O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření – ohňová modifikovaná energie – "T"

26.07.2010 10:41

Oheň -  energie takto modifikované a označené symboly:

SCH(Š), S, K, H, D, T, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Ohně, projevuje se jako světlo nebo má elektrický charakter, dále vše co souvisí s teplem a expanzí. Oblast typická pro moře energie modifikované jako Oheň je Hlava .

            

T

 

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem „ T

Barva spíše  hnědo černá

b)      F-tón

c)       Pocit tepla (expanzivní síla)

d)      Vědomí inspirace (očekávání-příjmu)(Vědomí akašistické analogie)

Obdržení daru  Božské inspirace a intuice při častém používání této vibrace z roviny „JÁ JSEM“

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Dar vynalézavosti (krom jiného ovlivňuje mechanickou paměť)

V Astrální sféře ovlivňuje:

-         Vláda nad všemi živly a vše co s tím souvisí

-          Uschopní astrální tělo sledovat pravou astrální magii v celém jejím rozsahu

 

       V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

-          Porozumění a praktické upotřebení veškerých zákonů analogie ve všech třech říších

/minerální, rostlinné a zvířat)

-          Oživuje pravou ledvinu a vše co s tím souvisí…

Cvičíme takto:

a)      Přejdeme do Vědomí „JÁ JSEM!“ a zpřítomníme si Zdroj „JÁ JSEM!“

-          " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM!" a " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM!"

b)     Ve Vědomí „JÁ JSEM!“ vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je hnědočernou, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit expanzivní teplo. Při  fonetickém vyslovování  symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno v příslušném tónu, tedy F-tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu  a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu T, nejen že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno - symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašské analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubo-hmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu( v představě jej naplnili) a dali ji čas, ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene naplň ihned mou pravou ledvinu a oživ jí, ať je plně funkční  a doplněná energií do 5 min.!“

Poznámka: Pokud, by jsme v příslušném orgánu cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií  s co největší dynamidou a patřičným programem na vyléčení.

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)      Přejdeme do Vědomí „JÁ JSEM!“ a zpřítomníme si Zdroj „JÁ JSEM!“

-          " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM!" a " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM!"

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak ukážeme v dalším díle s dalším písmenem.

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)         Přejdeme do Vědomí „JÁ JSEM!“ a zpřítomníme si Zdroj „JÁ JSEM!“

-          " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM!" a " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM!"

b)     S Vědomím „JÁ JSEM!“ vyslovíme symbol = písmeno T nejprve jako fonetické  tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akášské analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno naplní například Mentální sféru vlastního Miko 

                                                                           

„ Vibrace symbolu-písmene T, prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do  tří-smyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

    " Vibrační pole tří-smyslově vysloveného T, impregnuji tě přáním, co nejdříve dosáhnout schopnosti přijímat Boží inspiraci a intuici!"

Poznámka:   Pokud chceme, aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc  v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)     Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubo-hmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

Upozornění pro cvičící: Než začnete cvičit jednotlivé vlastnosti, schopnosti a moci, které chcete naplno dosáhnout, doporučuji každému z vás nejprve nějakou chvilku cvičit tzv. neurčitě, což je vyslat modifikovanou energii příslušného symbolu-písmene přes všechny NB vašeho MiKo do celého Miko a pak je na konci cvičení (po cca 5-10 minutách) zase nechat imaginárně rozpustit nebo vypustit do MaKo. Je to kvůli tomu, abyste si zvykli na dynamickou sílu příslušné modifikované energie. Naprosto ideální je cvičit tak, že během vašeho jednoho cvičení provedete  cvičení se čtyřmi živlově modifikovanými energiemi, například: SCH(Š), A, M, B (uvedl jsem tyto, protože jsem vám je již popsal, ale takto můžete kombinovat všechny živlově modifikovaných energii. Důležité je, aby byly vždy od každého živlu použity cvičené modifikované energie!!!

Příklad cvičení:

a)      )      Přejdeme do Vědomí „JÁ JSEM!“ a zpřítomníme si Zdroj „JÁ JSEM!“

-          " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Vědomím  JÁ JSEM!" a " Zpřítomňuji si a Ztotožňuji se s Zdrojem  JÁ JSEM!"

              b)   S Vědomím „JÁ JSEM!“ vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické  tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo naplní například všechny nebo jednotlivé sféry mého Miko                                                                            

Doporučuji cvičit nejprve po jednotlivých živlově modifikovaných energiích v celém MiKo(cca alespoň 10 x na každou samostatnou živlově modifikovanou energii) a pak můžete již dávat do jednotlivých a živlově příslušných oblastí:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Jednotlivé energie postupně, ale najednou. Začínáme zaplňovat-vkládat nejprve:

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči) pak

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici) pak

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan) a naposled

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Zde necháme cca těch 10 minut a pak je postupně zase rozptýlíme imaginativně a nebo vypustíme z MiKo do MaKo obráceným postupem:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Pokud nebudete rozumět nebo se budete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse pod každým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..

 

 

Diskusní téma: Základy tvoření – ohňová modifikovaná energie – „ T"

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.