O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zlatá dušička aktuálně - 14.2.2012

14.02.2012 12:14

Mnohým z vás chybí láska k sobě samým. Naučte se jí, milujte se tak, jako dosud nikdy. Vaše tělo touží po lásce, stejně tak jako vaše mysl. Obejměte se a prociťte nádheru spojení. Copak nechápete, že objímáte Boha? A on objímá vás. Sám k tomu dává svou lásku a propojuje vás se sebou samým. Obraťte svou mysl do svého srdce, podívejte se, kolik krásného je ve vašem srdci, jak září vaše duše. Světlo vašeho Já září do celého vesmíru. Kdybyste se podívali skrz tmavý vesmír a viděli tuto nádhernou záři, která vychází ze Země.....
Sejměte své ochranné obaly a začněte zářit, volejte do dáli a zpívejte svou píseň probuzení. Slyšíte ten nebeský chór? Plujte na těchto melodiích, až dosáhnete nebe....nebe v sobě samých.

 

Poznámka redakce Rahunta: "Otevřete svou Mysl všem svým Srdcím!"

 

13.2.2012

Vyberte si lásku

Několik tisíciletí se lidé na Zemi snaží vymanit se z pout, kterými byli svázáni. Síla, která zde působí, je velice nenápadná. Mnozí nemají možnost ji rozpoznat. Miliony lidí jsou zde jako v sevření, neboť jsou neprobuzeni. Nemají možnost vymanit se z kleští, které je svírají. Stále zde panuje temnota. Mnoho situací ovlivňuje, mnoho lidských duší. A důležité je, že někteří s ní sami spolupracují. Temnota je velice rafinovaná, proto je důležité naučit se ji rozpoznat. Vždy to cítíte ve svém srdci, které buď souhlasí anebo ne. V srdci se pozvedne pocit, kdy náhle zcela pravdivě cítíte, že toto není to pravé. Anebo se v srdci rozlije pocit tepla a lásky a vy víte, že toto je to pravé. Naučte se takto rozlišovat vše, co k vám přichází. Nepodporujte temnotu, vyberte si lásku. Časem se naučíte velice přesně, jak si vybrat to pravé. Vybrat si pravdu. Pravda vibruje velice vysoko, stejně tak i láska. Všichni jste dostali ten dar, abyste to uměli. Neboť láska v srdci se spojí s vaší Božskou duší ve vás. Hudba, která zazní, je povznášející a vynese vás ze tmy do světla. Vždy se připojte jen k vysokým hlasům Božím. Díky tomu vyhrajete. Vaše tělo i duše se stanou součástí světla, temnota bude nucena ustoupit. Pamatujte si vždy, že k tomu, abyste byli s láskou, se rozhodujete vy sami. Vy s pomocí Boží. Jste Jeho děti a On se o vás postará. Ámen.

 

 

Poznámka redakce Rahunta: "Ponořte se do moře Lásky a Harmonie, staňte se tímto Mořem!"

 

Diskusní téma: Zlatá dušička aktuálně - 14.2.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.