O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Zlatá dušička aktuálně

30.08.2011 08:50

Poslední dobou často přetiskujeme informace ze tří webů : www.anjelska.sk, www.amezdas.cz a www.zlata.dusicka.sweb.cz . Můžete se ptát proč ?

Všechny tři weby vedou ženy. A ženy prostě mají lepší intuici než my muži a některé věci/informace/pocity jim přicházejí jaksi příměji, volněji a dříve. A stávající čas Vzestupu je právě hlavně o pocitech a prožitcích. Jako muži mnohé z toho také zažijeme a procítíme, ale většinou se zpožděním. A proto tyto informace. Pouze, když nám bude někdy připadat, že je někdy nutné dodat v komentáři i naše mužské racionálnější jádro, tak ho také dodáme, tak jako jsme to již několikrát učinili.

V souladu s příspěvkem Zlaté dušičky doporučujeme zaměřit se na uvolňování minulosti, všeho co nás tíží a svazuje. Čím více budeme pevně ukotveni ve svém středu, tím lépe budeme zvládat i některé zřejmě opravdu smutné události v našem nejbližším okolí i v celosvětovém měřítku. Začíná nová cesta pro všechny, ale tato cesta nebude pro všechny stejná. Jakou cestu zvolíme záleží na každém z nás ...

Pavel N.

 

 

29.8.2011

Být ve svém středu

Mnoho nového přichází nyní mezi lid planety Země. Měsíc září je velice významným, neboť proběhne spoustu důležitých událostí. Každým dnem dojde k otevření portálů a vy budete moci prožít sílu vesmírných energií, které obrátí život mnohých z vás. Jsou to energie změn. Každý, kdo dosud nezvládl opustit věci minulé, bude od minulosti odtržen a jeho život se stane velice pohyblivým. Mnozí ještě nezískali povědomí o tom, kdo jsou a kam patří. Ale podvědomě již tuší. Září uvrhne mnohé do rychlého pohybu a proměn. Energie, které budou toto podporovat, budou velice vysokých vibrací, nenechají kámen na kameni. V této chvíli již zde dohlíží bytosti z vyšších dimenzí, stále se zde vyskytují v okolí Země. Jejich činnost však je pouze dohlížet na to, co se děje. Každý z vás bude přesunut, dříve či později naleznete své pravé místo. Nyní však pracujte na uvolnění minulosti, vzdejte se vědomě všeho nedůležitého a neprosperujícího. Odevzdejte vše Vesmíru. Každý den či večer uvolňujte vše, co k vám nepatří. Vytvořte prostor, aby se mohl zaplnit něčím novým. Další důležitou dobou bude rovnodennost. I v tuhle dobu proběhnou důležité planetární změny. Budete dnem i nocí prožívat zvláštní jevy, vy, kteří jste citliví. V mysli naleznete změnu, vaše oči budou zostřeny, vaše třetí oko bude více aktivováno. Jste na cestě a ta cesta vás vede. Vy se svým egem jste stále velice zranitelní. Vaše mysl vytváří neskutečné obrazy, umíte realizovat svá přání. Ale vy nevidíte všechno. Jste v zajetí iluze. Veškeré informace, které slyšíte, jsou zkreslené. Vše, co se nyní děje, je také záměrně zkreslováno. Vaše duše ví moc dobře, kudy jít a co udělat. Neposlouchejte falešné proroky, buďte ve svém středu a svůj život modelujte podle svého cítění. Mnohé nové směry k vám naleznou cestu. Vy však si stůjte za svým. nenechte se zviklat. Mnohé k vám nepatří, nesouzníte s tím. Nedělejte si hlavu z toho, co se děje. Buďte stále ve svém středu, zklidněte mysl a naslouchejte srdci. Události, které k mnohým přijdou, vás velice překvapí. Uslyšíte mnoho „smutného“, co se přihodí lidem kolem vás. Nepodléhejte a snažte se být ve svém středu. Mnoho nepříjemného se možná stane, ale pamatujte si, že nic se neděje bez důvodu, vše má svou příčinu a následek. Tyto dny však také jsou prodchnuté láskou. Nezapomínejte na ni a staňte se její součástí. Mnohé z vás také láska již brzy probudí. Milujte se, neboť sami sobě můžete dát nejvíce. Celosvětové události jsou také velice „vychýlené“, přichází katastrofy, které se vás také mohou dotknout. Neztrácejte však víru a naději v lepší život, neboť si sami formujete svou realitu. Naučte se nepodléhat negativním zprávám, naučte se žít radostný život. Váš život je velice krátký, nepromarněte ho a buďte s láskou. Maytreia

 

z https://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

 

Diskusní téma: Zlatá dušička aktuálně

Datum: 30.08.2011

Vložil: J.Šif

Titulek: :-)

Díky! :-)