O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zajímavá debata s Mírou Schmidtem

18.02.2010 19:43

Průvodní slovo (Pavel Nodl): Jako jednu z prvních reakcí na vyjádření Luďka Kováče a naše záměry (mé a kolegy) na www.rahunta.cz jsme obdrželi do e-mailové schránky rahunta@seznam.cz i velice zajímavý příspěvek od čtenáře Míry Schmidta, z kterého se rozvinula krátká debata. Jeho příspěvek/y je výstižnou ukázkou jednoho z našich záměrů zapojit do spolupráce/sdílení svou „maličkostí“ i lidi, kteří mají co říci, ale dosud se někde nějak veřejněji nereprezentovali, protože prostě neměli tuto potřebu. Níže tedy uvádíme v podstatě 100% přepis této krátké debaty v pořadí příspěvků, tak jak se v čase vyvíjela.

Zároveň bychom rádi požádali Vás všechny, kdo nám v budoucnu budete něco psát, abyste rovnou jednoznačně uvedli, zda-li můžeme případně komunikaci s Vámi/Váš příspěvek zveřejnit a pokud ano, tak zda-li pod Vaším občanským jménem, nickem/přezdívkou, nebo jedině úplně anonymně XY. Vaše přání budeme vždy respektovat.

 

Přepis e-mailové debaty:

Míra Schmidt (dále jen MSCH):

Dobrý den.
Neznáme se, ale přesto si dovoluji vám napsat tento e-mail. Četl jsem váš rozhovor na Osudu a našel odkaz na vaše stránky. Jsem docela zvědav o čem budou. Vlastně jsem byl docela překvapen tím, jak moc to na našem esoterickém dvorečku vře. Máte pravdu v tom, že je mezi lidmi mnoho lží, a mnoho teorií popisující kosmos je naprosto zcestných. Patřím k těm, kteří v sobě nesou vzpomínky dávných věků. Nevím čím jsem si tuto podivnou schopnost zasloužil, ale protože je toto má poslední inkarnace, mohu to považovat za součást jakéhosi malého vzestupu vědomí do další úrovně existence.
Málokdy se připojuji k šíření pravd a pokusům povznést lidského ducha, protože to není mé poslání v tomto životě. Je možná škoda, že nemám touhu se zapojit a trochu víc rozšířit vědomí o tom kdo je Bůh. Ale nemyslím si že je to v současnosti pro lidi důležité. Strašně moc se oddáváme odsuzování všeho a všech, aniž máme jediný podklad pro svá tvrzení. Dokud v nás nezvítězí pokora a úcta k našim předkům, k životu a sobě samotným, do té doby se nedokážeme pohnout z místa.
Bůh stvořil svět ze šesti neuchopitelných příčin. Tak to bylo napsáno v knize moudrých v časech před potopou. Kupodivu tuto ideu nalézáme nejen v dílku Sefer Jecira, ale i u Pána prstenů, kde zaznívá ona bájná věta, "jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže". Opravdu tu je onen vládnoucí prsten, ten který dlí v samotném středu veškerého bytí. Na této planetě bylo mnoho lásky a člověk nevykonal zlo, ale porušil zákon stvoření. Nemůžeme minulost soudit za to, že byla vedena touhou po dokonalosti. Můžeme se z ní poučit. A stejně tak nemůžeme překročit vlastní stín když prohlašujeme že nadchází nový svět, a ten starý zanikne. To se nikdy nestane, protože potom by naše cesta ztratila smysl. Prožitá bolest by ztratila smysl. Láska by ztratila smysl. To všechno potřebujeme, pokud chceme být moudří.

 

LK:

Dobrý večer,
nejprve děkujeme za Váš dopisek a abych pravdu řekl za sebe, mne osobně potěšil :-). Možná je škoda, že se nechcete podělit (třeba i anonymně) o své zkušenosti, znalosti a i vzpomínky. Repektuji Vaší volbu, ale pokud by jste chtěl a cítil že by i měl, naše stránky jsou Vám k dispozici :-).
Třeba se sám něčemu naučím, protože například vím " jen " o 5-ti neuchopitelně uchopitelných příčinách a právě o tom bude psáno v nejbližších dnech. Takže ikdyž bude chybět asi jedna z těchto příčin, snad Vás uspokojím o jinší úhel pohledu :-) a pak o tom můžeme věřejně diskutovat, nebudu se tomu jistě bránit, spíše naopak.....!!!

Závěrem se Vás chci zeptat, jestli by se dal Váš dopísek bez adresace zveřejnit. Stačí ano, ne. Předem děkuji-děkujeme za Vaší odpověď a snad časem i přízeň
 

MSCH :

Dobrý den.
Přirozeně že souhlasím s tím, aby jste e-mail zveřejnil. Člověk musí projít dost velký kus cesty než mu jeho myšlenky a úvahy začnou utvářet zřetelný obraz stvoření. O to smutnější je, když se pak musí na základě přečtení jedné myšlenky, nebo článku přít o pravdivost vlastních tvrzení. V Sefer Jecira je napsána krásná myšlenka "Nedovol svým ústům mluvit, a svému srdci myslet. A když tvé srdce spěchá myslet, vrať se na místo". Toto je o pokoře poznání. O umění naslouchat a nenechat se otrocky vláčet vlastním egem. Vrať se do svého středu, vrať se k Bohu, k prázdnotě v níž můžeš poznat sám sebe. Přeji mnoho úspěchů ve vašem počínání a budu vás občas otravovat svými e-maily. Nerad se pletu lidem do cesty, ale rád si o těchto věcech povídám. Míra Schmidt.

MSCH:

Ještě jednou dobrý den a malá omluva za nezdvořilost. Totiž nějak nevím, jestli jste se na oněch šest příčin ptal, nebo to bylo pouze řečnické povzdechnutí. Víte, jestli něčím opravdu nejsem, pak je to vševěd. A jak sám určitě pochopíte, tak vzpomínky nejsou ani zdaleka vše. Jsou to jen obrazy minulosti, které nám otevírají vrátka k hlubšímu zkoumání sebe sama, pokud je podobné zkoumání vůbec v našich silách. Přesto se mohu pokusit část z toho co vím nějak blíže popsat.
To základní uspořádání je asi zřejmé, a platí zde, že všechny zákony platné na materiální rovině, jsou shodné se zákony platnými na rovině duchovní. Jak nahoře tak dole. Proto je celkem jedno, jestli svět podrobujeme onomu materialistickému zkoumání, nebo se opíráme o duchovní rovinu, protože v samém důsledku se pohybujeme ve dvou naprosto shodných rovinách, které ovládají tytéž zákonitosti.
Naše nejhlubší přesvědčení že, materializmus je zkázou lidstva je lživé. I zde je nutné oddělit opravdovou vědu, motivovanou touhou po objevování, od ryze egoistických pohnutek motivujících naši nenasytnost.
Pátrání po stvoření je v mnohém podobné odhalování tajemství ukrytého ve fragmentech rozpadající se historie. I zde je ukryt kus pravdy o vesmíru. Co bylo objeveno, bude zapomenuto, co bylo zbudováno se také rozpadne. Podivuhodná rovnováha, která klade na obě strany vah protikladné příčiny a následky, jakoby zrozená ze samotného srdce veškeré existence. A přesto tu je onen neutuchající impulz, stvořitelská jiskra, která nikdy nepohasne a ze které vychází stále trvající a rozvíjející se vesmír.
Alchymisté došli k obrazu éteru, který je neviděnou substancí jsoucna a ta díky své neprojevené podstatě, donekonečna uchovává potenciál veškerého stvoření. Naši pradávní předci došli k nule, která je vyjádřením absolutní jednoty, ve které doposud nic nebylo projeveno. Oni k nule zase až tak nedošli, jako ji převzali od stvořitelů, kteří jim předali své učení o zákonitostech vesmírných sil.
Ona nula je však důležitá pro pochopení zákonů příčiny a následku. Tady by bylo asi možné se zamyslet nad stvořením samotným, ale já jej přeskočím, protože bych tento e-mail nikdy nedopsal. To důležité co našim alchymistům scházelo, bylo domyšlení všech věcí až do úplného konce. Potom by se alchymie stala bezesporu nosnou vědou veškerého lidského bádání. Přesto jim onen dílek v definici éteru scházel. Pokud by jej spojili s nulou, dosáhli by úspěchu. Éter je neprojevený potenciál, ale zároveň jeden z Božích zákonů. A tento zákon je zákon rovnováhy, nikoliv uchování energie. Nula je, jak se dnes módně označuje transformační bod. Transformační proto, že cokoliv nulou projde se převrací z kladného na záporné. Veškerá věda před potopou se toto vědění opírala.
Pro představu je možné použít magnet, který ze své podstaty nulu díky toku energie utváří. Veškerá utvořená energie pak protéká nulovým bodem a utváří jižní a severní pól. K pochopení je dobré použít symbol ležaté osmičky. Pokud pochopíme že to tak je a veškerá energie je nějakým způsobem s nulou svázána, spatříme i onu část Božího zákona, který určuje že vše cokoliv bylo a bude kdy projeveno, nutně vzniká v rovnovážném stavu.
Proč o tom vlastně píšu? Protože tady je vlastně pravda o oněch neuchopitelných příčinách. Vezměte pět z nich, v našem případě rychlost, vzdálenost, směr atd. spojte je do šesté, což je kruh a jeho pohyb ukáže ve svém středu nulu, ve které je vše ukončeno. Ve kterém Bůh dokončil veškeré stvoření. Tady je ona nula, éter, Bůh, vše cokoliv hledáme na své cestě za pochopením.

Omlouvám se za poněkud prostoduchý popis, ale k hlubším úvahám nějak nemám momentálně dost energie.

LK:

Zdravím Vás Miroslave,
není potřeba se omlouvat a už vůbec ne za nějakou prostoduchost, je to velice dobré a Věřím, že Vás to co budeme zveřejňovat obohatí. Osobně jsem měl na mysli v rámci těch to 5- příčin skutečnou podstatu projeveného Bytí vycházející přes skutečný počáteční Bod = Nulový Bod všech Nulových Bodů Stvoření odkud je ve formě Božího dechu generováno 5 příčin- podstat tvůrčího projeveného. Těch pět příčin je pět základních atributů čím Éter, Ákaša, atd. vlastně je. Těchto pět příčin se dá vyjádřit pěti kabalistický vyslovenými písmeny Ä,E,Y(Ü),Ö,U. ........ to ostatni bude v našich článcích a nejen teorie (úsměv).
Zveřejnit se jménem, Nikem nebo bez jako příspěvek od čtenáře ?
Zatím se mějte LK

 

MSCH:

Raději se jménem. Nick XXXXX mám sice rád, ale pokaždé když jej použiji, vyvolá to v některých lidech pocit, že jsem jakýsi guru co zná tajemné cesty duchovního vzestupu. Jenže je neznám, protože si myslím, že duchovní vzestup je obsažen v upřímnosti našeho počínání. Ani milion moudrostí nás nikam nedovede, pokud k nim nemáme otevřené srdce.

A ještě k těm pěti příčinám, to co jsem popsal byl pouhý obraz. Jak asi víte tak oněch pět příčin je spojeno v Božím domě, což je pyramida. Na vrcholu je Duch, dech nebo chcete-li slovo a v základně čtyři základní síly projevené v elementech. Nebo tak nějak se to skládá. To zase nevím já. Pokud se pamatuji tak zapečetěných tajemství svatyně má být sedm. Alespoň tak to říkal Ježíš.

 

LK :

Myslím, že si budeme rozumět (úsměv)