O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základy tvoření - zemsky modifikovaná energie - "R"

21.09.2010 21:41

Vážení čtenáři pokračujeme v seriálu Základy tvoření – zemsky modifikovaná energie – „R“

 

Země -  energie takto modifikované a označené symboly:

I, O, F, R, B, P  a speciálně  Ä  - ovlivňuje vše co souvisí s principem Země, projevuje se jako tíha, krystalizace nebo má elektromagnetický charakter, dále vše co souvisí s chladem, tíhou a kohezí (soudržností).  Oblast typická pro moře energie modifikované jako Země  jsou dolní Končetiny (od šlapek až ke kostrči).

R

 

Tento symbol- písmeno patří do skupiny tak zvaných dvojitých písmen B G D K P R T. Tyto symboly-písmena budeme takto postupně probírat.

 

 

Vlastnosti tohoto typu modifikované energie označené symbolem R

Barva spíše zlatá

b)      A-tón

c)       Pocit tíhy a Vše-proniknutelnosti (souvisí to s Vědomím Já v solárním plexu)

d)      Vědomí nevázanosti, nepřipoutanosti a svobody (Vědomí akašské analogie)

Analogické vlastnosti a korespondence pro jednotlivé úrovně a Sféry:

      V Mentální sféře ovlivňuje:

-          Dosažení znamenitého rozumu

-          Schopnost vyvolat svobodu a nevázanost ve vůli a v jednání

-          Dosažení stupně zralosti, kde již nelze jednat nikdy protizákonně a dosažení stavu, být Pánem všech zákonů

V Astrální sféře ovlivňuje:

-          Schopnost vyvolat v astrálním těle genialitu, která se projeví v rozličném nadání (dosažení vysoké a nepředstavitelné geniality)

       V Hrubo-hmotné  sféře ovlivňuje:

-          Rozumové rozšíření Intelektu, které umožní snadno pochopit každou vědu snadno a rychle a zároveň jí snadno slovem vyslovit či vyjádřit.

-           

-          Oživuje levou nosní dírku

Cvičíme takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno R nejprve jako fonetické písmeno a pak si k němu imaginujeme příslušnou barvu, to je zlatou, takže naplní celý nekonečný prostor NB. Imaginujeme tak silně, že bychom měli cítit silný pocit tíhy. Při fonetickém vyslovování symbolu, můžeme se pokoušet vyslovovat toto písmeno měkce v příslušném tónu, tedy C-tónu.

Poznámka: při cvičení, bychom měli postupovat tak, že nejprve se zaměříme

1.) na cvičení světelné barevné škály

2.) na příslušnou zvukovou vibraci-tón

3.) na spojení 1.) a 2.) bodu a vyslovení najednou

4.) na procítění a eventuálně imaginaci příslušného pocitu

5.) na spojení činnosti 1.), 2.) a 4.) bodu, tak že v jeden okamžik vyslovení symbolu R nejen, že vygenerujeme spojení na moře světla příslušné barvy, ale foneticky zaintonujeme a zároveň prociťujeme příslušný pocit z takto vysloveného symbolu-písmene ve třech vibračních dimenzích.

6.) Když jsme takto schopni příslušné písmeno- symbol vyslovit, měli bychom být schopni ještě toto celé vyslovit s Vědomím  akašské analogie pro příslušný symbol-písmeno.

7.) K oživení příslušného orgánu v hrubo-hmotném těle, stačí abychom použili již světelnou vibraci symbolu-písmene ( viz bod 1.) a odeslali jí do příslušného orgánu( v představě jej naplnili) a dali ji čas ve kterém má dojít k oživení :

„Světelná vibrace písmene R naplň ihned mou pravou nosní dírku, oživ jí, ať dokonale jsem schopen/a přijímat vzduch a energii v něm obsaženou, která oživuje příslušné centra a dráhy. Nechť je trvale plně funkční do 10 min.!“

Poznámka: Pokud by v příslušném orgánu jsme cítili nějakou bolest nebo disharmonii, přerušíme toto cvičení a naplníme tento orgán životní energií  s co největší dynamídou a patřičným programem na vyléčení.

Pokud chceme rozvinout vlastnosti, schopnosti a moce v jednotlivých sférách svého MiKo je dobré to udělat takto:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

b)     Zde vyslovíme třídimenzionálně příslušné písmeno a necháme prozářit jednotlivé úrovně- sféry a vážeme na ně příslušné analogie. Jak si nyní ukážeme.

Jak rozvinout některou vlastnost, schopnost nebo moc v jednotlivých sférách MiKo?

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-          „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-          „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-          „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)     Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno R nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo, naplní například Mentální sféru mého Miko                                                                            

„ Vibrace symbolu-písmene R prostup a naplň celou mentální sféru mého MiKo přes NB této sféry!“

c)      Nyní vložíme požadované přání odpovídající analogii symbolu-písmene příslušné sféry do tří-smyslově vysloveného vibračního pole symbolu-písmene.

„ Vibrační pole tří-smyslově vysloveného R, impregnuji tě přáním, dosáhnout co nejdříve osvícený rozum se všemi náležitostmi!“

Poznámka:   Pokud chceme, aby se nám projevila nějaká vlastnost, schopnost nebo moc v

a)      Mentální sféře našeho MiKo – 60 x opakovat cvičení (vložit jako bezčasovou a bezprostorovou příčinu)

b)     Astrální sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s prostorovou příčinou)

c)      Hrubohmotné sféře našeho MiKo – 400 x opakovat cvičení (vložit s časovou a prostorovou příčinou)

Upozornění pro cvičící: Než začnete cvičit jednotlivé vlastnosti, schopnosti a moci, které chcete naplno dosáhnout, doporučuji každému z vás nejprve nějakou chvilku cvičit tzv. neurčitě, což je vyslat modifikovanou energii příslušného symbolu-písmene přes všechny NB vašeho MiKo do celého Miko a pak je na konci cvičení (po cca 5-10 minutách) zase nechat imaginárně rozpustit nebo vypustit do MaKo. Je to kvůli tomu, abyste si zvykli na dynamickou sílu příslušné modifikované energie. Naprosto ideální je cvičit tak, že během vašeho jednoho cvičení provedete cvičení se čtyřmi živlově modifikovanými energiemi, například: SCH(Š), A, M, B (uvedl jsem tyto, protože jsem vám je již popsal, ale takto můžete kombinovat všechny živlově modifikovaných energii. Důležité je, aby byly vždy od každého živlu použity cvičené modifikované energie!!!

Příklad cvičení:

a)      Přejdeme do Vědomí Věčného NB (V-VNB) a zpřítomníme si VNB

-                     „Mé normální Vědomí-Já spoj mne s V-IST!“

-                     „V-IST spoj mne s V-VNB!“

-                     „V-VNB zpřítomni mi VNB!“

b)Ve V-VNB  vyslovíme symbol = písmeno nejprve jako fonetické tří-smyslové písmeno (světlo-barva+ tón+pocit) a s Vědomím akašistické analogie odpovídající symbolu-písmenu. Naplníme tím prostor NB a vložíme představu, že takto tří-smyslově (třídimenzionálně) vyslovené písmeno skrze ostatní NB celého MiKo, naplní například Všechny sféry mého Miko                                                                            

Doporučuji cvičit nejprve po jednotlivých živlově modifikovaných energiích v celém MiKo(cca alespoň 10 x na každou samostatnou živlově modifikovanou energii) a pak můžete již dávat do jednotlivých a živlově příslušných oblastí:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Jednotlivé energie postupně, ale najednou. Začínáme zaplňovat-vkládat nejprve:

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči) pak

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici) pak

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan) a naposled

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Zde necháme cca těch 10 minut a pak je postupně zase rozptýlíme imaginativně a nebo vypustíme z MiKo do MaKo obráceným postupem:

Oheň – Hlava(od poloviny krku nad hrtanem a celá hlava)

Vzduch – Hruď a Krk (od bránice do poloviny krku- těsně nad hrtan)

Voda – Břicho (od podbříšku včetně  k bránici)

Zem – Nohy (od šlapadlům ke kostrči)

Pokud nebudete rozumět nebo se butete chtít na něco zeptat pro lepší pochopení, prosím využijte prostor diskuse pod každým článkem a příslušným symbolem-písmenem. Každý váš dotaz bude reflektován a může posloužit i jiným čtenářům a cvičícím…..

Dodatek ze Sefer Jecira:

Sedm dvojitých: b, g, d, k, p, r, t; jejich podstatou jest život, mír, moudrost, bohatství, půvab, plodnost a moc.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t; vyskytují se ve dvojí způsobě: B-b, G-g, D-d, K-k, P-p, R-r, t-T (B-Bh, G-Gh, D-Dh, K-Kh, P-F, R-Rh, T-Th), ve tvaru měkkém i tvrdém, silném i slabém.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t podle výslovnosti a záměny; opakem života je smrt, opakem štěstí neštěstí, opakem moudrosti pošetilost, opakem bohatství chudoba, opakem půvabu štědrost, opakem setby zpustošení, opakem moci poroba.
Sedm dvojitých:
b, g, d, k, p, r, t (souvztažných se sedmi mezníky těchto šesti směrů): Nahoře, dole, východně, západně, severně a jižně, a palác svatyně, jenž všechny nese, uprostřed.
Písmenu
b zůstavil vládu nad moudrostí, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Saturna ve vesmíru, neděli v roce a pravé oko v těle.
Písmeni
g zůstavil vládu nad bohatstvím , korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Jupitera ve vesmíru, pondělí v roce a levé oko v těle.
Písmenu
d zůstavil vládu nad semenem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Marta ve vesmíru, úterý v roce a pravé ucho v těle.
Písmenu
k zůstavil vládu nad životem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Slunce ve vesmíru, středu v roce a levé ucho na těle.
Písmenu
p zůstavil vládu na panstvím, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Venuši ve vesmíru čtvrtek v roce a pravou chřípi v těle.
Písmenu
r zůstavil vládu nad mírem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Merkura ve vesmíru, pátek v roce a levou chřípi v těle.
Písmenu
t zůstavil vládu nad půvabem, korunoval je a stmelil (kombinoval); jimi utvořil Měsíc ve vesmíru, sobotu v roce a ústa v těle.

Vážení čtenáři, probrali jsme již 10 písmen modifikovaných energií a to 3M a nyní 7D, takže v dalším přejdeme na tak zvané jednoduché písmena, kterých je 12. Jak jsem si všimnul, tak jich bude již jen 11, protože písmeno H jsem již uvedl, z důvodů možnosti jej použít pro rozvoj vidění.

LK

 

Diskusní téma: Základy tvoření - zemsky modifikovaná energie - "R"

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.