O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření - zemsky modifikovaná energie - "P"

28.06.2010 12:04

Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu  Základy tvoření – zemsky modifikovaná energie – „P“

 

Země -  energie takto modifikované a označené symboly:

I, O, F, R, B, a speciálně  Ä  - ovlivňuje vše co souvisí s principem Země, projevuje se jako tíha, krystalizace nebo má elektromagnetický charakter, dále vše co souvisí s chladem, tíhou a kohezí(soudržností).  Oblast typická pro moře energie modifikované jako Země  jsou dolní Končetiny (od šlapek až ke kostrči) .

            

P

 

 

Tento symbol- písmeno patří do skupiny tak zvaných dvojitých písmen B G D K P T. Tyto symboly-písmena budeme takto postupně probírat.

 

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem P

Barva spíše tmavě šedivá

b)      H-tón

c)       Pocit tíhy

d)      Vědomí  touhy po vzestupu  (Vědomí akašistické analogie)

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Vyvolává hluboký náboženský cit, pocit uctívání Nejvyšší nekonečnosti, projevující se jako nejhlubší Pokora

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Vyvolání touhy po povahovém zušlechtění, přetvoření charakteru, touhy po magické rovnováze

-          Schopnost pociťovat krásu z univerzálního hlediska , jako důsledek harmonie

-          Schopnost procítění absolutní krásy a harmonie v absolutní čistotě  a hloubce bez vázání na formu

       V Hrubohmotné  sféře ovlivňuje:

-          Ovlivňuje pud rozmnožování

-          Ovlivňuje lásku a touhu k dítěti (mateřský pud a láska)

-          Oživuje pravou nosní dirku a vše co s tím souvisí (Pingala=Muži ,Ida=Ženy)

Cvičíme takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno P  nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je tmavě šedá, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit silný pocit tíhy. Při  fonetickém vyslovování  symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno měkce v příslušném tónu, tedy H-tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu  a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu P nejen, že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vybračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno - symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašistické analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubohmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu( v představě jej naplnili) a dali ji čas ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene P  naplň ihned mé pravé nosní dirku a vše co s ní souvisí, oživ ji, ať se dokonale  vyrovná energie Pingaly (Muži)/Idy (Ženy). Nechť je trvale  plně funkční do 1 min.!“

Poznámka:

Pingala – mužská aktivní energie - když proudí příliš velké množství uvolněné energie hadí síly v tomto energetickém kanálu projeví se to takto:

-          přebytek této energie způsobuje různé anomálie v DT a VDT(LD) – návaly horka, nespavost, nechutenství, vize geometrických tvarů a světel, psychické nebo duchovní zvuky

Ida – ženská pasivní energie-když proudí příliš velké množství uvolněné energie hadí síly v tomto energetickém kanálu projeví se to takto:

-          přebytek  energie v v CET a IST – vede to k plačtivým náladám, k přejídání, k pocitům chladu a k přílišnému soustředění se na citové záležitosti

 

Poznámka: Pokud by v příslušném orgánu jsme cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií  s co největší dynamidou a patřičným programem na vyléčení.

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moci v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak ukážeme si nyní ukážeme.

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno P nejprve jako fonetické  třísmyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  třísmyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo naplní například Mentální sféru mého Miko                                                                            

„ Vibrace symbolu-písmene P prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo přes NB této sféry!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do  třísmyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

„ Vibrační pole třísmyslově vysloveného P, impregnuji tě přáním, dosáhnout co nejdříve osvícený rozum se všemi náležitostmi!“

Poznámka:   Pokud chceme aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc  v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)     Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubohmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

Upozornění pro cvičící: Než začnete cvičit jednotlivé vlastnosti, schopnosti a moci, které chcete naplno dosáhnout, doporučuji každému z vás nejprve nějakou chvilku cvičit tzv. neurčitě, což je vyslat modifikovanou energii příslušného symbolu-písmene přes všechny NB vašeho MiKo do celého Miko a pak je na konci cvičení (po cca 5-10 minutách) zase nechat imaginárně rozpustit nebo vypustit do MaKo. Je to kvůli tomu , abyste si zvykli na dynamickou sílu příslušné modifikované energie. Naprosto videální je cvičit tak, že během vašeho jednoho cvičení provedete  cvičení se čtyřmi živlově modifikovanými energiemi, například: SCH(Š), A, M, B (uvedl jsem tyto, protože jsem vám je již popsal, ale takto můžete kombinovat všechny živlově modifikované energie. Důležité je, aby byly vždy od každého živlu použity cvičené modifikované energie!!!

Příklad cvičení:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-                     „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-                     „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-                     „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické  třísmyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto  třísmyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo naplní například Všechny sféry mého Miko                                                                            

Doporučuji cvičit nejprve po jednotlivých živlově modifikovaných energiích v celém MiKo(cca alespoň 10 x na každou samostatnou živlově modifikovanou energii) a pak můžete již dávat do jednotlivých a živlově příslušných oblastí:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Jednotlivé energie postupně, ale najednou. Začínáme zaplňovat-vkládat nejprve:

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči) pak

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici) pak

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan) a naposled

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Zde necháme cca těch 10 minut a pak je postupně zase rozptýlíme imaginativně a nebo vypustíme z MiKo do MaKo obráceným postupem:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Pokud nebudete rozumět nebo se butete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse pod každým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..

 

Diskusní téma: Základy tvoření - zemsky modifikovaná energie - " P "

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.