O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření – 12 jednoduchých písmen

06.10.2010 21:44

Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu Základy tvoření –modifikovaná energie –  12J, kde je vždy po 3 písmenech z každého živlového typu energie.

 

12J -  energie takto modifikované a označené symboly:

  

Sefer Jecira, Kapitola pátá: Dvanáct Jednoduchých

 (h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q)

 

Dvanáct jednoduchých: h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q; jich podstatou jest zrak, sluch, čich, řeč, chuť, soulož, činnost, chůze, hněv, smích, myšlení, spánek.
Dvanáct jednoduchých: h, w, z, x, f, y, l, n, s, j, c, q dvanáct a nikoli jedenáct,dvanáct a nikoli třináct; odpovídají dvanácti úhlům, severo-východnímu, jiho-východnímu, severo-východo-východnímu, jiho-východo-východnímu, severo-severo-východnímu, severo-severo-západnímu, severo-západnímu, jiho-západnímu, severo-západo-západnímu, jiho-západo-západnímu, jiho-jiho-západnímu, jiho-jiho-východnímu. A prostírají i rozšiřují se do nekonečna, jsouce rameny světa.
Písmenu h zůstavil vládu nad řečí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Skopce ve vesmíru, nizan v roce a pravici na těle (mužské a ženské).
Písmenu w zůstavil vládu nad myšlením, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Býka ve vesmíru, ijar v roce a levici na těle (mužské a ženské).
Písmenu z zůstavil vládu nad chůzí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Blížence ve vesmíru, sivan v roce a pravou nohu na těle (mužské a ženské).
Písmenu h zůstavil vládu nad zrakem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Raka ve vesmíru, tamuz v roce a levou nohu na těle (mužské a ženské).
Písmenu f zůstavil vládu nad sluchem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Lva ve vesmíru, abh v roce a pravou ledvinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu y zůstavil vládu nad činností, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Pannu ve vesmíru, elul v roce a levou ledvinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu l zůstavil vládu nad souloží, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Váhy ve vesmíru, tišri v roce a játra v těle (mužské a ženské).
Písmenu n zůstavil vládu nad čichem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Štíra ve vesmíru, marhešvan v roce a slezinu v těle (mužské a ženské).
Písmenu s zůstavil vládu nad spánkem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Střelce ve vesmíru, kislev v roce a žluč v těle (mužské a ženské).
Písmenu j zůstavil vládu nad hněvem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Kozoroha ve vesmíru, tebeth v roce a jícen v těle (mužské a ženské).
Písmenu c zůstavil vládu nad chutí, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Vodnáře ve vesmíru, šebath v roce a žaludek v těle (mužské a ženské).
Písmenu q zůstavil vládu nad smíchem, korunoval je a stmelil; jimi utvořil Ryby ve vesmíru, adar v roce a konečník v těle (mužské a ženské).

 

 Podle nás je to trochu jinak a to takto:

H,W, Z,O,F,I,L,N,S,J,C,CH 

 

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

 

 

 

 

Cvičíme takto:

a)    Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-  „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-  „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-  „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit silný pocit odpovídající písmenu. Při fonetickém vyslovování symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno měkce v příslušném tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu nejen, že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno- symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašské analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubo-hmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene (viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu (v představě jej naplnili) a dali ji čas ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene X naplň ihned mou příslušný orgán, oživ jej, ať dokonale jsem schopen/a přijímat energii v něm obsaženou, která oživuje příslušné centra a dráhy související s tímto orgánem. Nechť je trvale plně funkční do 10 min.!“

Poznámka: Pokud by v příslušném orgánu jsme cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií  s co největší dynamidou a patřičným programem na vyléčení.

 

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)     Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak si nyní ukážeme.

 

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)    Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-  „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-  „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-  „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno X nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo, naplní například Mentální sféru mého Miko                                                                            

„ Vibrace symbolu-písmene X prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo přes NB této sféry!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do tří-smyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

„ Vibrační pole tří-smyslově vysloveného X, impregnuji tě přáním, dosáhnout co nejdříve odpovídající a požadovanou analogii se všemi náležitostmi!“

 

Poznámka:   Pokud chceme, aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)      Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubohmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

 

Upozornění pro cvičící: Než začnete cvičit jednotlivé vlastnosti, schopnosti a moci, které chcete naplno dosáhnout, doporučuji každému z vás nejprve nějakou chvilku cvičit tzv. neurčitě, což je vyslat modifikovanou energii příslušného symbolu-písmene přes všechny NB vašeho MiKo do celého Miko a pak je na konci cvičení (po cca 5-10 minutách) zase nechat imaginárně rozpustit nebo vypustit do MaKo. Je to kvůli tomu, abyste si zvykli na dynamickou sílu příslušné modifikované energie. Naprosto ideální je cvičit tak, že během vašeho jednoho cvičení provedete cvičení se čtyřmi živlově modifikovanými energiemi, například: SCH(Š), A, M, B (uvedl jsem tyto, protože jsem vám je již popsal, ale takto můžete kombinovat všechny živlově modifikovaných energii. Důležité je, aby byly vždy od každého živlu použity cvičené modifikované energie!!!

 

Příklad cvičení:

a)   Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

„Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-  „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-  „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)  Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo, naplní například Všechny sféry mého Miko                                                                            

 

Doporučuji cvičit nejprve po jednotlivých živlově modifikovaných energiích v celém MiKo (cca alespoň 10 x na každou samostatnou živlově modifikovanou energii) a pak můžete již dávat do jednotlivých a živlově příslušných oblastí:

Oheň – Hlava (od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Jednotlivé energie postupně, ale najednou. Začínáme zaplňovat-vkládat nejprve:

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči) pak

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici) pak

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku - těsně nad hrtan) a naposled

Oheň – Hlava (od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Zde necháme cca těch 10 minut a pak je postupně zase rozptýlíme imaginativně a nebo vypustíme z MiKo do MaKo obráceným postupem:

Oheň – Hlava (od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

 

Pokud nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse pod každým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..

 

Dodatek ze Sefer Jecira:

Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t; jejich podstatou jest život, mír, moudrost, bohatství, půvab, plodnost a moc.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t; vyskytují se ve dvojí způsobě: B-b, G-g, D-d, K-k, P-p, R-r, t-T (B-Bh, G-Gh, D-Dh, K-Kh, P-F, R-Rh, T-Th), ve tvaru měkkém i tvrdém, silném i slabém.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t podle výslovnosti a záměny; opakem života je smrt, opakem štěstí neštěstí, opakem moudrosti pošetilost, opakem bohatství chudoba, opakem půvabu štědrost, opakem setby zpustošení, opakem moci poroba.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t (souvztažných se sedmi mezníky těchto šesti směrů): Nahoře, dole, východně, západně, severně a jižně, a palác svatyně, jenž všechny nese, uprostřed.
Písmenu
b zůstavil vládu nad moudrostí, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Saturna ve vesmíru, neděli v roce a pravé oko v těle.
Písmeni
g zůstavil vládu nad bohatstvím , korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Jupitera ve vesmíru, pondělí v roce a levé oko v těle.
Písmenu
d zůstavil vládu nad semenem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Marta ve vesmíru, úterý v roce a pravé ucho v těle.
Písmenu
k zůstavil vládu nad životem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Slunce ve vesmíru, středu v roce a levé ucho na těle.
Písmenu
p zůstavil vládu na panstvím, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Venuši ve vesmíru čtvrtek v roce a pravou chřípi v těle.
Písmenu
r zůstavil vládu nad mírem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Merkura ve vesmíru, pátek v roce a levou chřípi v těle.
Písmenu
t zůstavil vládu nad půvabem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Měsíc ve vesmíru, sobotu v roce a ústa v těle.

 

Diskusní téma: Základy tvoření – 12 jednoduchých písmen

Datum: 19.04.2012

Vložil: +99

Titulek: 85554

144

Datum: 07.10.2010

Vložil: Martin

Titulek: :o´)

Ahoj,

musím se přiznat, že mě ve Vašich příspěvcích baví to, jak jsou plné informací, které občas vnímám jako bláznivé, ale zároveň z určité získané pokory cítím, že to podobně jako "předtím", může být pouze nepříjímání dosud neznámého a nepoznaného.
Úžasné.
A tak se často při čtení bavím sám sebou, jindy se raduju z neuvěřitelné studnice informací, které jinde nebyly a teď jsou a jindy pouze s pokorou hledím...

Díky. Martin

Datum: 12.10.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: :o´)

To je v pořádku Martine. Zřejmě nejen pro Vás, ale i pro mnoho dalších (viz anketa vlevo) může mnoho z toho co uvádím, vypadat bláznivě či nepochopitelně. :-)
Není to však žádná teorie - jde o vyzkoušenou praxi. A vše lze zvládnout i v tomto životě ! Rozdíl je jen v tom, že ti co se to nenaučí teď, protože sami chtějí, budou tomu učeni v příštích Epochách a Eónech věků, kdy tyto informace budou součástí základního poznání člověka ...