O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření – vodní modifikovaná energie – "M"

22.06.2010 14:34

Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu  Základy tvoření – vodní modifikovaná energie – „M“

 

Voda -  energie takto modifikované a označené symboly:

M, N, W, J, CH, G, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Vody, projevuje se jako tma nebo má magnetický charakter, dále vše co souvisí s chladem a kontrakcí(stahováním). Oblast typická pro moře energie modifikované jako Voda  je Břicho .

            

M

 

 

V kabale se poukazuje na to, že Božská Prozřetelnost těmito třemi písmeny A, SCH a M, stvořila pra-principy živlů a že z těchto základních písmen povstala všechna ostatní písmena. Podle kabalistické zákonitosti je A v analogii s pra-živlem principu vzduchu, SCH a pra-ohněm a M s pra-živlem vody. A odpovídá rozumu

moudrosti,  zákonitosti rovnováhy atd., SCH vůli, všesíle a všemoci a M lásce. SCH je jako pra-princip ono aktivní s elektrickým fluidem a M jako protiklad živlový princip pra-živlu vody s magnetickým fluidem, které je s tímto principem v analogii. Písmenu A připadá jako vyrovnání úloha zprostředkovatele mezi pra- ohněm a pra-vodou.

Tedy pozor:

vibrace      SCH reprezentuje praživel ohně,

vibrace      M        reprezentuje praživel vody,

a vibrace   A        je zprostředkovatelkou mezi oběma vibracemi.

 

 

Následkem toho platí tato tři písmena za pra-písmena nebo základní písmena mateřská písmena. Tento krátký nástin byl nutný, aby osvítil správný postoj vibrace písmene M, aby při upotřebení této vibrace nemohlo dojít k jakékoliv záměně. Z těchto tří písmen vznikla pak, další písmena se svými specifickými účinky.

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem M

Barva spíše světle modrá zelená

b)      D-tón bzučivě

c)       Pocit chladu

d)      Vědomí  pra-principu vody a tekutin (Vědomí akašistické analogie)

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Schopnost dokonale ovládat své city a pocity nad svým ŽD

-          Schopnost proniknout, probádat a ovládat cit a pocitovou možnost každého člověka vlastním Vědomím

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Schopnost pojmout a ovládat astrální vodní živel v plném rozsahu

-          Dosažení naprosté vlády nad čistým magnetickým fluidem (MF)

       V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

-          Moc nad všemi tekutinami MiKo a MaKo a a dosažení vlády nad nimi

-          Schopnost vlády nad MF a všeho co s tím souvisí (ovládání gravitace apod.)

-          Oživuje břišní dutinu

Cvičíme takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno M  nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je modro zelenou, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit chlad. Při  fonetickém vyslovování  symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno tvrdě příslušném tónu, tedy D-tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu  a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu M nejen, že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vybračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno- symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašistické analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v  hrubohmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu   ( v představě jej naplnili) a dali ji čas ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene M  naplň ihned mou břišní dutinu, ať je zdrojem vodního živlu a MF pro celý MiKo a je  plně funkční do 10 min.!“

Poznámka: Pokud by v příslušném orgánu jsme cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií  s co největší dynamidou a patřičným programem na vyléčení.

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak ukážeme si nyní ukážeme.

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno M nejprve jako fonetické  třísmyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  třísmyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo naplní například Mentální sféru mého Miko                                                                             

„ Vibrace symbolu-písmene M prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo přes NB této sféry!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do  třísmyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

„ Vibrační pole třísmyslově vysloveného M, impregnuji tě přáním, dosáhnout co nejdříve osvícený rozum se všemi náležitostmi!“

Poznámka:   Pokud chceme aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc  v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)     Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubohmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

 

Pokud nebudete rozumět nebo se butete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse podkaždým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..

 

 

Diskusní téma: Základy tvoření – vzdušná modifikovaná energie – „ M “

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.