O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zapomeňte na všechno, co do vás odmalička hustili, a vzpomeňte si už konečně, kým skutečně jste

13.02.2013 14:21

Představte si, že zasadíte semínko. Semínko obsahuje nekonečný potenciál sebe sama a vyraší z něj strom, květ, plod. Teď si představte, že ten strom nebo jeho plod se začne ztotožňovat se svým projevem a nebude chtít o svém jádru nic slyšet. A o tom to všechno je: o niterném jádru - světle poznání... Anebo temnotě zapomnění.

 

Čím méně má kdo vnitřního světla a čím více se ztotožňuje se svým vnějším projevem, tím více je náchylný k tomu nechat se ovládat a řídit nějakým uměle vytvořeným, cizopasným systémem. Důvodem je potlačení autenticity - manipulovat lze totiž pouze s obalem. Nebo si snad myslíte, že kdyby veřejnost pochopila, že jsme každý jeden z nás ve skutečnosti rozmanitým vyjádřením samotného Věčného Jádra Existence, a že ani náhodou nejsme jen nějaké pochodující předměty, že by dál jako hlupák odváděla parazitům daně a platila si nějaké stupidní pojištění a žila nesmyslný život v zajetí papírů a čísel?


Vesmír jsme My

vesmír jsme my

 

* Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého.

 

* Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého.

 

* Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých.

 

* Měnit své myšlení, ne formovat své okolí.

 

* Mít svůj názor, ale nikomu ho nepodsouvat.

 

* Učit se porozumět a odstraňovat vlastní omyly, nejen poukazovat na chyby druhých.

 

* Být kapitánem na své lodi, ne kormidlovat loď toho druhého.

 

* Žít život podle svých přestav, ne toho druhého.

 

* Být hodnotným člověkem, ne loutkou.

 

* Milovat ze srdce, ne ze zisku.

 

* Pomáhat nejen tehdy, když se ti chce, ale vždy, kdy je potřeba.

 

* Smát se proto, že chceš, ne proto, že musíš.

 

* Upevňovat se v odvaze, nepodléhat strachu, který zmenšuje naši velikost.zdroj: NENÍ ČAS VYČKÁVAT, JE ČAS KONAT

 

láska zde a nyníVideo (bylo smazáno!) → viz text níže

 

"Světelné tělo neboli spirituální DNA je pravzorem, plánem pro účel našeho života a pro božské možnosti každé duše.

 

Vzestup není pouze vzestoupení do života svého Vyššího Já, ale hlavně také návrat ke Všemu, co je.

 

Nejsme to pouze my lidé, kteří se měníme, ale všechny formy života na Zemi se stávají krystalickými.

 

Naše spirituální DNA je předlohou pro strukturu fyzické DNA a připomíná spirálovité energetické korálky navlečené v jedinečných specifických vzorcích.

 

Naše současná dvouvláknová DNA se nedokáže vypořádat s multidimenzionálním energetickým polem zkušeností.

 

Tajemství této aktivace (do rozšířené a vyšší verze) spočívá v pochopení tajemství některých funkcí a vztahů mezi určitými žlázami a s nimi spojenou vyrovnávající produkcí speciálních hormonů.

 

Žláza brzlíku (thymus), která se nachází ve 4. čakře, je známá jako "Sídlo Duše" nebo "Vyšší srdeční centrum".

 

Jeho funkcí je produkovat silné hormony, které stimulují a vylepšují náš imunitní systém a tím nám umožňuje mít silná mentální a fyzická těla.

 

Žláza hyperthymus, která se nachází uprostřed mozku, je zodpovědná za propojení a interakci dvou dalších žláz; hypofýzy a šišinky.

 

Vlastní aktivace těchto žláz a jejich následná integrace umožňuje produkci SOMY.

 

SOMA je známá jako "Spirituální nebo také božský hormon".

 

Tento hormon rozvíjí vnitřní sílu pro transmutaci dvouvláknové šroubovice DNA do originální pro lidstvo navržené DNA se 12 vlákny.

 

Věda dosud nerozpoznala tuto pravou 12 - vláknovou DNA obsaženou v potenciálu lidsta a zahrnuje ji do buněčné hmoty, kterou v současné době nazývá "nadbytečná, odpadová" DNA.

 

Tato "nadbytečná" DNA není nadbytečná! Je součástí dědictví, které vás jednoho dne přivede zpět k vaší úplné identitě.

 

Završení aktivace Světelného těla umožní Vyššímu Já načíst si a trvale ukotvit mřížku kompletní DNA/RNA.

 

Mřížka DNA/RNA sestává ze 64 zřetelných pečetí, které se nacházejí uvnitř všech vašich čakrových mřížek (kompletní šablony vašich současných čaker).

 

K tomuto specifickému procesu dochází v těsné součinnosti s Vyššími Bytostmi a s požehnáním od Vzestoupených Mistrů a Vyšší Hierarchie sloužících podle Zákona JEDNOHO.

 

Všechny tyto aktivace nakonec umožní Duši, aby trvale ukotvila "bio-stratus".

 

Tento "stratus" je vzorec super DNA, rovněž známý jako "Spirituální genetická super-šroubovice DNA", kterou lidstvo ztratilo během "Pádu".

 

Tento vzorec může být plně obnoven, protože byl uchován v "Božském Matrixu".

 

Protože byl součástí původně navrženého plánu pro evoluci lidské rasy a pro vesmírný vývoj.

 

Vzorce původní DNA vibrují na vyšších frekvencích.

 

Tím, jak se vyvíjejí a posouvají energie samotné planety, jsme si postupně schopní znovu uvědomovat tento dávný dřímající potenciál.

 

Naladění a překódování DNA je nezbytným procesem pro opětovné sladění Duše se Záměrem Duše.

 

A tím nám umožní vrátit se zpět a znovunastolit náš původní stav bytí a znovu nabýt naše božské dědictví.

 

JSME JEDNÍM.

 

Nechte své srdce otevřené."

 

 

Piktogramy v obilí - symbolický světelný jazyk - posvátná geometrie

světelná řeč

 

zdroj: https://www.63plus1.cz/3285

 

Diskusní téma: Zapomeňte na všechno, co do vás odmalička hustili, a vzpomeňte si už konečně, kým skutečně jste

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.