O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření – akášsky-étericky modifikované energie – „Ä, E, Y(Ü), Ö, U“

16.08.2010 08:32

Základy tvoření – akášsky-étericky modifikované energie – „Ä, E, Y(Ü), Ö, U“

 

Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu  Základy tvoření, ale s ohledem na to co se děje, považuji za nutné zpracovat rychle tento typ modifikovaných energií, které jsou základem celého TVOŘENÍ. Proto je dávám pod označení symboly-písmeny 5T, tj. Pět tvořivých.

Akáša-Éter -  energie takto modifikované a označené symboly:

Ä, E, Y (Ü), Ö, U  - ovlivňuje vše co souvisí s principem Akáša-Éter, projevuje se jako bezčasovost a bezprostorovost (beztvarost). Oblast typická pro moře energie modifikované jako Akáša-Éter  jsou páteř, bránice, konečník, slinivka a oblast srdce

Ä, E, Y (Ü), Ö, U   je základem a esencí celého Stvoření! Díky těmto základním druhům modifikovaných energií, vzniklo vše viditelné a neviditelné. Jsou základem všech ostatních modifikovaných energii. Kombinací těchto energií a jejich jednotlivých akcentací, vznikly jednotlivé Sféry a v nich mohli vykvést jednotlivé Květy života (Nulové Body jako zdroje 3M, 7D, 12J modifikovaných energií)

Proto vás důrazně upozorňuji na tyto typy akášských energií, věnujte jim velkou pozornost z hlediska meditací a studiu jejich jednotlivých analogii

            

                                                            Ä, E, Y (Ü), Ö, U  

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem Ä

     Barva spíše světle hnědá

b)      C-tón

c)       Pocit vše-proniknutelnosti a hmotnosti

d)      Vědomí poznání tajemství života a smrti ve vztahu k proměně (Vědomí akašské analogie)

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem E

     Barva spíše tmavě fialová

b)      D-tón

c)       Pocit vše-proniknutelnosti

d)      Vědomí Vše-vědoucnosti a Všudy-přítomnosti (Vědomí akašské analogie)

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem Y (Ü)

     Barva spíše růžová

b)      Cis-tón

c)       Pocit vše-proniknutelnosti

d)      Vědomí vzniku pravého životního rytmu (Vědomí akašské analogie)

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem Ö

     Barva spíše tmavě oranžová

b)      Dis-tón

c)       Pocit vše-proniknutelnosti a hmotnosti

d)      Vědomí proměny (Vědomí akašistické analogie)

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem U

     Barva spíše sametově černá

b)      H-tón

c)       Pocit vše-proniknutelnosti

d)      Vědomí pochopení akášského principu v aktu stvoření a karmy (Vědomí akašské analogie)

      

A    Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

     

    V Mentální  sféře ovlivňuje:

 

V Mentální sféře Ä ovlivňuje:

-          Schopnost vidět všechny myšlenky, činy a přání týkající se hmoty a stát se jejich dokonalým pánem

V Mentální sféře E ovlivňuje:

-          Vyvolává nejvyšší intuici v Duchu

-          Schopnost všestranného přemisťování vědomí (není zde pocit času ani prostoru)

-          Touto vibrací mluví Božstvo ve své nejvyšší podobě

V Mentální sféře Y (Ü) ovlivňuje:

-          Schopnost nejhlubší kosmické intuice a inspirace (je to dar za za úplné odevzdání se a nejhlubší lásku k BP)

V Mentální sféře Ö ovlivňuje:

-          Schopnost dokonalého ovládání kabalistické alchymie (tj. kabalistický vyslovenými slovy proměna idejí, ctností a atd.)

V Mentální sféře U ovlivňuje:

-          Schopnost vyvolat nejvyšší intuici a inspiraci

-          Schopnost probádat svou vlastní karmu

 

    V Hrubo-hmotné  sféře ovlivňuje:

 

 

V Astrální sféře Ä ovlivňuje:

-          Schopnost stát se pánem veškeré žádostivosti, vášně, sklonům sebeukájení atd. (stát se Mistrem a pánem žádostivosti a vášní)

-          Schopnost nelpět na mentálních, astrálních a hrubo-hmotných ctnostech a věcech.

Zde  je právě to o čem  jsem v poslední době psal. Pro toho kdo používá tuto písmenovou vibraci, to znamená, úplnou svobodu a nevázanost. Tím se stane pořekadlo zřejmé: „Poutej se a staneš se volným!“

V Astrální sféře E ovlivňuje:

-          Schopnost astrálního ovládání vědomí u sebe i u jiných

-          Schopnost snadného dosažení obzvláštního jasnosluchu (schopnost rozumět nejen bytostem, ale i zvířatům, slyšet vše v minulosti, přítomnosti i daleké budoucnosti bez rozdílu vzdálenosti a ve všech říších)

V Astrální sféře Y (Ü) ovlivňuje:

-          Schopnost znamenité věšteckého umění, vylučujícího jakéhokoliv omylu

-          Častým použitím se vyvolá schopnost vidět a vědět věštecky jasně z hlediska mikrokosmického hlediska osud každé věci, všeho stvořeného u člověka a zvířete

V Astrální sféře Ö ovlivňuje:

-          Schopnost dokonalého ovládání astrální projekce a i jiných okultních a magických fenoménů týkajících se proměny

-          Schopnost proměnit každou astrální vibraci ve vibraci žádoucí, stejně tak přeměnit jakýkoliv živel v jiný.

V Astrální sféře U ovlivňuje:

-          Schopnost přemístit své vědomí všude tam kam si přeje kabalista a tím se stane dokonalým pánem nad svým vědomím

-          Schopnost vyvolat podle libosti stavy transu všeho druhu a dokonale ovládat umění exteriorizace astrálního těla

 

       V Hrubo-hmotné  sféře ovlivňuje:

V Hrubo-hmotné sféře Ä ovlivňuje:

-          Schopnost poznat nejvíce hrubo-hmotné součástky naší země (minerály, rudy atd. a kabalisticky je ovlivňovat)

V Hrubo-hmotné E ovlivňuje:

-          Vyvolává a odhaluje tajemství materializace a de-materializace

-          Schopnost zhodnotit prakticky všechny získané poznatky

V Hrubo-hmotné sféře Y (Ü) ovlivňuje:

-          Schopnost probádat a znát absolutní působení akášského principu v HHS ve vztahu ke všem tvarům a tělesům všech říší a zároveň s nimi pracovat

-          Schopnost dosáhnout astrální a hrubo-hmotné neviditelnosti a tím i měnit stupeň hustoty všeho

-          Schopnost dosažení schopnosti de-materializovat své tělo a v jakékoliv vzdálenosti je opět materializovat

-          Schopnost překlenout čas a prostor na každou vzdálenost nejen mentálně, astrálně, ale i hrubo-hmotně

V Hrubo-hmotné Ö ovlivňuje:

-          Dosažení dokonalého znalosti kabalistické alchymie v HHS

-          Schopnost ovlivňovat podle libosti každou atomovou nebo elektronovou vibraci a proměnit ji v žádoucí vibraci a dokonale ovládat zákony transmutace

V Hrubo-hmotné sféře U ovlivňuje:

-          Dává možnost porozumět a upotřebit všechna tajemství akášského principu ve vztahu ke hmotě.

-          Poskytuje možnost pochopit účinnost čtyřpólového magnetu ve vztahu k celkové hmotě a vniknout do jejich mystérií a je ovládat.

-          Schopnost se naučit pomocí této vibrace upotřebit princip éteru v HHS z magického hlediska.

 

Ä - Oživuje konečník

E - Oživuje celou páteř

Y (Ü) - Oživuje srdce

Ö - Oživuje varlata-vaječníky

U - Oživuje slinivku břišní

 

Cvičíme takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit silný pocit vše-proniknutelnosti. Při fonetickém vyslovování symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno v příslušném tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu B nejen, že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno- symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašské analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubo-hmotném těle stačí, abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu( v představě jej naplnili) a dali ji čas, ve kterém má dojít k oživení:

„Světelná vibrace písmene X naplň ihned můj, oživ jej, ať dokonale pracuje podle své funkčnosti. Nechť je trvale plně funkční do 10 min.!“

Poznámka: Pokud by v příslušném orgánu jsme cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií s co největší dynamidou a patřičným programem na vyléčení.

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak si nyní ukážeme.

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

- „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

- „V-IST spoj mne s V-VNB!“

- „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno X nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  třísmyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo, naplní například Mentální sféru mého Miko                                                                            

„ Vibrace symbolu-písmene X, prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo přes NB této sféry!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do tří-smyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

„ Vibrační pole tří-smyslově vysloveného M, impregnuji tě přáním, dosáhnout co nejdříve osvícený rozum se všemi náležitostmi!“

Ti co již dosáhli možnosti pracovat ze svého „JÁ JSEM!“ mohou pracovat takto:

„Mé normální Vědomí Já spoj a zpřítomni mi V-JÁ JSEM!“

„V-JÁ JSEM! … JÁ JSEM!“

Vyslovíme v tomto stavu „JÁ JSEM!“ příslušnou modifikovanou energii vyjádřenou symbolem-písmenem X do celého Mikrokosmu a pak vážeme na příslušnou sféru a analogickou vlastnost:

„JÁ JSEM, Vševědoucí a Všudypřítomný!“ nebo

„JÁ JSEM, jasno-slyšný!“…..  atd., podle analogické  vlastnosti

Poznámka:   Pokud chceme, aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)     Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubo-hmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

Upozornění pro cvičící: Než začnete cvičit jednotlivé vlastnosti, schopnosti a moci, které chcete naplno dosáhnout, doporučuji každému z vás nejprve nějakou chvilku cvičit tzv. neurčitě, což je vyslat modifikovanou energii příslušného symbolu-písmene přes všechny NB vašeho MiKo do celého Miko a pak je na konci cvičení (po cca 5-10 minutách) zase nechat imaginárně rozpustit nebo vypustit do MaKo. Je to kvůli tomu, abyste si zvykli na dynamickou sílu příslušné modifikované energie.

Energie 5T mají tendenci cvičícího uspávat, což nesmíte nechat dopustit. Doporučuji přerušit raději cvičení, opláchnout se studenou vodou a trochu se protáhnout a zacvičit si tělesně. Potom můžeme znovu zahájit cvičení. Až si zvyknete, nebudete již se nutit a bránit se spánku, protože vás to přestane uspávat.

Příklad cvičení:

a)  Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

- „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

- „V-IST spoj mne s V-VNB!“

- „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)  Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašské analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo naplní, například Všechny sféry mého Miko                                                                            

Pokud nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse pod každým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..  

 

Diskusní téma: Základy tvoření – akášsky-étericky modifikované energie – „Ä, E, Y(Ü), Ö, U“

Datum: 21.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Svěřený majetek nelze uplatnit na zmíněný výrok

Nedorozumění je v diskuzích obvyklé, proto bych rád tedy z níže. Nemám zřejmě stejný styl vnímání některých užitých pojmů, jsou důležité- vždyť víte sám jak!

Je možné, aby člověk ve svém stavu fyzické i nefyzické omezenosti mohl prohlásit o sobě ať jde o meditaci, stav mysli, duchovní úroveň: „JÁ JSEM, Vševědoucí a Všudypřítomný!“-??
Veškeré staré směry učení se tomuto rozporuplnému a nepokornému prohlášení striktně vyhýbají, naopak nevidím nikde žádnou souvislost s důvodem, proč by lidský tvoreček měl něco takového prohlásit, byť jen experimentálně. Pokud jsem někde přehlédl určitý filosofický směr nebo religiozní proud takto smýšlející, promiňte...

Datum: 21.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Svěřený majetek nelze uplatnit na zmíněný výrok

Docela jste mne rozesmál, ale máte pravdu... je to velice dobrá otázka!!! Tak tedy můžete prohlašovat , ale bude to trvat delší čas než se tak skutečně stane a překlene se most mezi Božským a Mentálním. Pokud podpoříte svůj výrok konkrétním vibračním polem viz Základy tvoření, tak se to stane velice brzy, proto se prakticky od začátku se tomu člověk učí vnímat co znamená např. být Všudypřítomný a pak Vševědoucí viz A-E typu "0" což je vibrace "E". Člověk nejprve dosáhne Kosmického Vědomí... tedy spojí se sním, pak si ho zpřítomní nbo a pak se s ním ztotožní. Čím více cvičící to praktikuje, tím více je pravdou "JÁ JSEM VŠEVĚDOUCÍ A VŠUDYPŘÍTOMNÝ!" Než toto můžete tedy začít prohlašovat s plným Vědomím tohoto, musíte projít základy a pak nastoupit na vyšší stupně duchovního Vzestupu. Zde se neexperimentuje, zde se pracuje.Zde není místo pro salonní a kavárenské všeználky :-).....

Datum: 20.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Atributy moci člověka?

Přesto, že nemohu přijmout více věcí v této úvaze ani jako teoretické uvažování, natož nějak pokusně probádávat doporučená cvičení , rád bych Vás požádal o vysvětlení jedné záležitosti. Týká se atributu nebo dignity Božské osoby-, tedy Nejvyššího....„JÁ JSEM, Vševědoucí a Všudypřítomný!“Je zde nějaká technická chyba nebo máte vážně na mysli, že by člověk měl sám sobě nutit do mysli tuto myšlenku? Pak mě zajímá důvod, proč by měl takto někdo vidět sebe v roli vševědoucího a všudypřítomného.

Datum: 21.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Atributy moci člověka?

Nejprve díky za reakci a otázky :-).
1. Všudypřítomnost, je stav Vědomí, kdy se spojíte s Kosmickým Vědomím a ztotožníte se s ním, proto se stáváte i Vševědoucím, stejně tak i máte předpoklady k Všelásce, protože vibrace lásky jsou taktéž všudypřítomné. Nutit se nemusíte a nikdo to po nikom nepožaduje, prostě to tak je :-).To je v podstatě úkol každého člověka, rozvinout všechny základní vlastnosti do stavu božských praidejí. Takže pokud nejste připraven vy nebo kdokoliv jiný příjmout myšlenku přijetí daru, tak se do toho nenuťte, bylo by vám to zbytečně na překážku. Vše je otázka vnitřní připravenosti....
2. Druhá otázka navazuje na předcházející a mohu k tomu říci asi toto: Je to asi jako když hospodář předal třem svým služebníkům hroudu zlata, aby se o ní starali po dobu, kdy zde nebude. Jeden ze strachu před zloději jej zakopal u cesty a někdo ho viděl a pak si jí sám vzal. Druhy jí prohýřil s kumpány. Ten třetí jí rozmnožoval, aby až se hospodář vrátí mu jí předal i s výnosem. Co myslíte kdo byl uznán za nástupce hospodáře na jinými statky? Výnos jsou zkušenosti.....!!! Jinak nemám moc ve zvyku teoretizovat a raději hovořím z vlastní praxe :-)....!!!