O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zemětřesení lze předvídat ? Nespíše ano !

06.06.2011 07:34

Již jsme se tomuto tématu před časem sami věnovali - viz např. zde : Úvahy na téma zemětřesení a jeho předpovídání, ale z nedostatku času jsme toto téma dále více nerozvíjeli.

 

Nyní jsem našel na webu Cornellovy univerzity (náhodou při hledání něčeho jiného :-)  ) menší studii na téma souvislosti zemětřesení a pohybu (pozic) planet v naší Sluneční soustavě. Přeložil jsem pro Vás krátké zásadní shrnutí samotného autora. Studii naleznete v angličtině zde : https://arxiv.org/abs/1104.2036 a celou v PDF zde: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1104/1104.2036.pdf

(PN)

 

 

 

Ve své Georesonátor koncepci empiricky prokazuji, že seizmickou činnost vyvolávají slapové síly zvětšující  rezonanci  hmotnosti Země. Dospěl jsem ke zjištěním, že všechna zemětřesení  (~M6+) v roce 2010 nastaly během dlouhých astronomických  konjunkcí Země (t> 3 dny) s dalšími planetami uvnitř naší sluneční soustavy. Totéž platí pro všechny velmi silné (~ M8 +) zemětřesení za poslední desetiletí od roku 2000. A nakonec nejsilnější (M8.6 +) zemětřesení  uplynulého  století ukázaly, že k nim došlo během několikanásobných konjunkcí se Zemí, zatímco k polovině super nejsilnějších zemětřesení (M9 +) došlo během úplňku. Použil jsem také kometu Elenin (C/2010 X1), která datům přidala na důkladnosti, pokud jde o velmi silnou seismickou činnost od roku 2007 (pokud jde o nejsilnější seismicitu – již od roku 1965). Elenin bude i nadále zintenzivňovat svůj velmi silný vliv na Zemi až do srpna-října 2011. Přibližné předpovědi zemětřesení na základě mých objevů jsou proveditelné. Tato demonstrace ukazuje můj hyperresonator koncept, dorazil dříve jako matematicko-fyzikální řešení nejobecnější rozšíření georesonator koncepce možné.

 

 

pro lepší pochopení některé základní pojmy dle Wikipedie a dalších zdrojů:

Slapová síla je druhotným efektem gravitační síly a jejím důsledkem jsou např. příliv a odliv. Vzniká proto, že gravitační pole není konstantní napříč celým tělesem. Když se těleso ocitne pod vlivem gravitace jiného tělesa, gravitační zrychlení na bližší a vzdálenější straně se může výrazně lišit. To vede k pokřivení tvaru tělesa, aniž by se měnil jeho objem; pokud na počátku předpokládáme kulový tvar tělesa, slapová síla má tendenci pokřivit jej do elipsoidu se dvěma vybouleninami, jedné přímo naproti druhému tělesu a druhé na odvrácené straně od něj.

Georesonátor = model, kde Země funguje jako mechanický oscilátor ovlivňovaný nebeskými tělesy.

Konjunkce (angl. = Alignment) = okamžik největšího zdánlivého přiblížení dvou objektů na obloze či seřazení nebeských těles jakoby do přímky/do zákrytu.

M“ Takzvané „Magnitudo” navrhl Japonec Wadati, pomocí této veličiny – magnituda, vyjadřujeme velikost konkrétního zemětřesení. Magnitudo se určuje např. ze seismometricky zjišťovaných maximálních výchylek v  pohybu půdy při zemětřesení. Existuje několik magnitudových stupnic a právě jednu z nich vytvořil Charles Francis Richter. Je to tzv. velikost zemětřesení podle Richterovy stupnice. Richterova stupnice je logaritmická stupnice, kde každý stupeň je desetkrát silnější než ten předchozí.

 

Následující tabulka z výše uvedené studie (viz PDF) zachycující konjunkce planet (Alignments) při zemětřeseních od síly kolem 8 stupňů Richterovy stupnice a výše za posledních 10 let.

 

Myslím, že výše uvedená tabulka je dobře srozumitelná i neangličtinářům ...

 

 

Diskusní téma: Zemětřesení lze předvídat ? Nespíše ano !

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.