O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS II.

24.03.2011 08:51
Siriani ze Sirius B

Kromě výše uvedených mimozemšťanů, existuje jistý počet lidsky vypadajících mimozemšťanů ze Sirius B, který je součástí binárního hvězdného systému. Alex Collier popisuje mimozemšťany ze Sirius B následovně:

„Národy kolem Sirius B umějí velmi dobře kontrolovat vibrace. Někteří z nich jsou rudí, béžoví a s tmavou pletí. Planety kolem Siriusu B jsou velmi nehostinné a obecně obydleny Reptiliány a vodním typem bytostí. Společnost je spíše posedlá politickými postoji než duchovními atributy.“

Udivující je, že africký kmen jménem Dogoni měl k dispozici komplikované pochopení tohoto eliptického orbitu Siriusu B kolem hlavní hvězdy Sirius A. Tyto vědomosti se zřejmě předávaly na jejich potomky vyspělými mimozemšťany z hvězdného systému Sirius. Dogoni popisují Siriány jako obojživelníky z planety kolem Siriusu B, což se shoduje s Colliérovým tvrzením, že jedna z planet kolem Sirius B je „většinou obydlena Reptiliány a vodními bytostmi.“ Rasové charakteristiky lidí ze Siriusu B naznačují, že jsou potomky z hvězdného systému Vega o čemž bude řeč později.

Preston Nichols tvrdí, že je důvěrným informátorem, který se účastnil utajovaného projektu Montauk, který se týkal určitého počtu mimozemských skupin. Jeden nezávislý badatel zjistil, že Nichols „je velmi spolehlivý a solidní svědek a pro mně samotného jeho informace byly celkově věrohodné, protože bylo možné informace ověřit“. Lidé ze Sirius B, podle Nicholse, hrají roli v poskytování exotické technologie jako je cestování časem nebo mezi-dimenzionální cestování utajeným vládním agenturám, které jsou zapleteny jak do Philadelpského experimentu, tak do projektu Montauk.

Alex Collier vysvětluje roli této skupiny mimozemšťanů v technologické výměně s národními bezpečnostními složkami: „Lidé ze Sirius B přišli sem a ve skutečnosti pomátli naše hlavy a jsou to právě ti, kteří původně poskytli naší vládě technologii Montauk.“ Tato exotická technologie byla poskytnuta za účelem povzbuzení národních bezpečnostních složek k vývoji obranných vojenských schopností vůči možným mimozemským hrozbám. Tato technologická pomoc se dokonce týká výzkumu biologických zbraní, podle Colliera, který říká: „biologický materiál, který byl přidán do viru Ebola, byl poskytnut vládě humanoidy ze Siria B. Nevím jestli to byl jeden z jejich virů, který někde chytli, nebo zda je skutečně od nich.“

Podle Daniela Saltera, dalšího hodnověrného zdroje s dlouholetou službou v armádě, která zahrnovala období v Národním Průzkumném Úřadě, záležitosti vztahující se k mimozemšťanům, vhání lidsko-mimozemskou spolupráci do tajné organizace při Národním Bezpečnostním Úřadu, který se nazvaná Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO) – (Česky něco jako - Zpravodajská Organizace Vyspělého Kontaktu, což je: tajná vládní organizace zodpovědná za reverzní inženýrství získaných mimozemských technologií.) Podle uniklých informací od tajného informátora na oblíbených internetových stránkách s názvem Wingmakers, informace, které Salter potvrzuje, jsou přesné, ACIO spolupracuje se sdružením mimozemšťanů k vývoji sofistikovaných technologií cestování časem pro budoucí mimozemské hrozby. Podle webové stránky Wingmakers:

„Blank Slate Technology nebo BST (tzv. Technologie čisté tabule, pozn. přek.), je forma cestování časem, která umožňuje přepsat historii, čemuž se říká intervenční body. Intervenční body jsou kauzální energetická centra, která vytvářejí hlavní událost, jako rozpad Sovětského Svazu nebo vesmírný program NASA. BST je nejvyvinutější technologie a kdokoli vlastní BST se může bránit proti jakémukoli agresorovi. Je to jako, když Fifteen (vůdce Bludiště) měl rád rčení o klíči ke svobodě.* Pamatujte si, že ACIO mělo primární vztah k mimozemským technologiím a k tomu, jak je začlenit do hlavního proudu společnosti jakož i do armádního užití. Byli jsme vystaveni mimozemšťanům a poznali jsme jejich program. Někteří z těchto mimozemšťanů zatraceně vystrašili lidi z ACIO.“

Je pravděpodobné, že toto společenství mimozemšťanů, kde jsou ti se Sirius B, údajně poskytli nějakou technologii pro projekt Montauk týkající se cestování časem/mezi-dimenzionálního cestování a i asistenci při výzkumu biologických zbraní.

Nezdá se, že jsou Siriani v blízkém spojení se Šedými nebo se skupinou Reptiliánů, kteří byli hlavní mimozemskou skupinou zapojenou do výměny technologie. Vypadá to, že spolupůsobení Sirianů se stínovou vládou byla nezávislá iniciativa k poskytnutí alternativního zdroje mimozemské technologie. Nicméně Collierův popis lidí ze Sirius B obývající společně jejich světy s Reptiliány, naznačuje hlubokou historickou zkušenost s Reptiliány. To ukazuje, že zájem o výměnnou smlouvu technologií Reptiliánů a Šedých, mohl být hlavním faktorem v úsilí Sirianů.

Na závěr, tato mimozemská skupina ze Sirius B je hlavně aktivní v programech na výměnu technologie, která pomáhá vládě v získávání různých technologií, které mají vojenské využití. Zdá se, že směřuje k podpoře vojenské spolupráce při potencionální mimozemské hrozbě vůči Zemi, a to jak skrze podvratnou činnost, tak skrze intervenci z vnějšku. Globální problémy, ke kterým humanoidé ze Sirius B přispívají jsou tyto: tajný výzkum zbraní, využití exotických technologií a zneužívání civilistů, kterých se využívá při experimentech cestování časem.

 

Anunnaki

Konečně, uvádí se, že existuje rasa velkých humanoidů, kteří sehráli jistou roli při osidlování Země lidmi a kteří se periodicky na Zem vracejí, aby zjistili jak účinně se využívaly pozemské zdroje lidmi a těmi mimozemskými rasami, které hrají určitou roli v „řízení“ lidstva. Těm kdysi říkali Sumérové Anunnaki ze světa „Nibiru“ v rozsáhlých textech klínového písma přeloženém Zecharia Sitchinem. Tito velcí humanoidé zřejmě tvoří hlavní základ mimozemské rasy, která je popisována v prastarých mytologiích a náboženství jako bohové. Podle zpráv Sumérů, vrchním bohem Anunnaki je Anu a je pantheonem Anunnaki*, jak popisuje Sitchin, kteří tvoří klíčové postavy v hierarchii, která tajně dohlíží na vedení lidstva a na planetu Nibiru, která se periodicky vrací do sousedství Země. Podle Alexe Colliera, je zde poznámka o tom, jak Anunnaki nebo „Nibiřané“ vznikli jako druh:

*výjev z hry Wingmakers (pozn.přek.)
*pantheon - je chrám v Římě, zasvěcený všem bohům (pozn.přek)

„Před velmi dlouhou dobou se kolonie na Sirius B a Orionu dostaly do potíží mezi sebou navzájem. Aby se zavedl mír, existovalo mezi členy obou skupin manželství. Ženy pocházely ze skupin Orionu, které v hierarchii představovaly královnu – představa matriarchátu. Muži byli ze Sirius B. Obojí členové se považovali za královskou, uznávanou linii. Když se tito dva dali dohromady v manželském svazku, jejich potomci měly geny z obou linií. Kvůli této genetice, nová rasa, která se tímto vytvořila, dostala jméno „Nibiru“, což jak mě bylo řečeno Moraneyem (poradce z Andromédy) v řeči Orioňanů znamená „rozděleni mezi dva“. To jsou ti, kteří jsou doslova kříženci mezi těmi ze Siria B a rasou obývající systém Orion. Tím pádem vytvořili nový „kmen“, který pokračoval v prosperitě přinejmenším po stovky tisíce let. A tak jsou kmenem, který se stal rasou.“

Zdá se, že funkční princip Anunnaki je, nechat „primitivní“ druhy, jako je lidstvo, prosperovat na povrchu planety, zatímco vyvinutější rasy, jako Reptiliáni, tvoří jaksi „planetární managerský tým“, který doslova z lidstva „sklízí úrodu“ způsobem, který slouží dlouhodobému zájmu Anunnaki, kteří se periodicky vracejí, aby zhodnotili svůj „lidský experiment“. Proto se zdá, že Anunnaki tvoří jakýsi druh regulačního činidla k zajištění toho, aby pozemní zdroje a lidstvo obecně byli „řízeni“ zodpovědně.

Anunnaki mají vztah s pozemskými Reptiliány, který je založený na historických dohodách s lidstvem, které budou vedeny dále. Pravděpodobně je to tak, že Anunnaki mají nějakou formu dohody s Drakoniány týkající se toho, jak později zasahovat ve světech, ve kterých Anunnaki zavedli „lidské experimenty“. Konečně, je také pravděpodobné, že někteří členové Anunnaki na Zemi tajně zůstali a tím sehráli roli při vytváření elit lidských organizací, aby zpravovali lidské záležitosti. Tyto „dohody“ a/nebo tajné řízení elity lidských skupin tvoří nepřímo z Anunnaki součást Vojensko Průmyslového Mimozemského komplexu (MIEC).

Podle seržanta Deana jsou Anunnaki hlavními hráči v lidských záležitostech a je pravděpodobné, že pak nastane závažná situace, až se jejich domovská planeta Nibiru vrátí do sousedství Země. Je zřejmé, že návrat Anunnaki se jeví jako divoká karta, která se dotýká složek národní bezpečnosti, které si zjevně nejsou vědomi toho, jaký bude mít jejich návrat dopad na lidstvo globálně, a jaký na MIEC, který byl vytvořen právě ke zpravování mimozemských záležitostí. Hlavní aktivity Anunnaki mají ovlivňovat dlouhodobý lidský vývoj skrze elitní skupiny, systémy a instituce a ovlivňovat lidské vědomí. Zdá se, že soutěží s Drakoniány o kontrolu Země. Hlavní globální problémy ke kterým přispívají se týkají nadvlády elity, náboženského fundamentalizmu, upevňování patriarchální globální kultury a pěstování násilí.

Hlavní aktivity různých ras, které spolupracují s MIEC mohu nyní shrnout do následující Tabulky 1.

 

Tabulka 1.
Mimozemské rasy spolupracující s Vojensko- Průmyslovým Mimozemským Komplexem (MIEC) 

Mimozemské rasy

Hlavní aktivity

Výsledné globální problémy

‘Malí Šedí’

(Zeta Recticulum & Orion)

Únosy civilistů, genetické experimenty, programování mysli, monitorování lidí skrze implantáty, klonování a tvorba lidsko-Šedých hybridů.

·    Traumatizace ‘unesených’

·    geneticky upravení lidé

·    lidé monitorovaní skrze implantáty

·    programování mysli ‘unesených’

‘Velcí Šedí-Bílí’

 

(Orion)

Genetické experimenty, vytváření hybridů lidsko-Šedé rasy, ovládání mysli a diplomatické smlouvy se ‘stínovou vládou’.

·    geneticky upravení lidé 

·    lidé monitorovaní skrze  implantáty

·    programování mysli ‘uneseným’

·    kompromitované politické elity

·    infiltrované národní bezpečnostní složky

·    zneužívání lidských práv

Pozemští Reptiliáni

 

(Země)

Manipulace s lidskou elitou, institucemi & finančními systémy, ovlivňování systémů náboženské víry, militarismus & odstranění historie lidské civilizace.

·    zneužívání lidských práv

   korupce v elitách & nadvláda

·    kontrola médií & korporací

·    rozvratné náboženské dogma

·    historická amnesie

·    pěstování násilí

Draconiáni Reptiliáni

 

(Alpha Draconis)

Ovládání lidských elit, institucí & finančních systémů, militarismus, vytváření klimatu nouze, zápas a nestálost, výtěžek z lidí, manipulace Šedých a Pozemských Reptiliánů.

·    Koncentrování globálního majetku & chudoba

·    Korumpování elit & institucí

·    etnicko/náboženské násilí,

·    zneužívání lidských práv

·    pěstování násilí & terorismu

·    obchod s drogami & organizovaný zločin

Siriané

 

(Sirius B)

Účastní se v programech technologických výměn, které podporují vojenskou spolupráci s potencionální mimozemskou hrozbou.

·    Tajný výzkum zbraní

·    použití exotických zbraní

·    zneužívání civilistů při experimentech cestování časem.

Anunnaki

 

(Nibiru)

Dlouhodobé řízení lidské evoluce skrze  elitní skupiny, systémy a instituce, a manipulace s lidským vědomým. Soutěží s Draconiány o kontrolu Země.

·    Manipulace elity

·    náboženský fundamentalismus

·    globální kultura patriarchátu

·    pěstování násilí 

 

převzato z www.exopolitika.cz , překlad Karel Rašín

 

Diskusní téma: ZPRÁVA O MOTIVACÍCH A AKTIVITÁCH MIMOZEMSKÝCH RAS II.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.