!

3. Měl jsem na mysli tzv. vědce co "odhalili" nepřesnost skutečného konce MK. Určitě si to najdete sám :-).Jinak s tím mlžením bych začal pane Emile u sebe, řekněte kdo jste, kolik vám je skutečně let, komu straníte, co chcete dosáhnout atd a pak jistě bude i méně mlžení. V každém případě nebudu již nikoho učit o věcech , kterých se týkají mystéria pokud na to nebude připraven!!! A už vůbec ne v přímém přenosu!!! .... od toho jsou jiní :-)

Datum: 13.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Re: Re: Každej tu svou...

1. Ach jo, už i proroci zlenivěli...S lymfou v mezibuněčných prostorech žiji odmala a potíže mi to nečiní, ba naopak. Jestli ta vaše lenost není náhodou i příčinou splašené lymfy... ;) Á propos, odkdy mají zkušení mágové světlé strany problémy se svou rovnováhou?

2. Ano, ta pravděpodobnost tady je a nemalá. Mentální konstrukty pár jedinců bez odezvy v realitě - i na tom se dá ujet...Dovedete vy si chlape vůbec připustit možnost, že jste všichni vedle jak ta jedle? Že ohlupujete sami sebe a také ostatní?
Děkuji za pozvání, ale přes půl světa se jen kvůli vám smýkat nehodlám. Budu radši, když pustíte ty skutečné poznatky naplno ven a nebudete se neustále schovávat za něčí převzaté výplody, jako třeba za ty autistické tlachy z Amezdasu a Anjelské...

3. Nevidíme důvod proč nevěřit bratrům Böhmovým výsledky jejich práce. Sedí jim to i astronomicky.
Jistým buditelům se to holt nehodí...

:-) Kolegové naznačovali, že jste prohnaný, ale předčil jste má očekávání.

Datum: 13.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Každej tu svou...

1. ...ach jo tak to jste asi Mimoň, když vám to svědčí (viz lymfa), je vidět že nevíte nic a děláte soudy :-)... Pokud vaše Mimoňstvo mne odkáže nějaké vaše stránky, ať mám se kde poučit, tak prosím, rád si přečtu do vás něco co bude hodno vašeho posudku :-)... vám asi nic nic neříká převzít čast bolesti a utrpení na sebe jako pomoc bližnému, že :-)???!!!

2. Kdyby člověk neměl pochybnosti, které však v čase a prostorech si přece jen ověří, byl by na to asi tak blbě jako nyní vy, ale naštěstí mám velice dobré průvodce a především Vedení!!! Pokud přijedete, přijedete kvůli sobě, ne kvůli mě a pokud vám to za to nestojí aniž byste se přesvědčil, tak pak proč vedeme tyto hovory pane Emile nebo jak se skutečně jmenujete?Dvě "Ačka" nechte být jsou tam velice čisté duše se snahou pomáhat. Mají své úkoly a plní je na rozdíl od vás velice dobře....!!! Ode mne již na veřejnosti se nic nedozvíte, pokud k tomu nedostanu přímý pokyn!!!Každý má své možnosti jak se dozvědět co je objektivní realita té či které úrovně.

3. Věřte si čemu chcete, včetně dat která použili br.B. Neberu vám to... zkuste pozorovat děje, které budou již tuto středu 17.8.2011 ... měla by to být první vlna - začátek 28.8. to bude kulminovat....
Jinak držte se neprohnaných svých kolegů, ti vám jistě pomohou, pak se na ně můžete vymluvit, že vám to říkali oni, a vy nic ... vy muzikant... :-)
No nic mne tato diskuse nebaví, přijďte s něčím konkrétním a především bez arogance z toho všeho vyzařující, můžeme probrat mnohé, ale jinak je to pro mne i pro vás ztráta času ....

Datum: 13.08.2011

Vložil: Emil

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každej tu svou...

1. Zkuste se dovzdělat například zde:
https://anat.lf1.cuni.cz/souhrny/bakz_15.pdf

https://szskm2a.wbs.cz/somatologie/srdce__cevy/mizni_system_____lymfa__tkanovy_mok____.pdf

O něčem takovém jsem vskutku slyšel, ale né tak jak to prezentujete.

2. A něco sám za sebe byste neměl? Jak dlouho už žijete v této iluzi vlastní vyjímečnosti? Co vy vůbec víte jaké má kdo úkoly? :-)

3. Věřit můžeme čemu chceme. Nic to nemění na tom, že fakta jsou daná. Opět se můžete dovzdělat, abyste příště předešel účelové manipulaci se čtenáři: https://www.andulla.cz/ObjevyAZahady/Omyl2012.htm

:-) Píšu si je do kalendáře, ale nic mimo meze kauzality nečekám...

Datum: 13.08.2011

Vložil: LK pro Emila

Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každej tu svou...

1....dovzdělal jsem se (smích)
2. .... v iluzi žiji již 54 let a vy? (smích) ... no něco málo o úkolech svých i bližních sem tam vím....
3. .... stránky www.andulla.cz nejsou špatné, ale zrovna tenhle článek je typicky účelový a v podstatě nic neříkající, ale třeba nejsem zrovna dost objektivní :-) ....

17.8. vše začíná a třeba tak nějak nenápadně .... :-)

Záznamy: 1 - 11 ze 11