O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Žijeme opravdu v Matrixu?

26.06.2010 10:53

ŽIJEME OPRAVDU V MATRIXU?

Vážení čtenáři, dnes a denně se setkáváme s používáním určitých jakoby faktů-tvrzení, které již bereme jako fakt a vůbec se nepokoušíme porozumět skutečnosti, ale zdánlivou skutečnost již bereme jako absolutní skutečnost. Proto se setkáváme s tím, že mnoho pisálků a jejich fanklub suita používá otřepané fráze o zrcadlení (něco někomu řeknete o tom, jak ho vidíte a jak se projevuje, on to otočí, tak že vy vlastně hovoříte o sobě. Obratně přehrál svůj projev na někoho jiného…..), dále o tom, že žijeme v tak zvaném Matrixu( viz sci-fi  film Matrix) a atd. atd. V tomto článku se chci zabývat právě tím žitím nebo nežitím v Matrixu.

Vlastní problém spočívá v tom, že díky těmto pisálkům, kteří si myslí, jak jsou IN, když svůj popis Božího světa pro sebe a své okolí zjednoduší do spisovatelské licence pojetí možné alternativy bytí. Místo aby zkoumali, tak jako máme všichni bez rozdílu zkoumat co je Boží svět a stvoření, skončili své hledání Pravdy a žití Pravdy přijetím a vydáváním svým matrixovým pojetím své existence. Stali se z nich bojovníci za zrušení matrixu a někdy to tak vypadá, že by se rádi pasovali na Vyvolené, kteří spasí tento svět. K jejich škodě nejen že nejsou Vyvolení (Neo), ale tím že vytváří fantasmagorie nebo také můžeme říci sci-fi pohádky pro dospělé, které ale prezentují jako objektivní Pravdu, stávají se a dnes již v podstatě jsou Svůdci a spoluhráči druhé strany. Druhá strana je míněna množina všech těch, kteří mají zájem udržet lidstvo za každou cenu v nevědomosti a v nevědomém otroctví….!!!

 

Jak tedy poznáme, zda žijeme nebo nežijeme v Matrixu?

Nejprve musíme vědět a postupně poznávat, jak je vlastně Boží Stvoření vytvořeno, jak a podle čeho funguje (Boží zákony a zákonitosti). Měli bychom také se snažit poznat a pochopit nejen účel našeho lidského bytí, ale i co je vůbec důvodem existence Bytí jako celku. Pokud nepochopíme jak je Stvoření strukturované, jak je hierarchicky řízené, jakou roli má a bude mít člověk v této struktuře a hierarchii, budou nás stále balamutit nějací lidé, kteří jsou neukojení ve svých touhách a představách o vlastní moci, výjimečnosti a předurčení. Co je opravdu důležité pochopit a přijmout, že jsme všichni bez rozdílu členové hierarchického uspořádání. Máme tedy vždy někoho nad sebou a někdo je vždy i pod námi. Naše místo v této hierarchii, je dáno stavem našeho vnitřního rozvoje a dosažení. Ano před Bohem jsme si všichni rovni, ale to neznamená, že jsme si všichni rovni v tom, co kdo dosáhl. Každý má rovnou příležitost ve Stvoření, dokonce i ti co tu příležitost podle toho kam byli svou účelovou příležitostí umístěni, nemají. Jsou například bytostní (bytosti živlového charakteru), kteří jsou skutečně smrtelní a kteří se mohou za jistých podmínek stát nesmrtelnými, jako jsme My lidé, ale má to jednu podmínku. Ta podmínka je musí na sebe vzít evoluční úděl. To se nikomu z nich nechce, protože mají vše k tomu, aby radostně žili jakoby věčně, ale stejně jednou přijde chvíle absolutního konce pro ně. Člověk se může stát také bytostným, pokud se rozvíjí jednostranně a především disharmonicky. Dostává se mu možnost-příležitost se vrátit do svého evolučního proudu, ale rozhodnutí a úsilí k tomu potřebné, musí vyvinout sám. Co jsem tím chtěl říci a říkám? Na příkladu zdánlivé nesmrtelnosti bytostných a zdánlivé smrtelnosti lidí ukazují jak je ošidný zkratkovitý pohled na věc. Zde je vždy potřeba se podívat na místo a úlohy té které zkoumané věci ve Stvoření. Pak teprve můžeme zařadit a definovat účel a podstatu projeveného….!!!

Měli bychom si připomenout, že Stvoření má 4 základní roviny existence a ještě jednu, která je prazákladem existence těchto rovin a o které se běžně nikde nehovoří. Je to prvotní projev Stvořitele všech Stvořitelů, je to ta Akáša („0“ typu), ze které vzešly ty další, do které se vše jednou vrátí a která sama přejde do neprojevenosti.

Člověk má v sobě ve svých strukturách obsaženy všechny roviny existence, tedy 4 základní a jednu prazákladní, která spojuje člověka se Stvořitelem všech Stvořitelů a která dává váhu tvrzení, že jsme Boží děti a jaké je naše potenciální dědictví v budoucnosti, až k tomu osobním vývojem dospějeme ve všech ohledech.

0.      Prazákladní rovina bytí, je rovinou počátků všeho a ve všem. Zde okolo tak zvaných Nulových Bodů prvotního projevu je organizováno prvotní Vědomí tzv. panenských duchů.

1.      Základní Rovina je rovinou příčinnosti a záznamů následků, které tyto příčiny vyvolaly. Zde, je generován Zákon příčiny a následků, který nám tak vadí, když se s ním setkáme a když po nás požaduje „Zaplať!“ za to cos udělal nebo způsobil. Je zde zakotveno mnoho Zákonů a zákonitostí pro praktické fungování hierarchicky nižších rovin Stvoření. Zde již Vědomí sestupujících panenských duchů do vývoje, začíná organizovat sebe sama do určitého sebevyjádření, vytváří příčiny nebo je ovlivněno příčinami, které již byli vytvořeny Stvořitelem všech Stvořitelů

2.      Mentální rovina – sféra je rovinou, kde se z její akášské pod roviny tvoří a zanikají myšlenky, je to rovina, kde vše ještě nemá ani konkrétní tvarové vyjádření a ani specificky časové vyjádření. Vše je nekonkrétní jak v čase, tak v prostoru-tvaru.

Zde již duch vidí, slyší, cítí a zpracovává do svého mentálně zaostřovaného vědomí. Tomuto Vědomí a způsobu zpracovávání informace, říkáme transcendentální vědomí a vidění, slyšení, cítění. Tímto způsobem můžeme vnímat vše jen v mentální sféře. Pokud chceme vnímat z jiných rovin, musíme si „přepnout“ rozsah Vědomí pro příslušnou úroveň, abychom i tam mohli vidět, slyšet a cítit z roviny Vědomí Ducha.

Nebo musíme zapojit příslušný orgán vnímání, té roviny, ve které chceme vnímat informace z vnějšku. Vnitřní informace můžeme snímat pouze skrze transcendentální vědomí, vidění, slyšení a cítění a je jedno v jaké vnitřní rovině chceme vnímat!!!!

 

3.      Astrální rovina – sféra je rovinou, kde se seskupuje do určitých tvarů a nabývá vše konkrétnosti ve vztahu k tvaru a prostoru. Čas je zde stále neurčitý a nekonkrétní stejně jako v mentální rovině-sféře. Zde již jsou konkretizovány i tělesné funkční orgány, sice „jen“ energetické, ale přesto skutečné a funkční!  Máme tedy například astrální oči, kterými můžeme vidět nejen astrální přítomnost, ale i minulost a částečně i budoucnost. Říká se tomu jasnovidnost astrálního zraku. Astrálním zrakem můžete vidět v příslušné rovině, tedy astrální rovině-sféře vše vnějšně jako normálním fyzickým zrakem a když máme rozvinuty jasnovidné funkce, můžeme vidět vše, jak jsem již napsal z minulosti, přítomnosti a i budoucnosti, bez omezení vzdálenosti ve Stvoření. Budoucnost můžeme vidět, protože v astrální rovině-sféře není určitý čas a vše zdánlivě probíhá v jeden okamžik a jako by už vše bylo determinováno. Je to zdání, které vychází z pozice pozorovatele inerciální pohybové soustavy, kde probíhá něco, čemu říkáme lineární čas. Z tohoto místa můžeme vidět děj najednou od počátku do konce najednou. Je to dáno rychlostí synchronizačních impulsů vědomí promítnuté do kvantity z místa vytvoření události (svět příčin) do místa realizace, což je v tomto případě hrubo-hmotný svět (3D)

4.      Rovina-sféra hrubo-hmotného projevu (3D) je rovinou-sférou kde vše je konkretizováno ve tvaru (rozměry objektu, fyzikální vlastnosti atd.) a v čase. Tím, že došlo k vytvoření spojeného časoprostorového kontinua, vytvořily se specifické podmínky pro vnímání a tedy i ohodnocování co je reálné a co se zdá, že reálné není.

Proto se může stát, že člověk, který ještě nemá praktické zkušenosti s magickou (vědeckou) prací na sobě, může podlehnout argumentaci, že když se mu v jednu chvíli ztratí strom ze zorného pole a pak se mu zase objeví, že vše je jeden velký Matrix. Tedy, že vše okolo něj je jen něco nahraného v jeho vědomí a které mu někdo ovlivňuje. Skutečný praktik a zasvěcenec (ten který poznává skutečnou podstatu bytí jeho zákonitostí a je do toho postupně zasvěcován svými učiteli a průvodci) ví přesně jaké nástroje má k dispozici v rámci tzv. okultní anatomie, jak funguje působnost zákonů a zákonitostí v jednotlivých sférách. Hlavně však může vše podle těchto zákonů a zákonitostí s využitím základní energie ovlivnit, přetvořit nebo i stvořit. Nebude tedy podléhat klamu rádoby učitelů a mistrů především orientovaných na orientální zasvěcovací systémy a od nich naklonovaných nových systémů. Nejsou to špatné systémy, ale jen tito „učitelé a mistři“ se špatně učili a klouzali po povrchu až ke své „dokonalosti“ vlastního sebeklamu….!!! Všechno ve Stvoření je reálné a neodehrává se „jen“ ve Vědomí!  Žádný matrix neexistuje, pokud pomineme vlastní sebeklamy a iluze, které si sami generujeme svou omezenosti a omezováním skutečných schopností Ducha a jeho nástrojů, kterými jsou jak Astrální tělo, tak i bio robotické vozítko, kterému říkáme fyzické tělo. I tato těla jsou jen zjednodušeným vyjádřením skutečných nástrojů Božího ducha v nás, ale to si můžete přečíst a nastudovat pokud budete mít opravdový zájem na našich stránkách v jiných článcích k tomuto tématu. Na toto téma se dá napsat tolik textu, že by to vydalo na velice silnou knihu, ale vnímavý člověk si najde postupně tolik, kolik potřebuje, aby se orientoval a nenechal se vmanipulovat do obskurních tezí neumětelů a duchovních slepců. Nenechte si prosím vnutit, že vše je klam, který vám generuje vaše mysl. Tu máte údajně rozpustit a tím se osvobodíte od iluzí světa. Kdyby to nebylo myšleno absolutně vážně, tak by se dalo o tom polemizovat co a jak, ale takto nelze než absolutně odmítnout. Proč? Mysl je jedno z našich Těl, respektive Vědomí jednoho z našich těl a to Duševního těla. Toto tělo a Vědomí=mysl mají za úkol vybrat přicházející myšlenky z IST (intuičně soucitného těla) a zpracovat je do konkrétní podoby nebo je zcela odmítnout. Tato činnost je zjevně velice důležitá nejen pro funkci Vykonavatelů (AT a FT), ale především pro vlastní vývoj. Mysl se stává nekontrolovatelnou tehdy, když se s ní ztotožníme natolik, že popíráme svého vlastního Ducha s jeho jednotlivými funkcemi.  Už se to bohužel stalo, že člověk zabředl do hmoty tak hluboce, že má dojem, že Vědomí Já je skutečné a jedinečné. Přitom Vědomí Já je „jen“ Vědomím Já ve 3D, tedy Vědomím pro tuto oblast, ze kterého dostává a zpracovává informace.  Do podvědomí jdou informace z jiných Info kanálů, které Mysl taktéž zpracovává. Takže k doplnění: Vědomí Já ve 3D, je jen část celkového Vědomí trojjediného těla (MET=FT,CET=AT,DT). To je tedy to na co jsme někteří tak pyšní a co tak velice převelice vystavujeme okázale na odiv. Jsou to jen nástroje a jako s nástroji bychom měli s nimi jednat. Pečovat o ně, aby nám dobře a dlouho sloužily, ale nepřikládat jim více důležitosti než je potřeba….! Nezbavujme se tedy svých nástrojů, ale pěstujme je, rozvíjejme je, aby nám skutečně mohli sloužit a abychom i díky nim mohli skutečně sami na sebe „popatřit“, tedy sami sebe poznat kdo skutečně jsme a podle toho se chovat, jednat a tvořit. Jsme něco jako hologram Stvořitele všech Stvořitelů vloženém do Krystalu jedinečné hodnoty, který se rozvinul podle vnitřního programu do příslušných tvarů a svou přítomností deleguje přítomnost Boží……

LK

 

Diskusní téma: Žijeme opravdu v Matrixu?

Datum: 27.06.2010

Vložil: mazz

Titulek: článek

pěkný :-)

Datum: 27.06.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: článek

Díky snad to osloví ty kterým to patří, lidem....