O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Žít nový sen : video + zamyšlení + prosba

06.02.2013 16:23

 

 

Zamyšlení a prosba (LK):

Žít nový sen je velice těžké, pokud je otrávená duše tíží prožitého. Prosil jsem mnohokrát Stvořitele Všeho, ať pomůže a ukončí trápení Lidstva, protože už je všeho tak akorát. Člověk se již tíhou a lekcemi života přestal rozvíjet, byla mu otrávena Duše nekonečným utrpením, které již nemělo konce. Ti co měli člověka přezkušovat, našli místo Milosti, Soucitu a Bratrství v tomto "přezkušování" radost a potěšení z trápení a zotročování Lidstva. Prosil jsem a i činil, aby tito pověření examinátoři se znovu navrátili do pozic, které měli vykonávat. Někteří byli fatálně potrestání i pro výstrahu jiným starším bratřím, kteří se na tomto podíleli ....

Nyní je období, kdy již trápíme sami sebe a své okolí, díky svému vnitřnímu zranění Duše. Mějme tedy soucit, buďme milosrdní a buďme bratry především sami k sobě na rovinách nižšího JÁ, abychom mohli to samé být ke svému okolí. Neodsuzujme nikoho ani sebe a ani jiné... Nyní potřebujeme oživit NADĚJI, že lze snít NOVÝ SEN o NOVÉM SNU, který můžeme žít. Prosím tedy mého Otce, Stvořitele Všeho: "Otče, Stvořiteli Všeho, uzdrav naše zraněné Duše, dej nám Naději v život lepší, dej nám prosím Naději snění Nového Snu v podobě pomoci našich průvodců. Prosím tě o tvou projevenou Milost a Milosrdenství v podobě zjevení se těchto průvodců a duchovních učitelů každému z nás, ať můžeme již kráčet alespoň chvilku s nimi, než se uzdravíme a budeme moci bez pokřivenosti snít každodenní praxí to, co je Tvým záměrem s každým z nás....! Děkuji ti Otče, za nás za všechny z rodu Lidí, za tvou vyslyšenou Milost a Milosrdenství."


Prosím šiřte tento odkaz, protože pokud nepochopíme svou nemohoucnost a svá zranění Duše, nebudeme schopni naplno snít a žít  NOVÝ SEN!

 

Diskusní téma: Žít nový sen : video + zamyšlení + prosba

Datum: 11.04.2013

Vložil: MARIE - duchodkyne

Titulek: Vám poděkování a lásku Vám

Toto video snad na světe nemá konkurenci , potřebujeme to jako sul, v této zajímavé zvláštní a záhadné době, Přeji si ať to přečte celých 7 miliard lidiček, to by bylo něco??????? že????Všem lidem srdce plné lásky a krásné naši zemi mír!!!!

Datum: 06.02.2013

Vložil: gap

Titulek: Poděkování

Děkuji Luďku za zamyšlení.
Je jednou z nemnoha perel v současném oceánu zmatení.
Nejsme fyzicky spolu.
Řešíme svá zranění svými prostředky v prostoru svého JÁ.
Stále o sobě víme.